• Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Bluff Your Way Into... Belangrijke onderwijskundige begrippen - Scaffolding
Belangrijke onderwijskundige begrippen - Scaffolding

bob belangrijke onderwijskundige begrippen

leren learn

Scaffolding

Definitie

...

Alias: ...

Zie ook: Belangrijke onderwijskundige begrippen - Zone van naaste ontwikkeling

scaffolding leren onderwijskundige begrippen

Scaffolding


Bij scaffolding biedt de leerkracht ondersteuning die steeds net boven het niveau van een leerling ligt, waardoor de leerling een hoger niveau kan bereiken.

Scaffolding is dus een combinatie van het initieel aanbieden van veel ondersteuning aan leerlingen en het geleidelijk afbouwen daarvan naarmate hun expertise toeneemt.

Scaffold is een engelse term voor 'steiger'. Je zet dus als het ware als leerkracht iets voor de leerling 'in de steigers'.

Bron: https://wij-leren.nl/scaffolding.php

scaffolding leren onderwijskundige begrippen

Scaffolding


Scaffolding is een aanpak waarbij de leraar leerlingen stimuleert om zelfstandig stappen te maken in het leren. De leraar biedt tijdelijk hulp, waarbij hij de leerling uitdaagt om ‘hardop te denken’ zodat de leerling  zelf met antwoorden komt.  Het woord ‘scaffold’ betekent letterlijk steiger. De aanpak is dan ook net als een steiger: de hulp is tijdelijk een de leraar past de hulp aan aan het niveau van de leerling.

Scaffolding daagt leerlingen uit om  via vragen stellen en in gesprek gaan een stap te zetten naar de “zone van naaste ontwikkeling”. Een leerling bevindt zich op een bepaald niveau van ontwikkeling. Om een stapje verder te komen – zijn volgende ”zone van naaste ontwikkeling te bereiken” – moet de leraar (de expert) vaststellen met welke tussenstappen hij de leerling verder kan helpen.

Vooral het tijdelijke karakter van Scaffolding is kenmerkend voor de aanpak. Zodra de leerling zelf verder kan wordt de hulp afgebouwd. Bij scaffolding werkt de leraar samen met de leerling volgens een vast stappenplan.

Bron: https://www.leraar24.nl/69986/scaffolding/

scaffolding leren onderwijskundige begrippen

Scaffolding en formatief evalueren


Scaffolding is het aanpassen van je onderwijs zodat leerlingen op het juiste niveau worden ondersteunt: zij krijgen voldoende ondersteuning om iets te doen, maar krijgen in toenemende mate meer zelfstandigheid om het zelf te doen (fading). Het staat ook wel bekend als de ‘zone van naaste ontwikkeling’ van Lev Vygotsky. Als het om formatief evalueren gaat, is het één van de belangrijkste strategieën om actief mee bezig te zijn: met feedup, feedback en feedforward ben je doorlopend aan te kijken waar leerlingen staan en hoe zij verder kunnen komen, wat ook zou moeten inhouden dat je je onderwijs aanpast op basis van die informatie.

https://www.vernieuwenderwijs.nl/5-strategieen-om-te-werken-aan-scaffolding/

scaffolding leren onderwijskundige begrippen

Scaffolding - Wat is dat?


Scaffolding - steigeren om te doen stijgen

Het Engelse woord 'to scaffold' betekent  "een steiger bouwen". In de didactiek wordt het begrip gebruikt om aan te geven dat lee tussenstapjes nodig kunnen hebben om bepaalde taken uit te voeren.

De leraar (de expert) bouwt daartoe een "steigertje" waarop de leerling (de novice) even kan gaan staan om zijn hoger gelegen doel te bereiken. Deze metafoor is ontleend aan het werk van de bekende Russische psycholoog, Lev Vygotsky, (1896-1934)

Vygotsky heeft het begrip "zone o proximal development" (ZPD) geïntroduceerd waarmee het volgende bedoeld wordt. 

Een leerling bevindt zich op een bepaald niveau van ontwikkeling. Om een stapje verder te komen -  zijn volgende ''zone van naaste ontwikkeling te bereiken'' - moet de docent (de expert) vaststellen met welke tussenstappen hij de leerling kan helpen om het leerproces te optimaliseren.

Bron: Scaffolding - Technieken om MVT leerlingen hoger te laten reiken, A. Beeker, J. Canton, B. Trimbos

scaffolding leren onderwijskundige begrippen

Scaffolding


Het Engelse 'scaffold' betekent letterlijk: steiger. Scaffolding houdt in dat de leerling steun krijgt van de leerkracht bij het volbrengen van taken die zonder hulp nét te moeilijk zouden zijn. Het betreft dus het aanspreken van de zone van naaste ontwikkeling van de leerling.

Bron: Rekenproblemen en dyscalculie - theorie, onderzoek, diagnostiek en behandeling, A.J.Jm. Ruijssenaars, J.E.H. van Luit en E.C.D.M van Lieshout


scaffolding leren onderwijskundige begrippen


Een meer didactische toepassing van ... de notie van de zone van naaste ontwikkeling is in Amerika zeer populair geworden onder de naam 'scaffolding'. Letterlijk betekent 'scaffold' steiger. Dit begrip verwijst naar de leerroute van kleine stapjes die een leerkracht uitzet voor de leerling(en) en waarlangs de leerling stap voor stap naar het leerdoel kunnen opklimmen. 'Scaffolding' is een manier om een zone van naaste ontwikkeling van een groep leerlingen zodanig te organiseren dat ze systematisch en stapsgewijs de gewenste leerresultaten bereiken. Een essentieel onderdeel in het ontwerp van een 'scaffold' is het analyseren van een leertaak in kleine stapjes, waardoor de leerlingen de leerweg gemakkelijker kunnen volgen.

Bron: Pedagogiek in meervoud, Siebren Miedema (Red.)

scaffolding leren onderwijskundige begrippen

Scaffolding is support for learners that gradually fades away until the learner can do the task without support. Think of construction: you use the scaffolding while a skyscraper is being built. When the building is complete, the scaffolding is taken down.

Bron: Scaffolding in Microlearning, Christy Tucker

 

scaffolding leren onderwijskundige begrippen

De vier kenmerken van scaffolding:

 • adaptiviteit: aangepast aan de kennis/niveau van de leerling
 • fading: het moet afgebouwd worden
 • overdracht van verantwoordelijkheid
 • diagnositisceren of monitoren van het begrip van de leerling

Het stappenplan voor effectieve scaffolding:

 • Diagnose van het probleem.
 • Check de diagnose.
 • Hulpstrategieën.
 • Check begrip.

Bron: https://vriendvandeshow.nl/dekrijtlijnen/episodes/62-janneke-van-de-pol-over-scaffolding

scaffolding leren onderwijskundige begrippen

Stappenplan scaffolding

[Scaffolding] bestaat uit vier stappen:

 • Diagnose van het probleem. Tijdens deze stap bekijkt je wat de leerling al wel weet en wat nog niet
 • Check de diagnose. Je checkt of je op een lijn zit met de leerling, zodat zeker is of zijn hulpvraag goed in beeld is
 • Hulpstrategieën. Bij deze stap gaat het om vragen stellen, feedback geven, instructie geven
 • Check begrip. De laatste stap gaat om het navragen en laten herhalen zodat je zeker weet dat de leerling voldoende heeft gehad aan de hulp

Tijdens de verschillende stappen is het een uitdaging om gebruik te maken van de stiltes die vallen; daarin geef je de leerlingen tijd om na te denken.

Bron: https://www.leraar24.nl/69986/scaffolding-daagt-leerlingen-uit-tot-zelfstandig-leren/

Tags:
Laatst aangepast op zaterdag, 06 februari 2021 08:41  

The artist is nothing without the gift, but the gift is nothing without work.

Emile Zola

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 73 gasten online
Artikelen

lean permanent struggle flow value customer mike rother

Banner
Banner

nir eyal indistractable nir eyal

Indistractable
Hoe je greep houdt op je aandacht en je eigen leven kiest
Nir Eyal

Bij Bol.com | Managementboek

Lean boekentips

Banner