• Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Bluff Your Way Into...
Bluff Your Way Into
Bedrijfskunde volgens A.C.J. Leeuw
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

knowledge kenobject empirisch object

Ton de Leeuw beschrijft in zijn boek Bedrijfskundige methodologie dat een vakgebied zich onderscheid van ander vakgebieden doordat elk vakgebied een specifiek manier van kijken (kenobject) heeft om verschijnselen in de werkelijkheid (empirische objecten):

bedrijfskunde kennis leeuw

Evenals andere wetenschappen kan men bedrijfskunde zien als geheel van kennis en daarmee het vak bedrijfskunde beschrijven door nader op de aard van die kennis in te gaan.

(...)

Algemeen bedrijfskundige kennis kan van andere kennis (economische, psychologische, sociologische, juridische, ...) worden onderscheiden door te kijken naar:

 • Het doel van die kennis,
 • Naar dat waarop die kennis betrekking heeft (empirisch object en kenobject),
 • Naar de manier waarop die kennis wordt verworven oftewel de methodologie, en tenslotte
 • Naar de aard van de kennis.

Wat het doel van bedrijfskundige kennis betreft volstaan we hier met te benadrukken dat bedrijfskundige kennis direct of indirect de verbetering van de bedrijfsvoering beoogt. Bedrijfskundige kennis beoogt verklaring en begrip en legt daarmee ook een basis voor effectief ingrijpen in de bedrijfsvoering.

Met de termen kenobject en empirisch object kan worden gepreciseerd waarop bedrijfskundige kennis betrekking heeft.
Het empirisch object is datgene waarnaar de bedrijfskunde kijkt: processen van organisaties en management binnen en tussen organisaties. Men vergelijke bijvoorbeeld een grote stad (empirisch object).

Het kenobject is de wijze waarop naar dat empirisch object wordt gekeken. Het kenobject geeft daarmee als het ware aan welke vragen een vakgebied aan de werkelijkheid stelt. Een stedebouwkundige, een verkeersagent, een vervoersondernemer en een toerist zullen elk op heel eigen wijze naar die stad kijken (kenobject).

Het kenobject van de bedrijfskunde oftewel de bedrijfskundige wijze van zien geeft weer hoe naar die processen van organisatie en management wordt gekeken: resultaatgericht, probleemgericht, denkend in samenhangen, interdisciplinair en besturingsgericht. Het is aardig dat de traditionele wijze van omschrijven van management als: "Getting things done" in feite in dit kenobject terugkomt. Juist in het kenobject zitten onderscheidingen met andere vakken. Centraal in het kenobject van de bedrijfskunde zit besturing: hoe kunnen besturingsprocessen worden ingericht? Voor een econoom ligt dat anders. Daar staat allocatie van schaarse bronnen centraal? Voor de psycholoog staat menselijk gedrag in het centrum van de aandacht.

Bron: Bedrijfskundige methodologie, A.C.J. de Leeuw

Laatst aangepast op woensdag, 13 juni 2018 09:02  
Kwaliteitsnormen volgens Boomsa & Borrendam
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

kwaliteitsnormen kwaliteitskenmerken meten meting

In het boek Kwaliteit van dienstverlening gaan S. Boomsma & A. van Borrendam in op verschillende soorten normen voor het meten van kwaliteit:

normeren meten norm dienst product prestatie-indicator

De kwaliteit van producten wordt gemeten aan de hand van zichtbare kenmerken en eigenschappen van die producten. Zo simpel en logisch is dat. De kenmerken en eigenschappen van diensten zijn veelal niet te meten door met een meetlat te werk te gaan. Bij niet-tastbare eigenschappen moet men eerst uitzoeken welke kenmerken van belang zijn, hoe deze kenmerken kunnen worden geobjectiveerd en hoe deze moeten worden gemeten. Het meten van diensten is dus niet alleen een kwestie van hoe we moeten meten, maar vooral een kwestie van wat we willen meten.

(...)

Hoe te komen tot  concrete normen?

... Voor het opstellen van normen en specificaties dient men eerst zicht te krijgen op de belangrijkste kenmerken van diensten. Voor deze kenmerken kan men dan vervolgens normen ontwikkelen. Als derde stap zal men dan een meetmethode moeten ontwikkelen om de normen te kunnen meten.

(...)

Soorten normen

In plaats van het woord normen worden ook wel de begrippen standaard, target of performance-indicator genoemd. In alle gevallen betreft het de omschrijving van een eigenschap, kenmerk of effect waaraan een dienst moet voldoen. Met andere woorden, er is een taakstellend of normatief karakter aanwezig.

(...)

Normen en voorschriften kunnen op verschillende manieren worden geformuleerd en kunnen ook op heel verschillende manieren worden gebruikt.

(1) Instructies

Instructies geven aan welke voorwaarden men in acht moet nemen. ... Men gaat ervan uit dat een instructie te allen tijde wordt nagekomen.

(2) Doelen

Ook doelen zijn normatief van aard, maar ze geven veeleer een streven weer. Het niveau dat wenselijk wordt geacht. Klanten moeten tevreden zijn en niet te lang moeten wachten.

(3) Minima en maxima

In de meeste gevallen zijn normen te beschouwen als minima. Binnen vijf minuten moet het eerste drankje in het vliegtuig worden uitgeserveerd.

(4) Normen voor ontwerp en uitvoering

Sommige normen gelden in algemene zin, zoals bij de inrichting van gebouwen de loopafstand voor de passagier naar de roltrap. Deze normen zijn bij de oplevering van het gebouw, dus vóór de dienstverlening gaat plaatsvinden. De meeste normen gelden echter voor de uitvoering van de dienstverlening en kunnen dan alleen maar achteraf of tijdens de dienstverlening worden gemeten.

(5) Hoofdnormen en afgeleide normen

Als men normen ontwikkelt op hoofddoelen of voor kritische kwaliteitskenmerken, dan zijn er vaak nevendoelen of afgeleide doelen die als een soort van randvoorwaarde gelden om de hoofdnorm te halen. De hoofdnorm geldt vaak voor een primaire activiteit ten aanzien van de klant en afgeleide normen gelden voor interne activiteiten, als 'toelevering' voor de hoofdactiviteit.

(6) Hoofd- en subnormen

Een hoofdnorm is te beschouwen als een primaire voorwaarde en kan daarna nog verder worden gedetailleerd. Als tachtig procent van alle binnenkomende post binnen drie dagen moet zijn beantwoord, kan er een subnorm worden toegevoegd die aangeeft dat van de overige twintig procent weer negentig procent binnen twee weken moet zijn beantwoord.

(7) Objectieve versus subjectieve normen

Objectieve normen zijn uit te drukken in een getal of een objectief meetbaar activiteit, terwijl subjectieve normen een mening of een oordeel betreffen van een persoon. Als 95 procent van de klanten tevreden moet zijn over de wachttijd, dan is dat een subjectieve norm.

(8) Exact versus relatief meetbare normen

Tijd is een exact gegeven, net als het gewicht van een hamburger. Maar de kleur van een folder kan alleen maar worden bepaald door hem te vergelijken, c.q. aan te geven tussen welke twee kleurwaarden er moet worden gedrukt.

Bron: Kwaliteit van dienstverlening - de integratie van dienstenmarketing, kwaliteit en management, S. Boomsma & A. van Borrendam

Laatst aangepast op zondag, 10 juni 2018 19:39  
Witte wijn voor dummies (2)
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

witte wijn

witte wijn

Witte wijn: frisheid en fruitigheid

Van witte wijnen verwachten we in de eerste plaats dat ze fris zijn. Ze groeien in eerdere koelere streken, in het noorden van Europa en het zuiden van de VS. Daar kunnen de druiven lang rijpen in de zon zodat hun fruitigheid en aroma beter tot ontwikkeling komen zonder dat de frisse zuurheid verloren gaat. Meestal zijn deze wijnen jong op hun best.

(...)

De vier soorten witte wijn

(1) Lichte witte wijnen: frisheid en fruitigheid

Lichte wijnen stellen meestal niet erg veel eisen, noch aan zichzelf noch aan de wijnproever. Ze zijn eenvoudig, licht en goed verteerbaar. Je moet ze drinken als ze jong, fris en levendig zijn. Deze wijnen passen zich gemakkelijk aan en zijn daarom ook geschikt voor dagelijks gebruik als aperitief of begeleider van een eenvoudige maaltijd. Maar het spectrum is bijzonder breed en reikt van eenvoudige karafwijn tot wijnen met duidelijk meer expressie en karakter. In dat laatste geval neigen ze al eerder naar middelzware witte wijnen.

 • Entre-deux-mers (Bordeaux-streek)
 • Vernaccia di san gimignano (Toscane)
 • Zwitserse chasselas (Meer van Genève)
 • Vinho verde (Portugal)

(2) Middelzware witte wijnen: body en persoonlijkheid

Deze wijnen hebben een wat ernstiger karakter. Ook hun handelsmerk is frisheid, maar bij deze wijnen wordt die gedragen door en expressievere fruitigheid en een krachtiger body. Ze zijn complexer van samenstelling dan de lichtere varianten en verdienen daarom ook meer aandacht. In deze wijnen komt de herkomst meestal duidelijk tot uitdrukking. Elke streek heeft zijn eigen iets hoogwaardiger witte wijn. Zo'n wijn drink je bij het eten, maar ook bij speciale gelegenheden.

 • Sylvaner (Franken)
 • Pinot gris (Pfalz)
 • Grepo di tufo (Campanië)
 • Soave classico superiore (Veneto)

(3) Volle witte wijnen: structuur en subtiliteit

Deze soort wijn heeft de laatste drie decennia een steile carrière gemaakt. Vanuit Californië heeft hij de wereld veroverd met één grote ster: de chardonay. Deze wijnen zijn warm en zacht en vullen de mond. Ze hebben de volle smaak van rijpe, exotische vruchten, die gepaard gaat met een verfrissende, zachte zuurheid en de warme zoetheid van de alcohol. Enkele wijnboeren realiseren een extra accent door de wijnen op eikenhouten vaten te laten rijpen, met als resultaat uitgesproken smaakvolle witte wijnen.

 • Viognier (Zuid-Frankrijk)
 • Sémillon (Australië)
 • Marsanne rousanne (Midi)
 • Rioja blanco (Spanje)

(4) Aromatische en halfzoete witte wijnen

 • Sauvignon Blanc (Nieuw-Zeeland)
 • Riesling kabinett (Moezel-Saar-Ruwer)
 • Rueda (Castilië)
 • Muscat sec (Elzas)

Deze wijnen hebben hun fascinerende aroma vooral te danken aan de primaire fruitigheid van de druiven. Afhankelijk van de soort is het aroma zo typisch en onmiskenbaar dat je de wijnen eerder als een groep solisten kunt beschouwen dan als een familie. Los daarvan, of ze nu droog of halfzoet zijn, hebben de wijnen van deze familie zo'n aroma en bouquet dat ze altijd wat zoet aandoen.

Zie ook: Witte wijn voor dummies (1)

Bron: De complete wijncursus - van wijnleek tot wijnkenner in 13 proefrondes

Laatst aangepast op woensdag, 06 juni 2018 20:43  
Kolom- en staafdiagrammen volgens Ben Welman
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

statistische hulpmiddelen concepten lean six sigma

Kolom- en staafdiagrammen

Frequentieverdeling van data grafisch weer te geven. Het is mogelijk om meer dan 1 datasets in het diagram te tonen.

Een kolomdiagram heeft een verticale oriëntatie en een staafdiagram een horizontale oriëntatie.

Een staafdiagram is net als een kolomdiagram vooral bedoeld voor het grafisch weergeven van een frequentieverdeling van data. Een kolom- en staafdiagram verschillen in de oriëntatie. Bij een kolomdiagram heb je staande balken en bij een staafdiagram liggende balken.

Bij een staafdiagram zijn de categoriën geplaatst op de verticale as, zodat de staven op deze as geplaatst worden. Voor elke categorie wordt een staaf geplaatst. De schaalverdeling is op de horizontale as aangebracht.

Bij meerdere gegevensreeksen kun je kolommen en staven naast elkaar zetten, maar ook op elkaar. In het laatste geval ontstaat een gestapeld kolom- of staafdiagram.

Gestapelde diagrammen worden vooral gebruikt wanneer het totaal of de onderlinge verdeling van belang is.

Bron: Grafieken - soorten en toepassigen, Ben WelmanLaatst aangepast op woensdag, 20 juni 2018 20:32  
5 veranderbarrières volgens Jaap Boonstra
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

vijf barrieres verandering jaap boonstra.jpg

In zijn artikel: Kwelling of kans? - Organisatieverandering als positieve leerervaring beschrijft Eric Mooijman wat er komt kijken bij het leervermogen op individueel en teamniveau

verandering veranderen jaap boonstra

Leervermogen op individueel en teamniveau

Het leervermogen van individuen en teams uit zich in de vaardigheid om werkmethoden en werkprocessen continu te evalueren en te verbeteren en om nieuwe werkprocessen te ontwikkelen en in te voeren. Daarnaast uit leervermogen zich door de kwaliteit van individuen en teams om individuele kennis te laten evolueren tot geïnstitutionaliseerde kennis.

Hierna volgen enkele uitingen die het leervermogen op het individuele en teamniveau representeren:

 • Er is sprake van positieve reacties bij veranderingen of men start proactief veranderingen;
 • Men toont een flinke mate van probleemoplossend vermogen;
 • Het afleren van oude kennis, werkmethoden en houdingsaspecten verloopt vlot;
 • Fouten erkennen en leren van fouten zijn een vast onderdeel van het gedragsrepertoire;
 • Men toont innovatie en kracht om ideeën om te zetten in nieuwe werkmethoden of producten;
 • Men reageert snel en adequaat op wensen van klanten.
In toenemende mate komt er in dit kader aandacht voor de tegenhanger van leren: het fenomeen 'afleren', hier bedoeld als de vaardigheid om afscheid te nemen van oude paradigma's, kennis en vaardigheden en deze in te ruilen voor nieuwe, meer toepasbare paradigma's, kennis en vaardigheden
Bron: Kwelling of kans? - Organisatieverandering als positieve leerervaring, Eric Mooijman
Tags:
Laatst aangepast op zaterdag, 09 juni 2018 14:22  
50 quick ideas to improve your user stories (boekentip)
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

Fifty Quick Ideas to Improve Your User Stories

Fifty Quick Ideas to Improve Your User Stories
Gojko Adzic & David Evans

Bij Bol.com

Laatst aangepast op maandag, 18 juni 2018 07:56  
Visueel presenteren volgens Dan Roam
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

dan roam visueel presenteren

Dan Roam stelt in zijn boek Visueel presenteren dat het idee achter het maken van een overtuigende presentatie eigenlijk heel simpel is:

visueel presenteren dan roam

De drie regels

Ons doel als presentator is simpel:
Anderen helpen te zien wat wij zien.

Om dit te doen:
- Entertainen
- Onderwijzen
- Overtuigen
- Motiveren
we ons publiek om ze uiteindelijk te
- Veranderen

Met andere woorden, we creëren en brengen ons verslag, onze uiteenzetting, onze pitch of ons verhaal zo pakkend over dat ons publiek de dingen net zo wil zien als wij.

(...)

De drie regels van laten zien en vertellen
1. Ga uit van de waarheid, en het hart zal volgen.
2. Ga uit van een verhaal, en het begrijpen zal volgen.
3. Ga uit van het oog, en het brein zal volgen.

Bron: Visueel presenteren, Dan Roam

Laatst aangepast op zaterdag, 09 juni 2018 08:59  
Competenties volgens Karl Erik Sveiby
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

kennis

Karl Erik Sveiby beschrijft in zijn boek Kennis als bedrijfskapitaal wat hij verstaat onder competentie en kennis:

competentie kennis vaardigheid karl erik sveiby

De competentie van een individu bestaat uit vijf onderling afhankelijke elementen:

 1. Expliciete kennis: kennis van feiten. Expliciete kennis wordt voornamelijk verworven door informatie, vaak in de vorm van officiële opleiding en onderwijs.

 2. Vaardigheid: kunst van het 'weten hoe'. Betreft praktische bekwaamheid - fysiek en mentaal - en wordt hoofdzakelijk verworven door training en praktijkervaring. Het omvat kennis van procedurele regels en communicatieve vaardigheden.

 3. Ervaring: ervaring wordt vooral verkregen door bezinning op fouten en successen in het verleden.

 4. Waardeoordelen: percepties van wat het individu juist vindt. Waardeoordelen fungeren als bewuste en onbewuste filters voor elk kenproces van het individu.

 5. Sociaal netwerk: het sociale netwerk bestaat uit de relaties van het individu met anderen in een omgeving en een cultuur die via tradities overgedragen wordt.

(...)

Een definitie van kennis

[I]k definieer kennis als het vermogen om te handelen. ... Aan het vermogen te handelen ligt altijd een kenproces ten grondslag. Met andere woorden, het is situatiegebonden. Kennis kan niet gescheiden worden van de context. Het idee impliceert ook een teleologisch doel. Ik ben van menig dat het menselijk kenproces door de natuur ontworpen is om ons te helpen overleven in een vaak vijandige omgeving.

De 'handeling' uit de definitie kan heel praktisch zijn, bijvoorbeeld houthakken en wandelen, of juist intellectueel, bijvoorbeeld praten en analyseren. ... [H]et woord dat de aspecten van praktische kennis het best weergeeft is competentie.

Bron: Kennis als bedrijfskapitaal, Karl Erik Sveiby

Laatst aangepast op zaterdag, 09 juni 2018 08:44  
Veranderen volgens Ben Tiggelaar
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

veranderen ben tiggelaar

In het artikel Waarom veranderen zo lastig is (en wat wél werkt) beschrijft Ben Tiggelaar de rol van gedrag bij verandering:

veranderen ben tiggelaar gedrag

Waarom zou ik me verdiepen in verandering?

Iedereen met een beetje levenservaring weet dat veranderen ingewikkeld is. Soms lees of hoor je iets waardoor je geïnspireerd raakt en denkt: dat wil ik ook proberen. Maar als je dan een jaar later opnieuw wordt geconfronteerd met je plan, realiseer je je vaak dat er niet veel van is terechtgekomen.

Gewoontegedrag speelt bij veel veranderingen een essentiële rol. De meeste mensen realiseren zich dat één keer ander gedrag vertonen meestal niet genoeg is om blijvende verbeteringen te realiseren. Om te veranderen, moeten we streven naar nieuwe gewoontes die we kunnen volhouden. Maar juist dat is ingewikkeld.

Gedragsonderzoek laat zien dat zelfs het ontwikkelen van hele eenvoudige, zelfgekozen nieuwe gewoontes – zoals voortaan fruit eten bij de lunch of een paar fysieke oefeningen doen voor het ontbijt – ons gemiddeld al meer dan twee maanden kosten. Moeilijker gedrag kost nog meer tijd.

Wat maakt veranderen zo moeilijk?

Gedrag is de zwakke schakel bij veranderingen. Een eerste belangrijke belemmering: in ons brein werken twee soorten processen tegen elkaar in. Enerzijds maken we bewuste plannen. Maar anderzijds is ons brein primair ingericht op de volautomatische herhaling van gedrag dat ‘werkt’ en weinig moeite kost: gewoontegedrag. Psychologen zeggen: ons brein streeft naar ‘cognitief gemak’: het is gericht op voldoende bereiken met weinig moeite.

Een tweede belangrijke belemmering in gedragsverandering is de sterke neiging die we hebben om pijn, ongemak en verlies te vermijden. Dit belemmert in veel gevallen onze motivatie om te leren, experimenteren en veel andere vormen van verandering. ‘Fouten maken mag’, klinkt bijvoorbeeld wel mooi op een managementconferentie. Maar diep in ons brein klinkt een oeroude, angstige stem die waarschuwt: ‘Fouten maken is gewoon fout. Niet doen!’

Derde belangrijke belemmering voor gedragsverandering is de fysieke en sociale omgeving waarin we ons bewegen. Een paar voorbeelden: als mensen om ons heen vriendelijk knikken, praten we langer door; als we een grotere maaltijd of een groter bord voorgezet krijgen, dan eten we meer. Slechts weinig mensen realiseren zich hoeveel invloed hun directe omgeving heeft. En in een gelijkblijvende omgeving proberen ze dan toch tot nieuw gedrag te komen.

(...)

Bron: Waarom veranderen zo lastig is (en wat wél werkt), Ben Tiggelaar

Laatst aangepast op zaterdag, 16 juni 2018 18:57  
Witte wijn voor dummies (1)
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

witte wijn

Om mezelf te verdiepen in de wondere wereld van witte wijn, hieronder een - groeiende - verzameling van (smaak)beschrijvingen van een aantal witte druivensoorten:

 

Chenin Blanc

Zeer veelzijdige druif. Er kunnen zowel droge, zoete als mousserende wijnen van gemaakt worden. De kleur varieert van transparant tot donkergeel. De Noord-Franse wijnen vinden we vooral in de Loire, ze hebben vaak hoge zuren en aroma's van appel, peer, citrus, nat stro, bloemen en een zweem van honing.

Rijpe wijnen ontwikkelen geuren van meloen, noten, boenwas en honing. De zoete dessertwijn uit dezelfde Loirestreek, hebben een heerlijke honingachtig aroma, aangevuld met limoen, gedroogde vruchten en toast. Met de jaren worden hier tonen van specerijen en hazelnoot aan toegevoegd. De hoge zuurgraad blijft hier altijd aanwezig. Dit maakt de chenin blanc ook bijzonder geschikt voor mousserende wijnen die zowel in de Loire als in Argentinië gemaakt worden.

De chenin blanc komt van oorsprong uit de Midden-Loire, waar hij sinds de negende eeuw wordt aangeplant. Ook zuidelijker in de Languedoc, wordt chenin blanc wel aangeplant, maar nergens behaalt deze druif zulke mooie resultaten als in de Loire. (...) In 1965 was de chenin blanc een van de eerste druiven die Jan van Riebeeck aanplante in Zuid-Afrika. De druif is daar bekend als steen. Dus als je dat op het etiket ziet staan weet je dat je een chenin blanc te pakken hebt. Het is Zuid-Afrika's meest aangeplante witte druif. In de negentiende eeuw deed de chenin blanc zijn intrede in Austratlië en in Californië is de chenin blanc inmiddels de derde meest aangeplante witte druif. Verder komen we hem ook tegen in Nieuw-Zeeland, Argentinië.

De laatrijpende chenin blanc doet het heel goed in warme klimaten waar andere druivenrassen het soms moeilijk hebben. Hij is immuun voor veel ziekten. In de nieuwe wereld is de chenin blanc zo geliefd vanwege zijn betrouwbare zuurgraad die hij weet te behouden in hete gebieden. Dit voorkomt dat deze, soms alledaagse, wijnen slap overkomen. Zuurgraad betekent niet dat de wijn zuur smaakt. Het geeft aan dat er naast zoet ook genoeg zuur in een druif zit om tot een mooie uitgebalanceerde wijn te komen.

 

Chardonay

Fruitige aroma's die variëren van appel in koelere wijngebieden tot tropische vruchten, met name ananas, in warmere gebieden. De chardonnay kan ook aardse aroma's hebben zoals paddestoelen of mineralen. Chardonnay heeft een redelijk hoog tot hoog zuurgehalte en kan rijk en vol van karakter zijn, afhankelijk van de plaats waar de druiven zijn geteeld en hoe de wijn is gemaakt.

Van oudsher zijn chardonnay-wijnen droog.

Chardonnay is de basis van champagne en Chablis, en van beroemde witte Bourgognes als Meursault. Chardonay kan heel verschillend smaken, afhankelijk van bodem, klimaat en productietechnieken.

Bekendste druivenras met brede, uitbundige charmes, relatief hoog alcoholgehalte, laag zurengehalte en gebrek aan krachtige geur.

 

Gewürztraminer

Gewürtztraminer is Duits voor 'pikante druik uit Tramin, een plaats in het Duits-talige gebied in Noord-Italië. De Italianen zelf noemen de stad Terlano, maar de druif wordt door de hele wereld gewürztraminer genoemd.

De gewürtztraminer is een exotische druif waar diepgekleurde, aromatische wijnen van worden gemaakt. Het typerende van een gewürztraminer-wijnen is een aroma dat zweemt naar rozen en lychees. Hoewel de wijn ruikt naar bloemen en fruit en uitgesproken aroma's van exotisch fruit en bloemen heeft, is hij in feite droog.

De gewürtztraminer-druif heeft door de bank genomen een hoog suikergehalte maar een laag zuurgehalte. De wijnen die ervan worden gemaakt hebben daarom een hoog alcoholpercentage en zijn zacht.

Belangrijke wijnstok, over de hele wereld verbouwd voor de productie van diepgekleurde (dankzij de roze schillen), volle witte wijnen met de kenmerkende geur van lychees. Rijpt steevast tot een zeer hoog alcoholniveau en kan riskant inboeten aan zuren.

Witte wijn die zorgt voor goudgele wijnen met een zeer aanwezig bouquet. Gewürz betekent dan ook kruidig in het Duits. Gewürztraminer is een van de meest aromatische en geurige van alle witte druiven. Hij wordt wel als geparfumeerd omschreven: rijp, sappig en zeer geconcentreerd. Voor veel wijndrinkers is dit de eerste wijn die ze blind zullen herkennen aan zijn herkenbare geur van rozen, lychees, banaan (jonge wijn) , druiven, gekookt fruit, gerookt spek, kaneel, gember (gerijpte wijn), karamel en tropisch fruit. De wijnen heeft vaak een lange afdronk. Hij komt vooral uit de Franse Elzas, waar de Gewurztraminer (zonder umlaut) 'de Keizer' wordt genoemd. Oorspronkelijk is het echter een mutatie van de traminer druif. Deze druif komt uit het dorpje Tramin (Zuid-Tirol) in Noord-Italië, waar deze - vreemd genoeg - minder resultaten levert dan in de Elzas, met zijn rijke kalkbodem. De ijzersterke Gewürztraminer is vroegrijpend en geeft de beste resultaten in relatief koele gebieden. Wanneer deze druif te snel rijp wordt kan hij bitter en olieachtig worden. Buiten de Elzas wordt de gewürztraminer ook verbouwd in Duitsland, Italië, Spanje, Australië, Nieuw-Zeeland, Chili en Californië.

De Gewürztraminer is meestal rijk aan alcohol, vanwege zijn natuurlijke hoge gehalte aan suikers. Suikers in de druif zetten zich tijdens de vergisting om in alcohol en koolzuurgas. Als je alle suikers laat vergisten krijg je een droge wijn. Het aromatische karakter van deze druif betekent dus niet dat de wijnen per se zoet zijn; dat hangt van de wijnboer af. Wanneer hij de druiven laat oogst kan hij zoete wijn maken. De druiven zijn dan een beetje ingedroogd, waardoor het suikergehalte en de concentratie toenemen. De opbrengst, dus het aantal liters sap, is echter erg laag. Deze dessertwijnen zijn dan ook nooit goedkoop. Op het etiket staat dan: vendange tardive, hetgeen late oogst betekent. Dat is dus per definitie zoet wijn. Meestal wordt de Gewürztraminer als monocépage (geen andere druivenrassen erbij) gebotteld, omdat hij zo karakteristiek is. De druif heeft een roze tot lichtrood uiterlijk. Het voornaamste gevolg hiervan is dat de Gewürztraminer een van de donkerste wijnen is die er zijn.

 

Grüner Veltliner

Oostenrijkse druivenspecialiteit. Geeft verfrissende, peperige wijnen die echt kunnen sprankelen.

Bovenal de witte druif van Oostenrijk. Eenderde van alle Oostenrijkse wijngaarden is ermee beplant. Hoge rendementen en hoge zuren zijn de opvallendste eigenschappen. Dat levert dus bekkentrekkers op - aldus Nicolaas Klei, niet geschikt voor gevoelig tandvlees.

 

Muscat

Grote, sterke vertakte druivenfamillie die als een der weinige wijnen levert die echt naar druiven geuren en smake. Muscat-wijnstokken gedijen veelal in hete klimaten en geven druiven in allerlei tinten van groenig geel, via roze tot donkerbruin, maar ze leveren bijna allemaal wijn die althans in zijn jeugd wit is geweest. Ze gaven vroeger rijke, zware dessertwijnen, maar worden steeds meer verwerkt tot (vrij) droge tafelwijnen.

 

Pinot blanc

Een witte mutatie van de Pinot Gris en daarom verwant aan Pinoit Noir. Staat veel aangeplant in de Elzas, Noord-Italië en in Duitsland en Oostenrijk.

 

Pinot Gris

De pinot gris-druif is een van de druivenvariëteiten die pinot heten. Wijnen die van de pinot gris worden gemaakt, zijn vaak dieper van kleur dan de meeste witte wijnen. Ze zijn redelijk vol tot vol van smaak, hebben een tamelijk laag zuurgehalte en min of meer neutrale aroma's. Soms kan er van de geur en het aroma een suggestie van vruchtenschillen uitgaan, zoals perzik- of sinaasappelschil.

Steeds populairder lid van de pinot-familie, een versie met roze schil van pinot noir die diepgekleurde, volle, zachte, licht aromatische witte wijnen met massa's extract kan opleveren, al plegen de Italianen, die er, als pinot grigio, veel meer telen dan pinot blanco, hem te plukken voordat hij deze kenmerken kan ontwikkelen.

 

Rías Baixas

Het gebied Rías Baixas met zijn koele klimaat is vooral bekend om zijn witte wijnen, waarvan de meeste worden gemaakt van Albariño.
Het wijngebied ligt in Galicië, waar de druif Albariño domineert met een aanplanting van 90%.

De wijn kenmerkt zich door een goudgele kleur met groene nuances. De wijn heeft een aroma van tropisch fruit, zoals ananas en mango. Strakdroge en frisse smaak met een goede alans.

De wijn is vol en heeft een lange maar zachte afdronk.

 

Riesling

De riesling toont zijn klasse slechts op een paar plaatsen buiten Duitsland. De Elzas in Frankrijk is het enige gebied in Europa waar hij goed gedijt.

Riesling is vaak lichten verfrissend. Riesling-wijnen worden over het algemeen verondersteld zoet te zijn, en veel riesling-wijnen zijn dat oo, maar net zovel zijn dat niet.

Een hoog zuurgehalte, een laag tot redelijk laag alcoholpercentage, en aroma's die uiteenlopen van fruitig tot bloemachti tot mineraalachtig zijn de handelsmerken van riesling-wijnen.

Wijn op basis van Riesling bevat weinig alcohol, veel fruitige zuren. Riesling rijpt vrij vroeg, zodat het sap in een heet klimaat al lang overrijp en slap kan zijn voor er interessante smaken in de druiven zijn ontstaan. In een zeer koel klimaat wordt hij beschouwd als een laatrijpende verwant van de vele vroegrijpende variëteiten die speciaal voor deze korte zomers zijn gekweekt.

De riesling komt van oorsprong uit Duitsland. Nog steeds is de Riesling Duitslands belangrijkste en meest aangeplante druivenras. De bekendste Rieslings komen uit de West-Duitse Moezelstreek. Maar ook in Frankrijk, in de Elzas, staat veel Riesling en wordt hij wel de koning genoemd.

Zelfs in Noord-Italië, delen van Australië en de VS komen we de Riesling tegen. De Rieslingrank is bestand tegen kou en rijpt laat, meestal pas eind september of begin oktober. Hij is vooral geschikt voor de wat koelere streken. In te hete gebieden verliest de Riesling zijn frisheid en aroma. De druif heeft het vermogen het terroir heel goed uit te drukken in wijn. Dit uit zich bijvoorbeeld in de mineraliteit in de wijn.

In de jonge Rieslingwijnen proef je vaak citrus, bloemen en mineralen. Rijpere wijnen ruiken vaak een beetje naar diesel. De kenner herkent hem daar onmiddellijk aan. De Fransen noemen dit de goût de pétrol. Het klinkt misschien niet zo lekker, maar deze geur en smaak wordt door Rieslingliefhebbers hoog gewaardeerd. De Rieslings uit de Elzas zijn vaak wat voller van smaak en hebben een wat hoger alcoholpercentage dan de Duitse variant. Rieslings vind je in een heel scala van droog, via halfzoet tot echt zoete dessertwijnen.

Altijd, of je nu een droog of zoeter exemplaar proeft, wordt de Rieslin gekenmerkt door een zuurtje. dit zuurgehalte zorgt er ook voor dat de wijn bewaarpotentie heeft.

 

Sauvignon Blanc

Vaak kortweg sauvigon genoemd.

Hoog zuurgehalte.

Aroma's van deze druif kunnen sterk neigen naar kruiden of gras.

Sauvignon Blanc-wijnen zijn licht tot halfzwaar van karakter en meestal droog. Naast een kruidig karakter (soms grassig genoemd) wordt de sauvignon blanc gekenmerkt door minerale en groenteachtige aroma's, en in warmere klimaten door het fruitige karakter van bijvoorbeeld een rijpe meloen.

Staalachtige, droge ...

Sauvignon blanc gedijt het best in een vrij koel klimaat; in Frankrijk zijn de beroemdste voorbeelden Sancerre en Pouilly-Fumé uit het Loire-gebied.

Sauvignon is frisser dan Chardonnay. Sauvignon staat bekend om zijn aroma's van pasgemaaid gras, zwartebessenblad, kruisbessen en , opmerkelijk maar onmiskenbaar, kattenpis.

Zeer populaire variëteit die in de hele wereld in verfrissende, droge, aromatische en zeer kenmerkende wijnen geeft. De geur is scherp en doordringend (anders dan die van chardonay) en wekt bij proevers zulke uiteenlopende impressies als kruisbessen, brandnetels, gekneusd zwartebessenblad en af en toe kat. Gaandeweg kunnen er andere aroma's ontstaan die herinneren aan asperge uit blik.

 

Torrontés

Galicische variëteit en een specialiteit van Ribeiro, maar veel meer verbouwd in Argentinië, waar hij volle, verfrissende wijnen geeft met een kenmerkend en zelfverzekerd aroma niet ongelijk muscat. Het is waarschijnlijk, maar niet bewezen dat de wijnstok door Galicische immigranten naar Argentinië is gebracht.

 

Viognier

Druif uit het Rhônedal
Bloemenaroma's, subtile abrikozen smaak, halfzwaar tot zwaar.

Fruitige witte wijn met hinten van vers geplukte bloemen, rijpe abrizoen en ananas, in de smaak indrukken van verse noten, rijpe abrikoos en ananas.

BLoemige en fruitige smaken

Intense droge witte wijn.

Stevigheid van het aroma en de pikante smaak doen denken aan Gewürztraminer.

Goede Viogniers zijn volumineuze schoonheden met bekoorlijke, maar vluchtige perzik- en abrikozengeuren. De stevigheid van het aroma en de pikante smaakt doen denken aan Gewürztraminer.

De wijnstok kan pover presteren in koelere klimaten. De volle wijnen ervan hebben een kenmerkend parfum van gedroogde abrikozen en bijna niets van muskus. De wijn laat zich het best jong drinken. Door zijn krachtige aroma blijf hij goed overeind in melanges.

DO in Galicië, NOORDWEST-SPANJE, berucht om z'n regen, beroemd om z'n Albarino-wijn. In Galicië spreekt men van galego, dat klinkt als gaelic. Dit is keltenland, compleet anders dan de rest van Spanje.

Bron:

 
Laatst aangepast op woensdag, 06 juni 2018 20:43  
Meer artikelen...


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Good advertising is a happy wedding of words and pictures, not a contest between them.

Leo Burnett


Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 270 gasten online
Artikelen

root cause analyse deming manage cause results

Banner

vind je element ken robinson

Vind je element
een praktische gids
Ken Robinson

Bij Bol.com | Managementboek 

Lean boekentips

Toyota Kata Culture
Building Organizational Capability and Mindset through Kata Coaching
Mike Rother & Gerd Aulinger

Bij Bol.com | Managementboek

Bewaren

Banner