• Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Leren volgens Elliot Masie
Gepubliceerd in Citaten: persoonlijke effectiviteit
E-mail Afdrukken

citaat

Learning is a process not an event.

Elliott Masie

Tags:
Laatst aangepast op zaterdag, 17 maart 2018 07:03  
Problemen oplossen met Ken Watanabe (2)
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

problemen oplossen 101 ken watanabe

problemen oplossen ken watanabe

[Problemen oplossen] lijkt op wat een dokter met zijn patiënten doet. Bedenk eens wat de dokter doet als je ziek bij hem komt: eerst stelt hij vragen over je klachten en dan neemt hij je temperatuur op. Misschien doet hij een bloedtest of maakt hij een röntgenfoto. Hij verzamelt informatie en analyseert die om de oorzaak van je ziekte te achterhalen. Pas als de diagnose gesteld is, zal hij beslissen wat hij moet voorschrijven, of dat nu een medicijn tegen griep is of een operatie om een tumor te verwijderen. Onthoud het verschil tussen het symptoom (hoofdpijn), de oorzaak (koorts) en de behandeling (neem medicijnen tegen griep). Hoe beter je leert symptomen te begrijpen en oorzaken te onderscheiden, hoe beter je wordt in het ontwikkelen van effectieve oplossingen.

(...)

Stap-1: Beoordeel de situatie en stel de oorzaak van het probleem vast

 • Maak een lijst van alle mogelijke oorzaken van het probleem
 • Ontwikkel een hypothese over de waarschijnlijke oorzaak
 • Bepaal welke analyse en informatie je nodig hebt om de hypothese te toetsen
 • Analyseer en stel de oorzaak vast

Stap-2: Ontwikkel de oplossing

 • Ontwikkel een heleboel mogelijke oplossingen voor het probleem
 • Stel prioriteiten
 • Ontwikkel een actieplan

(...)

Gereedschapskist voor probleemoplossers

(1) Boomstructuur

Een boomstructuur is een geweldig hulpmiddel bij het oplossen van problemen. Het is een visueel middel om alle eventuele oorzaken van een probleem op te sporen en een heleboel mogelijke oplossingen te bedenken.

Om een bruikbare boomstructuur te maken, moet je een probleem zo opsplitsen in onderdelen dat er niets overblijft en vergelijkbare dingen onder dezelfde tak hangen.

(...)

(2) Ja/nee-boom

Je kunt een ja/nee-boom gebruiken om de oorzaak van een probleem vast te stellen of een oplossing te vinden. Je maakt zo'n boom door antwoord te geven op verschillende ja/nee-vragen.

(...)

(3) Onderzoeksopzet

Als je gegevens gaat verzamelen en analyseren zonder eerst duidelijk te bepalen welke vraag je wilt beantwoorden, doe je jezelf waarschijnlijk meer kwaad dan goed. Je verdrinkt in een stortvloed van informatie en beseft pas later dat het grootste deel van je onderzoek tijdverspilling was.

Als je dit probleem wilt omzeilen, moet je een onderzoeksopzet maken voor je informatie gaat zoeken. In je opzet maak je duidelijk welke kwesties je precies wilt oplossen, verwoord je je hypothese en de achterliggende grondgedachte en zet je op een rij welke analyses, activiteiten en informatie je wilt gebruiken om die hypothese te bewijzen of weerleggen. Vooraf zo'n opzet maken, zal je probleemoplossende productiviteit drastisch verhogen.

(...)

[Bij het stellen van prioriteiten kun je] het mogelijk effect en het uitvoeringsgemak van elk idee als kerncriteria nemen. Om het schema te maken plaats je op de verticale as het mogelijke effect, van hoog tot laag. Op de horizontale as staat het uitvoeringsgemak, van moeilijk tot makkelijk. De beste oplossingen vallen in het vak rechtsboven: veel effect en makkelijk uit te voeren. De minst effectieve oplossingen vallen in het vak linksonder: weinig effect en moelijk uit te voeren.

(...)

Deel een grote droom op in kleinere doelen

[Probleemoplossers] hebben niet alleen grote dromen; ze werken naar grotere doelen toe door die in kleinere mijlpalen op te delen en zich af te vragen: wat moet ik dit jaar doen, of in de komende drie maanden of vandaag? Zulke mijlpalen brengen [probleemoplossers] steeds dichterbij hun droom en houden ze gemotiveerd. Als ze eenmaal een plan hebben om hun droom te verwezenlijken, bedenken ze vervolgens de effectiefste manier om een kleiner doel te bereiken en te doen wat nodig is.

(...)

[Probleemoplossers] volgen een beproefde methode om te bedenken hoe je zo'n doel kunt bereiken:

 • Stap-1: Stel een duidelijk doel
 • Stap-2: Bepaal de afstand tussen het doel en de huidige situatie
 • Stap-3: Vorm een hypothese over hoe je die afstand kunt overbruggen en het doel bereiken
  • 3.a: Verzamel zoveel mogelijk opties en ideeën
  • 3.b: Neem de beste ideeën als hypothese
 • stap-4: Controleer de hypothese. Ga terug naar stap-3 als de hypothese weerlegd wordt.
  • 4.a: Bepaal welke analyse en informatie je nodig hebt om de hypothese te toetsen
  • 4.b: Analyseer en ontwikkel een actieplan

(...)

(4) Hypothesepiramide

De hypothesepiramide is een fantastisch middel om je redenering te structureren. Je productiviteit stijgt met sprongen als je je conclusie en achterliggende grondgedachte zo helder mogelijk maakt voor je je op het verzamelen en analyseren van die gegevens stort. Een hypothesepiramide is ook handig als je je hypothese aan anderen wilt uitleggen.

Het idee is dat je de conclusie of de belangrijkste boodschap bovenaan zet, en de ondersteunende gedachten eronder als de basisblokken van een piramide.

(...)

(5) Plussen en minnen, criteria kiezen en beoordelen

Er zijn twee handige hulpmiddelen als je verschillende mogelijkheden moet afwegen om de beste te kiezen.

(5.1) Plussen en minnen

Deze techniek helpt je je opties breed te houden en zorgt dat je zowel de goede aspecten (plussen) als slechte (minnen) overweegt voor je een keuze maakt.

 • Zet alle opties op een rij
 • Zet alle voor- en nadelen van alle opties op een rij
 • Weeg de positieve en negatieve punten
 • Kies de aantrekkelijkste optie

(5.2) Criteria kiezen en beoordelen

Hulpmiddel om helder te krijgen welke criteria (of maatstaven) je moet gebruiken om je opties te beoordelen, hoe je het belang van elk setje criteria kunt bepalen en je opties effectief kunt afwegen.

 • Zet alle opties op een rij
 • Zet je beoordelingscriteria op een rij
 • Besluit hoe belangrijk elk criterium is
 • Beoordeel alle opties op basis van de gewogen criteria
 • Kies de aantrekkelijkste optie

Bron: Problemen oplossen 101 - een simpel boek voor slimme mensen, Ken Watanabe

Laatst aangepast op zaterdag, 17 maart 2018 08:37  
Problemen oplossen met Ken Watanabe
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

probleemoplossen probleem oplossing ken watanabe

problemen oplossen ken watanabe

Wat is problemen oplossen eigenlijk?

Problemen oplossen is een proces dat je kunt opdelen in vier stappen:

 1. Begrijp de huidige situatie.

 2. Stel de oorzaak van het probleem vast.

 3. Ontwikkel een effectief actieplan.

 4. Voer dat plan uit tot het problem is opgelost, en pas het waar nodig aan.

Deze stappen zijn een totaalpakket. Voor je iets kunt oplossen moet je je eerst realiseren dat er een probleem is. Als je zo ver bent, is alleen de noodzaak vaststellen niet genoeg. Je moet bedenken hoe je het probleem kunt oplossen en de nodige actie vervolgens ook echt ondernemen. Problemen oplossen is een combinatie van denken en handelen. Als je maar een van de twee doet, kom je nergens.

Je denkt waarschijnlijk dat dit té simpel is, maar het grappig is dat we het eenvoudige en voor de hand liggende vaak juist niet doen.

(...)

[P]roblemen oplossen (is) niet moeilijk. Je hoeft alleen de situatie te begrijpen, de oorzaak vast te stellen, een effectief plan te ontwikkelen en dat plan dan uit te voeren. Zelfs als je voor een groot en complex probleem staat, zul je zien dat je het kunt oplossen als je het leert opsplitsen in kleinere, hanteerbare problemen.

Bron: Problemen oplossen 101 - een simpel boek voor slimme mensen, Ken Watanabe

Laatst aangepast op zaterdag, 17 maart 2018 08:37  
Prestatiemanagement volgens Bill - The score will take care of itself - Walsh volgens
Gepubliceerd in Citaten: kwaliteit
E-mail Afdrukken

citaat

Concentrate on what will produce results rather than on the results, the process rather than the prize.

Bill Walsh

Laatst aangepast op zaterdag, 17 maart 2018 07:02  
De kunst van oorlogvoeren volgens Sun Tzu
Gepubliceerd in Citaten: persoonlijke effectiviteit
E-mail Afdrukken

citaat

Hij die de vijand en zichzelf kent, zal in geen honderd gevechten in gevaar zijn; hij die de vijand niet kent maar wel zichzelf zal soms winnen en soms verliezen; hij die noch de vijand noch zichzelf kent, zal in ieder gevecht gevaar lopen.

Sun Tzu

Laatst aangepast op zaterdag, 17 maart 2018 07:00  
6 V's van leiderschap volgens Marjan Haselhoff
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

6V model Marjan Haselhoff leiderschap

Marjan Haselhoff beschrijft in haar boek De moed om te vertrouwen een model voor leiderschap dat bestaat uit de 6 V's:

moed vertrouwen leiderschap 6 v's marjan haselhoff

De 6 V's zijn:

 

 1. creëer Visie.

 2. geef Vertrouwen.

 3. geef Verantwoordelijkheid.

 4. geef Vrijheid.

 5. vanuit Verbinding.

 6. creëer Veiligheid.

(1) Creëer Visie

Je kunt pas vertrouwen geven als je visie hebt. Visie over hoe je wilt leidinggeven, maar ook visie over waar je met je bedrijf of team naartoe wilt.

(...)

(2) Geef Vertrouwen

[De V van Vertrouwen] is de basis voor coachend leidinggeven en na Visie de belangrijkste V. Je kunt weinig bereiken als je geen vertrouwen durft te geven aan je medewerkers. Veel organisaties geven leiding gebaseerd op wantrouwen waardoor ze een heel scala aan regels, procedures, controles en hiërarchie optuigen om er maar voor te zorgen dat mensen niet uit de bocht vliegen.

(...)

(3) Geef Verantwoordelijkheid

Vertrouwen geven gaat hand in hand met verantwoordelijkheid geven. Je kunt alleen maar verantwoordelijkheid geven als je iemand vertrouwt. In mijn werk merk ik iedere keer weer hoe goed de meeste mensen verantwoordelijkheid aankunnen. Ik denk dat we vaak het potentieel van mensen onderschatten. Ga maar eens bij jezelf na. Als je ergens verantwoordelijk voor wordt gesteld, ga je dan meer of minder je best doen?

(...)

(4) Geef Vrijheid

Keuzevrijheid is een van de beginselen die bijna elk mens nodig heeft om tot zijn recht te komen. Als je iemand de keuze geeft om te kiezen hoe hij of zij iets invult, geeft dat een enorm gevoel van vrijheid. De meeste mensen willen niet horen van anderen wat ze moeten doen. Dat roept vaak weerstand op. Belangrijk is dus om dat gevoel van keuzevrijheid bij mensen aan te wakkere door ze te laten bepalen HOE ze iets doen. Het gaat er hier om om het verschil tussen WAT en HOE goed helder te hebben. Het WAT richt zich op de doelen, afspraken en verwachtingen die je hebt ten aanzien van een opdracht of taak.Het HOE bepaalt de manier waarop je het WAT behaalt. Geef mensen de vrijheid het HOE in te vullen op de manier die ze zelf willen.

(5) Creëer Verbinding

Heel belangrijk is om in verbinding te blijven met je medewerkers. Ook al geef je veel vertrouwen, verantwoordelijkheid en vrijheid aan je medewerkers, vergeet niet ze aandacht te geven. Mensen hebben een natuurlijke behoefte om gewaardeerd, gezien en gehoord te worden. Dus gooi niet alle opdrachten over de schutting om je verder afzijdig te houden. Een van de belangrijkste taken als coachend leider is in contact te zijn en te blijven met je mensen. Het is de enige manier om je medewerkers te leren kennen en hun talenten te ontdekken zodat je het maximale uit je mensen haalt.

(...)

(6) Creëer Veiligheid

Veiligheid gaat onder andere over fouten mogen maken. Anders ontstaat er een angstcultuur en durven mensen weinig meer te zeggen, hun nek niet uit te steken of een andere mening erop na te houden. Stelt jezelf eens de vraag wat ij doet als iemand in je team fouten maak. Word je boos of mag het er zijn? Veel organisaties willen toch graag zo weinig mogelijk fouten maken. Terwijl we op school al leren dat je kunt leren van fouten maken. Als je alles direct goed doet, klopt er iets niet. Je doet er te lang over om fouten te vermijden, of de taak is veel te makkelijk. Het is belangrijk om zelf als leider goed door te hebben hoe je omgaat met fouten. Laat je ze toe of heb je ze toch liever niet? En hoe ga je om met je eigen fouten? Moffel je ze weg of kom je er open en eerlijk voor uit?

Bron: De moed om te vertrouwen, Marjan Haselhoff

Laatst aangepast op vrijdag, 16 maart 2018 20:58  
Prestatiemanagement volgens Ray Kroc
Gepubliceerd in Citaten: persoonlijke effectiviteit
E-mail Afdrukken

citaat

When you're green you grow, when you're ripe you start to rot.

Ray Kroc

Laatst aangepast op vrijdag, 16 maart 2018 21:27  
Beter presteren volgens Ben Tiggelaar
Gepubliceerd in Citaten: kwaliteit
E-mail Afdrukken

citaat

De kortste weg naar beter presteren loopt via de omweg van leren.

Ben Tiggelaar

Laatst aangepast op vrijdag, 16 maart 2018 21:07  
The Toyota Mindset (boekentip)
Gepubliceerd in Boeken over Lean Six Sigma
E-mail Afdrukken

toyota mindset wakamatu joshihito lean

The Toyota Mindset, The Ten Commandments of Taiichi Ohno
The Ten Commandments of Taiichi Ohno
Yoshihito Wakamatsu

Bij Bol.com

 

Laatst aangepast op woensdag, 14 maart 2018 09:50  
Breaking bad habits (boekentip)
Gepubliceerd in Boeken over management
E-mail Afdrukken

breaking bad habits freek vermeulen

Breaking Bad Habits
Defy Industry Norms and Reinvigorate Your Business
Freek Vermeulen

Bij Bol.com | Managementboek

Laatst aangepast op zondag, 18 maart 2018 13:35  


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

There is nothing so useless as doing efficiently that which should not be done at all.

Peter Drucker

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 220 gasten online
Artikelen

standaard standards taiichi ohno

Banner

systeemdenken managers jaap schaveling bill bryan

Systeemdenken voor managers
Wijs omgaan met onze organisaties
Jaap Schaveling, Bill Bryan

Bij Bol.com | ManagementboekLean boekentips

Dagstarts en Hoshin Kanri
Continu Leren en Verbeteren in de juiste richting met Dagstarts en Hoshin Kanri
Bert Teeuwen

Bij Bol.com | Managementboek

Banner