• Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Bluff Your Way Into... Belangrijke onderwijskundige begrippen - Practicum
Belangrijke onderwijskundige begrippen - Practicum

bob belangrijke onderwijskundige begrippen

leren learn

Practicum

Definitie

...


Alias: ...

instructioneel ontwerp instructional design

Practicum

Een practicum is een zelfstandige leersituatie waarbij de studenten instrumenten (leren) gebruiken in een labosetting en zelf actief bepaalde technieken, vaardigheden of werkwijzen verwerven en/of inoefenen. Aanverwante werkvormen zijn (taal)labo, skillslab, atelier, veldwerk. In de praktijk worden deze termen door elkaar gebruikt maar in deze steekkaart spitsen we ons toe op de omschrijving uit de eerste regel van dit onderdeel. De studenten oefenen individueel of in kleine teams en worden intensief begeleid. Het didactisch team zorgt voor de praktische organisatie en de sturing en ondersteuning van de studenten. Tijdens een practicum kan de docent tijd vrijmaken  voor collectieve instructies. In tegenstelling tot een werkcollege, vergt het een relatief intensieve en geïndividualiseerde begeleiding. Waardoor het aantal deelnemende studenten beperkt is.

Tijdens een practicum verwerven en oefenen studenten onder begeleiding en/of zelfstandig technieken, vaardigheden en/of werkwijzen in. Het didactisch team, dat bestaat uit de docent en eventuele begeleiders, stuurt en coacht dit proces.

In een practicum kunnen studenten verschillende competenties verwerven (o.a. Van den Berg & Buning, 1994):

 • Gebruiken van (een aantal) meetinstrumenten.
 • Verwerven en inoefenen van practicumtechnieken.
 • Ontwikkelen van onderzoekende en probleemoplossende vaardigheden.
 • Verwerven van een ruimer inzicht in de theorie.
 • Communiceren in vakterminologie.
 • Wetenschappelijk onderzoek naar waarde schatten.
 • Wetenschappelijk onderzoek raadplegen.
 • Verhogen van de betrokkenheid van de student bij het specifieke vakdomein.

Bron: https://www.bvdatabank.be/node/111

Tags:
Laatst aangepast op dinsdag, 02 maart 2021 17:21  

 

You tried your best and you failed miserably. The lesson is 'never try'.

Homer Simpson

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 67 gasten online
Artikelen

`waste recognize shigeo shingo

Banner
Banner

Plakfactor, dan heath, chip heath

De plakfactor
Waarom sommige ideeën aanslaan en andere niet
Dan Heath, Chip Heath

Bij Bol.com | Managementboek.nl | Amazon.nl

 

Lean boekentips

Banner