• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Bluff Your Way Into... Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) volgens Tom Butler-Bowdon
Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) volgens Tom Butler-Bowdon

mbti myers-briggs type indicator

MBTI myers-Briggs Type Indicator

De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is een test waarmee u iemands persoonlijkheidstype kunt meten. Hij bestaat sinds de jaren veertig. ... De ontstaansgeschiedenis van de test is vrij interessant. Het verhaal gaat dat Isabel Briggs tijdens een kerstvakantie met haar vriend, Clarence Myers, haar ouders bezocht. Hoewel haar ouders de jongeman aardig vonden, zei haar moeder Katherine dat hij anders was dan de rest van het gezin. Katherine raakte geboeid door het idee dat je mensen zou kunnen indelen naar persoonlijkheidstype. ... Later zette haar dochter (inmiddels Isabel Briggs Myers) haar werk voort.

(...)

Als u de feitelijke MBTI-test doet, die bestaat uit ja/nee-vragen, worden uw persoonlijkheidsvoorkeuren uitgedrukt in een vierletterige code, bijvoorbeeld ISTJ of ESFP. Hierna vindt u een samenvatting van de belangrijkste verschillen tussen de 16 types.

Manieren van waarnemen: sensing of intuiting

In Psychological types geeft Jung twee tegenovergestelde manieren waarop mensen naar de wereld kijken. Sommige mensen zien de realiteit alleen via hun vijf zintuigen (de observerende 'sensing' types). Anderen vertrouwen op hun onderbewuste, op een innerlijke bevestiging van wat echt of waar is. Dat zijn de 'intuïtieve' types. Mensen die vooral observeren worden in beslag genomen door wat er om hen heen gebeurt. Ze kijken alleen naar de feiten en vinden het minder interessant om zich met ideeën of abstracties bezig te houden. Intuïtieve mensen vertoeven graag in de onbekende wereld van ideeën en mogelijkheden en staan wantrouwig tegenover de fysieke realiteit. De manier van waarnemen die mensen het prettigst vinden en waar ze het meest op vertrouwen, gebruiken ze op jonge leeftijd en verfijnen ze in de loop van hun leven.

Manieren van oordelen: thinking of feeling

In termen van Jung en Briggs Meyers kiezen mensen een van de volgende twee manieren om tot een conclusie of oordeel te komen:

  • via 'thinking' (reflectie), volgens een logisch denkproces
  • via 'feeling' (op gevoel), waarbij ze nagaan wat het voor hen betekent
Mensen blijven trouw aan hun voorkeursmethode. Ze vertrouwen hun eigen manier het meest. Degenen die reflecteren vinden de gevoelstypes irrationeel en subjectief. Degenen die afgaan op hun gevoel vragen zich af hoe de 'thinking'-types in hemelsnaam objectief kunnen zijn over zaken die voor hen belangrijk zijn. Hoe kunnen ze zo afstandelijk of onpersoonlijk zijn?
Een kind dat een voorkeur heeft voor de gevoelsmatige aanpak zal waarschijnlijk goed op het relationele vlak uit de voeten kunnen. Het meer reflectieve kind zal beter zijn in het verzamelen, gebruiken en organiseren van feiten en ideeën.
De vier voorkeuren
De vier manieren Sensing (S), Intuition (N), Thining (T) en Feeling (F) vormen de vier basisvoorkeuren voor bepaalde waarden en normen, behoeftes, gewoontes en karakteristieken. Deze zijn:
  • ST Sensing en Thinking
  • SF Sensing en Feeling
  • NF Intuition en Feeling
  • NT Intuition en Thinking
ST-mensen werken graag alleen op basis van feiten die overeenstemmen met hun zintuiglijke waarneming, die kloppen met wat ze zien, horen, voelen, ruiken, proeven. Ze zijn praktisch ingesteld en komen het meest tot hun recht in banen waar zakelijke analyse belangrijk is, bijvoorbeeld als chirurg, rechter of advocaat, accountant of iemand die met machines werkt.
SF-mensen vertrouwen ook op hun zintuigen, maar hun conclusies zijn meer gebaseerd op hun gevoel ten aanzien van feiten dan op een zakelijke analyse ervan. Het zijn 'mensen-mensen' die werken in beroepen waarin ze hun persoonlijke aandacht kwijt kunnen, bijvoorbeeld als verpleegkundige, docent, sociaal werker, verkoper en andere beroepen waarin je 'service-met-een-glimlach' verleent.
NF-mensen zijn ook warm en vriendelijk. Ze richten zich echter niet zozeer op de situatie maar op de feiten, maar zijn meer geïnteresseerd in hoe dingen verbeterd kunnen worden en wat er in de toekomst mogelijk is. Ze houden van werk dat hun communicatieve gave combineert met hun behoefte om dingen te verbeteren. Bijvoorbeeld docent op hoog niveau, priester, marketing- en reclamemedewerker, adviseur, psycholoog, schrijver en onderzoeker.
NT-mensen zijn ook gericht op mogelijkheden, maar zetten hun rationele, analytische vermogens in om resultaten te bereiken. Ze zijn veel te vinden in beroepen waar slimme oplossingen voor problemen noodzakelijk zijn, met name in de typische betavakken zoals de wetenschap, computers, wiskunde en financiën.
Extravert en introvert
Uw voorkeur voor extraversie (vooral op de buitenwereld gericht zijn) of introversie (meer belangstelling voor de binnenwereld van ideeën) staat los van uw voorkeuren voor 'sensing, thinking, intituition en feeling'. U kunt bijvoorbeeld een extravert NT-type zijn (een ENT), of een introvert 'sensing' gevoelstype (een ISF). De beginletter van uw vierletterige code, E of I, geeft uw voorkeur voor introversie of extraversie aan.
Dominante processen en hulpprocessen
Hoewel we allemaal meer dan een voorkeur hebben, zal er altijd eentje domineren. Neem bijvoorbeeld een NT-type dat zowel een voorkeur heeft voor Intuition als voor Thinking. Als reflectie zo iemand toch het meeste aanspreekt, wordt dat zijn dominante proces. Intuïtief kan zo iemand iets oké vinden, maar dat moet dan wel bevestigd worden met objectieve feiten. Thinking is een oordeelsproces. Het laatste element in het type van deze persoon is dan ook 'Judgement'. Hij is een ENTJ. De andere eindletter is de P van Perception. Dit duidt op een grote behoefte aan dingen beter willen begrijpen.
Dat we een dominant proces nodig hebben om 'onze ik' in balans te brengen, is volkomen begrijpelijk. Jung ging echter nog verder. Volgens hem heeft iedereen ook een 'hulpproces'. Introverte mensen hebben bijvoorbeeld extraversie als hulp zodat ze nodig 'een naar buiten gezicht' kunnen opzetten. Extraverte mensen gebruiken introversie om voor hun innerlijke zelf te zorgen. Voor beide geldt dat wie zijn hulpproces weinig gebruikt, erg eenzijdig leeft en daar in zijn leven ook last van zal hebben. In onze extravert-georiënteerde maatschappij is volgens Briggs Meyers de straf voor introverte mensen die hun hulpproces niet ontwikkelen groter dan voor extraverte mensen die hun innerlijk verwaarlozen.
Het doel van persoonlijkheidstyperingen is onze waarneming en onze manier van oordelen, beide geassisteerd door de hulpprocessen, te versterken. Briggs Myers merkt op: "Perception zonder te oordelen is karakterloos en laf. Judgement zonder waar te nemen is blind. Introversie zonder enige extraversie is onpraktisch. Extraversie zonder introversie is oppervlakkig."
Laatst aangepast op maandag, 23 december 2019 08:20  

De wereld kent veel intelligente mensen, die hun intelligentie alleen gebruiken om nieuwe complicaties te bedenken. Ik wil mensen in mijn team, die hun intelligentie gebruiken om zaken te versimpelen.

Gerard Kleisterlee

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 77 gasten online
Artikelen

continuous improvement john hunter current success final achievement

Banner
Banner

mind map tommy opgenhaffen leren beeld tools

Mind the map
Krachtige tools om leren in beeld te brengen
Tommy Opgenhaffen

Bij Bol.com | Managementboek

Lean boekentips

Banner