• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Bluff Your Way Into... Belangrijke onderwijskundige begrippen - Summatieve toets
Belangrijke onderwijskundige begrippen - Summatieve toets

bob belangrijke onderwijskundige begrippen

leren learn

Summatieve toets

Definitie

....

Alias: ...

summatief sumatieve toets toetsing toetsen

Een summatieve toets is een toets die helpt om beslissingen te nemen over zakken of slagen. De toets is dan een selectiemiddel. Een summatieve toets is bijvoorbeeld een tentamen waarvan het resultaat meetelt voor een eindcijfer of een toets waarmee iemand wordt toegelaten tot een bepaald soort vervolgonderwijs. Een summatieve toets is vaak aan een norm gebonden. Het is een momentopname of een voortgangstoetsing.

Summatieve toetsen worden ingezet om te bepalen of leerlingen een specifiek onderdeel, leerjaar of onderwijssoort kunnen afsluiten.

Bron: https://wij-leren.nl/toetsen.php

summatief sumatieve toets toetsing toetsen

Summatieve toetsing geeft feedback of informatie aan de opleiding en aan de student over het niveau van de competenties van de student. Deze feedback dient ter ondersteuning van formele beslissingen die de start en afronding van het leren bepalen. Leerprestaties die met 'voldoende' zijn beoordeeld, worden vastgelegd in certificaten en getuigschriften. Hierbij gaat het erom dat de student voldoende competent is. Toetsvormen hiervoor zijn bijvoorbeeld (performance) assessment, proeven van bekwaamheid en simulaties.

Bron: Toetsen in het hoger onderwijs, Henk van Berkel

summatief sumatieve toets toetsing toetsen

Bij summatief beoordelen geven we antwoord op de vraag of het resultaat van het leren voldoende is of niet (beoordelen van het leren). Bij formatief beoordelen gaat het om de vraag wat de student al wel goed beheerst en wat nog niet (beoordelen om te leren).

Voor het geven van een summatief oordeel maak je gebruik van een toetsmatrijs of een beoordelingsmodel. Rechts vind je een voorbeeld van een toetsmatrijs.

Bij het beoordelen van een opdracht gaat het om het resultaat. Het resultaat van een opdracht is het product zelf en de verworven competenties. Voor het goed kunnen beoordelen van het product en de verworven competenties moeten de beoordelingscriteria vooraf helder zijn. De beoordelingscriteria voor het product worden ontleend aan de beroepspraktijk en de professionele criteria die daar gehanteerd worden.

Bron: https://husite.nl/toetsing/beoordelen/

Tags:
Laatst aangepast op maandag, 04 mei 2020 19:18  

You can't build a reputation on what you are going to do.

Henry Ford

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 139 gasten online
Artikelen

jack welch face towards ceo ass customer

Banner
Banner

faciliteren zonder omwegen jan lelie

Faciliteren zonder omwegen
24 praktijkvoorbeelden
Jan Lelie (red.)

Bij Bol.com

Lean boekentips

The Hoshin Kanri Forest
Lean Strategic Organizational Design
Javier Villalba-Diez

Bij Bol.com


Banner