• Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Systeemdenken met W. Edwards Deming
Gepubliceerd in Management
E-mail Afdrukken

citaat

A system is a network of interdependent components that work together to try to accomplish the aim of the system. A system must have an aim. Without an aim, there is no system. …A system must be managed. The secret is cooperation between components toward the aim of the organization. We cannot afford the destructive effect of competition.

W. Edwards Deming

Laatst aangepast op zaterdag, 16 juni 2018 19:13  
5 veranderbarrières volgens Jaap Boonstra
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

vijf barrieres verandering jaap boonstra.jpg

In zijn artikel: Kwelling of kans? - Organisatieverandering als positieve leerervaring beschrijft Eric Mooijman wat er komt kijken bij het leervermogen op individueel en teamniveau

verandering veranderen jaap boonstra

Leervermogen op individueel en teamniveau

Het leervermogen van individuen en teams uit zich in de vaardigheid om werkmethoden en werkprocessen continu te evalueren en te verbeteren en om nieuwe werkprocessen te ontwikkelen en in te voeren. Daarnaast uit leervermogen zich door de kwaliteit van individuen en teams om individuele kennis te laten evolueren tot geïnstitutionaliseerde kennis.

Hierna volgen enkele uitingen die het leervermogen op het individuele en teamniveau representeren:

 • Er is sprake van positieve reacties bij veranderingen of men start proactief veranderingen;
 • Men toont een flinke mate van probleemoplossend vermogen;
 • Het afleren van oude kennis, werkmethoden en houdingsaspecten verloopt vlot;
 • Fouten erkennen en leren van fouten zijn een vast onderdeel van het gedragsrepertoire;
 • Men toont innovatie en kracht om ideeën om te zetten in nieuwe werkmethoden of producten;
 • Men reageert snel en adequaat op wensen van klanten.
In toenemende mate komt er in dit kader aandacht voor de tegenhanger van leren: het fenomeen 'afleren', hier bedoeld als de vaardigheid om afscheid te nemen van oude paradigma's, kennis en vaardigheden en deze in te ruilen voor nieuwe, meer toepasbare paradigma's, kennis en vaardigheden
Bron: Kwelling of kans? - Organisatieverandering als positieve leerervaring, Eric Mooijman
Tags:
Laatst aangepast op zaterdag, 09 juni 2018 14:22  
Meetbaar management volgens Peter F. Drucker
Gepubliceerd in Management
E-mail Afdrukken

citaat

You cannot manage what you cannot measure.

Peter Drucker

Laatst aangepast op zaterdag, 16 juni 2018 19:11  
5 veranderbarrières volgens Jaap Boonstra
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

vijf barrieres verandering jaap boonstra.jpg

verandering veranderen jaap boonstra

[Jaap] Boonstra (2000) stelt in recent onderzoek dat 70 procent van de onderzochte veranderingen niet het gewenste resultaat had en beschrijft vijf perspectieven die barrières voor veranderingen verklaren:

 1. Beleidsperspectief: kloof tussen bedenkers en uitvoerders van veranderingen en kloof tussen theorie en praktijk van alledag.

 2. Structuurperspectief: de organisatiestructuur is te complex waardoor veranderingen moeilijk te sturen en te implementeren zijn.

 3. Machtperspectief: veranderingen verstoren bestaande machtsverhoudingen.

 4. Individueel psychologisch perspecief: mensen zijn in principe bang voor onzekerheid en voor verandering.

 5. Cultuurperspectief: de verandering verstoort het bestaande normen-en-waardenpatroon.

Bron: Kwelling of kans? - Organisatieverandering als positieve leerervaring, Eric Mooijman
Laatst aangepast op zaterdag, 09 juni 2018 14:16  
5 Lean-principes
Gepubliceerd in Lean Six Sigma
E-mail Afdrukken

5 lean principes.jpg

lean principes filosofie

5 principes van Lean

Bedrijven zijn in staat de Lean-filosofie toe te passen als ze de onderstaande vijf principes volgen:

 

 1. Definieer waarde voor de klant.

 2. Identificeer en visualiseer de waardestroom.

 3. Zorg voor een goede continue flow.

 4. Werk aan de hand van pull.

 5. Streef naar perfectie.

Het begint met het centraal stellen van de klant door vanuit zijn perspectief waarde te definiëren. Vervolgens wordt het hele proces dat hieraan ten grondslag ligt, in kaart gebracht en gevisualiseerd. Door deze waardestroom op de juiste manier in te stellen is het mogelijk flow te creëren. Flow ... betekent dat een organisatie streeft naar geleidelijke, vloeiende beweging zonder opstoppingen in het productie- dan wel dienstverleningsproces. Alles wat de stroom belemmert, bijvoorbeeld wachten, moet worden voorkomen, zodat kan worden gewerkt volgens het pull-principe. Dit wil zeggen dat de klant bepaalt wat, wanneer wordt geproduceerd. Kenmerkend voor de Lean-filosofie is het laatste principe, het continu zoeken naar mogelijkheden om te verbeteren.
Tags:
Laatst aangepast op maandag, 18 juni 2018 14:03  
50 quick ideas to improve your user stories (boekentip)
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

Fifty Quick Ideas to Improve Your User Stories

Fifty Quick Ideas to Improve Your User Stories
Gojko Adzic & David Evans

Bij Bol.com

Laatst aangepast op maandag, 18 juni 2018 07:56  
Duivelse details volgens Benjamin Franklin
Gepubliceerd in Citaten: omdenken
E-mail Afdrukken

citaat

Watch the little things; a small leak will sink a great ship.

Benjamin Franklin

Laatst aangepast op zaterdag, 16 juni 2018 19:07  
Visueel presenteren volgens Dan Roam
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

dan roam visueel presenteren

Dan Roam stelt in zijn boek Visueel presenteren dat het idee achter het maken van een overtuigende presentatie eigenlijk heel simpel is:

visueel presenteren dan roam

De drie regels

Ons doel als presentator is simpel:
Anderen helpen te zien wat wij zien.

Om dit te doen:
- Entertainen
- Onderwijzen
- Overtuigen
- Motiveren
we ons publiek om ze uiteindelijk te
- Veranderen

Met andere woorden, we creëren en brengen ons verslag, onze uiteenzetting, onze pitch of ons verhaal zo pakkend over dat ons publiek de dingen net zo wil zien als wij.

(...)

De drie regels van laten zien en vertellen
1. Ga uit van de waarheid, en het hart zal volgen.
2. Ga uit van een verhaal, en het begrijpen zal volgen.
3. Ga uit van het oog, en het brein zal volgen.

Bron: Visueel presenteren, Dan Roam

Laatst aangepast op zaterdag, 09 juni 2018 08:59  
Het systeem als constante volgens Michael Gerber
Gepubliceerd in Citaten: systeemdenken
E-mail Afdrukken

citaat

Organize around business functions, not people. Build systems within each business function. Let systems run the business and people run the systems. People come and go but the systems remain constant.

Michael Gerber

Laatst aangepast op zaterdag, 16 juni 2018 19:06  
Competenties volgens Karl Erik Sveiby
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

kennis

Karl Erik Sveiby beschrijft in zijn boek Kennis als bedrijfskapitaal wat hij verstaat onder competentie en kennis:

competentie kennis vaardigheid karl erik sveiby

De competentie van een individu bestaat uit vijf onderling afhankelijke elementen:

 1. Expliciete kennis: kennis van feiten. Expliciete kennis wordt voornamelijk verworven door informatie, vaak in de vorm van officiële opleiding en onderwijs.

 2. Vaardigheid: kunst van het 'weten hoe'. Betreft praktische bekwaamheid - fysiek en mentaal - en wordt hoofdzakelijk verworven door training en praktijkervaring. Het omvat kennis van procedurele regels en communicatieve vaardigheden.

 3. Ervaring: ervaring wordt vooral verkregen door bezinning op fouten en successen in het verleden.

 4. Waardeoordelen: percepties van wat het individu juist vindt. Waardeoordelen fungeren als bewuste en onbewuste filters voor elk kenproces van het individu.

 5. Sociaal netwerk: het sociale netwerk bestaat uit de relaties van het individu met anderen in een omgeving en een cultuur die via tradities overgedragen wordt.

(...)

Een definitie van kennis

[I]k definieer kennis als het vermogen om te handelen. ... Aan het vermogen te handelen ligt altijd een kenproces ten grondslag. Met andere woorden, het is situatiegebonden. Kennis kan niet gescheiden worden van de context. Het idee impliceert ook een teleologisch doel. Ik ben van menig dat het menselijk kenproces door de natuur ontworpen is om ons te helpen overleven in een vaak vijandige omgeving.

De 'handeling' uit de definitie kan heel praktisch zijn, bijvoorbeeld houthakken en wandelen, of juist intellectueel, bijvoorbeeld praten en analyseren. ... [H]et woord dat de aspecten van praktische kennis het best weergeeft is competentie.

Bron: Kennis als bedrijfskapitaal, Karl Erik Sveiby

Laatst aangepast op zaterdag, 09 juni 2018 08:44  


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

A politician needs the ability to foretell what is going to happen tomorrow, next week, next month, and next year. And to have the ability afterwards to explain why it didn't happen.

Winston Churchill

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 277 gasten online
Artikelen

als je doet wat je deed, krijg je wat je altijd kreeg

Banner

getting things done when you are not in charge bellman

Getting Things Done When You Are Not In Charge
Geoffrey M. Bellman

Bij Bol.com

Lean boekentips

Lean Practitioner & Lean Expert
mindset, skill set & tool set
H.C. Theisens

Bij Bol.com | Managementboek

Banner