• Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Lifehacking
Lifehacking
Aangeleerde hulpeloosheid volgens Tony Crabbe
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

aangeleerde hulpeloosheid learned helplessness seligman

 

In het boek Nooit meer te druk - een opgeruimd hoofd in een overvolle wereld beschrijft Tony Crabbe het fenomeen van 'aangeleerde hulpeloosheid':

tony crabbe nooit meer druk

Het ontwikkelen van beheersing

In 1967 voerde Martin Seligman ... een laboratioriumproef uit, waarbij de honden die als proefdier fungeerden aan elektrische schokken werden onderworpen. Hun reactie was opmerkelijk. Je zou verwachten dat een hond probeert de pijn van een stroomstootwapen te vermijden. Maar na meerdere schokken ontvangen te hebben, deden honden niet langer moeite om aan de pijn te ontsnappen, zelfs niet als ze daarvoor de mogelijkheid hadden. Ze lieten het gewoon gebeuren en jankten alleen. Waarom gaven ze het op?

Op basis van deze waarnemingen ontwikkelde Seligman zijn ideeën over wat hij 'aangeleerde hulpeloosheid' noemde. Deze term verwijst naar het fenomeen dat mensen, net als dieren, het in bepaalde situaties opgeven om iets aan hun situatie te veranderen. Ze accepteren hun rol van slachtoffer en hun onvermogen om controle over de situatie uit te oefenen.

Veel mensen ... weten dat ze het te druk hebben, dat hun agenda overvol is, dat hun inbox uitpuilt en hun to-dolijst alleen maar aanzwelt. Ze hebben het gevoel dat ze niets anders kunnen doen dan zich nog harder in te zetten ... Slechts zelden wijt iemand de drukte aan zichzelf, terwijl daarin juist de mogelijkheid schuilt iets te veranderen.

Bron: Nooit meer te druk - een opgeruimd hoofd in een overvolle wereld, Tony Crabbe

Laatst aangepast op zondag, 17 september 2017 06:48  
Van controle naar beheersing volgens Tony Crabbe
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

controle beheersing tony crabbe

In het boek Nooit meer te druk - een opgeruimd hoofd in een overvolle wereld beschrijft Tony Crabbe wat er nodig is om beheerst te leven:

tony crabbe nooit meer druk

[Volgens Tony Crabbe] zijn er drie basisvoorwaarden van beheersing. Ten eerste is het noodzakelijk om de behoefte aan controle los te laten, evenals de relatieve veiligheid van het op alles en iedereen reageren. Ten tweede zullen we de bereid moeten zijn om lastige, soms zelfs harde keuzes te maken. ... Ten slotte moeten we van drenkelingen duikers worden. In plaats van te worstelen met het gevoel overspoeld te worden, moeten we zelf onze koers bepalen. In plaats van onze aandacht te laten versnipperen, moeten we onze aandacht leren richten.

Loslaten

Loslaten is mogelijk maken. De wereld wordt gewonnen door wie loslaat. De wereld laat zich niet winnen door wie krampachtig blijft proberen.

- Lao Tse

... Een gezonde, optimistische benadering zou zijn om te onderkennen dat ons onvermogen om alles gedaan te krijgen te wijten is aan externe factoren. Je hebt geen vat op de stroom aan informatie, communicatie en verwachtingen die op je afkomt. Er is te veel dat je moet doen en je kunt nu eenmaal niet alles doen. Punt. Dat er te veel op je afkomt, ligt niet aan jou. Het is dus ook niet jouw schuld dat je niet alles kunt doen.

Gemakzucht

... Vrouwen of mannen die zich kwetsbaar voelen besteden te veel tijd en energie aan het ophouden van een schijn van perfectie en daarmee snijden ze zichzelf in de vingers. Als je je eigen leven wilt beheersen, als je de teugels in eigen handen neemt, moet je die af en toe ook kunnen laten vieren. Je zult moeten aanvaarden dat je een paar ballen zult laten vallen, dat je eens wat vergeet, dat je mensen zult teleurstellen. Je zult niet perfect zijn en dat is ook niet erg. Wat wel erg is en wat uiteindelijk zijn tol zal eisen van jou, je privéleven en je carrière, is de schijn van perfectie blijven ophouden.

Eigenwaarde en zelfvertrouwen put je niet uit perfectie, maar uit het accepteren van imperfectie. Uit het inzicht dat we niet volmaakt zijn, maar dat we, met al onze fouten, goed zijn zoals we zijn. Het is niet erg dat we steken laten vallen, want we zijn bekwame en waardevolle mensen. En gebreken horen daarbij.

De inputdominantie voorbij

Waar het bij de meeste mensen misgaat als ze proberen hun tijd effeciënt en georganiseerd in te delen, is dat ze zich op de verkeerde zaken richten. Ik maak in dit verband onderscheid tussen 'input' en 'output'. Zaken als werk dat je opgedragen wordt, informatie die je te verwerken krijgt en verwachtingen waaraan je moet voldoen zijn de 'input'. Onder 'output' valt alles wat je doet. Voor velen van ons geldt dat wat we doen in belangrijke mate wordt bepaald door de input: je schrijft e-mails in reactie op de e-mails die je ontvangen hebt; je woont vergaderingen bij in reactie op uitnodigingen daartoe; je neemt deel an een project omdat dat aan jou is toegewezen. Als ik mijn klanten vraag waarom ze het druk hebben, noemen ze oorzaken die buiten henzelf liggen. Hun output i in eerste instantie een poging de input af te handelen. Dit is een verkeerde handelswijze en wel om drie redenen:

1. We hebben totaal geen controle over de eisen die aan ons worden gesteld, dus waarom zouden we ons dan aan die eisen onderwerpen?

2. De input zal alleen maar toenemen, je vermogen iets met deze input te doen niet. We zouden net als een surfer naar de golven moeten kijken, zonder zorgen over hoeveel het er zijn, om zorgvuldig te kiezen welke golf we wel willen pakken en welke niet.

3. De input is betrekkelijk willekeurig en houd, wanneer niet niet zelf de belangrijke zaken van de onbelangrijke zaken scheidt, weinig tot geen verband met wat jij hoopte te bereiken. Je moet de input dan ook niet als leidraad nemen voor waar je je op moet richten.

wat je kunt beheersen is wat je doet, je output, niet de input. Hoe vaak overkomt het je niet dat je vol ideeën op je werk aankomt, vast van plan om je tanden in iets belangrijks te zetten? Hoe vaak gebeurt het dan niet dat je aandacht door andere dingen wordt opgeëist, dat je je vaste voornemen moet laten varen, enkel en alleen omdat je een blik in je mailbox hebt geworpen? Je agenda wordt bepaald door de inhoud van je mailbox, niet omdat de binnengekomen mails je aandacht het meeste waard zijn maar omdat ze in je inbox zitten.

Met de 'inputdominantie voorbij' bedoel ik niet dat we alle prikkels tot actviteit van buitenaf maar zouden moeten negeren. Ik bedoel dat we een ander evenwicht moeten zoeken. De drijfveer die je tot handelen aanzet moet bij jezelf liggen: wat wil ik bereiken?

Ik heb al geschreven dat het niet onze schuld is dat we niet alles kunnen doen. Maar het zou wél onze eigen schuld zijn als we onze output laten motiveren door externe factoren. Het is terecht dat we ons schuldig voelen wanneer het het eind van de dag en we ons niet hebben bezig gehouden met wat belangrijk is. Het is onze verantwoordelijkheid om ons niet te laten afleiden van onze output, van wat wij willen doen en bereiken. Op de input, die eindeloze stroom van eisen die aan ons worden getseld, moeten we reageren op de momenten waarop we daar zelf voor kiezen. Als je beheersing wilt ervaren, moet je je agenda niet door de input laten bepalen maar zelf de teugels in handen nemen.

(...)

Van controle naar beheersing

 • Het is niet jouw schuld dat je niet alles kunt doen - er is gewoon te veel dat je moet doen.
 • Word wat gemakzuchtiger. De schijn van perfectie die je ophoudt om je kwetsbaarheid te maskeren werkt uiteindelijk slechts tegen je.
 • Je heb geen controle over de input, het is de output die je kunt beheersen. Laat je niet door input leiden, maar door je eigen, zelfgekozen input.

Bron: Nooit meer te druk - een opgeruimd hoofd in een overvolle wereld, Tony Crabbe

Laatst aangepast op zondag, 17 september 2017 06:44  
Getting nothing done volgens Loesje
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

als even niets doe houd vooral niet tegen loesje

Laatst aangepast op vrijdag, 01 september 2017 06:49  
Tijdmanagement werkt niet volgens Tony Crabbe
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

tijdmanagement time management tony crabbe gtd

In het boek Nooit meer te druk - een opgeruimd hoofd in een overvolle wereld beschrijft Tony Crabbe ....:

tony crabbe nooit meer druk

Tijdmanagement werkt niet

Er zijn drie redenen waarom tijdmanagement niet langer een oplossing is voor een te druk bestaan en het probleem misschien zelfs wel verergert.

Tijdmanagement helpt je niet meer grip te krijgen

Een eigen, strakke indeling van je tijd helpt je niet om je to-dolijst ook echt af te krijgen als er gewoonweg te veel is wat je moet doen. Punt uit. Hoe georganiseerd je ook bent, tijdmanagement leidt niet tot meer grip. Het enige wat het je oplevert is dat je meer doet. Maar omdat er altijd dingen overblijven die je zou kunnen of moeten doen, levert het doen van meer dingen je niet een gevoel van controle op, maar alleen maar meer drukte.

(...)

Van de winst die tijdmanagement oplevert, blijft er steeds minder over omdat de informatie- en communicatiestroom met de dag aanzwelt, zoals ook de verwachting van hoeveel werk je kunt verzetten alleen maar naar boven wordt bijgesteld. In plaats van in een spiraal verzeild te raken, waarbij je steeds georganiseerder steeds meer dingen gaat doen, kun je beter eens en voor altijd accepteren dat je de controle daarover kwijt bent en nooit terug zult krijgen en dat dat ook helemaal niet erg is.

Tijdmanagement maakt je niet gelukkiger

Met gebruikmaking van alle mogelijkheden die onze gadgets ons maar te bieden hebben streven we steeds meer efficiëntie na, waardoor we in steeds minder tijd steeds meer kunnen doen en waardoor we steeds meer ballen tegelijk in de lucht weten te houden. Het directe gevolg hiervan is dat onze aandacht versnipperd raakt, en dat is misschien wel het grootste kwaad van het moderne leven. Het bevordert je denkkracht als je de tijd hebt om je gedachten te laten gaan, het bevordert je plezier als je de tijd neemt om ergens van te genieten, het bevordert je relaties als je momenten van echt samenzijn langer laat voortduren. De verbrokkeling van een overvol en hectisch bestaan ondermijnt juist je denkkracht, plezier en relaties. We zijn tijd als onze belangrijkste hulpbron gaan beschouwen en daarmee hebben we een fout gemaakt, want met het georganiseerd invullen ervan putten we de tijd uit. We zijn er zo op gericht onze kostbare tijd efficiënt te gebruiken dat dit op zich een stressfactor is geworden, dat dit op zich ons vermogen tot genieten heeft aangetast. (...) Het verschil tussen functioneren en floreren in je bestaan is niet gelegen in hoe efficiënt we met onze tijd omgaan, maar in de aandacht waarmee we leven en werken. Helaas gaan we vaak maar al te kwistig om met onze aandacht. We verspillen onze aandacht door te veel tegelijk te willen doen en door te gejaagd bezig te zijn. Met het volproppen van elke minuut van onze tijd verliezen we de momenten waarom het gaat.

Tijdmanagement maakt je niet effectiever

Wanneer er te veel is om te doen, wanneer we niet alles kunnen doen, is het van essentieel belang dat we de goede keuzes maken. We zullen echt goed moeten worden in het nemen van lastige beslissingen en een al te sterke gerichtheid op tijd staat dat in de weg. Als we ons meer dan normaal bewust zijn van tijd, vernauwt dit onze blik, waardoor we het bredere perspectief uit het oog verliezen. We raken achterop, we jakkeren voort om zo veel mogelijk dingen te doen in plaats van ons af te vragen of wat we doen wel datgene is wat we ook zouden moeten doen. Als we al keuzes maken, kiezen we het meest voor de hand liggende en voor dat wat direct resultaat oplevert, niet voor wat misschien wel veel belangrijker zou kunnen zijn. Ik schrik er altijd van hoeveel boeken en blogs inzetten op het afhandelen van   je e-mails of van al je taken, alsof dat op zich iets belangrijk is. Een lege inbox heeft nog nooit bijgedragen aan bedrijfsontwikkeling of aan verrijking van je gezinsleven. We hebben geen enkele reden om er trots op te zijn dat we een dag zo hard hebben doorgestoomd dat we geen tijd hebben gehad om na te denken (of om werk te verrichten dat ertoe doet!). Als we ervoor kiezen om onze tijd helemaal in te vullen, kiezen we er ook voor om niet na te denken en dat kan nooit doeltreffend zijn.

Daar komt nog bij dat hoe strakker we onze tijd indelen, hoe bewuster we ons van tijd worden. Hoe effectiever we met onze tijd omspringen, hoe meer tijdsdruk we zullen ervaren, in plaats van de verhoopte rust en controle. Dit gevoel van tijdsdruk ondermijnt niet alleen ons gevoel van beheersing, maar ondermijnt ook onze prestaties.

(...)

Tijd voor verandering

De middelen die we inzetten helpen ons niet om weer controle te krijgen, we krijgen het alleen maar nog drukker. Ze helpen ons niet ons gelukkiger te voelen, we worden alleen maar gestrester. Ze helpen ons niet om doeltreffender te werken, alleen maar om ons efficiënter en onder een nog hogere tijdsdruk te laten werken. De realiteit van 'te veel' vraagt om een fundamenteel andere houding.

(...)

Stop met het managen van je tijd!

Zie jezelf als een ervaren surfer en de overvolle wereld als je surfgebied. Om te surfen moet je de overdaad aan eisen van die de wereld niet willen reguleren, maar streven naar een gevoel van beheersing.

Tijdmanagement werkt niet

 • Tijdmanagement helpt je niet om meer grip te krijgen; omdat er te veel is wat je moet doen, zul je het alleen maar drukker krijgen.
 • Tijdmanagement maakt je niet gelukkiger; het versnippert je aandacht, waardoor het belang van de dingen je ontgaat.
 • Tijdmanagement maakt je niet effectiever. Het vermindert je vermogen om prioriteiten te stellen; het verhoogt je efficiëntie, maar vermindert je effectiviteit.

Bron: Nooit meer te druk - een opgeruimd hoofd in een overvolle wereld, Tony Crabbe

Bewaren

Laatst aangepast op zaterdag, 12 augustus 2017 11:07  
Lifehacking volgens Dilbert
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

lifehacking dilbert

Bron: Dilbert.com

Laatst aangepast op woensdag, 02 augustus 2017 19:04  
9 kenmerken van gelukkige mensen volgens Sonja Lyubomirsky
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

 

patronen gelukkige mensen sonya lyubormirsky

patronen gelukkige mensen sonja lyubomirsky

9 Patronen van gelukkige mensen

Uit wetenschappelijk onderzoek van Sonja Lyubomirsky blijkt dat erfelijke omstandigheden geluk voor 50% bepalen. De andere 50% is verdeeld tussen externe omstandigheden (relatie, inkomen, gezondheid of woonomgeving) en gedrag en denkpatronen (40%). Zij vond deze 9 denk- en gedragspatronen die gelukkige mensen hanteren:

 1. Ze wijden een groot deel van hun tijd aan familie en vrienden.

 2. Ze koesteren hun relaties en genieten ervan.

 3. Ze uiten hun dankbaarheid voor alles wat ze hebben.

 4. Ze zijn optimistisch over de toekomst.

 5. Ze wijden zich serieus aan hun levensdoelen.

 6. Ze genieten van het leven en proberen zoveel mogelijk te leven in het nu.

 7. Ze proberen hun evenwicht te bewaren in moeilijke situaties.

 8. Ze zijn vaak de eersten die anderen een helpende hand bieden.

 9. Ze doen wekelijks aan lichaamsbeweging.

Bron: Management Team

Laatst aangepast op vrijdag, 04 augustus 2017 12:44  
Know thy time volgens Peter F. Drucker
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

time peter drucker

In het boek The Effective Executive beschrijft Peter F. Drucker hoe het omgaan met tijd doorslaggevend is voor het al dan niet effectief zijn:

peter drucker know thy time

Effective executives ... do not start with their tasks. They start with their time. And they do not start out with planning. They start out by finding out where their time actually goes. Then they attempt to manage their time and to cut back unproductive demands on their time. Finally they consolidate their 'discretionary' time into the largest possible continuing units. This three-step process:

 • Recording time
 • Managing time
 • Consolidating time

is the foundation of executive effectiveness.

Effective executives know that time is the limiting factor.

The output limits of any process are set by the scarcest resource. In the process we call 'accomplishement', this is time.

Time is also a unique resource. ... The supply of time is totally unelastic. No matter how high the demand, the supply will not go up. ... [T]ime is totally perishable and cannot be stored. Yesterday's time is gone forever and will never come back. Thie is, therefore, always in exceedingly short supply.

Time is totally irreplaceable. ... There is no substitute for time.

Everything requires time. It is the one truly universal condition All work takes place in time and uses up time. Yet most people take for granted this unique, irreplaceable, and neccessary resource. Nothing else, perhaps, distinguishes effective executives as much as their tender loving care of time.

Bron: The Effective Executive, Peter F. Drucker

Laatst aangepast op dinsdag, 01 augustus 2017 06:52  
Stop starting, start finishing
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

stop starting start finishing gtd

Laatst aangepast op vrijdag, 30 juni 2017 20:41  
Begrijpend weten volgens Albert Einstein
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

any fool can know einstein quote albert

Laatst aangepast op dinsdag, 25 april 2017 07:06  
Getting things done volgens Henrik Kniberg
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

getting things done henrik kniberg gtd

Laatst aangepast op donderdag, 02 maart 2017 22:33  
Meer artikelen...


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

He who reigns within himself and rules his passions, desires, and fears is more than a king.

John Milton

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 218 gasten online
Artikelen

probleem goed omschreven charles kettering

Slaap je slim, guus pijpers

Slaap je slim!
Hoe win je tijd zonder iets te missen
Guus Pijpers

Bij  Managementboek

Banner

Lean boekentips

Banner