• Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Pimp je presentatie met straatnaamborden
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

kosten baten business case

Straatnaamborden en/of richtingaanwijzers zijn een veelgebruikte metafoor in presentaties. Op onderstaande manier kun je je eigen tekst toevoegen aan een bestaand bord:

 1. Kies een bord waarin je je eigen tekst wil stoppen.

 2. Strip dit bord leeg met behulp van het programma Paint.

 3. Zet het gestripte bord in je powerpoint-presentatie.

 4. Installeer het programma GIMP.

 5. Installeer het font Blue Highway.

 6. Zet je eigen tekst in het gewenste perspectief (via gereedschap/transformatie/perspectief.

 7. Knip & plak de in perspectief-gezette tekst in je Powerpoint-presentatie.

 8. Maak de tekst passend voor jouw bord(en).

 9. Et voilà, je maakt weer helemaal de blits.....

 

straatnaambord presentatie presentatiepimper

straatnaambord presentatie

Laatst aangepast op zaterdag, 25 oktober 2014 07:50  
Verbeteren, vernieuwen en ontwikkelen volgens Swieringa en Wierdsma
Gepubliceerd in Management
E-mail Afdrukken
Verbeteren Vernieuwen Ontwikkelen
Hoe? Waarom? Waartoe?
Binnen de kaders denken; het bestaande beter maken
Buiten de kaders denken; breken met het bestaande en dit vervangen door iets nieuws Op zoek gaan naar nieuwe kaders; breken met huidige doelen, identiteit en betekenis
Meer met hetzelfde doen of hetzelfde doen met minder
Anders doen gericht op hetzelfde doel
Anders doen gericht op nieuwe doelen
Efficiency, de dingen juist doen, dat wil zeggen met zo min mogelijk middelen
Effectiviteit, doen van de juiste dingen
Zingeving, wat willen we zijn en welke dingen willen we doen
Verandering van procedures en werkmethoden Verandering van de structuur en cultuur van de organisatie
Identiteitsverandering en doelverandering
Enkelslag-leren, dat wil zeggen leren door  instructies en procedures op te stellen Dubbelslag-leren, leren te leren, dat wil zeggen leren door inzichten achter instructies en procedures ter discussie te stellen Drieslag-leren, dat wil zeggen leren door uitgangspunten of principes achter inzichten ter discussie te stellen

Joop Swieringa en Hans Wierdsma (1990) maken onderscheid tussen verbeteren, vernieuwen en ontwikkelen.

joop swieringa hans wierdsma ontwikkelen vernieuwen verbeteren

Bij verbeteren gaat het om de hoe-vraag: 'Hoe kan het werk in de organisatie worden verbeterd?', 'Hoe kunnen we meer doen met hetzelfde of hetzelfde doen met minder?'. ... Bij vernieuwen worden waarom-vragen gesteld. ... Bij ontwikkelen worden de doelen, de identiteit en wat betekenis heeft in de organisatie ter discussie gesteld. Waartoe bestaat onze organisatie?

Bron: Balance Scorecard & Model Nederlandse Kwaliteit, C.T.B. Ahaus & F.J. Diepman (red)

 

 

Laatst aangepast op zaterdag, 25 oktober 2014 05:15  
Omdenken met Rodin
Gepubliceerd in Citaten: omdenken
E-mail Afdrukken

Go see ask why show respect

I choose a block of marble and chop off whatever I  don’t need.

Auguste Rodin,

Laatst aangepast op zondag, 19 oktober 2014 15:24  
Semiotiek volgens Charles Sanders Pierce
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

semiotiek interpretant representatum object

semiotiek interpretant representatum object

Semiotiek of semiologie wordt ook wel de tekenleer genoemd. Bij semiotiek gaat het om het wenzelijke karakter, het ontstaan en het gebruik van tekens gebruikt bij mensen. (...) In de semiotiek worden drie soorten tekens onderscheiden, namelijk: iconen, indexen en symbolen.

 1. Icoon: teken dat functioneert op basis van een gelijkenisrelatie. Het geeft altijd een representatief beeld van het object dat wordt uitgebeeld.

 2. Index: teken met een directe verbinding met het object waar het bij hoort. Het object dat overgebracht moet worden een index moet je afleiden uit wat je ziet. Bij een index zie je dus niet letterlijk om welk object het gaat. Uit wat je ziet moet je afleiden/infereren om welk object het gaat.

 3. Symbool: teken dat niet samenhangt met de werkelijkheid. De betekenis van een symbool kun je alleen weten wanneer je dit hebt geleerd/hier de kennis van hebt.

Bron: Tekens in de semiotiek: icoon, index en symbool

Laatst aangepast op zaterdag, 11 oktober 2014 06:09  
Requirements engineering volgens Van Veenendaal
Gepubliceerd in Requirements
E-mail Afdrukken

requirementsproces requirementsontwikkeling requirementsmanagement requirements

In de Checklist requirements engineering beschrijft - Tmap-goeroe - Erik Van Veenendaalde requirements engineering als combinatie van de processen requirementengineering en requirementsmanagement. Requirementsontwikkeling definieert hij als het proces dat gericht is op het afleiden en analyseren van de behoeften van de belanghebbenden en het vertalen van deze behoeften naar gespecificeerde producteisen. Dit proces bestaat - in hoofdlijnen - uit vier stappen:

 1. Requirementselicitatie: het communiceren met klanten en gebruikers om te bepalen wat hun behoeften en vereisten zijn, en dit vertalen in requirements.

 2. Requirementsanalyse: bepalen in welke mate de opgestelde requirements onduidelijk, incompleet, onbepaald of tegenstrijdig zijn, en deze onvolkomenheden corrigeren.

 3. Requirementsspecificatie: formeel documenteren van de requirements in ene requirementsspecificatie..

 4. Requirementsvalidatie: samen met de klanten en gebruikers evalueren of de set van requirements juist en volledig is in relatie tot hun behoeften en vereisten.

requirementsontwikkeling elicitatie specificatie validatie requirements

Requirementsmanagement gaat over het beheersen en beheren van de overeengekomen set requirements, het voorkomen van ongewenste scope-uitbreidingen en misverstanden over de inhoud van requirements gedurende het project.

Bron: Checklist requirements engineering, Erik van Veenendaal

Laatst aangepast op vrijdag, 24 oktober 2014 20:23  
Management volgens Dilbert (3)
Gepubliceerd in Management
E-mail Afdrukken

management volgens dilbert team members

Bron: Dilbert.com

Laatst aangepast op vrijdag, 24 oktober 2014 20:22  
Valse vrijheid volgens Goethe
Gepubliceerd in Citaten: omdenken
E-mail Afdrukken

Go see ask why show respect

None are more hopelesslye enslaved than those who falsely believe they are free.

Johann Wolfgang von Goethe

Laatst aangepast op zondag, 19 oktober 2014 15:22  
Dienende architecten volgens Viktor Grgic
Gepubliceerd in Informatiemanagement
E-mail Afdrukken

dienende architecten architectuur

 

Het lijkt bijna een contradictio in terminis, maar Viktor Grgic beschrijft de eigenschappen van een 'dienende architect':

 

Directieve architecten Dienende architecten
Aandacht voor architectuur zelf Aandacht voor belanghebbenden
Architectuur is een product geleverd door een of meer architecten Architectuur is het resultaat na samenwerking met bouwers
Architectuurraamwerk en modelleertechniek staan centraal in communicatie Common sense en eenvoud zijn het belangrijkst in communicatie
Architecten zijn bewakers en zorgen ervoor dat iedereen de uitgestippelde lijn volgt Architectuurbewaking komt voort uit een gevoel van verantwoordelijkheid van zowel bouwers als architecten
Bepaalt alle kaders waarbinnen engineers zich mogen begeven. Definieert en draagt één visie uit
Bedenkt en bewaakt de architectuur Initieert, faciliteert en coördineert het proces

 

diendende architectuur architecten

De dienende architect geeft aandacht aan belanghebbenden en hun belangen en zorgen.

Iedere zin of een plaatje in een architectuurdocument is gemaakt om te worden begrepen door de lezer. Desnoods zou de architect speciaal voor iedere lezer een eigen "Jip en Janneke" plaatje moeten maken, zodat iedereen begrijpt. Een architectuur is geschreven op basis van vragen van belanghebbenden.

Als niemand om bepaalde informatie vraagt, dan heeft het geen nut om die te beschrijven. Het feit dat je als architect weet dat er een vraag gaat komen, is nog geen reden om die nu al te gaan beantwoorden. Het is namelijk nooit bekend wat die vraag exact is en op welke manier de belanghebbende zijn antwoord wenst te hebben. Met andere woorden, net op tijd, net genoeg besluiten en communiceren. Deze manier van omgang met architectuur wordt vaak Emerging Architecture [Gartner, 2009] genoemd.


Bron: De Dienende Architect, Viktor Grgic (22 mei 2010)

Laatst aangepast op donderdag, 09 oktober 2014 19:17  
Veranderen volgens Dilbert (3)
Gepubliceerd in Management
E-mail Afdrukken

veranderen volgens dilbert

Bron: Dilbert.com

Laatst aangepast op donderdag, 09 oktober 2014 19:02  
Iteratief ontwikkelen volgens Martin Fowler
Gepubliceerd in Citaten: verandermanagement
E-mail Afdrukken

Go see ask why show respect

When to use iterative development? You should use iterative development only on projects that you want to succeed.

Martin Fowler

Laatst aangepast op zondag, 19 oktober 2014 15:21  


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

For every complex problem there is a simple solution that is wrong.

George Bernard Shaw

Banner

Archief

(advertentie)
Banner

We hebben 39 gasten online
Artikelen

effectief tijdbeheer ineke kievit

Effectief Tijdbeheer
Handleiding Voor Praktische Time- En Self-Management
Ineke E Kievit-Broeze

Bij Bol.com of Managementboek

Banner
Banner