• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Lifehacking
Lifehacking
5 tijdsbesparende lifehacks volgens David Pogue
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

David Pogue verbaast zich erover mensen vaak zonder enige vorm kennis-van-zaken moeten werken met computers. Hij deelt in deze korte TED-talk (5:44 min) een aantal zeer nuttige, tijdbesparende lifehacks, zoals het niet langer met je muis scrollen door een pagina maar gebruik te maken van de spatiebalk: [Space] = scherm-voor-scherm naar beneden door een pagina 'scrollen', en/of [Tab] + [Space] = scherm-voor-scherm naar boven door een pagina 'scrollen'. Minstens zo handig, is de tip om bij Powerpoint-presentaties gebruik te maken van de [Z]- of de [W]-toets om je scherm op, respectievelijk zwart of wit te zetten.

Laatst aangepast op donderdag, 27 maart 2014 22:07  
4 krachtige persoonlijkheidskenmerken
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

zelfeffectiviteit self efficacy zelfvertrouwen

Volgens Carry Petri en Jolana Bouman zijn er vier persoonskenmerken die je helpen om meer in je eigen kracht te komen. Ze noemt dit de 'verborgen parels' omdat we deze parels allemaal in ons hebben, maar vaak niet weten waar ze zitten. Laat staan dat we beseffen hoe kostbaar ze zijn en hoeveel we ervan hebben:

  1. Optimisme: houding waarmee je in het leven staat; je ziet het leven van de zonnige kant en bent optimistisch over de toekomst. Over het algemeen ga je ervan uit dat je meer positieve dan negatieve dingen zult meemaken.

  2. Eigenwaarde en zelfvertrouwen: mate waarin je tevreden bent je met jezelf, zelfverzekerd, trots op jezelf bent en gelooft je in eigen kunnen.

  3. Zelf-effectiviteit (self-efficacy): mate waarin je erop vertrouwt dat je kunt omgaan met toekomstige uitdagingen, en taken tot een goed einde kunt brengen. Mensen met een sterk gevoel voor zelf-effectiviteit zijn door eerdere ervaringen van mening dat ze veel dingen aankunnen en dankzij hun vindingrijkheid weten hoe ze in onvoorziene situaties moeten handelen.

  4. Incasseringsvermogen: op welke manier ga je om met een gebeurtenis en heb je het vermogen om terug te veren na een ongeluk, conflicten of falen, maar ook na overweldigende positieve gebeurtenissen, in situaties van verhoogde verantwoordelijkheid en bij vooruitgang.

Bron: Druk, druk, druk, Carry Petri & Jolana Bouman

Laatst aangepast op dinsdag, 11 maart 2014 21:39  
Omdenken met Winnie the Pooh
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

omdenken winnie the pooh

Laatst aangepast op zaterdag, 08 maart 2014 17:24  
Het piekerverstand volgens Paul Smit
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

piekergedachten functioneel verstand abc paul smit

In zijn boek Non-dualiteit voor managers gaat Paul Smit op wat hij noemt het piekerverstand vs. het functionele verstand; de oplettende lezer herkent in het ABC-model direct de Rationele Emotieve wortels van zijn pleidooi:

abc aanleiding emotie ret ellis

Ieder mens heeft zowel functioneel verstand als piekerverstand. Het functionele verstand wordt ook wel het intuïtieve verstand genoemd. We herkennen de momenten dat alleen het functioneel verstand aan de gang is, wanneer we voelen dat we ‘in flow’ zijn. Dit zijn de momenten waarop je ergens volledig in opgaat. Het kan zijn dat je opgaat in een film of in een boek, of in het beoefenen van een bepaalde sport, of dat je opgaat in een goed gesprek. Je bent dan intuïtief aan het handelen, je bent bezig in het NU en tevens geeft het je een goed gevoel. Dit hebben we ook wanneer we lachen, dansen of zingen. Tijdens al dit soort bezigheden zijn we vrij van piekergedachten die ons een vervelend gevoel geven.

(...)

Een mens heeft naast een functioneel verstand ook een piekerverstand. Hierbij ontstaan er continu piekerge- dachten die ervoor zorgen dat we gestrest, gefrustreerd of angstig worden. We kennen allemaal wel de mo- menten dat we ’s nachts piekerend wakker liggen. Er ontstaan dan allerlei gedachten over wat er in het verleden is gebeurd, over dat het anders had moeten gaan en over dat je iets anders had moeten doen of had moe- ten zeggen. Tevens bedenken we allerlei scenario’s over wat er in de toekomst zou kunnen gaan gebeuren. Het zijn als het ware ‘de Muppets’ in ons hoofd, die overal commentaar op leveren en zich over van alles druk maken. Neurowetenschapper Victor Lamme noemt het ook wel ‘de kwebbeldoos’ of de ‘Mart Smeets’ in ons hoofd.

Piekergedachten zorgen voor grote emoties, voor frustratie, stress, onnodige angsten en conflicten. Op het moment dat je in een situatie belandt waarin je grote emoties ervaart, is het zinvol het piekerverstand  te scheiden van het functionele verstand. Het ABC-model is een handige tool om dit te doen.

Op aanleiding (A), volgt een emotie (C).

abc aanleiding emotie ret ellis


Stel, je staat in de file (A) en de emotie (C) is dat je er gefrustreerd en boos om wordt. Zodra je op je werk komt roep je vol emotie: ‘Die stomme files ook altijd in dit land!’ Je geeft dan de file de schuld van jouw emotie.

Maar... er zijn ook mensen die in dezelfde file stonden, die helemaal niet gefrustreerd raakten. Die hadden een muziekje op staan en reden rustig naar hun werk. Dus is de file de schuld van jouw emotie? Nee, het zijn jouw gedachten over de file!

Het zijn gedachten die de emoties en de manier van handelen bepalen. Dus vanaf nu, kun je nooit meer iets of iemand de schuld geven van jouw emotie!

Laten we in dit eenvoudige voorbeeld van de file, het piekerverstand eens scheiden van het functionele verstand.

Piekerverstand Functioneel verstand
Verzet Acceptatie
Problemen Oplossingen
Moeilijkheden Mogelijkheden
Verzet
Oordelen
Scenario's & oude koeien
Wat als, stel dat, had ik maar...

Het functionele verstand accepteert dat de situatie is zoals deze is. Het zoekt naar oplossingen en richt zich op mogelijkheden in plaats van moeilijkheden. Zodra het functionele verstand aan het werk is, zal er dus een oplossing gezocht worden zoals een andere route nemen, of even bellen dat je later zult arriveren.

Het piekerverstand is bezig met zich verzetten tegen dat-wat-is. Het maakt overal een probleem van en ziet alleen maar moeilijkheden. Er ontstaat veel mentale ruis vol met piekergedachten en oordelen. ‘Die files ook altijd overal’, ‘was ik maar eerder weggegaan’, ‘wat als ik straks te laat kom?’ ‘M’n collega zal wel denken, hij is weer te laat.’ Dit piekerverstand is nutteloos. Het verandert niets aan de situatie, het biedt geen oplos- sing en is alleen maar bezig met het genereren van ge- dachten die leiden tot frustratie, stress en angst.

Stel dat je bij een klant zit en je stoot per ongeluk een glas thee om. De Muppets in je hoofd leveren dan direct commentaar. ‘Was dit maar niet gebeurd’, ‘wat zal de klant hier wel niet van denken’, ‘had ik maar niets te drinken genomen’, ‘waarom overkomt mij dit nou weer?’, ‘dit zijn ook echt hele onhandige theeglazen’.

Wanneer we ons functioneel verstand gebruiken, ruimen we gewoon de rommel op.
Punt.

Zie ook:

Bron: Non-dualiteit voor managers, Paul Smit

 

Laatst aangepast op dinsdag, 04 maart 2014 18:15  
RET volgens Albert Ellis (2)
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

abc ret rationeel emotieve therapie

albert ellis ret rationeel emotieve therapie

Soms is het alsof gebeurtenissen bepaalde emoties oproepen of bepaald gedrag veroorzaken. Als dat waar was, zouden we daar als mensen ... weinig aan kunnen veranderen. We zouden ons voornamelijk moeten beperken tot pogingen de gebeurtenissen om ons heen te veranderen of die te ontlopen, om er na verloop van tijd achter te komen dat we daar niets mee opschieten.

RET sluit aan bij de meer hoopgevende visie op de menselijke emotie. Gebeurtenissen roepen niet rechtstreeks emoties op; het is de manier waarop we tegen gebeurtenissen aankijken die daar verantwoordelijk voor is. (Anders zouden immers alle mensen bij dezelfde gebeurtenissen dezelfde emoties hebben). Bij nadere beschouwing blijken er bij onze manier van kijken vooroordelen, generalisaties en verkeerde conclusies in het spel te zijn; kortom, allerlei irrationeels. Het doel van RET is deze irrationele gedachten boven tafel te krijgen. Langs die weg kunnen we emoties en gedrag beïnvloeden. Irrationele gedachten kunnen met niet al te veel moeite zichtbaar worden gemaakt en, met wat meer moeite ook worden veranderd.

Ellis gebruikt hierbij het ABC-model:

- A staat voor de Activerende Gebeurtenissen - de gebeurtenissen die we gewoon zijn als oorzaak te zien voor onze problematische gevoelens en ons ongewenste gedrag. Volgens de RET zijn zij de aanleiding.

- B staat voor Beschouwing, voor de manier waarop u tegen de wereld om u heen, en de gebeurtenissen daarin, aankijk; kortom wat u denkt over de gebeurtenissen bij A. De RET is erop gericht irrationele gedachten te veranderen.

- C is de afkorting van Consequenties (van de gebeurtenissen en uw denken daarover): uw problematische gevoelens en uw ongewenste gedrag.

- D is de afkorting van uitDagen of ter Discussie stellen van uw gedachten bij B. Dat doen we door die gedachten en beschouwingen onder de loep te nemen en vervolgens op hun houdbaarheid te testen en ze als het ware uit te dagen. Zo kunt u die gedachten veranderen of zelfs geheel uitbannen.

- E is de afkorting van Effectieve nieuwe gedachten of levensfilosofie, die u zo met behulp van de RET verwerft.

(...)

Een van de grondslagen van de RET is dat irrationeel denken de belangrijkste reden voor psychische problemen vormt. Als u dingen echt moet, maakt u uzelf daar gek mee. Als RET erin slaagt van u een efficiënte wetenschapper te maken, dan zult u leren hoe u eenvoudigweg kunt weigeren om uzelf ooit nog gek te maken, wat de aanleiding dan ook moge zijn.

Want als u voortdurend uw wensen, uw voorkeuren en uw waarden onderwerpt aan 'wetenschappelijke' toetsing en er flexibel in bent, zult u ze niet omzetten in voor u schadelijke dogma's. (...) RET laat u ook zien dat u uzelf een hoop ellende op de hals haalt wanneer u heel diep gelooft in een van deze starre 'moetens'. Met de eerder beschreven wetenschappelijke benadering onderzoekt u of die gedachte met dat 'moeten' erin wel klopt. Vervolgens toetst u haar op haar houdbaarheid (daagt die gedachte als het ware uit). Dan zet u haar vervolgens, als ze de toets niet doorstaat, overboord. Daarna kijkt u op een gezonde manier tegen het probleem aan. Daar draait het om als het gaat om geestelijke gezondheid - op een gezonde en rationele manier over dingen denken.

(...)

Laten we hier de ABC's van de RET nog eens uit de doeken doen. De A staat voor Activerende gebeurtenis of aanleiding; dat is meestal een of andere gebeurtenis die u belemmert om een voor u belangrijk doel te bereiken, of iets wat uw wensen en verlangens in de weg staat. Voorbeeld: u wilt graag een baan krijgen en voert een slecht sollicitatiegesprek en wordt afgewezen. De A is uw slechte sollicitatiegesprek en de afwijzing. (...) Zodra u wilt blijven leven en gelukkig wilt zijn, brengt u [de dingen die u nastreeft] mee naar de ABC's van het menselijk bestaan. U begint bij de A (Activerende gebeurtenis) met wensen, verlangens en doelstellingen, die u raag verwezenlijk ziet. Wanneer u zich echter ellendig voelt of handelt tegen u eigen belang in (dat noemen we in het schema de C, de Consequenties van A en de hierna te behandelen B). Dat is meestal het gevolg van het geblokkeerd of tegengewerkt worden van uw doelen, wensen en verlangens bij A.

We hebben dus nu het volgende:

Doel - uw doel om te krijgen wat u wilt (in het bijzonder bevrediging en waardering).

A - de Activerende gebeurtenissen die u dwarsbomen in het streven naar uw doel (in het bijzonder falen, afgewezen en tegengewerkt worden).

C - de Consequenties van uw doel en A (in het bijzonder gevoelens van angst en depressie, en zelfondermijnend gedrag als het zich terugtrekken in verslavingen).

A veroorzaakt niet C

Telkens wanneer uw streven wordt tegengewerkt door ongunstige Activerende gebeurtenissen (A's) en u zich vervelend voelt bij C (de Consequenties) hebt u de neiging ten onrechte aan A de schuld te geven van wat er gebeurt bij C. U zegt dan: 'Omdat ik toen werd afgewezen (A) depressief raakte (C), volgt daaruit dat A de oorzaak is van C. Anders gezegd: mijn falen en het feit dat ik word afgewezen, maken mij depressief.

Hier ligt de grootste fout die we maken kunnen bij het analyseren van onze problemen.

A (uw falen of de afwijzing waardoor u uw doel niet bereikt) draagt bij tot C, maar veroorzaakt C niet. ... [De] Activerende gebeurtenissen (A's) zijn niet direct de oorzaak van uw problematische gevoel bij C (Consequenties) - maar ze dragen er wel toe bij.

(...)

Hoe kunt u voorkomen dat u van streek raakt en ervan afkomen als u het eenmaal bent? Door de werking van de B's in het schema van ABC's te begrijpen. De B in de Rationeel-Emotieve Therapie staat voor Beschouwing of gedachte. Hier volgen woorden waarmee B beschreven kan worden: cognitie, visie, mening, waarde, betekenis, houding, instelling, idee, verwachting, overtuiging, geloof of filosofie. We spreken meestal van beschouwing, gedachte of idee, omdat dat neutraler is en de andere betekenissen kan omvatten. (...) Als u zich opwindt en ellendig voelt, zult u ontdekken dat u zich vaak van twee soorten gedachten bedient: rationele en irrationele. Uw rationele gedachten of beschouwingen (rB's) helpen u adequate gevoelens te hebben en effectief te handelen - anders gezegd helpen ze u om meer te krijgen van wat u wilt en minder van wat u niet wilt. Ze bevatten 'koude' gedachten of rustige beschrijvingen van wat er gebeurt in uw leven. (...) Uw irrationele ideëen of beschouwingen (iB's) zijn gedachten die ertoe bijdragen om niet-adequate gevoelens te hebben en om niet effectief te handelen - wat tegenwerkt dat u meer krijgt van wat u hebben wilt en minder van wat u niet wilt. Ze beginnen met 'koude' gedachten en 'warme' gedachten. ... Maar zet bevatten ook 'hete' gedachten die gebiedend, absoluut en dogmatisch zijn. (...) RET beweert dat u een grote kans maakt uzelf nodeloos overstuur te maken en dat u waarschijnlijk het bereiken van dingen die u het liefst wilt in de war schopt, wanneer u onwrikbaar en vastberaden blijft volharden in bepaalde irrationele ideeën en gedachten. RET beweert vervolgens dat wanneer u irrationele gedachten (iB's) hebt, u bewust of onbewust kiest voor deze absolutistische 'moetens' en 'behorens'; en dat u daarom bij machte bent ze bewust te onderzoeken en te veranderen. ... Voor het grootste gedeelte (niet helemaal) veroorzaakt u zelf uw irrationele gedachten en problematische gevoelens; vandaar dat u het vermogen hebt ze radicaal te veranderen. Dan moet u wel dit inzicht accepteren en zich ten volle inzetten voor de uitvoering ervan. Meer in het bijzonder: U kunt van uw ellende afkomen door consciëntieus op zoek te gaan naar uw irrationele ideeën en gedachten en ze vervolgens uit te schakelen.

Zie ook:

Bron: Moeten maakt gek, Albert Ellis & Wouter Backx

 

 

Laatst aangepast op dinsdag, 04 maart 2014 18:14  
Work-life balans volgens Dilbert
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

work life balance dilbert lifehacking

Bron: Dilbert.com

Laatst aangepast op zondag, 23 februari 2014 09:08  
Motivatie volgens Richard Koestner
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

motivatie richard koestner

richard koestner motivatie

De Canadese psycholoog Richard Koestner studeert al jarenlang op de vraag of doelen, wensen of voornemens die mensen formuleren ook tot resultaten leiden. Zijn belangrijkste bevindingen:

(1) Doelen die we vanuit onszelf formuleren, hebben duidelijk impact op ons gedrag en op veranderingen in ons leven. Koestner noemt dit 'autonomous motivation

(2) Doelen waartoe we ons min of meer verplicht voelen door anderen hebben geen meetbare invloed op gedrag en veranderingen. Koestner noemt dit 'controlled motivation'.

Koestner stelt ook dat wie zijn eigen dromen najaagt, wel de moeite moet nemen om ook zogenaamde 'implementation intentions', implementatie-intenties te formuleren. Een vertaling van doelen naar gedrag: hoe, wanneer en waar ga je concreet werken aan je voornemen.

Bron: Dit wordt jouw jaar!, Ben Tiggelaar

Laatst aangepast op zondag, 16 februari 2014 08:13  
Succes volgens Ben Tiggelaar
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

succes ben tiggelaar gedrag intentie

In zijn boek Dit wordt jouw jaar! gaat Ben Tiggelaar op de relatie tussen richting en actie bij het behalen van succes:

succes ben tiggelaar

Veel succes-, geluk- en managementgoeroes ... creëren een schijntegenstelling tussen leiderschap en management. Leiderschap is volgens hen iets met richting, visie en strategie. (...) Management is iets met actie, uitvoering en beheer. Het gedoe op op en rond de werkvloer. Leiderschap is in hun ogen iets verhevens. Dáár gaat het om. Management is iets van een lagere orde.

[Ben Tiggelaar illustreert dit met de sketch] de Silly Olympics van Mont Python. Twee onderdelen van dit idiote Olympische sportfestijn illustreren treffend waarom het onverstandig is om richting en actie los van elkaar te zien.

Het ene onderdeel is de 1500 meter voor de doven, waarbij de hardlopers startklaar staan... en blijven staan, omdat niemand het startschot hoort. Wel richting, geen actie.

Het andere nummer is de 100 yards voor mensen zonder richtingsgevoel, waarbij iedereen na het startschot een andere kant uitrent. Wel actie, geen richting.

De kern

De kern ... is simpel. Als je resultaten wilt bereiken, of dat nou in je werk- of je privéleven is, dan geldt dat richting en actie met elkaar verbonden dienen te zijn: richting + actie = succes. (...) Ook een kritische managementauteur als Henry Mintzberg denkt er zo over. "Bijna iedere implementatiefout is het gevolg van de disconnectie tssen de formulering en de implementatie," stelt hij. Mintzberg waarschuwt al jaren voor het geloof van veel managers dat je op de ene plaats, de vergaderzaal, je richting kunt formuleren en op een andere plaats, de werkvloer, de actie kunt ondernemen. Volgens hem moeten richting en actie veel meer met elkaar verbonden worden.

(...)

Vier verassingen rond gedrag

Richting kiezen en actie ondernemen, hoe moeilijk kan dat zijn? Nou, behoorlijk moeilijk, want ons eigen brein werkt ons tegen. We willen het één doen en doen het ander....

Vier verassingen rond gedrag spelen een rol bij onderwerpen als zelfsturing, leiderschap en verandering:

 

(1) 5/95-benadering

Het leeuwendeel van ons gedrag komt onbewust tot stand. Onder psychologen circuleert al enige jaren een vuistregel van maximaal 5% bewust, gepland gedrag en minimaal 95% onbewust, automatisch gedrag. Bewust en onbewust gedrag verschillen in hun oorsprong en werken ook regelmatig tegen elkaar in. (...) Het 'duale' van van de 5/95-benadering gaat erover dat we enerzijds bewust, rationeel mooie plannen maken voor de lange termijn, maar anderzijds onbewust, intuïtief gedrag vertonen. Gedrag dat weliswaar op de korte termijn tot een goed gevoel leidt, maar waarmee we onze langetermijnplannen ondermijnen.

 

(2) Bewust, gepland gedrag (5%)

Mensen hebben het unieke vermogen om te reflecteren op het verleden en plannen te maken voor de toekomst. Het gaat weliswaar om een beperkt vermogen, maar we kunnen het wel. We kunnen als het ware een dialoog voeren met onszelf, waarbij we ook effecten op de langere termijn en de belangen van andere mensen kunnen betrekken. Met onze bewuste plannen kunnen we invloed hebben op ons gedrag en daarmee op onze toekomst. Maar dat valt in de praktijk nog niet mee. Veel goede voornemens en mooie intenties bereiken nooit het stadium van gedrag.

Bij onze plannenmakerij spelen allerlei 'overtuigingen' een rol. Overtuigingen zijn 'gewoonten in ons denken' die we doorgaans door ervaring ontwikkelen. Decennia van onderzoek van Icek Ajzen en tal van collega's, laten zien dat drie groepen van overtuigingen het belangrijkst zijn voor ons bewuste, geplande gedrag:

- Overtuigingen over wat voor ons écht telt; over resultaten van ons gedrag die we nuttig en waardevol vinden.

- Overtuigingen over wat we als individu echt kunnen.

- Overtuigingen over wat mensen die voor ons belangrijk zijn van ons voornemen vinden.

 

(3) Onbewust, automatisch gedrag (95%)

Veel dingen die we doen, doen we op de automatische piloot. Praten, denken, bewegen... Zonder na te denken, herhalen we denk- en doepatronen die in het verleden effectief zijn gebleken: gewoontegedrag, zeg maar. Maar ook wanneer we ons bewust zijn van iets dat we denken, zeggen of doen, dan is het voorbereidende werk in ons brein doorgaans al onbewust gedaan.

Automatisch herhalen we vooral die gedragingen die het snelst, voor ons als individu, een positief gevoel opleveren. Hoe vaker we iets herhalen, des te automatischer het gaat. (...) Gedragingen die we eenmaal hebben geautomatiseerd, worden vervolgens opgeroepen door zintuiglijke prikkels: je proeft, voelt, ruikt, hoort of ziet iets en hup... daar ga je.

 

(4) Pijn wint van plezier

Zowel bij bewuste als onbewuste gedragingen werken negatieve prikkels sterker dan positieve prikkel. We denken meer na over dingen die mis gaan, onze aandacht wordt er sneller door getrokken en we zijn geneigd om meer energie te steken in het vermijden van pijn en verlies, dan in het verkrijgen van plezier en winst.

Er wordt wel beweerd dat mensen in het algemeen een hekel hebben aan verandering, maar dat is niet waar. Mensen hebben een hekel aan het verlies waarmee veranderingen doorgaans gepaard gaan. Verlies aan dingen in je hoofd, zoals zekerheid en identiteit, maar ook verlies van meer tastbare zaken, zoals een plek een vaste collega om je heen.

 

Ben Tiggelaar adviseert op basis van het bovenstaand dan ook bij het formuleren van richting die een grote kans op tevredenheid, geluk en succes, rekening te houden met wat je brein van nature al doet. Kies dan ook voor richting die aansluit bij:

- Waar je echt in gelooft;

- Wat je echt kunt;

- En wat de mensen die jij belangrijk vindt, echt waarderen

Om te zorgen dat je nadat je de richting hebt bepaald ook in actie komt stelt Tiggelaar voor om ervoor te zorgen dat het gedrag dat het meest effectief is voor het bereiken van de richting, meer gaat optreden. Klinkt logisch, maar om de kloof te overbruggen tussen intentie en gedrag moet je gebruik maken van 'actietechnieken' die gericht zijn op het creëren van nieuwe, effectieve gewoonten.

Zie ook:

Bron: Dit wordt jouw jaar!, Ben Tiggelaar

Laatst aangepast op vrijdag, 24 januari 2014 20:53  
Passie volgens Loesje
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

passie volgens Loesje

Laatst aangepast op dinsdag, 21 januari 2014 21:52  
Doorzetten volgens Diana Nyad
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

Diana Nyad inspirerende TED-talk over het najagen van je dromen en het vooral nooit - en dan ook écht nooit - opgeven.

Laatst aangepast op woensdag, 08 januari 2014 20:42  
Meer artikelen...


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Plans are nothing, planning is everything

Dwight Eisenhower

Banner

Archief

(advertentie)
Banner

We hebben 141 gasten online
Artikelen

rework jason fried minder is meer

Rework
Minder is meer
Jason Fried, David Heinemeier Hansson

Bij Managementboek

Banner
Banner