• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Bluff Your Way Into... Stuurkring vs. regelkring volgens de Open Universiteit
Stuurkring vs. regelkring volgens de Open Universiteit

feedback feed forward sturing

De Open Universiteit maakt in haar opleidingsmateriaal Inleiding kwaliteitszorg binnen de procesbeheersing onderscheid tussen sturen (stuurkring) en regelen (regelkring):

regelkring procesbeheersing

Bij procesbeheersing kan onderscheid gemaakt worden in sturen en regelen. Het beheersen van het proces vindt dan plaats door middel van een stuurkring, respectievelijk een regelkring. Een dergelijke kring bestaat altijd uit drie afzonderlijke functies: een meetfunctie, een beoordelingsfunctie en een corrigerende functie. Het onderscheid tussen sturen en regelen berust op het verschil in de ‘plaats’ in het primair proces waar de controle plaatsvindt en, daarmee samenhangend, hoe een storing gecompenseerd wordt.

Bij sturen wordt de input van een proces gemeten en vergeleken met de daarvoor geldende normen. Wordt daarin een afwijking geconstateerd, dan wordt deze informatie doorgegeven naar het corrigerend orgaan dat vervolgens het proces aanpast of de input wijzigt. Bij sturen worden dus de gevonden afwijkingen voor of tijdens het proces gecompenseerd. Sturen wordt dan ook wel voorwaartskoppelen of ‘feed forward’ genoemd.

stuurkring procesbeheersing

Het principe van regelen daarentegen berust op controle van de output. In de regelkring wordt de output van een proces met de daarvoor geldende normen vergeleken. In geval van een geconstateerde afwijking wordt hier via het corrigerend orgaan een signaal ‘teruggekoppeld’ naar het proces of naar de input. Regelen berust dus op het corrigeren achteraf en wordt dan ook wel terugkoppeling of feed back genoemd.

regelkring procesbeheersing

(...)

Een regelkring is de meest voorkomende vorm van procesbeheersing. Als voorbeeld noemen we hier de samenwerking tussen een kwaliteitscontroleur en productiewerkers. Een controleur beoordeelt de kwaliteit van het product (meting van de output), waarschuwt de werkers als er fouten zijn gemaakt en zal waar nodig tevens aangeven door welke oorzaak de fout waarschijnlijk is ontstaan en hoe die kan worden vermeden. Een dergelijk proces zal zich blijven herhalen totdat de gewenste output wordt verkregen.

Bron: Inleiding kwaliteitszorg, Open Universiteit

Laatst aangepast op vrijdag, 04 oktober 2019 12:09  

Reacties 

 
+9 #1 Pluim 30-09-2020 11:41
Dat zal niet iedereen met de OU eens zijn. In de opleidingen procestechniek wordt het verschil tussen een stuurkring en een regelkring omschreven als het al of niet aanwezig zijn van een meetinstrument. Een stuurkring wordt geactiveerd door een 'signaalgever'. Dat kan een knop of hefboom zijn, maar ook een sensor. Daarop volgt een actie. In een regelkring wordt het signaal van het meetinstrument vergeleken met de gewenste (ingestelde) waarde, waarop al of niet actie volgt. In het geval van Feed Forward kringen kan inderdaad gediscussieerd worden of dit wel een regelkring is, maar dat is academisch. Evengoed kun je je afvragen of een stuurkring met een sensor niet een regelkring is. In de praktijk (en bij de huidige techniek) groeien stuur- en regeltechniek steeds meer naar elkaar toe en zijn goed te integreren in één procesbeheersin gssysteem.
Citeer
 

Meetings are a symptom of bad organization. The fewer meetings the better.

Peter Drucker

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 48 gasten online
Artikelen

quality starts boardroom deming quote

Banner
Banner

De wet van de stimulerende wanorde

De wet van de stimulerende wanorde
David Freedman, Eric Abrahamson

Bij Bol.com | Managementboek.nl | Amazon.nl

 

Lean boekentips

Banner