• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Bluff Your Way Into... Belangrijke onderwijskundige begrippen - Werkplekleren
Belangrijke onderwijskundige begrippen - Werkplekleren

bob belangrijke onderwijskundige begrippen

leren learn

Werkplekleren

Definitie

Alle vormen van leren in authentieke arbeidssituaties. Gepland en bewust leren. Gericht op verwerven beroepsrelevante competenties.

Alias: Performance Support

metacognitie

Werkplekleren

Bij werkplekleren, binnen de context van het hoger onderwijs, past de student reeds verworven competenties toe in een authentieke beroepssituatie én verwerft nieuwe competenties door de ervaringen opgedaan in deze authentieke beroepssituatie. De werkelijke situatie op de werkplek vormt dus de basis van het leren, in tegenstelling tot het traditionele, schoolse leren waarbij competenties verworven worden in de onderwijsinstelling. Werkplekleren is een omvangrijk begrip en kent vele invullingen. Een van de meest frequent gebruikte vormen van werkplekleren in het hoger onderwijs, zijn stages.

Ondanks de vele verschillende invullingen, zijn er een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan wil het werkplekleren kunnen slagen:

  • Een duidelijke afstemming tussen de verwachtingen en noden van het opleidingsinstituut en die van de werkplek.
  • De werkplek biedt een emotioneel veilig en uitdagend leerklimaat aan de lerende.
  • De werkplek beschikt over een aantal middelen en andere werkinstrumenten die het leren voor de student mogelijk maken.
  • Een kwalitatief goede begeleiding en ondersteuning op de werkplek van de lerende in zijn competentieontwikkeling.

 

Bouwstenen

Algemeen gezien vinden er binnen het werkplekleren twee vormen van leren plaats: het informele en het formele leren.

  • Informeel werkplekleren is onbedoeld leren. Hier gaat het over het ongeplande, ongeorganiseerde en ongestructureerde leren. Bij informeel leren kunnen vaardigheden aangeleerd worden, die oorspronkelijk niet bedoeld waren om aan te leren. Daar waar het bijvoorbeeld als chemicus bij een labo stage in een bedrijf het doel is labo-vaardigheden aan te leren, is het ook mogelijk dat hij sociale vaardigheden zoals samenwerkingszin en dergelijke verwerft door samen te werken met collega’ s
  • Bij formeel werkplekleren wordt het leerproces wel op een doelgerichte manier in het kader van de door de opleiding vooraf bepaalde competentieontwikkeling georganiseerd. Opleidingsactiviteiten zijn hier bewust en doordacht opgesteld. Bij formeel werkplekleren wordt expliciet de koppeling gemaakt tussen het leren en het latere beroepsleven. Ook wordt het leerresultaat dat de student heeft verworven binnen de werkplek onmiddellijk duidelijk.

Vaak bestaat er de neiging om deze twee vormen - het informele en het formele werkplekleren - te beschouwen als tegenpolen, als een dichotomie. Echter in de praktijk lopen beide vormen voortdurend door elkaar.

Bron: https://www.bvdatabank.be/node/127

Tags:
Laatst aangepast op maandag, 01 maart 2021 20:56  

 

Empty pockets never held anyone back. Only empty heads & empty hearts can do that.

Norman Peale

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 165 gasten online
Artikelen

lean proces implementation discovery john shook

Banner

kunst falen arjan dam

De kunst van het falen
Hoe je door effectief leren succesvol kunt presteren
Arjan van Dam

Bij Managementboek

Lean boekentips

Banner