• Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Bluff Your Way Into... Belangrijke onderwijskundige begrippen - Hoorcollege
Belangrijke onderwijskundige begrippen - Hoorcollege

bob belangrijke onderwijskundige begrippen

leren learn

360 graden feedback

Definitie

...


Alias: ...

instructioneel ontwerp instructional design

Hoorcolleges met activerende elementen

Hoorcolleges zijn een veel voorkomende onderwijsvorm in het hoger onderwijs. Vaak worden ze niet studentgericht georganiseerd. Studenten luisteren terwijl de docent vooraan zijn verhaal doet. Toch zijn er ook in hoorcolleges manieren om studenten te activeren.
Bijvoorbeeld door: meningen te inventariseren, vragen te stellen, opdrachten te geven, het bediscussiëren van stellingen of voorbeelden, etc… Daarbij is er veel sprake van éénrichtingsverkeer.

Een hoorcollege heeft volgens De mink drie doelstellingen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn (De Mink, F.B. , 1991):

 • Voorwaardelijke functie: een hoorcollege motiveert studenten en wekt hun interesse op voor de leerinhoud.
 • Oriënterende functie: een hoorcollege informeert studenten over de leerinhoud, geeft de grote lijnen weer, geeft voorbeelden en verduidelijkingen, vergroot het inzicht van de studenten in de leerinhoud, structureert de leerstof, etc…
 • Oefenfunctie: het hoorcollege biedt de mogelijkheid tot het stellen van vragen door de docent, het geven van opdrachten en verbeteren van opdrachten, etc…

Meestal blijft de rol van de student bij een hoorcollege beperkt tot een passief luisteren en noteren. Vanuit constructivistisch en studentgericht oogpunt is dit niet gewenst. Een verklaring die wordt aangehaald voor deze werkwijze is de omvangrijke groep waarmee docenten  (noodgedwongen) dient te werken. Toch zijn er binnen deze beperkingen van het hoorcollege mogelijkheden tot activering.
Bouwstenen

Een ideaal hoorcollege is structureel opgebouwd uit een inleiding, een kerngedeelte en een slot, elk met hun eigen doelstellingen.

 • Inleiding: toehoorders motiveren, hun aandacht richten, hun voorkennis activeren, hen informeren over inhoud, structuur en doelstellingen van het college.
 • Kernbetoog: gestructureerd aanbieden van inhoud, aanduiden en verduidelijken van moeilijke passages, verduidelijken van hoofd- en bijzaken, illustreren van de inhoud.
 • Slot:samenvatten van geheel, terugkoppelen naar doelstellingen, verband aangeven met volgend college, studenten informeren over verwachtingen naar examen en volgend college.

Binnen elk van deze onderdelen kunnen studenten geactiveerd of gestimuleerd worden tot nadenken. De middelen die daartoe kunnen gebruikt worden, zijn:

 • Het geven en bespreken van uitdagende voorbeelden of problemen.
 • Het geven van opdrachten.
 • Het stellen van vragen en inventariseren van mening van student.

Bron: https://www.bvdatabank.be/node/206

Tags:
Laatst aangepast op maandag, 01 maart 2021 20:34  

 

Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg.

Johan Cruyff

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 86 gasten online
Artikelen

data feiten mening william edwards deming

Banner
Banner

rosenshine principles sherrington

Rosenshine's Principles in Action
Tom Sherrington

Bij Bol.com

Lean boekentips

Banner