• Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Bluff Your Way Into... Kennis en vaardigheden volgens Alexander J. Romiszowski
Kennis en vaardigheden volgens Alexander J. Romiszowski

kennis vaardigheden

Joseph Kessels en Cora Smit gaan in hun boek Opleidingskunde - een bedrijfsgerichte benadering van leerprocessen in op het verschil tussen kennis en vaardigheden:

joseph kessels romiszowski

Belangstelling voor vaardigheden Het onderscheid tussen kennis en vaardigheden is, ook voor het gebruik in bedrijfs­opleidingen, zeer helder weergegeven door Romiszowski (1981, 1984).

-   Kennis heeft betrekking op de verwerving en de opslag van informatie. Kennis onderverdeeld worden in:

 • feiten;
 • procedures;
 • concepten;
 • principes.

- Vaardigheid wordt ontwikkeld door middel van oefening en ervaring, waarbij gebruikgemaakt wordt van eerder verworven kennis  om een bepaald doel te bereiken. Vaardigheden kunnen onderverdeeld worden in:

 • cognitieve  vaardigheden zoals: besluitvorming, probleemoplossen, logisch denken;
 • psychomotorische vaardigheden zoals: het uitvoeren van diverse handelingen en technieken;
 • reactieve vaardigheden zoals: aandacht hebben voor, handelen overeenkom­stig een waardensysteem;
 • interactieve vaardigheden zoals: sociale, communicatieve en leidinggevende vaardigheden.


Romiszowski maakt voor elke soort vaardigheid nog een onderverdeling in repro­ductieve en productieve vaardigheden. Een reproductieve vaardigheid is een vaar­digheid die uitgevoerd wordt volgens een van tevoren vastgelegde wijze of proce­dure.

Bijvoorbeeld leerdoel 9: het verwisselen van koolborstels van de hoofdgenerator binnen 15 minuten met daarvoor geschikt gereedschap, overeenkomstig werkbe­schrijving H.G.22. (psychomotorisch - reproductief).
Een productieve vaardigheid is een vaardigheid die in een nieuwe probleemsi­tuatie uitgevoerd moet worden, zonder dat de wijze van uitvoeren van tevoren is vastgelegd, maar waarbij gebruikgemaakt moet worden van principes en strategieën.

Bijvoorbeeld leerdoel 9 een begeleidingsplan ontwerpen  voor medewerkers die wegens ernstige financiële problemen in de privésfeer disfunctioneren (cognitief - productief).

of

Bovengenoemd begeleidingsplan kunnen uitvoeren in overleg en in samenwer­king met de betrokkenen (interactief - productief).

De grote voordelen van de hier beschreven  indeling in  vaardigheidsdoelen zijn onder andere:
- de ontwikkelaar wordt gedwongen om de resultaten van de taakanalyse te be­werken tot leerdoelen op een niveau dat voor de taakuitoefening het meest ge­schikt is;
- de  ontwikkelaar wordt minder in verleiding gebracht om grote hoeveelheden minitieus geformuleerde kennisdoelen te  produceren;
- de vaardigheidsdoelen dwingen de ontwikkelaar om onderwijsleersituaties te ontwerpen waarin vooral geoefend wordt:

 • bij reproductieve vaardigheden zullen dit oefeningen zijn in het handelen volgens van tevoren vastgelegde procedures: bijvoorbeeld simulatietrainingen om (aanstaande) luchtverkeersleiders te  leren om landingsprocedures toe te passen;
 • bij productieve vaardigheden zullen dit oefeningen zijn waarbij nieuwe probleemsituaties opgelost moeten worden, met behulp van bekende prin­cipes en strategieën: bijvoorbeeld het oplossen van een storing in de elektro­nicabesturing van de antiblokkeerinrichting;

-   de vaardigheidsdoelen dwingen de ontwikkelaar tot het ontwerpen van toetsen en productevaluatie-instrumenten waarbij de cursist de verworven vaardigheid tentoon moet spreiden;
-door de introductie van interactieve vaardigheden is  het eerder beschreven probleem van de sociale  doelen opgelost.

Bron: Opleidingskunde - een bedrijfsgerichte benadering van leerprocessen, Joseph Kessels & Cora Smit


Tags:
Laatst aangepast op woensdag, 08 januari 2020 07:18  

 

Ability is what you're capable of doing. Motivation determines what you do. Attitude determines how well you do it.

Lou Holtz

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 352 gasten online
Artikelen

secret success consistency of purpose

Banner

kunst van het kiezen Sheena Iyengar.jpg

De kunst van het kiezen
Het leven zit vol keuzes. Hoe maak je de juiste?
Sheena Iyengar

Bij Bol.com

Lean boekentips

Banner