• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Can-do vs will-try volgens George P. Burnham
Gepubliceerd in Citaten: dromen, durven doen
E-mail Afdrukken

Go see ask why show respect

"I can't do it" never yet accomplished anything; "I will try" has performed wonders.

George P. Burnham

Laatst aangepast op zondag, 06 juli 2014 07:32  
Het geheim van hardlopen (boekentip)
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

geheim van hardlopen dijk megen

Het geheim van hardlopen
Hans van Dijk, Ron van Megen

Bij Bol.com | Managementboek

 

Laatst aangepast op zondag, 13 juli 2014 11:33  
Nieuwe tijden, anders organiseren (boekentip)
Gepubliceerd in Management
E-mail Afdrukken

nieuwe tijden, anders organiseren rijnlands peters janssen

Nieuwe tijden, anders organiseren (E-book)
Waarom Rijnlands moet
Jaap Peters, Janssen, Harold

Bij Bol.com | Managementboek

 

Laatst aangepast op zaterdag, 05 juli 2014 14:15  
Kernmodel financiële informatievoorzeining volgens het Ministerie van Financiën
Gepubliceerd in Informatiemanagement
E-mail Afdrukken

kernmodel financiële informatievoorziening minfin

 

Bovenstaand Kernmodel Financiële Informatievoorziening (KFI) is opgesteld door het ministerie van Financiën het model opgesteld. Het doel van het KFI is het verbeteren van de kwaliteit van de financiële informatie(voorziening) op de departementen. Ondanks de overheidscontext waarin het model is opgesteld, biedt het m.i. een goed generiek referentiekader voor de financiële (bedrijfs)functie van een organisatie.

financiële informatievoorziening

In proces 1 start de begrotingscyclus met het opstellen van de begroting en de budgetten. Omdat er een sterke wisselwerking is tussen de begroting en het budget kan het opstellen en aanpassen van de begroting en het budget wel van elkaar worden onderscheiden, maar niet worden gescheiden. Daarom worden de processen 1A, respectievelijk 1B genummerd.

In de uitvoering die volgt op het opstellen van de begroting en de budgetten worden besluiten genomen met financiële consequenties. Er worden verplichtingen aangegaan (of bijgesteld) en rechten verkregen (of bijgesteld). Daaraan voorafgaand wordt in proces 2 beoordeeld of de middelen effectief, efficiënt en rechtmatig worden ingezet en of het aangaan van de verplichting (verkrijgen van het recht) binnen het budget past (budgettoets). Tijdens de uitvoering van de begroting is het mogelijk dat aanpassingen op de begroting en de budgetten noodzakelijk zijn, deze aanpassingen “gaande de rit” zijn beschreven in proces 1.

De vastlegging en de financiële afwikkeling van de verplichtingen (waaronder betalen) vindt plaats in proces 3. De vastlegging en financiële afwikkeling van vorderingen (waaronder ontvangen) vindt plaats in proces 4. Ook realisaties voorgebracht door de processen 3 en 4 kunnen aanpassingen op de budgetten of de begroting noodzakelijk maken. Deze aanpassingen zijn beschreven in proces 1.

Tenslotte wordt in proces 5 verantwoording afgelegd over de uitvoering in proces 2, 3 en 4. Proces 5 betreft zowel de tussentijdse verantwoording (bijv. via maandstaten), de tussentijdse prognoses als de verantwoording over het gehele jaar.

Binnen de financiële functie gaat het vooral om het aangaan van verplichtingen en het verkrijgen van rechten (vorderingen).

 

Financieel afwikkelen vorderingen

Bij het verkrijgen van rechten is het zaak om de geldelijke aanspraken op derden om te zetten in ontvangsten. De informatievoorzienig ondersteunt hierbij het bereiken van een volledige, tijdige en juiste omzetting. Het kernmodel beschrijft uitvoerig de verschillende processtappen. Globaal gezien verloopt het proces als volgt: na het ontstaan van de vordering wordt de vordering vastgelegd. Vervolgens moet e vordering invorderbaar gesteld worden, bijvoorbeeld door van het versturen van een factuur. Dit leidt - als het goed is - tot kasontvangsten, die verwerkt moeten worden en waarbij het erom gaat ze te koppelen aan de vorderingen. Omdat het ook voorkomt dat vorderingen niet (volledig) betaald worden, is het ook nodig om de juistheid en tijdigheid van de uit de vordering voortvloeiende kasontvangst te bewaken. Na de ontvangst van het volledige vorderingsbedrag is een vordering financieel afgewikkeld.

 

Financieel afwikkelen verplichtingen

Wanneer een verplichting wordt aangegaan wordt deze geadministrateerd. Daarna wordt de prestatieverklaring vastgelegd en vervolgens het betalingsverzoek. Een betalingsverzoek kan op initiatief zijn van de betalende partij (in het geval van salarisbetaling), maar ook op initiatief van de ontvangende partij (bijvoorbeeld door middel van een inkoopfactuur of een declaratie). Voorbeelden van betaling zijn: een gewone overschrijving, een periodieke overschrijving, een automatische incasso of een chartale betaling. Voordat er daadwerkelijk betaald wordt, wordt gecontroleerd of er voldoende betalingsgrond is. Daarna wordt het bedrag betaalbaar gesteld en betaald, waarbij rekening gehouden wordt met betaalde voorschotten en (indien daarover afspraken zijn gemaakt met de “tegenpartij”) vereveningen. Tenslotte wordt gecontroleerd of de betaling juist is uitgevoerd en wordt bepaald of de verplichting is afgewikkeld. Als er geen geld meer betaald hoeft te worden en er
geen vorderingen (bijvoorbeeld een lening) meer openstaan op de aangegane verplichting, is de verplichting financieel afgewikkeld.

Het KFI gebruikt binnen het model de onderstaande definities:

Begroting
Ramingen van de verplichtingen, de kasuitgaven en de kasontvangsten van een jaar. De ramingen van de verplichtingen en van de kasuitgaven hebben het karakter van een maximum.

Budget
Aan een budgethouder toegewezen verplichtingen en kasbedrag(en) ter uitvoering van het deel van de begroting waarvoor de budgethouder de (eerste) verantwoordelijkheid heeft.

Verplichting
Met een juridische verplichting is gedoeld op het verdrag, een wet, een koninklijk besluit, een ministeriële regeling, een beschikking of een verbintenis op grond waarvan een derde, in het geval een betaling verschuldigd is, deze betaling in rechte kan afdwingen. Als verplichtingen worden echter ook opgevat verplichtingen ten opzichte van een ander onderdeel van het Rijk.

Recht
Rechten zijn vorderingen die ten grondslag liggen aan - het voorstadium zijn van - ontvangsten welke te zijner tijd ten gunste van de ontvangsten moeten worden verantwoord. Zoals de verplichtingen zijn te beschouwen als een voorfase van de uitgaven, zo zijn de rechten een voorfase van de ontvangsten. Zo kunnen rechten ontstaan doordat conform wettelijke regelingen vastgestelde aanslagen aan derden worden opgelegd (bijvoorbeeld belastingen, college- en schoolgelden) of op grond van doorberekening van de kosten van verleende diensten of geleverde goederen.

Een vordering definieert het KFI als een juridisch afdwingbaar recht op een geldbedrag van een derde.

Bron: Kernmodel Financiële Informatievoorziening 2.0

 

Laatst aangepast op zondag, 20 juli 2014 08:07  
Goede vragen volgens Heinz von Foerster
Gepubliceerd in Citaten: persoonlijke effectiviteit
E-mail Afdrukken

Go see ask why show respect

The way in which a question is asked determines the way in which an answer may be found.

Heinz von Foerster.

Laatst aangepast op zondag, 06 juli 2014 07:29  
Lean thinking volgens Panview
Gepubliceerd in Lean Six Sigma
E-mail Afdrukken

lean thinking volgens  panview

Laatst aangepast op zondag, 13 juli 2014 12:16  
Omdenken volgens Laird Hamilton
Gepubliceerd in Citaten: omdenken
E-mail Afdrukken

Go see ask why show respect

Make sure your worst enemy doesn't live between your own two ears.

Laird Hamilton

Laatst aangepast op zondag, 06 juli 2014 07:28  
Presentatiepimpers: handgetekende pijlen enzo..
Gepubliceerd in Losse flodders
E-mail Afdrukken

presentatiepimper figuren getekend

Download hier mijn Powerpointpresentatie op Slideshare met de losse handgetekende pijlen + figuren

Laatst aangepast op dinsdag, 22 juli 2014 06:36  
Dromen, durven doen volgens Johnson Sirleaf
Gepubliceerd in Citaten: dromen, durven doen
E-mail Afdrukken

Go see ask why show respect

If your dreams don't scare you, they are not big enough.

Johnson Sirleaf

Laatst aangepast op zondag, 06 juli 2014 07:27  
Leiderschap volgens Dilbert
Gepubliceerd in Management
E-mail Afdrukken

leiderschap dilbert

Bron: Dilbert.com

Laatst aangepast op vrijdag, 18 juli 2014 20:22  


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

We should be taught not to wait for inspiration to start a thing. Action always generates inspiration. Inspiration seldom generates action.

Frank Tibolt

Banner

Archief

(advertentie)
Banner

We hebben 60 gasten online
Artikelen

Slaap je slim, guus pijpers

Slaap je slim!
Hoe win je tijd zonder iets te missen
Guus Pijpers

Bij  Managementboek

Banner
Banner