• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Bluff Your Way Into... Belangrijke onderwijskundige begrippen - Strategische kennis
Belangrijke onderwijskundige begrippen - Strategische kennis

bob belangrijke onderwijskundige begrippen

leren learn

Strategische kennis

Definitie

...

Alias:

strategische kennis

Strategische kennis

[Naast vakspecifieke kennis] bestaat er vakoverstijgende strategische kennis. Een strategie is volgens Van Dale een 'plan, volgens welke men te werk gaat'. ... Strategische kennis valt uiteeen in vier soorten:

- declaratieve strategische kennis: kennis van een strategie
- procedurele strategische kennis: weten hoe een strategie uit te voeren
- situationele strategische kennis: weten in welke probleemsituatie een strategie succesvol kan worden toegepast en kunnen taxeren hoeveel tijd de oplossing zal vergen.
- metacognitieve strategische kennis: weet hebben van de eigen sterke en zwakke punten bij probleemoplossen, adequaat inschatten van de moeilijkheidsgraad van een probleem, enzovoort.

Bron: Lesgeven en zelfstandig leren, Tjipke van der Veen & Titus Geerligs

strategische kennis

Kennis over methode

Naast conceptuele kennis is kennis vereist voor een doeltreffende aanpak van een schrijfopdracht.

Strategie


Etymologisch gezien betekent 'strategie' (Grieks: stratègia), een georganiseerd geheel van handelingen voor het bereiken van een militair doel. Deze term vond ingang in diverse disciplines, met doelgericht handelen als onderzoeksobject, zoals psychologie, economie, sociale wetenschappen en rechten.

In de literatuur worden hiervan diverse definities aangetroffen.

Vermunt (1988) omschrijft (leer)strategie als een combinatie van (leer)activiteiten die door leerlingen vaak in samenhang worden gebruikt om een bepaald doel te bereiken. ... Volgens Kirby (1984) is strategie een methode om een taak aan te pakken voor het bereiken van een doel.

In de lijn van Van Dijk en Kintsch (1983) definiëren van der Pool en van Wijk (1995) een strategie als de globale representatie van de procedures om een gegeven doel te realiseren. Als aspecten onderscheiden ze: doel (wat wil je bereiken?), strategie (hoe kan je dat realiseren?) en procedure (hoe ga je precies te werk?).

(...)

Een strategie is derhalve instrumenteel: nauw verbonden met een vooropgesteld doel, hoewel niet steeds bewust.

Bron: Leren schrijven van informatieve teksten: een ontwerponderzoek bij beginners, Lieve VanmaeleTags:
Laatst aangepast op maandag, 01 juni 2020 07:50  

Als je focust op het doel, vallen de barrières. Als je focust op de barrières, valt het doel.

Napoleon Hill

Banner
Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 99 gasten online
Artikelen

systeemdenken deming system management handicapped

Banner
Banner

bla bla bla dan roam woorden niet werken

Bla bla bla
Wat te doen als woorden niet werken
Dan Roam

Bij Managementboek.nl | Bol.com

 

Lean boekentips

The Hoshin Kanri Forest
Lean Strategic Organizational Design
Javier Villalba-Diez

Bij Bol.com


Banner