• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Bluff Your Way Into... Processen volgens Aty Boers & Nico de Graaf (2)
Processen volgens Aty Boers & Nico de Graaf (2)

proces process stroomschema flow chart

Aty Boers en Nico de Graaf beschrijven in hun boek Het BPM boek - theorie en praktijk van procesgericht organiseren een aantal verschillende typen procesbeschrijvingen:

procsbeschrijvingen niveaus processen

Ketenmodel
Beeld van de organisatieoverstijgende processen die door verschillende organisaties in samenhang worden uitgevoerd, waaruit blijkt wat de toegevoegde waarde van de eigen organisatie is in deze processen.

Bedrijfsprocesmodel
Samenhangend beeld van de bedrijfsprocessen van een organisatie, dat laat zien wat de organisatie betekent of vol betekenen voor de omgeving.

Bedrijfsproces
Een geordende reeks werkprocessen die binnen één proces organisatie wordt uitgevoerd met als doel om in logische samenhang een (combinatie van) producten of dienst(en) te leveren aan een externe klant of afnemer (primaire processen) of aan een reeks interne afnemers (ondersteunende processen) of om sturing te geven aan dit geheid (besturende processen)

Werkproces
Een geordende reeks van processtappen die binnen één organisatie-eenheid wordt of logischerwijs kan worden uitgevoerd, met als doel een specifieke bijdrage (resultaat) te leveren aan een dienst die uiteindelijk zal worden geleverd aan een in- of externe klant of afnemer.

Processtap
Een cluster van samenhangende handelingen dat leidt tot een beoogd betekenisvol tussenresultaat. Binnen een processtap kan er sprake zijn van een samenspel van mens en machine/systeem.

Procesflow
Beschrijving van de volgorde waarin voor een bepaald type geval (case) processtappen worden doorlopen en wat het resultaat van iedere processtap is.

Procedure
Beschrijving die aangeeft hoe binnen een bepaalde proces-flow of binnen een bepaalde processtap moet worden gehandeld en samengewerkt door verschillende functionarissen en systemen, met het oog op het verkleinen van risico's op ongewenste afwijkingen van het beoogde procesverloop of ongewenste onttrekking van waarde aan de organisatie. Procedures specificeren vaak een (deel van een) proces-flow. Ook een procedure kan over processtappen en zelfs over werkprocessen heen lopen.

Handeling
Beschrijving van de inhoud van een taak als kleinst mogelijke eenheid van werk, uitgevoerd door één persoon of machine op één plek op één moment (eenheid van tijd, plaats en handeling).

Werkinstructie
Toelichting (meestal tekstueel, niet in schemavorm) gericht op een bepaalde functionaris die vanuit zijn rol een aantal handelingen moet verrichten binnen een proces.

Bron: Het BPM boek - theorie en praktijk van procesgericht organiseren, Aty Boers & Nico de Graaf

Laatst aangepast op woensdag, 26 augustus 2020 05:31  

The consumer is the most important part of the production line.

William Edwards Deming

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 359 gasten online
Artikelen

voorkom verspilling jeff bezos

Banner

art science training elaine biech

The Art and Science of Training
Elaine Biech

Bij Bol.com

Lean boekentips

Banner