• Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Bluff Your Way Into... Veranderen in 8 stappen met Stroes & Egberts
Veranderen in 8 stappen met Stroes & Egberts
8 stappen veranderingstraject stroes egberts
H.J. Stroes en M.E. Egberts beschrijven in hun boek Veranderen met resultaat dat een veranderingstraject acht stappen doorloopt:
veranderen stroes egbers ontwikkeling transitie transformatie

[Bij een veranderingstraject bieden de onderstaande acht stappen houvast bij het plannen en uitvoeren van de verandering]:

 1. Vaststellen van de probleemstelling: vinden van het antwoord op de vraag: waarom gaan we veranderen? .

 2. Ontwikkelen van een visie: door visie scheppen van een kader waarbinnen de verandering kan plaatsvinden.

 3. Bepalen van de gewenste situatie: creëreren van een gezamenlijk beeld van de gewenste toekomst.

 4. Beschrijven van de huidige situatie: analyseren van huidige situatie binnen perspectief van de eerste drie fasen.

 5. Ontwerpen van de veranderingsstrategie: voorgaande gegevens tot samenhangend geheel smeden dat uitmondt in een veranderingsaanpak.

 6. Plannen van de verandering: vertaling van het veranderingsmechanisme in concrete plannen.

 7. Invoeren van de verandering: uitvoering van de geplande activiteiten.

 8. Bestendigen van de verandering: zorg besteden aan het laten beklijven van de veranderingen.

Ad (1) Vaststellen van de probleemstelling

Centrale vraag: waarom gaan we veranderen?

 • Wat zijn de aanleidingen tot verandering?
 • Wat is de voorgeschiedenis?
 • Wat is de aard van de veranderingsopgave?
 • Wat zijn onze verwachtingen van de verandering?
 • Wat moet er anders?
 • Welke resultaten willen we bereiken?
Ad (2) Ontwikkelen van een visie
Centrale vraag: wat voor organisatie willen we zijn?
 • Wat is onze missie?
 • Wat is onze identiteit?
 • Wat willen we leveren en aan wie?
 • Wat is onze relatie met de omgeving?
 • Waar willen we op langere termijn naartoe?
Ad (3) Bepalen van de gewenste situatie
Centrale vraag: wat doen we precies als het weer goed gaat?
 • Wat zijn de gewenste doelen voor de kortere termijn?
 • Wat zijn de precieze doelstellingen?
 • Wat doen we precies in de gewenste situatie?
 • Wat verbetert er precies op deze manier?
Ad (4) Beschrijven van de huidige situatie
Centrale vraag: waardoor blijft de huidige situatie bestaan?
 • Hoe ziet de huidige situatie eruit?
 • Wat gaat er niet goed en hoe komt dat?
 • Hoe is de huidige situatie ontstaan?
 • Wie zijn de betrokkenen en belanghebbenden?
 • Wat houdt de huidige situatie in stand?
 • Waar zitten de mogelijkheden tot verandering?
Ad (5) Ontwerpen van de veranderingsstrategie
Centrale vraag: hoe gaan we verandering teweeg brengen?
 • Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen huidige en gewenste situatie?
 • Wat is het doel van de verandering?
 • Via welke strategie of aanpak bereiken we dat doel?
 • Welke activiteiten passen in die strategie?
 • Wat is de rol van het veranderingsteam?
Ad (6) Plannen van de verandering
Centrale vraag: wie gaat wat wanneer doen?
 • Wie gaan de verandering uitvoeren?
 • Welke subdoelen, deeltrajecten en mijlpalen zijn er?
 • Welke veranderingsactiviteiten gaan we ondernemen?
 • Wat wordt het tijdpad?
 • Wie doet wat en wanneer; wie moet wat en wie mag wat?
 • Welke middelen, steun, bronnen zijn nodig?
 • Welke veiligheidsmaatregelen zijn nodig en hoe bewaken we het primaire proces?
 • Hoe stemmen we alles op elkaar af en zorgen we voor een evenwichtige samenhang?
Ad (7) Invoeren van de verandering
Centrale vraag: hoe gaat het?
 • Uitproberen, oefenen, herhalen, eigen maken nieuwe werkwijze(n).
 • Bewaken/monitoren of het klopt, werkt, helpt.
 • Aanpassen/bijstellen/iets anders doen.
 • Integreren in dagelijkse praktijk.
Ad (8) Bestendigen van de verandering
Centrale vraag: zorgen dat de verandering stand houdt.
 • Oude remmende factoren verder opruimen
 • Verder inoefenen en opbouwen nieuwe routines
 • Zeker stellen van verandering door middel van nieuwe systemen
  • Ondersteunende voorwaarden
  • Verankering in procedures en systemen
  • Overlevingskans vergroten
 • Strijdigheden, inconsistenties en spanningen oplossen.
 • Werken aan blijvende verbeteringen

Bron: Veranderen met resultaat, H.J. Stroes & M.E. Egberts

 

Laatst aangepast op vrijdag, 21 juni 2019 15:00  

Sound structure is a prerequisite to organizational health; but it is not healt itself. The test of a healthy business is not the beauty, clarity, or perfection of its organization structure. It is the performance of people.

Peter Drucker

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 288 gasten online
Artikelen

beangstigende cijfers volgens edwards deming

Banner

kunst falen arjan dam

De kunst van het falen
Hoe je door effectief leren succesvol kunt presteren
Arjan van Dam

Bij Managementboek

Lean boekentips

Banner