• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Bluff Your Way Into... Belangrijke onderwijskundige begrippen - Zelfgestuurd leren
Belangrijke onderwijskundige begrippen - Zelfgestuurd leren

bob belangrijke onderwijskundige begrippen

leren learn

Zelfgestuurd leren

Definitie

Vorm van leren waarbij leerling zelf proactief invulling geven aan zijn of haar eigen leerproces.

Alias: self-regulated learning (SRL)

zelfgestuurd leren

Self-directed learning (SDL)

A process in which individuals or groups take the initiative and responsibility for learning and manage their own learning experiences


Self-Directed Learning

Like traditional training methods, computer-based training can involve an instructor or facilitator who leads, facilitates, or trains online. Computer-based training that is instructor-led is known as instructor-led training or ILT. Some examples of ILT are online discussions and video conferencing.

In some cases, the instructor is highly involved in the training and leads the process. In other cases, a course or program involves self-study and the instructor is available for answering questions and providing assistance."

However, one of the main advantages of computer-based training is that it can be initiated and controlled by the trainee. This is known as self-directed learning.

Self-directed learning ISDL) is a process that occurs when individuals or groups take the initiative and responsibility for learning and manage their own learning experiences. They seek out the necessary resources to engage in learning that will enhance their careers and personal growth. Employees assess their own needs, use a variety of organizational resources to meet those needs, and are helped with evaluating the effectiveness of meeting their needs. SDL can be as simple as a booklet that describes a new procedure or a multimedia program.

Self-directed learning has become increasingly popular because traditional methods of training lack the flexibility to respond quickly to dramatic and con¬stant organizational change and trainees' needs. Self-directed learning allows trainees to access training materials and programs when they want to, at their own pace, and sometimes in the sequence they prefer.

Bron: Managing Performance Through Training and Development, Alan Michael Saks, Robert R. Haccoun, Monica Belcourt

 

zelfgestuurd leren

In wat volgt, behandelen we enkele inzichten uit de literatuur omtrent zelfgestuurd en zelfstandig leren. Vaak spreekt men over zelfgestuurd leren in de context van constructivistische theorieën over het leren van volwassenen. We menen dat diverse inzichten uit deze literatuur relevant zijn voor projectonderwijs. Ten eerste omdat we het hier hebben over projectonderwijs in het hoger onderwijs, waar het eveneens om het leren van volwassenen gaat. Bovendien verschillen de basisgedachten en doelstellingen van volwasseneneducatie en projectonderwijs niet zo sterk.

Brookfield (1985) stelt vast dat de meeste definities omtrent zelfgestuurd leren de con-trole van de lerende over het plannen en uitvoeren van het leren benadrukken. Zelfgestuurd leren wordt bijgevolg al te vaak beschreven in termen van een minimum aan begeleiding. Geen enkel leren is echter zelfgestuurd als we onder zelfgestuurd de afwezigheid van externe bronnen van begeleiding verstaan. Zelfsturende studenten maken immers in hoge mate gebruik van externe bronnen, zowel menselijke als materiële bronnen: collega-studenten, experts, boeken, educatieve media, internet, enzovoort. Het is niet omdat de ontwerpers van diverse bronnen fysisch niet aanwezig zijn, dat ze geen enkele controle hebben over de cognitieve activiteiten van de lerenden.

Zelfgestuurd Ieren impliceert onafhankelijkheid vanwege de lerende. In principe gaat elk leren wel gepaard met een zekere vorm van onafhankelijkheid, maar zelfgestuurd leren wordt gekenmerkt door een grote mate van onafhankelijkheid in het controleren van de richting en de uitvoering van zijn of haar leren. Toch is het gevaarlijk te stellen dat deze onafhankelijkheid begrepen moet worden als een sterk gereguleerde controle over het doelende bedoeling van de activiteiten. wanneer men begint aan zelfgestuurd leren.

Volwassenen kunnen een bepaald kennisgebied onafhankelijk verkennen zonder een reëel beeld te hebben van welke leeractiviteiten daarbij ontwikkeld moeten worden. Het is pas wanneer ze bewust worden van de nonnen, de handelingen, de procedures en de criteria, die intrinsiek zijn aan dat gebied, dat korte- en langetermijndoelen een vaste vorm kunnen aannemen (Brookfield, 1985).

Bron: Projectonderwijs: sturen en begeleiden van leren en werken, Herman Baert, Lies Beunens, Luc Dekeyser

zelfgestuurd leren

Zelfgestuurd leren


Zelfgestuurd leren houdt in dat de leerling zelfstandig en met zin voor verantwoordelijkheid de sturing voor de eigen leerprocessen in handen neemt (Boekaerts & Simons, 1995). Drie invalshoeken zijn hierbij belangrijk: cognitie, metacognitie en motivatie/affect. Leerstrategieën in deze categorieën helpen leerlingen te komen tot zelfgestuurd leren.

Bron: https://www.leraar24.nl/49999/zelfgestuurd-leren/


zelfgestuurd leren


Zelfgestuurd leren houdt in dat de leerling ‘zelfstandig en met zin voor verantwoordelijkheid de sturing voor de leerprocessen in handen neemt’. Om zijn eigen leerproces te sturen moet een leerling beschikken over verschillende leerstrategieën: cognitieve en metacognitieve, en motivationele en affectieve. Een gecombineerde aanpak van cognitieve en metacognitieve leerstrategieën is het effectiefst voor het verbeteren van de leeruitkomsten. Sommige van deze strategieën zijn relevant voor de voorbereiding van een leertaak, zoals relateren, analyseren, structureren en oriënteren. Daarna volgen planning en tot slot evaluatie. Motivationele en affectieve leerstrategieën leggen nadruk op de relevantie en het belang van de taak en kunnen alleen daarom al een positieve invloed hebben op leerprestaties.

Bron: Welk leerkrachtgedrag bevordert zelfgestuurd leren bij leerlingen?

 

zelfgestuurd leren

Om zelf hun leerproces te kunnen sturen, moeten leerlingen beschikken over verschillende leerstrategieën. Leerkrachten kunnen hen helpen om zich deze leerstrategieën eigen te maken. Dat zorgt voor beter zelfregulerend leren en verhoogt de leerprestaties en motivatie, zo blijkt uit een literatuuronderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.

Leerlingen hebben vaak moeite om hun eigen leerprocessen te sturen. Voor dit zogenoemde zelfgestuurd leren hebben zij zowel cognitieve als metacognitieve leerstrategieën nodig. Leerlingen moeten, met andere woorden, informatie kunnen onthouden en deze laten aansluiten bij wat ze al weten. Én ze moeten hun leerprocessen kunnen plannen en controleren. Ze zijn daartoe meer geneigd wanneer ze gemotiveerd zijn.

Bron: Reviewstudie: metacognitie en zelfgestuurd leren

 

zelfgestuurd leren

Definities zelfgestuurd leren

Naast en geïnspireerdop de definitie van Flavell van zelfgestuurd leren, hebben de wetenschappers Knowles en Zimmerman het begrip verfijnd en/of uitgebreid.

Knowles(1975) geeft de volgende ruime definitie van zelfsturing: Zelfgestuurd leren beschrijft het proces waarin individuen het initiatief nemen, met of zonder hulp van anderen, bij het vaststellen van de leerbehoeften, het formuleren van de leerdoelen, het identificeren van menselijke of materiele leerbronnen, het kiezen en implementeren van geschikte leerstrategieën en het evalueren van de leeropbrengsten.

Zimmerman (1990) definieert zelfregulerend leren ofwel Self-Regulated-Learning (SRL) als: de metacognitieve processen zoals plannen, doelen stellen, organiseren, zelf-monitoren en zelfevaluatie. Als het gaat om motivatie hebben zelfregulerende studenten vertrouwen in eigen kunnen (self-efficacy), self-attributions and intrinsic task interest. Qua gedrag zijn SRL-studenten goed in: selecteren, structureren, en het creëren van omgevingen die het leren optimaliseren.

Bron: https://www.canonberoepsonderwijs.nl/_images/user/Definities%20zelfgestuurd%20leren.pdf


zelfgestuurd leren

Zelfgestuurd leren (ZGL) houdt in dat studenten zelf proactief invulling geven aan hun eigen leerproces (Zimmerman, 2002). ZGL is niet alleen cruciaal gebleken voor het bevorderen van de leerprestaties en motivatie van studenten (Paris & Paris, 2001), maar wordt ook genoemd als sleutelcompetentie voor levenslang leren (Onderwijsraad, 2014; Vermeulen & Vrieling, 2017; Voogt & Pareja Roblin, 2010). Dit betekent dat studenten bewust moeten worden gemaakt van de leerstrategieën die bijdragen aan het bereiken van (leer)doelen en dat ze moeten leren daar kritisch op te reflecteren om hun leerproces uiteindelijk zelf aan te kunnen sturen (Dignath, Büttner, & Langfeldt, 2008).

Bron: Zelfgestuurd leren en het opleiden van leraren: waarom, hoe en wat?

 

zelfgestuurd leren

Zelfgestuurd leren houdt in dat studenten zelf proactief invulling geven aan hun eigen leerproces.

Bron: https://www.ou.nl/-/publicatie-model-om-studenten-te-leren-zelf-hun-leerproces-te-sturen
Tags:
Laatst aangepast op zaterdag, 12 september 2020 18:32  

 

To select well among old things, is almost equal to inventing new ones.

Nicholas Charles Trublet

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 104 gasten online
Artikelen

purpose improvement easier better faster cheaper priority shigeo shingo lean

Banner

achterkant servet dan roam

Het uitgevouwen servet
Stap-voor-stap methode om complexe problemen op te lossen met simpele plaatjes
Dan Roam

Bij Bol.com | Managementboek
Lean boekentips

Lean Practitioner & Lean Expert
mindset, skill set & tool set
H.C. Theisens

Bij Bol.com | Managementboek

Banner