• Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Lifehacking
Lifehacking
Timeboxking met Ben Tiggelaar
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

pommodoro techniek ben tiggelaar

Ben Tiggelaar beschrijft in zijn column Waarom ik gek ben op timeboxing de kracht en de werking van timeboxing:

ben tiggelaar timeboxing

Van alle tips op het gebied van productiviteit is [timeboxing] een van de meest eenvoudige én effectieve.

Hoe werkt het? Eerst verdeel je elke klus die je wilt doen in deeltaken. Daarna stel je per deeltaak een streeftijd. Ten slotte werk je deze deeltaken één voor één af. Zelf gebruik ik als extra motivatie daarbij een terugtelklok op mijn computer of een kookwekker.

(...)

De grootste voordelen? Timeboxing helpt mij om uitstelgedrag te voorkomen. Eén grote klus van meerdere uren ervaar ik als intimiderend en schuif ik voor me uit. Maar beginnen aan een eerste stapje van tien minuten, dat kan ik.

Ook vermors ik minder tijd onderweg. Als een deadline nog ver weg is, raak ik onderweg makkelijk afgeleid. Maar met kleine deeltaken gaat dat domweg niet.

Ook helpt timeboxing mij om realistischer om te gaan met mijn tijd. Je leert al snel of een deeltaak in een bepaald aantal minuten kan of niet. En de volgende keer houd je daar rekening mee.

En misschien wel het allerleukst: door het afstrepen van veel kleine deeltaken, ervaar je meerdere beloningen bij één klus.


Bron: Waarom ik gek ben op timeboxing

Laatst aangepast op zaterdag, 23 maart 2019 07:19  
Labels in Trello
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

labels trello

Wanneer je werkt met Trello voor het beheren van je 'persoonlijke werkvoorraad', kan het handig zijn gebruik te maken van labels.

Als reminder voor mezelf hieronder een korte uitleg.

Het inrichten van de label-structuur gaat via het menu bij de optie "Labels". Er zijn maximaal 10 kleuren beschikbaaar. Bij elke kleur hoort een numerieke sneltoets.

1     Green
2     Yellow
3     Orange
4     Red
5     Purple
6     Blue
7     Turquoise
8     Light green
9     Pink
0     Black

Deze sneltoetsen kunnen handig zijn als je de labels wilt laten corresponderen met bestaande indeling van prioriteiten en/of taakgebieden.

Je kunt op twee manieren een tabel toekennen aan een kaart:

(1) Bij het aanmaken van de kaart, selecteer je de bij de 'drie puntjes' de optie "Labels".

(2) Nadat de kaart is aangemaakt, ga je met je muis op de kaart te staan waaraan je een label wilt toekennen. Vervolgens klik je op de letter 'l'. Nu verschijnt de keuzelijst met mogelijke labels.

Bij het selecteren van de labels, kun je: (a) het betreffende label aanklikken, of (b) het nummer dat hoort bij het label intoetsen.

Bron:

 

Laatst aangepast op maandag, 07 januari 2019 09:21  
Beslissen wat te doen ('actiekeuezes') volgens David Allen
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

gtd getting things done david allen

GTD-bedenker en -goeroe David Allen beschrijft in zijn boek Ready for anything dat het nuttig en nodig is te weten wat het beste is om te doen op elk moment. Hierbij is het cruciaal dat je jezelf managed op verschillende niveaus zodat je kunt vertrouwen op je 'actiekeuzes':

David Allen beslissing wat best kunnen doen

Voor kenniswerkers spelen er bij de beslissing wat ze het best kunnen doen, ten minste drie sets van dynamieken een rol. Ze staan ongeveer in deze volgorde:

 1. Situatie (Wat kan ik op dit moment doen?).

 2. Soort werk (Doe ik dat waarvan ik al heb bepaald dat gedaan moet worden, voer ik nieuwe, onverwachte taken uit op het moment dat ze opduiken, of verwerk ik mijn losse eindjes om mijn overzicht bij te werken van wat gedaan moet worden..

 3. Niveau van het werk (Moet ik me concentreren op een e-mal die ik moet beantwoorden, een project dat ik moet afronden, een verantwoordelijkheidsgebied waar ik iets aan moet doen, een doel waarvoor ik actie moet ondernemen of een bestemming die ik wil halen?).

Als u een van deze kaders negeert, krijgt u de rekening daarvan gepresenteerd. Maar als u uw management van een ervan verbetert, kunt u genieten van een golf energie.

Ad (1) Situatie

Als u verrast wordt door vijftien minuten extra voor een vertraagde vergadering ..., hebt u dan alle telefoontjes die u nog moet plegen over al die losse eindjes in uw leven bij de hand? Zo niet, dan zult u eerder reactief dan proactief zijn en de interne druk op uzelf zal waarschijnlijk toenemen. Als u die lijst wel hebt en u vertrouwt erop dat alle telefoontjes die u moet plegen er ook op staan, kunt u gemakkelijker in uw flow functioneren.

Ad (2) Soort werk

Werk doen en werk definiëren dat gedaan moet worden: als u die vijfhonderd mails niet wilt afhandelen, niet wilt bepalen wat ze betekenen en wat u ermee moet doen, zult u opgezogen worden door het meest directe beroep dat op u energie wordt gedaan door uw kantoor en uw omgeving. Uw acties zullen dan vermoedelijk eerder voortkomen uit vermijding dan uit betrokkenheid. Als u die e-mails echter aanpakt en afhandelt, omdat u voelt dat u echt 'schoon schip moet maken' om uw aandacht vrij te maken voor iets anders, lacht het succes u tegemoet.

Ad (3) Niveau van werk

Verschillende verplichtingshorizonnen: als uw niet de juiste discussie hebt gevoerd met uw manager, uw levenspartner of uw zakelijke partner, waarvan u weet dat u die wel moet voeren, gegeven de verandering in uw leven en loopbaan waaraan u volgens u aandacht moet besteden, zult u zich in een situatie van krimp in plaats van uitbreiding bevinden, professioneel, psychologisch of mentaal gezien. Als u werkelijk die niveaus van gesprekken met uzelf en anderen goed beheerste, zou u een energieke en evenwichtige concentratie ervaren.

U bestaat op talloze niveaus. Als u er ook maar eentje negeert, bestaat de kans dat u ze allemaal tekort doet. Maar als u de verantwoordelijkheid aanvaardt om ze allemaal gelijkelijk te managen, zult u het gemakkelijker vinden om te genieten van het hele spel en erbovenuit te stijgen.

Bron: Ready for anything, David Allen

Laatst aangepast op zaterdag, 25 augustus 2018 09:28  
Realistische toekomstgerichtheid volgens Sydney J. Harris
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

citaat

Een idealist meent dat de korte termijn niet telt. Een cynicus meent dat de lange termijn irrelevant is. Een realist denkt dat wat er op korte termijn gedaan of ongedaan blijft, de lange termijn bepaalt.

Sydney J. Harris

Laatst aangepast op zaterdag, 25 augustus 2018 09:31  
De kunst van het beginnen volgens Wil Derkse
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

kunst beginnen wil derkse

In zijn boek Een levensregel voor beginners - Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijkse leven beschrijft Wil Derkse hoe belangrijk en ook moeilijk het is om meteen te beginnen als dit - letterlijk - aan de orde is ('het venijn zit in de start'):

kunst beginnen wil derkse

De kunst van het beginnen

Op nogal wat plaatsen in zijn Regel benadrukt Benedictus dat tussen appèl en respons een zo klein mogelijke afstand moet bestaan. Want hoe groter die afstand, hoe minder adequaat de respons kan zijn. Aandachtig luisteren en respons geven zouden als het ware in één soepele beweging in elkaar over mogen gaan, zonder inwendig en uitwendig treuzelen. Het gehoorde woord voert onmiddellijk tot de gepaste daad. Het klokje voor het gebed luidt en je legt je werk neer. Zonder dralen, maar met waardigheid spoed je je naar de kapel. En hetzelfde geldt voor elk moment van de dagorde: de aanvang van de maaltijden, het begin van de recreatie, de aanvang van het werk. Het feit dat Benedictus het belang van dit onmiddellijk respons geven zo vaak onderstreept, hangt zonder twijfel samen met zijn (en onze) ervaring dat werkelijk beginnen moeilijk is. We moeten met een klus beginnen ie we moeilijk of vervelend vinden. We zijn dan vaak buitengewoon vindingrijk in het uitstellen daarvan.

Met veel oppervlakkig vertoon van dynamiek en drukte doen we van alles - telefoneren, e-mails beantwoorden, schema's voor de volgende week opstellen, nog vlug een fax versturen, vergaderen - behalve werkelijk beginnen met die klus. Het is heel goed mogelijk om je de hele dag op je kantoor of aan je werktafel thuis vol ijver op allerlei verkapt uitstelgedrag uit te leven en daar 's avonds nog behoorlijk moe van te zijn oo, zonder maar een minuut écht gewerkt te hebben. En zelfs wanneer je de zaak die je aandacht zou moeten hebben wel voor je hebt neergelegd, zijn er weer subtielere vormen van pseudo-activiteit waardoor je opnieuw geen respons geeft op wat er van je gevraagd wordt. Uitwendig heb je je misschien al aan het 'klokje' geconformeerd, maar inwendig ben je nog helemaal niet begonnen.

Benedictijns beginnen is een uitwendige én inwendig beginnen onmiddellijk 'als het klokje klinkt', meteen instappen in het werk (of de recreatie of wat dan ook) op het tijdstip dat je daarvoor hebt bepaald en je erin oefenen elk uitstelgedrag - hoe subtiel ook - bij jezelf te signaleren en te elimineren. Dat is allemaal even voor de hand liggend als moeilijk. Maar met oefening en vasthoudendheid kan de afstand tussen het 'klokje' en het werkelijk beginnen geleidelijk kleiner worden. Eerst zal ik nog treuzelend en aarzelend 'maar eens beginnen 'omdat het 'nu eenmaal tijd is', maar gaandeweg kan dat overgaan in de goede gewoonte meteen in het diepe te stappen als het startsignaal gegeven is. Het uitwendig conformeren aan het klokje kan een inwendige gewoonte worden.

Bron: Een levensregel voor beginners - Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijkse leven, Wil Derkse

 

 

Laatst aangepast op maandag, 20 augustus 2018 09:16  
Wees proactief volgens Mac Anderson & Tom Feltenstein
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

responsibility starts with me

Mac Anderson en Tom Feltenstein beschrijven in hun boek Change is good... You go first de belangrijkste woorden als het gaat om (het nemen van) persoonlijke verantwoordelijkheid:

gallagher ventura personal responsibility

According to Gallagher and Ventura, the most important words of personal responsibiliy are as follows:

The 10 most important words:

I won't wait for others to take the first step

The 9 most important words:

If it is to be, it's up to mee.

The 8 most important words:

If not me, who? If not now, when?

The 7 most important words:

Let me take a shot at it.

The 6 most important words:

I will not pass the buck.

The 5 most important words:

You can count on me.

The 4 most important words:

It is my job!

The 3 most important words:

Just do it!

The 2 most important words:

I will.

The 1 most important word:

Me

Frank Tyger said it best...

Your future depends on many things, but mostly yourself.

Bron: Change is good... You go first, Mac Anderson & Tom Feltenstein


Laatst aangepast op zondag, 03 juni 2018 12:13  
Energie volgens Remco Claassen
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

energie recmo claassen

Ik-ologie congruent remco claassen

Congruent zijn is de basis van de IK-ologie. Wat je moet leren is wat jou congruent maakt. Daar moet je als eerste mee aan de slag. Congruentie is voor iedereen bereikbaar. Het is de situatie waarin

PASSIE én TALENT een OPTIMALE VERSMELTING kennen

(...)

Een grote groep mensen, op alle denkbare werk- en opleidingsniveaus, doet dingen die:

 • ze eigenlijk niet willen (mismatch op mission)
 • niet bij hun persoonlijkheid passen (mismatch op character)
 • boven of onder hun competentieniveau liggen (mismatch op competence)

Als het op een of meer van deze drie punten niet klopt, dan kost dat energie. Dat heet incongruentie.

De grote vraag is waarom zoveel mensen niet in hun energie staat. Waarom is dat zo moeilijk? Mensen voelen wel dat er iets schuurt, maar in actie komen... ho maar. Een belangrijke reden hiervoor is het feit dat we experts zijn geworden in het survivallen. We hebben voor onszelf verschillende technieken ontwikkeld waarmee we onszelf voor de gek houden en verder klunen. Ik heb drie overlevingstechnieken ontdekt waarin mensen zich ontpoppen tot ware struisvogels.

Overlevingstechnieken

(1) Surrogaatgeluk: je bent niet helemaal happy met wat het leven tot nu toe heeft gebracht, maar je vult je tekort aan energie in het weekend aan met [andere dingen].

(2) Cognitieve dissonantie: het voelt niet helemaal lekker, maar zo slecht is het allemaal niet.

(3) Uitstelgeluk: verreweg de griezeligste groep vormen de mannen en vrouwen die erin berusten dat 'naast' je energie leven er gewoon bij hoort. Van die mensen die zeggen: 'Later wordt ik wel gelukkig' of 'Ik investeer nu en het echte genieten komt wel als ik straks klaar ben.'

(...)

Met name Deepak Chopra is zeer stellig. Hij beweert dat alle ziektebeelden, zelfs virusziekten, in de oorsprong een energieprobleem hebben. Met andere woorden: ze worden veroorzaakt door onbalans tussen lichaam en geest. Deze onbalans veroorzaakt uitputting van de energiebalans. Eerst raakt je energie op, dan dondert je immuniteitssysteem langzaam omver en vervolgens breekt jouw ketting bij jouw zwakste schakel.

(...)

Het verhaal van de kikker in de pan

Als je een kikker in een pan met heet water gooit, springt hij er onmiddellijk weer uit. Zet je echter een kikker in een pan met koud water en warm je dit langzaam op, dan blijft hij zitten totdat hij letterlijk doodgekookt is. De kikker merkt namelijk niet dat het water warmer wordt, omdat het geleidelijk gaat. De kikker realiseert zich dus niet dat de situatie steeds gevaarlijker wordt. Met één sprong kan hij zichzelf redden... en als er iets is wat kikkers goed kunnen, dan is het wel springen. Maar hij springt niet.

(...)

Hulp van Einstein

Einstein zei het al: 'Er is energie in overvloed.' Het gaat erom dat je de aanwezig energie goed gebruikt. ... Einstein formuleerde in het begin van de vorige eeuw al de ultieme energiewet:

E = mc2

Los van de natuurkundige belangen, gaat deze wet ook op voor je persoonlijke ernergiedepot:

Energie = Mission x Character x Competences

Energie = weten wat je wilt (mission) x weten wie je bent (character) x weten wat je kunt (competences).

(...)

De kwispelcheck

De meest zuivere manier om jezelf te leren snappen werkt via je staart. 'Wat nu weer? Ik heb helemaal geen staart!' Kwispelen is een leuke manier om positieve energie voor te stellen. Stel jezelf bij al je activiteiten de volgende drie energiecontrolevragen:

 • Hoe leef ik ergens naartoe?
 • Hoe voel ik me tijdens de activiteit?
 • Hoe voel ik me achteraf?

Hoe staat jouw staart voor, tijdens en na de dingen die je doet gedurende de dag? Staat-ie hoog en fier te draaien van geluk? Waggelt-ie halfhoog in flauwe cirkeltjes? Of hangt-ie krom tussen je benen? He staat je staart als je opstaat? En als je naar bed gaat? Je staart beweegt de hele dag, probeer je daar eens bewust van te worden.

Bron: Ik/wij - wie ben ik, wat wil je en hoe bereik je dat, Remco Claassen

 

Laatst aangepast op zaterdag, 31 maart 2018 14:26  
Slik de kikker volgens Brian Tracy (3)
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

eat frog brian tracy

Brian Tracy legt in zijn boek Slik die kikker! - verlos uzelf van getreuzel en doe meer met uw kostbare tijd uit wat het belang is van het werken met lijsten voor je persoonlijke productiviteit:

brian tracy slik kikker

"Hoe eet je een olifant?" Het antwoord is: "Hapje voor hapje!"

Hoe eet u uw grootste, lelijkste kikker? Op dezelfde manier; u verdeelt hem in specifieke stap-voor-stap activiteiten en dan begint u met de eerste.

Uw hersens, uw vermogen om na te denken, te plannen en beslissingen te nemen, is uw krachtigste hulpmiddel om te leren stoppen met uitstellen en uw productiviteit te vergroten. Uw vermogen om doelen te stellen, plannen te maken en uit te voeren bepaalt uw levensloop. Alleen al het nadenken en plannen ontketent uw mentale krachten, triggert creativiteit en vergroot uw mentale en fysieke energie.

(...)

Uw vermogen om goede plannen te maken voordat u actie onderneemt, is een maatstaf voor uw algehele competentie. Hoe beter uw plan, hoe gemakkelijker het is om te stoppen met uitstellen, aan de slag te gaan, uw kikker door te slikken en vervolgens door te blijven gaan.

Vergroot uw energierendement

Een van uw belangrijkste werkdoelen moet zijn om het hoogst mogelijke rendement te halen uit uw investering van mentale, emotionele en fysieke energie. Het goede nieuws is, dat elke minuut die u aan planning besteedt zo'n tien minuten op de uitvoering bespaart. U heeft maar tien tot twaalf minuten nodig om uw dag mee te plannen, maar deze kleine tijdsinvestering bespaart u tot wel twee uur (100 tot 120 minuten) aan verspilde tijd en inspanning gedurende de dag.

(...)

Werk altijd op basis van een lijst. Als u zich iets nieuws aandient, voeg dit dan aan de lijst toe voordat u het doet. U kunt uw productiviteit en output met een kwart of meer - ongeveer twee uur per dag - vergroten vanaf de eerste dag dat u consequent met een lijst gaat werken.

Maak uw lijst de avond van tevoren voor de volgende werkdag. Zet alles wat u nog niet af heeft op uw lijst voor morgen, en voeg dan alles toe wat u de volgende dag moet doen. Als u uw lijst de avond van tevoren maakt, werkt uw onderbewuste de hele nacht aan uw lijst terwijl uw slaapt. Vaak wordt u wakker met goede ideeën en inzichten die u kunt gebruiken om uw werk sneller en beter gedaan te krijgen dan u aanvankelijk had gedacht.

Hoe meer tijd u neemt om, van tevoren, lijstjes te maken van alles wat u moet doen, hoe effectiever en efficiënter u wordt.

(...)

Terwijl u uw lijsten afwerkt, zult u zich steeds effectiever en energieker voelen. U krijgt het gevoel meer controle over uw leven te hebben. U raakt vanzelf gemotiveerd om nog meer te doen. U gaat beter en creatiever nadenken en u krijgt meer en betere inzichten die u helpen uw werk nog sneller te doen.

Als u uw lijstjes gestaag afwerkt, krijgt u een positief gevoel dat u vooruitgang boekt en dat helpt u om te stoppen met uitstellen. Dit gevoel van voortgang geeft u meer energie en houdt u gedurende de dag aan de gang.

Eén van de belangrijkste regels van persoonlijke effectiviteit is de 10/90-regel. Deze regel stelt dat de eerste tien procent van de tijd die u besteedt aan het plannen en organiseren van uw werk voordat u begint, u tot wel negentig procent tijd bespaart bij de uitvoering van de taak. ...

Wanneer u elke dag van tevoren plant, wordt het veel gemakkelijker om aan de slag te gaan en te blijven. Het werk gaat sneller en gemakkelijker dan ooit tevoren. U voelt zich energieker en competenter. U krijgt meer gedaan en sneller dan u voor mogelijk hield. Uiteindelijk wordt u onstuitbaar.

 

Bron: Slik die kikker! - verlos uzelf van getreuzel en doe meer met uw kostbare tijd, Brian Tracy

Laatst aangepast op woensdag, 11 april 2018 17:11  
Slik de kikker volgens Brian Tracy (2)
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

eat frog brian tracy

In het boek Slik die kikker! - verlos uzelf van getreuzel en doe meer met uw kostbare tijd beschrijft Brian Tracy hoe je succesvol kunt zijn door je doelbewust te richten op de belangrijkste taak:

brian tracy slik kikker

Er is één eigenschap die iemand moet hebben om te winnen, en dat is doelgerichtheid: weten wat je wilt en een groot verlangen om dit te bereiken.

Napeoleon Hill

Voordat u kunt bepalen wat uw 'kikker' is en hem kunt gaan opeten, moet u bepalen wat u precies wilt bereiken op elk aspect van uw leven. Duidelijkheidis misschien wel het belangrijkste concept van persoonlijke productiviteit. De allerbelangrijkste reden waarom sommige mensen meer werk sneller gedaan krijgen is, omdat zij hun doelen en doelstellingen heel helder voor ogen hebben, en hier niet van afwijken. Hoe duidelijker u voor ogen heeft wat u wilt en welke stappen u moet ondernemen om dit te bereiken, hoe makkelijker het is om uitstelgedrag te overwinnen, uw kikker door te slikken en uw taak af te ronden.

Een belangrijke reden voor uitstel en een gebrek aan motivatie is vaagheid en verwarring over wat u probeert te bereiken en in welke volgorde en om welke reden. U moet dit veelvoorkomende euvel vermijden met al uw kracht door te streven naar steeds meer duidelijkheid over uw belangrijkste doelen en taken.

(...)

Er bestaat een krachtige formule voor het stellen en bereiken van doelen die u de rest van uw leven kunt gebruiken. Deze bestaat uit zeven simpele stappen. Elk van deze stappen kan uw productiviteit verdubbelen of verdrievoudigen als u ze momenteel nog niet toepast.  ...

 

 1. Bepaal wat u precies wilt. .... Stephen Covey zegt: "Voordat u de succesladder beklim, moet u eerst controleren of hij tegen het juiste gebouw aan staat."

 2. Schrijf het op. ... Een doel dat niet op papier staat is slechts een wens of fantasie. Er zit geen energie achter. Ongeschreven doelen leiden tot verwarring, vaagheid, de verkeerde weg inslaan en het maken van fouten.

 3. Stel een deadline aan uw doel; stel, indien nodig, subdeadlines.

 4. Maak een lijst van alles wat u kunt bedenken om uw doel te bereiken. Telkens als u nieuwe activiteiten bedenkt, voegt u ze toe aan uw lijst. Blijf uw lijst bijwerken totdat hij compleet is. Een lijst geeft een visueel beeld van de totale taak of doelstelling. Het geeft u de rails om op te rijden. Het verhoogt de kans dat u uw doel bereikt zoals u het had bepaald en op schema enorm.

 5. Maak op basis van de lijst een plan: deel uw lijst in op basis van prioriteit en zet taken in de juiste volgorde. ... Beter nog, maak een stroomdiagram.

 6. Voer uw plan direct uit: doe iets. Wat dan ook. Een middelmatig plan dat met verve wordt uitgevoerd is veel beter dan een briljant plan waar niets mee wordt gedaan. U boekt pas succes als u iets uitvoert.

 7. Neem u voor om elke dag iets te doen wat u dichter bij uw hoofddoel brengt.

(....)

Doelen zijn de brandstof in de oven van prestaties. Hoe groter uw doelen en hoe duidelijker ze zijn, hoe enthousiaster u wordt over het bereiken ervan. Hoe meer u nadenkt over uw doelen, hoe gemotiveerder u wordt om ze te bereiken.

Bron: Slik die kikker! - verlos uzelf van getreuzel en doe meer met uw kostbare tijd, Brian Tracy

Laatst aangepast op woensdag, 11 april 2018 17:11  
Slik de kikker volgens Brian Tracy
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

eat frog brian tracy

In het boek Slik die kikker! - verlos uzelf van getreuzel en doe meer met uw kostbare tijd beschrijft Brian Tracy hoe je succesvol kunt zijn door je doelbewust te richten op de belangrijkste taak:

brian tracy slik kikker

En u kunt uw timemanagementproblemen ook niet oplossen door productiever te worden. Hoeveel persoonlijke productiviteitstechnieken u ook onder de knie krijgt, er zal altijd meer te doen zijn dan u kunt doen in de beschikbare tijd, ongeacht hoeveel tijd u heeft.

U kunt uw tijd en uw leven alleen onder controle krijgen door anders te gaan denken, werken en anders om te gaan met de eindeloze stroom verantwoordelijkheden die u dagelijks overspoelt. U kunt uw taken en activiteiten alleen onder controle krijgen als u stopt met een aantal dingen en meer tijd gaat besteden aan die paar activiteiten die werkelijk verschil kunnen maken in uw leven.

(...)

Tijdens mijn hele carrière ben ik steeds weer tegen een simpele waarheid aangelopen. Het vermogen om u doelbewust op uw belangrijke taak te kunnen concentreren, deze goed te doen en helemaal af te ronden, is de sleutel tot groot succes, prestaties, respect, status en geluk in het leven. Dit cruciale inzicht is de kern van dit boek.

(...)

Er zijn geen grenzen aan wat u kunt bereiken wanneer u leert hoe u die kikker slikt!

(...)

De meeste mensen hebben tegenwoordig te veel te doen en te weinig tijd. Terwijl u moeite doet om de achterstand weg te werken, komen er steeds weer nieuwe taken en verantwoordelijkheden bij. Daarom zult u nooit alles kunnen doen wat u moet doen. U zult de achterstand nooit wegwerken. U blijft altijd achterlopen met een deel van uw taken en verantwoordelijkheden, en waarschijnlijk zelfs met het grootste deel.

De noodzaak om selectief te zijn

Om deze reden heeft uw vermogen om uw belangrijkste taak te selecteren, en deze vervolgens zowel snel als goed uit te voeren, meer impact op uw succes dan welke andere eigenschap of vaardigheid ook.

Een gemiddeld mens die de gewoonte ontwikkelt om duidelijke prioriteiten te stellen en belangrijke taken snel af te ronden krijgt oneindig veel meer voor elkaar dan een genie dat veel praat en geweldige plannen maakt maar heel weinig gedaan krijgt.

De waarheid over kikkers

Mark Twain zei ooit dat wanneer je 's ochtends als eerste een springlevende kikker eet, je de dag kunt beginnen in de wetenschap dat dat waarschijnlijk het ergste is dat je die dag zal overkomen.

Uw 'kikker' is uw grootste, belangrijkste taak. De taak die u het meest geneigd bent uit te stellen. Het is ook die ene taak die de grootste positieve impact op uw leven en resultaten kan hebben.

De eerste regel van kikkers eten is: Als u twee kikkers moet eten, eet dan eerst de lelijkste op.

Dit is een andere manier om te zeggen dat als u twee belangrijke taken te doen heeft, u eerst de grootste, moeilijkste en belangrijkste taak moet doen. Wen uzelf aan om direct te beginnen en door te werken totdat de taak af is voordat u iets anders gaat doen.

(...)

De tweede regel van kikkers eten is: Als u dan toch een springlevende kikker moet eten, heeft het geen zin om er heel lang naar te gaan zitten staren.

De sleutel tot uitstekende prestaties en productiviteit is het ontwikkelen van de levenslange gewoonte om uw belangrijkste taak 's ochtends als eerste te doen. U moet de routine ontwikkelen om 'uw kikker te eten' voordat u iets anders doet en zonder er al te lang over na te denken.

(...)

De drie benodigdheden voor het vormen van een nieuwe gewoonte

U heeft drie belangrijke eigenschappen nodig om de gewoonten focus en concentratie aan te kunnen leren. Dit zijn besluitvaardigheid, discipline en vastberadenheid.

Ten eerste, neem de beslissing om de gewoonte te ontwikkelen om taken af te ronden. Ten tweede, leg uzelf de discipline op om de principes die u gaat aanleren steeds weer te oefenen totdat ze een automatisme worden. En ten derde, ondersteun alles wat u doet met vastberadenheid totdat de gewoonte ingesleten is en een permanent onderdeel van uw persoonlijkheid wordt.

Bron: Slik die kikker! - verlos uzelf van getreuzel en doe meer met uw kostbare tijd, Brian Tracy

Laatst aangepast op woensdag, 11 april 2018 17:11  
Meer artikelen...


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Better to remain silent and be thought a fool than to speak out and remove all doubt.

Abraham Lincoln

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 184 gasten online
Artikelen

efforts courage not enough purpose direction john kennedy

Bewaren

Banner

simple habits for complex times jennifer berger keith johnston

Simple Habits for Complex Times
Powerful Practices for Leaders
Jennifer Garvey Berger

Bij Bol.com

Lean boekentips

Toyota Kata Culture
Building Organizational Capability and Mindset through Kata Coaching
Mike Rother & Gerd Aulinger

Bij Bol.com | Managementboek

Bewaren

Banner