• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Bluff Your Way Into... Belangrijke onderwijskundige begrippen - Situationele kennis
Belangrijke onderwijskundige begrippen - Situationele kennis

bob belangrijke onderwijskundige begrippen

leren learn

Situationele kennis

Definitie

...

Alias:

situationele kennis

Situationele kennis

Kennis van probleemsituaties waarin bepaalde declaratieve of procedurele kennis is gebruikt. Waar kennis wordt toegepast, ontstaat situationele kennis. Situationele kennis is tijdens het vormen van de probleemrepresentatie en het verdere oplossingsproces behulpzaam bij het zoeken in het langetermijngeheugen naar de benodigde declaratieve of procedurele kennis.
Voorbeelden: weten of een zin goed loopt, of een bepaald woord in een bepaalde context goed is gebruikt, of een brief juist is opgesteld. of een historisch feit uit z'n verband is gerukt, of een bepaalde wet van toepassing is, in welke omstandigheden een bepaalde uitvoeringswijze geldig is. Met andere woorden: situationele kennis, gebruikskennis, bevordert de transfer van de declaratieve en procedurele kennis.

Bron: Kennisdimensie


situationele kennis

Situationele kennis

Kennis van probleemsituaties waarin bepaalde declaratieve en procedurele kennis is gebruikt. Waar kennis wordt toegepast, ontstaat situationele kennis.

Bron: https://flashcards.studysmartwithchris.com/nl/s/situationele-kennis-is-kennis-van-probleemsituaties-waarin-bepaalde-declaratieve-en-procedurele-kennis-is-gebruikt-waar-kennis-wordt-toegepast-ontstaat-situationele-kennis/

 

situationele kennis

Situationele kennis

Situationele kennis is kennis van probleemsituaties waarin bepaalde declaratieve of procedurele kennis is gebruikt. Waar kennis wordt toegepast, ontstaat situationele kennis. Situationele kennis is tijdens het vormen van de probleemrepresentatie en het verdere oplossingsproces behulpzaam bij het zoeken in het langetermijngeheugen naar de benodigde declaratieve of procedurele kennis.
Voorbeelden: weten of een zin goed loopt, of een bepaald woord in een bepaalde context goed is gebruikt, of een brief juist is opgesteld. of een historisch feit uit z'n verband is gerukt, of een bepaalde wet van toepassing is, in welke omstandigheden een bepaalde uitvoeringswijze geldig is. Met andere woorden: situationele kennis, gebruikskennis, bevordert de transfer van de declaratieve en procedurele kennis.

Bron: Lesgeven en zelfstandig leren, Tjipke van der Veen & Titus Geerligs

situationele kennis

Situationele kennis

Kennis met betrekking tot de context van een probleem, gebeurtenis of situatie.

Bron: https://www.kennisconsult.nl/begrippen/32102/

situationele kennis

Situationele kennis

Kennis van probleemsituaties waarin bepaalde declaratieve en procedurele kennis is gebruikt. Waar kennis wordt toegepast, ontstaat situationele kennis.

bron: https://flashcards.studysmartwithchris.com/nl/s/situationele-kennis-is-kennis-van-probleemsituaties-waarin-bepaalde-declaratieve-en-procedurele-kennis-is-gebruikt-waar-kennis-wordt-toegepast-ontstaat-situationele-kennis/

 

kennis probleemkenmerken oplosgedrag kennisrepertoire declaratieve kennis procedurele

Selectiekennis

Geconstateerd werd dat voor de oplossing van een probleem declaratieve en procedurele kennis noodzakelijk zijn. Daarnaast moet de oplosser nog weten welke specifieke delen van deze twee kenniscomponenten van toepassing zijn wanneer hij geconfronteerd wordt met een bepaald probleem uit een vakgebied. Uit zijn bestand van declaratieve en procedurele kennis moet hij bij een bepaald probleem de juiste declaratieve en procedure Ie kennis selecteren. Deze derde kenniscomponent willen we daarom selectiekennis noemen. Bhaskar en Simon (1977) behoren tot de weinige auteurs die het belang hiervan onderkennen. Selectiekennis sec is een 'leeg' soort kennis.

Selectiekennis geeft slechts het verband aan tussen een situatie (het probleem) aan de ene kant en declaratieve en procedurele kennis aan de andere kant. Behalve dan wanneer een oplosser expliciet de geldigheid van een betrekking of procedure voor de probleemsituatie controleert is selectiekennis niet te herkennen in het oplosproces. Toch is goede selectiekennis onontbeerlijk voor een efficiënt oplosproces. Ais een oplosser niet weet wat hij uit zijn kennisbestand moet selecteren maakt hij van zijn oplosproces een raadspelletje. Wanneer een oplosser bij een probleem declaratieve kennis moet selecteren dan moet de probleemsituatie cues bevatten die voor de oplosser aanleiding zijn om de juiste declaratieve kennis te selecteren. Een probleemoplosser moet in de probleemsituatie relevante elementen herkennen.

(...)

Na het herkennen van probleemkenmerken moet de eigenlijke selectie nog plaatsvinden. Een zoekproces in het geheugen is dan nodig. De efficiëntie (en de uiteindelijke kans van slagen) van dit zoekproces wordt in sterke mate bepaald door de wijze van organisatie van kennis in het geheugen.

Bron: Voorwaarden voor het succesvol oplossen van problemen, A.J.M. de Jong & M.G.M Ferguson-Hessler (pdf)Laatst aangepast op woensdag, 27 januari 2021 20:14  

Sommige dingen hebben wij in onze macht en andere niet. Als je iets begeert wat buiten je macht ligt, ben je gedoemd ongelukkig te worden.

Epictetus

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 33 gasten online
Artikelen

kwaliteit almost all quality improvements quote tom peters

Banner
Banner

haal meer uit hersenen mark tigchelaar

Haal meer uit je hersenen
Over snellezen, geheugentechnieken en mindmapping
Mark Tigchelaar

Bij Bol.com | Managementboek


Lean boekentips

Banner