• Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Lifehacking
Lifehacking
3 simpele regels volgens John Assaraf
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

3 john assaraf simple regels

 1. If you do not GO after what you want you'll never have it.

 2. If you do not ASK the answer will always be NO.

 3. If you do not step FORWARD, you will ALWAYS be in the SAME PLACE.

John Assaraf

Laatst aangepast op zaterdag, 24 oktober 2015 14:50  
Stop starting start finishing
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

stop starting start finishing lifehacking

Laatst aangepast op dinsdag, 20 oktober 2015 06:31  
Fail: First Attempt In Learning
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

first attempt in learning fail

Laatst aangepast op maandag, 12 oktober 2015 19:08  
Mindfulness volgens Michael Olpin & Sam Bracken
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

mindfulness covey

stephen covey mindfulness

Leef je leven ten volle.

(...)

Focus is een basisprincipe van het leven en mindfulness betekent dat je op ... positieve momenten gaat focussen. Het betekent dat je aandacht besteed aan wat er om je heen gebeurt of wat je nu aan het doen bent: een focus op dit moment. Door mindful of bewust te worden begeef je je in dat gebied tussen stimulus en respons waar je de macht hebt om te kiezen hoe je het moment wilt beleven.

De meeste mensen vinden het moeilijk om zich op het moment te focussen. We zijn het niet gewend, hoewel we in onze kindertijd wel zo leefden. Het kind omarmt elk moment en richt zich op wat er hier en nu gebeurt; het houd zich niet bezig met wat er morgen kan gebeuren of met het standje dat het een dag eerder kreeg van zijn moeder.

Naarmate we ouder worden, stoppen we met die focus en beginnen we ons gestresst te voelen. We leren om ons zorgen te maken over die deadline volgende week of om te piekeren over die ruzie die we gisteravond hadden. In beide gevallen wordt de stressrespons geactiveerd, aangezien ons zenuwstelsel geen onderscheid maakt tussen gebeurtenissen in het heden, het verleden en de toekomst. Als we aan een bepaalde dreiging denken, gaat ons zenuwstelsel ons voorbereiden op gevaar. Zoals gezegd is dat van essentieel belang als er daadwerkelijk gevaar dreigt, maar dat is niet het geval als het gaat om een ruzie in het verleden of deadline in de toekomst.

Kunnen we terugkeren naar die kinderlijke manier van denken, waarbij stressvolle gedachten aan de toekomst of het verleden ons bewustzijn niet domineren? Jazeker, door mindfulness.

Laten we eens een paar feiten over onze hersenen onderzoeken die ons iets meer over mindfulness kunnen vertellen.

In de eerste plaats kunnen onze hersenen zich maar op één ding tegelijkertijd concentreren. We kunnen meerdere dingen tegelijkertijd waarnemen, maar slechts aan één enkel ding denken, doelbewust tenminste. Stel, je bent aan het autorijden. Als je met je mobiele telefoon in de weer bent, kun je niet langer op de weg letten. Je kunt niet op beide concentreren. (Je kunt weliswaar redelijk snel heen en weer schakelen, maar beide dingen tegelijkertijd doen is onmogelijk.)

In de tweede plaats heb je de keuze je eigen gedachten te bepalen. De mogelijkheden zijn legio. Je bent niet veroordeeld tot een specifiek onderwerp.

In de derde plaats kun je alleen dit moment, het hier en nu, direct ervaren. Je kunt aan gebeurtenissen in het verleden en de toekomst denken, maar de maaltijd van gisteren kun je niet direct proeven, en ook kun je die vergadering van morgen niet nu al bijwonen. Je zou kunnen zeggen dat onze directe, rechtstreekse ervaring onze enige echte realiteit vormt. Al het andere ligt in het verleden of de toekomst en is niet langer of nog lang niet echt.

Het vierde feit ... is dat er in het heden geen stress bestaat, met uitzondering van enkele zelfdzame gevallen (minder dan 0,01 procent van de tijd). We leven in een samenleving waarin we niet direct te maken hebben met gevaarlijke, levensbedreigende situaties. Het hier en nu is een redelijk veilige plek.

Als dit allemaal waar is - en dat is het - waarom raken we dan nog gestresst?

De stressrespons wordt geactiveerd zodra we aan de toekomst of aan het verleden gaan denken en daarbij ook dreigingen in overweging nemen. Als we ons zorgen maken, denken we in feite aan een gebeurtenis in de toekomst en voegen we een pijnlijk scenario toe aan die gedachtestroom. Schuldgevoel is in wezen hetzelfde, maar dan de andere kant op, naar het verleden.

Met mindfulness gaan we anders denken. We richten onze mentale focus (die zich, zoals eerder gezegd, maar met één ding tegelijk kan bezighouden) op ons huidige hier en nu. We concentreren ons op de informatie die we binnenkrijgen. Onze focus ligt op dit moment, onze huidige realiteit. Dat klinkt ongeveer als volgt:

 • Wat zie ik nu?
 • Wat hoor ik nu?
 • Wat voel ik nu?
 • Wat proef ik nu?
 • Waaraan denk ik nu?
 • Wat ervaar ik nu?

Daarom werkt mindfulness zo goed: dan negeren we gedachten aan dreigingen uit het verleden of in de toekomst, omdat het hier en nu veilig is. Wanneer we de veiligheid van het hier en nu ervaren, wordt de stressrespons automatisch uitgeschakeld.

 

Bron: Mindfullness met Covey - 7 gewoonten voor een stressvrij leven, Michael Olpin & Sam Bracken

Laatst aangepast op zondag, 13 september 2015 07:48  
De kloof tussen stimulus en respons volgens Stephen Covey
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

stimulus respons keuzevrijheid covey

In het boek Mindfullness met Covey - 7 gewoonten voor een stressvrij leven beschrijven Michael Olpin & Sam Bracken hoe Stephen R. Covey de ontdekking deed dat er ruimte is tussen stimulus en respons:

stimulus respons covey

Het voornaamste wapen tegen stress is ons vermogen om van denkpatroon te veranderen.

William James

 

... Tussen elke stressfactor (elke stimulus die tot stress kan leiden) en de daadwerkelijke respons van je lichaam bevindt zich een prettige, aangename ruimte waarin je je eigen reactie kunt bepalen. In dit gebied liggen keuzevrijheid en persoonlijke controle.

Stephen R. Covey ontdekte dat op de volgende manier toen hij nog professor was:

"Op een dag liep ik wat te snuffelen tussen de rijen boeken achter in de bibliotheek. Op een gegeven moment viel mijn oog op een boek dat me intrigeerde. Ik sloeg het open en las een hoofdstuk. Dat hoofdstuk zou grote invloed hebben op mijn leven.

Ik las het telkens weer. De gedachte erachter was simpel: tussen stimulus en respons bevindt zich een ruimte,en het geheim van groei en geluk ligt in de wijze waarop je die ruimte gebruikt.

Ik kan nauwelijks beschrijven wat voor effect dat idee op mij had. De manier waarop het idee was geformuleerd - een ruimte tussen stimulus en respons - was fris en krachtig. Het was alsof ik het voor het eerst hoorde. Het was een revolutie in mijn denken, 'een idee waarvoor de tijd rijp was.'

Steeds opnieuw dacht ik erover na en het effect ervan op het paradigma van mijn leven werd steeds sterker. Het was net of ik mezelf waarnam als deelnemer. Ik ging in die ruimte staan en keek naar de stimuli om me heen. Ik genoot intens van het besef dat ik vrij ben om mijn respons te kiezen, mijn eigen stimulus te zijn of het proces juist te kunnen keren.

We hebben de macht om na elke stimulus onze respons te kiezen.

In de tweede wereld oorlog kwam de toonaangevende psychiater Viktor Frankl in het concentratiekamp terecht. De situatie was erbarmelijk en uitzichtsloos, maar Frankl herinnert zich met name zijn medegevangenen die alle wreedheid met mededogen beantwoorden.

"Wij kampbewoners, herinneren ons nog de mannen die langs de barakken liepen om anderen op te beuren en hun laatste stukken brood weg te geven. Het waren er weinig,maar ze vormden voldoende bewijs dat je iemand alles kunt afnemen, maar één ding niet, de allerlaatste vrijheid van de mens: het vermogen om te kunnen kiezen hoe je je in bepaalde omstandigheden gedraagt, om je eigen weg te kiezen."

 

Bron: Mindfullness met Covey - 7 gewoonten voor een stressvrij leven, Michael Olpin & Sam Bracken

Laatst aangepast op zondag, 13 september 2015 07:19  
Mindfulness volgens Marc Chernoff
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

mindfulness marc chernoff

Volgens Marc Chernoff zijn er 12 basale praktische wetten voor mindfulness:

 1. Your only reality is THIS MOMENT, right here, right now.

 2. A negative thought is harmless unless you believe it.

 3. You will not be punished FOR your anger; you will be punished BY it.

 4. Inner peace is knowing how to belong to oneself, without external validation.

 5. Everything is created twice, first in your mind and then in your life.

 6. There is a wilderness you walk alone, however well accompanied you are.

 7. To strongly believe in something, and not live it, is dishonest.

 8. The right path and the easy path are rarely the same path.

 9. If you want the benefits of something in life, you have to also want the costs.

 10. Overcommitting is the antithesis of living a peaceful, mindful life.

 11. When you try to control too much, you enjoy too little.

 12. When you are tired, you are attacked by ideas you likely conquered long ago.

 

Bron: 12 Little Known Laws of Mindfulness (That Will Change Your Life), Marc Chernoff


http://www.marcandangel.com/2015/08/26/12-laws-of-mindfulness-that-will-change-your-life/

Laatst aangepast op zaterdag, 12 september 2015 05:47  
Focus volgens David Allen (werken 'uit de hoogte')
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

aandachtshorizonnen focus horizon david allen gtd


Volgens David Allen zijn er 6 niveaus ('horizonnen') waarop je actief bent, van de startbaan of aarde ('grond') tot 50.000 voet hoogte. Deze horizonnen helpen bij het bepalen of je de dingen doet die het allerbelangrijkste zijn in je leven: van beneden naar boven beoordeel je of de dingen van een bepaald niveau kunt verbinden met het niveau erboven.

 1. Grondniveau (agenda en acties): de 'startbaan' is op aarde, aan de grond en gaat om het dagelijks niveau van werken in de vorm van tastbare, korte acties. Je agenda en de (Eerstvolgende) Acties lijst helpen je in kaart te brengen wat vandaag en de komende dagen speelt. Reflecteren op dit niveau doe je tijdens je Wekelijks Onderhoud en zo vaak als nodig is als je behoefte hebt aan overzicht..

 2. Horizon 1: (projecten). Projecten zijn de resultaten die je wilt bereiken die meer dan één actie vragen en die binnen een jaar afgerond kunnen zijn. Een project bevindt zich op 10.000 voet en komt daarmee al enigszins los van de grond. De 1e horizon geeft je een blik over de week naar weken, maanden en maximaal een jaar. Reflecteren op dit niveau doe je tijdens je Wekelijks Onderhoud en zo vaak als nodig is als je behoefte hebt aan overzicht..

 3. Horizon 2 (rollen en verantwoordelijkheden): op 20.000 voet bevinden zich de drie tot vijf rollen en/of verantwoordelijkheden die je in je leven hebt in je werk en privé. Doorgaans veranderen je rollen en verantwoordelijkheidsgebieden niet zomaar en geeft deze horizon je een blik op één tot enkele jaren. Reflecteren hierop doe je per kwartaal of half jaar..

 4. Horizon 3 (doelen): op 30.000 voet bevinden zich de zaken die je over meerdere jaren wilt realiseren op elk terrein dat voor jou van belang is. Welke grote doelen heb je voor ogen om met één tot drie jaar te realiseren? Reflecteren hierop doe je 1 à 2 keer per jaar.

 5. Horizon 4 (visie): op 40.000 voet bevindt zich de visie die gaat over wie je wilt zijn, de lange termijn kijk op waar je wilt staan, het toekomstbeeld dat jou inspireert en drijft. Reflecteren hierop doe je 1 keer per jaar.

 6. Horizon 5 (waarden en levensdoel): op 50.000 voet gaat het om zingeving: wie wil je zijn? Wat is de uiteindelijke bedoeling van wat je doet en de maatstaven voor het succes daarvan. Reflecteren hierop doe je 1 keer per jaar.

Arjan Broere vat de samenhang tussen de horizonnen als volgt samen:

aandachtshorizonnen focus horizon david allen gtd

Met de horizons of focus heeft David Allen het afdalen van grote hoogte, 50.000 voet, tot de landingsbaan als parallel voor het vaststellen van doelen op principe-niveau tot aan het dagelijks stellen van praktische doelen. Per hoogte op 10.000 voet daal je af naar een praktischer niveau. De kunst van de hoogten is te zorgen voor een verband tussen de niveaus.

Bronnen:

 

Laatst aangepast op woensdag, 19 augustus 2015 09:32  
Waarom zou je volwassen worden? (boekentip)
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

susan neiman waarom volwassen worden

Waarom zou je volwassen worden?
Susan Neiman

Bij Bol.com | ManagementboekLaatst aangepast op maandag, 29 juni 2015 15:07  
Aandacht volgens Henk Helmantel
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

henk helmantel

Henk Helmantel verspilt zijn tijd niet aan middelmatigheid. Het geheim van de Helmantel's schilderijen schuilt volgens hem in aandacht:

henk helmantel aandacht middelmatigheid verspillen

Een geweldige aandacht en verwondering voor schepping, kleding, architectuur en voorwerpen. Dat betekent voortdurend selecteren, want er is heel veel wat mijn aandacht niet waard is en het beste heeft des te meer nodig. Als ik onderweg ben, bijvoorbeeld, komt er van alles langs. Nederland is een rommeltje. Dan rijd ik langs vijf boerderijen die verkeerd verbouwd zijn, en staat er ineens een parel in het landschap. Dáár stop ik voor. Ik wil mijn tijd niet verspillen aan middelmatigheiddddd. Als je ook alle middelmaat aandacht geeft ben je moe voordat je aan hoogtepunten toe bent.

Bron: De zintuigen van..., Schilder Henk Helmantel, in Visie, nr. 25/26, 20 juni t/m 3 juli 2015

Laatst aangepast op maandag, 22 juni 2015 14:32  
Getting things done volgens David Allen
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

david allen focus in vijf stappen

Business Insider vatte een aantal populaire managementboeken samen in één zin. Het boek Getting Things Done van David Allen werd samengevat als:

david allen getting things done

Stress-free productivity is a product of knowing your long-term priorities and breaking your near-term goals into actionable projects.

 

Bron: 50 Popular Business Books Summarized In One Sentence Each, Drake Baer & Mike Nudelman


Laatst aangepast op dinsdag, 05 mei 2015 04:43  
Meer artikelen...


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

If we are together nothing is impossible. If we are divided all will fail.

Winston Churchill 

Banner

Archief

(advertentie)
Banner

We hebben 92 gasten online
Artikelen

 how will you measure your life? clayon christensen

How Will You Measure Your Life?
Clayton M. Christensen

Bij Bol.com

Banner
Banner