• Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Bluff Your Way Into... Belangrijke onderwijskundige begrippen - Lesdoel
Belangrijke onderwijskundige begrippen - Lesdoel

bob belangrijke onderwijskundige begrippen

leren learn

Lesdoel

Definitie

Inhoudelijk doel dat specificeert wát een leerkracht wil bereiken met zijn les. De doelen kunnen betrekking hebben op kennis, vaardigheden en attitude.

Alias: -

lesdoel leerdoel doel les leren

Lesdoelen

Lesdoelen zijn de inhoudelijke doelen die een leerkracht wil bereiken met zijn les. De doelen kunnen betrekking hebben op kennis, vaardigheden en attitude. Het is van belang om de lesdoelen SMARTI te formuleren, dat wil zeggen: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden en Inspirerend. Een leerkracht moet voordat de les begint, duidelijk hebben wat hij deze les wil bereiken. Aan het einde van de les moet hij evalueren of de doelen bereikt zijn. Op die manier werkt hij gericht aan de ontwikkeling van de kinderen en dat bevordert de kwaliteit van het onderwijs.

Bron: https://wij-leren.nl/lesdoelen.php

lesdoel leerdoel doel les leren

Het lesdoel

Het doel van de les kan uit één of meerdere leerdoelen bestaan. Het leerdoel richt de aandacht op datgene wat in de les geleerd moet worden. We zullen zien dat dit altijd een aanpak of werkwijze betreft om een oplossing voor een probleem te vinden. Het stellen van een leerdoel is een voorwaarde om feedback op maat te kunnen geven en om de prestaties van leerlingen te kunnen monitoren en beoordelen.

Bron: https://wij-leren.nl/vier-sleutels-effectieve-les-lesdoel-kortste-weg-een.php

lesdoel leerdoel doel les leren

LESDOEL

Wat wil ik ze leren?

 • Een lesdoel zorgt ervoor dat een les geen bezigheid is, maar dat er doelgericht onderwezen en geleerd wordt.
 • Een lesdoel maakt het mogelijk om te controleren of ook daadwerkelijk alle leerlingen hebben bereikt wat je hun wilde leren.
 • Een EDI-lesdoel is compact, concreet en controleerbaar. Dat betekent dat het lesdoel niet te lang is geformuleerd, niet vaag is en dat je er cvb-vragen en opdrachten bij kunt bedenken om te controleren of het lesdoel door de leerlingen is behaald.
 • Een EDI-lesdoel bestaat in ieder geval uit een concept (het belangrijkste begrip) en een vaardigheid (de stappen die je moet nemen om tot een oplossing te komen). Soms bevat het ook een context (situatie waarin het moet worden toegepast).
 • Zorg dat het lesdoel, de instructie en de verwerking in lijn zijn met elkaar.

Bron: http://www.directeinstructie.nl/lesdoel/


lesdoel leerdoel doel les leren

Leerdoelen versus lesdoelen

Als je een les ziet als een busreis, dan beschrijven de leerdoelen de eindbestemming en de lesdoelen de tussenliggende haltes. Een lesblok of module zonder concrete leerdoelen is als een busreis met een chauffeur die willekeurig links- en rechts afslaat.
Wil je dus doelgericht met werkvormen aan de slag gaan in je lessen, dan is het absoluut noodzakelijk dat je helder hebt wat het lesthema is en de bijbehorende lesdoelen zijn. De lesdoelen worden afgeleid uit de toetsing en het lesthema is een clustering van lesdoelen die bij elkaar horen. De toetsing bepaalt veelal of de student competent is.

Bron: https://www.instituutmentoris.nl/publicaties/succesvol-aan-de-slag-met-werkvormen-stap-1-leerdoelen-versus-lesdoelen/


lesdoel leerdoel doel les leren

Hoe ga je een lesdoelstelling formuleren?

De leerlingen kunnen
INHOUD – METHODIEK – (VOORWAARDEN) - MINIMUMPRESTATIE

De leerlingen kunnen …’ voor kennis- en vaardigheidsdoelen; ‘

De leerlingen zijn bereid om …’, ‘De leerlingen staan open voor …’, ‘De leerlingen streven naar …’

 • Je maakt gebruik van operationele, waarneembare werkwoorden. Een operationeel werkwoord is meetbaar, controleerbaar. Voorbeelden hiervan zijn schrijven, tekenen, opnoemen, aanduiden, vergelijken, ordenen, enzovoort. Niet-operationele werkwoorden zijn begrijpen, beheersen, kennis hebben van, waarderen, weten, inzien, enzovoort. Het is onmogelijk om dit soort werkwoorden effectief te controleren.
 • Je omschrijft de doelstelling zo nauwkeurig en concreet mogelijk.
 • Je voegt eventueel voorwaarden aan de doelstelling toe, bijvoorbeeld hulpmiddelen die een leerling ter beschikking heeft om de doelstelling te bereiken. Denk hierbij aan een passer om een cirkel te trekken, een rekenmachine om iets uit te tellen, een tijdlijn om een koning te kunnen situeren, enzovoort.
 • Je geeft eventueel aan welke minimumprestatie als voldoende beoordeeld wordt, met andere woorden in welke mate de leerling de doelstelling moet beheersen. Voorbeelden hiervan zijn ‘binnen de 5 minuten’, ‘6 van de 8 kenmerken’, ‘tot op 1mm nauwkeurig’, ‘in de juiste volgorde’, enzovoort.

De twee laatste stappen zijn enkel bij sommige doelstellingen van toepassing.

Bron: http://lesdoelen.blogspot.com/2014/06/lesdoelen-formuleren.html

Tags:
Laatst aangepast op maandag, 04 mei 2020 11:23  

 

Perfection is not when there's nothing to add, but when there's nothing to take away. 

 

Antoine de Saint-Exupéry

 

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 185 gasten online
Artikelen

lean stuff jim womack

Banner

fantoomgroei harder werken minder sander heijne hendrik noten

Fantoomgroei
Waarom we steeds harder werken voor steeds minder
Sander Heijne, Hendrik Noten


Bij Bol.com | Managementboek | Amazon.nl


Lean boekentips

Banner