• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Bluff Your Way Into... Belangrijke onderwijskundige begrippen - Regulatief leren
Belangrijke onderwijskundige begrippen - Regulatief leren

bob belangrijke onderwijskundige begrippen

leren learn

Regulatief leren

Definitie

...

regulatief leren

Regulatieve leerartiviteiten

Oriënteren: voorbereiden van een leerproces.

Plannen: ontwerpen van een leerproces en vaststellen van een handelingsplan op basis van de informatie die de oriëntering oplevert.

Proces bewaken: tijdens het werken aan de taak in de gaten houden of het leerproces volgens plan verloopt, zoals de leerling zich dat had voorgesteld.

Toetsen: controleren of men de leerstof voldoende begrijpt kan onthouden, kan toepassen, of men voldoende inzicht en overzicht heeft; controleren of de gerealiseerde leerresultaten overeenkomen met de geplande leerdoelen.

Bijsturen: veranderingen aanbrengen in de oorspronkelijke planning op basis van de resultaten van bewakende, toetsende en diagnostische activiteiten; beslissen tot alternatieve leeractiviteiten, leerdoelen en/of leerinhouden gedurende het leren.

Evalueren: beoordelen in hoeverre de leerresultaten die zijn bereikt overeenstemmen met de geplande leerdoelen en in hoeverre het leerproces is verlopen zoals dat aanvankelijk was voorgesteld.

Reflecteren: overdenken wat er tijdens het leren allemaal is gebeurd en nadenken over leren, leeractiviteiten, leerervaringen, en de taakverdeling bij het leren tussen leerling, docent en medeleerlingen in het algemeen.

Bron: Onderwijskunde - een kennisbasis voor professionals, Nico Verloop & Joost Lowyck (red.)

 

Tags:
Laatst aangepast op maandag, 20 juli 2020 09:15  

Software and hard drugs are the only two professions that refer to their customers as 'users'. 

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 297 gasten online
Artikelen

systeemdenken deming system management handicapped

Banner

lesson about brain lisa feldman barrett

Seven and a Half Lessons about the Brain
Lisa Feldman Barrett

Bij Bol.com

 

Lean boekentips

Banner