• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Bluff Your Way Into... Belangrijke onderwijskundige begrippen - Stage
Belangrijke onderwijskundige begrippen - Stage

bob belangrijke onderwijskundige begrippen

leren learn

Stage

Definitie

...


Alias: ...

instructioneel ontwerp instructional design

Stage: praktische organisatie

Een stage is een vorm van werkplekleren ingebed in het curriculum van de opleiding waarbij de student beroepsgerichte kennis, vaardigheden en attitudes geïntegreerd toepast binnen een reële arbeidssituatie. Hierbij ontwikkelt de student ook nieuwe (deel-) competenties die van belang zijn in het latere beroepsleven. Reflectie op het handelen tijdens de stage speelt hierbij een belangrijke rol. Een voorwaarde voor een succesvolle stage is dat deze ingebed zit in het curriculum van een opleiding. Ook is een duidelijke communicatie tussen de stageplaats, de student-stagiair en onderwijsinstelling over de te realiseren doelstellingen en taken, en de wijze van begeleiding en evaluatie van de student, belangrijk.

Tijdens een stage krijgen de studenten de gelegenheid om reeds verworven competenties te integreren in een authentieke beroepssituatie waarin zij later tewerkgesteld kunnen worden.
Hiernaast worden bij een stage ook nieuwe (deel-) competenties ontwikkeld, waarbij reflectie op de competenties een belangrijke rol speelt. Vaak wordt er van de studenten verwacht te rapporteren over de activiteiten uitgevoerd tijdens de stage.
Een stage is dus een ingebed deel in het curriculum van een opleiding en vormt een brugfunctie tussen de onderwijscontext en het werkveld/praktijk waarin studenten later moeten kunnen functioneren.

Stages worden in verschillende vormen (bijv. kijkstages, doestages, inleefstages,...) in vele opleidingsprogramma's in het hoger onderwijs opgenomen. Vooral in bacheloropleidingen vormt stage een belangrijk deel van de opleiding, maar ook binnen masteropleidingen worden stages georganiseerd. Het inrichten van stages is meestal niet verplicht. De instellingen voor hoger onderwijs bepalen meestal zelf of in de opleiding een stage zit, wat het doel van die stage is en hoelang de stage duurt. Voor een aantal opleidingen is het lopen van een stage een vereiste om het diploma of de beroepstitel te verwerven (bijv. beroepstitel van podoloog, van diëtist).

Bron: https://www.bvdatabank.be/node/207

Tags:
Laatst aangepast op maandag, 01 maart 2021 20:58  

The most serious mistakes are not being made as a result of wrong answers. The true dangerous thing is asking the wrong question.

Peter Drucker

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 307 gasten online
Artikelen

standaarden taiichi ohno lean

Banner

Focus! Leo Babauta

Focus!
Minder doen, meer bereiken
Leo Babauta

Bij Bol.com | Managementboek.nl | Amazon.nl

Lean boekentips

Banner