• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Bluff Your Way Into... Belangrijke onderwijskundige begrippen - Richard E. Mayer's Cognitieve theorie multimediaal leerprincipe-10: Personaliseringsprincipes
Belangrijke onderwijskundige begrippen - Richard E. Mayer's Cognitieve theorie multimediaal leerprincipe-10: Personaliseringsprincipes

bob belangrijke onderwijskundige begrippen

leren learn

Richard E. Mayer's Cognitieve theorie multimediaal leerprincipe-10: Personaliseringsprincipes

Definitie

...

Boeken:

Zie ook:

CTML-principes van Richard E. Mayer


Alias: ...

Richard E. Mayer's Cognitieve theorie multimediaal leerprincipe-01: Coherentieprincipe

Principe van de individuele verschillen

[N]iet zo zeer een ontwerpprincipe, maar uit het onderzoek van Mayer bleek dat de genoemde ontwerpprincipes met name veel effect hebben op leerlingen die weinig voorkennis hebben en een ruimtelijk inzicht dat minder goed ontwikkeld is.

Bron: Effectief leren - de docent als regisseur, Michel van Ast, Otto de Loor & Lambrecht Spijkerboer

 

Richard E. Mayer's Cognitieve theorie multimediaal leerprincipe-01: Coherentieprincipe

Principe van de individuele verschillen

Alle eerder besproken effecten van de multimedia-ontwerpprincipes blijken, volgens empirisch onderzoek, sterker wanneer het gaat over studenten met weinig voorkennis en een groter ruimtelijk inzicht (field independence) (Mayer, 2003; Mayer, 2001; Mayer & Moreno, 2004; Mayer & Moreno, 2003; Mayer & Moreno, 2002a; Mayer & Moreno, 2002b). Studenten met een hoge voorkennis kunnen namelijk hun voorkennis (reeds aanwezige mentale modellen) activeren om mogelijke tekorten in de multimedia repre-sentatie te compenseren. Deze mogelijkheid hebben studenten met een lagere voor-kennis niet. Studenten met een goed ontwikkeld ruimtelijk inzicht (field independence) blijken ook betere en sneller geïntegreerde mentale modellen te kunnen opbouwen en daardoor te kunnen compenseren voor minder adequate multimedia uitwerkingen van leermaterialen. Een en ander betekent dat we bij de uitwerking van multimedialeermaterialen reke-ning moeten houden met de kenmerken van de doelgroep. Daarin is in eerste instantie de voorkennis van de studenten van belang. Drie verschillende aanpakken komen naar voren. Volgens een eerste aanpak worden de leermaterialen specifiek aangepast vol-gens de kenmerken van de studenten. Met andere woorden, er worden andere leerma-terialen ontwikkeld voor studenten met hoge/lage voorkennis. Volgens een tweede aan-pak krijgt de student de kans te kiezen omdat het materiaal ontwikkeld is met verschil-lende doelgroepen voor ogen. De student kan bijvoorbeeld kiezen tussen tekstuele, auditieve, statische, dynamische representaties. Volgens een derde aanpak wordt er pretraining gegeven aan de studenten om voorwaardelijke kennis en vaardigheden aan te brengen bij de studenten voordat ze met de leermaterialen aan de slag gaan.

Bron: Digitaal leren - ICT-toepassingen in het hoger onderwijs, Ivan D'Haese & Martin Valcke (Red.)

Richard E. Mayer's Cognitieve theorie multimediaal leerprincipe-01: Coherentieprincipe

Het principe van het personaliseren

In veel studieteksten wordt een zeer abstract, afstandelijk taalgebruik gehanteerd. Dit creëert meteen een afstand tussen de lerende en de nieuw te verwerken kenniselemen-ten. Onderzoek van Mayer toont aan dat het gebruik van een 'conversatietoon' of een 'gesprekstoon' beter werkt.

Bron: Onderwijskunde als ontwerpwetenschap - van leren naar instructie, Martin Valcke

Richard E. Mayer's Cognitieve theorie multimediaal leerprincipe-01: Coherentieprincipe

Personaliseringsprincipes (Personalization & Voice Principle)

Het gebruik van een communicatieve schrijfstijl (met inbegrip van het gebruik van de ik- en je-vorm) en een vriendelijke, menselijke stem is effectiever dan het gebruik van een meer formele communicatiestijl. Personalisatie werkt het best bij minder ervaren cursisten en wanneer die personalisatie niet overdreven is, zodat het je cursist niet afleidt. Door je inhoud te personaliseren komt de cursist in een soort van mens-tot-mens gesprek. Het geheel oogt gewoon gebruiksvriendelijker. Uit onderzoek blijkt dat je cursist harder zal werken om de cursus te begrijpen als hij voelt dat hij “in gesprek” is.

Een persoonlijke aanpak binnen je cursus levert een hoger rendement op dan wanneer alleen formele tekst wordt gebruikt. Je kunt dit eenvoudig inpassen door de ‘je-vorm’ te integreren in je cursus.

Dit geldt ook voor audio: neem hier bij voorkeur een menselijke stem en geen computergegenereerde stem.

Bron: http://www.digitaledidactiek.be/modules/2-ontwerp/uitdieping/mayer/personaliseringsprincipes/

 

Richard E. Mayer's Cognitieve theorie multimediaal leerprincipe-01: Coherentieprincipe

Principe van de individuele verschillen (Individual Differences Principle)

Dit principe stelt dat cursisten met veel voorkennis, of een goed ontwikkeld ruimtelijk inzicht, multimediale tekortkomingen in digitaal leermateriaal kunnen compenseren.

Designeffecten spelen dus sterker bij cursisten met weinig voorkennis dan bij cursisten met veel voorkennis, en ook sterker bij cursisten met een slechter ruimtelijk inzicht dan bij cursisten met een beter ruimtelijk inzicht.


Bron: http://www.digitaledidactiek.be/modules/2-ontwerp/uitdieping/mayer/individuele-verschillen/

Richard E. Mayer's Cognitieve theorie multimediaal leerprincipe-01: Coherentieprincipe

Het personaliseer principe


Het personaliseer principe vind ik wel sympathiek. Het zegt dat mensen beter leren wanneer een conversatie-achtige stijl wordt gebruikt in plaats van een formele stijl. Dit is bij onze leergangen namelijk altijd een basisprincipe geweest: maak het persoonlijk en ga online in gesprek. Mayer vertaalt het als: gebruik bij een gesproken tekst in een animatie ook worden als jij, en jouw, spreek mensen direct aan. Verder helpt een vriendelijke stem. Nog wel een handige: onderzoek wijst uit dat het gezicht van de spreker (bv. bij een screencast) niet automatisch helpt voor beter begrip. Dit gaat alleen op als hier relevante informatie in zit, bv. door de gezichtsuitdrukkingen.

Bron: Hoe ontwikkel je goede video’s en andere multimedia voor leren? De 10 principes van Richard Mayer, Joitske Hulsebosch

Tags:
Laatst aangepast op zaterdag, 20 februari 2021 20:26  

The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence; it is to act with yesterday’s logic.

 Peter Drucker

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 43 gasten online
Artikelen

problem solving problemen oplossen william edwards deming

Banner
Banner

obstakel weg ryan holiday

Het obstakel is de weg
Klassieke principes om van tegenslagen kansen te maken
Ryan Holiday

Bij Bol | ManagementboekLean boekentips

Banner