• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Bluff Your Way Into... Flanagan's Critical Incidentsmethode volgens Joseph Kessels & Cora Smit
Flanagan's Critical Incidentsmethode volgens Joseph Kessels & Cora Smit

critical incidents

Joseph Kessels en Cora Smit beschrijven in hun boek Opleidingskunde - een bedrijfsgerichte benadering van leerprocessen de critical-incidentsmethode voor het vaststellen van kritieke functie-eisen:

joseph kessels romiszowski

Critical Incidents

John C. Flanagan mag de uitvinder genoemd worden van de critical-incidentstechniek (Flanagan 1954)· Deze techniek is erop gericht kritieke functie-eisen vast te stellen. Kritieke functie-eisen zijn de gedragingen die cruciaal zijn bij  het onderscheid tussen effectief en niet effectief vervullen van een functie. Kritieke momenten zijn fe iten, dat wil zeggen bepaald geobserveerd gedrag, die door experts in het vakgebied als effectief (gewenst) en niet effectief (ongewenst) geacht worden voor het bereiken van de vereiste resultaten.

Met de critical-incidentsmethode probeert de analist een antwoord te  krijgen op de volgende vragen:
1. Welke attitude, waarden, kennis, vaardigheden en eigenschappen zijn essentieel voor een geslaagde taakuitvoering?
2 Welke leiden tot mislukken?

De critical-incidentstechniek is een kwalitatieve onderzoekstechniek. Deze techniek verschaft geen compleet beeld van een functie of taak. Ook hier zou men de wet van Pareto van toepassing kunnen verklaren: ca. 20% van de essentiële functie­of taakbestanddelen bepalen voor ca. 80% het resultaat.
De critical-incidentstechniek is geschikt voor taken die gekenmerkt worden door een aantal essentiële cognitieve vaardigheden en attituden die ogenschijnlijk moeilijk te benoemen en te operatio­naliseren zijn. Deze techniek is niet geschikt en niet nodig voor routinematige ta­ken, taken die sterk door procedures en regels bepaald zijn of voor taken met een voornamelijk psychomotorisch karakter.

Ligt in  de focusgroepen het accent op het vaststellen welk gedrag kennelijk bijdraagt tot het succesvol vervullen van een functie of een taak, bij de critical-inci­dentstechniek ligt de nadruk op het onderzoek naar menselijke  factoren  die in concrete voorvallen tot succes of tot falen leiden. De groepsbesprekingen bij de critical-incidentstechniek leveren als bijproduct een schat aan materiaal voor ge­valsbesprekingen, rollenspelen, simulaties en ander 'uit het leven gegrepen'  les­materiaal. .

Bron: Opleidingskunde - een bedrijfsgerichte benadering van leerprocessen, Joseph Kessels & Cora Smit


Laatst aangepast op zaterdag, 04 januari 2020 08:37  

Perfection of means, and confusion of goals
seem, in my opinion, to characterize our age.

Albert Einstein
 

 

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 60 gasten online
Artikelen

probleem goed omschreven charles kettering

Banner
Banner

haal meer uit hersenen mark tigchelaar

Haal meer uit je hersenen
Over snellezen, geheugentechnieken en mindmapping
Mark Tigchelaar

Bij Bol.com | Managementboek


Lean boekentips

Banner