• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Convergeren en divergeren volgens Tim Brown
Gepubliceerd in Losse flodders
E-mail Afdrukken

divergeren convergeren keuzes maken

 

Laatst aangepast op woensdag, 01 oktober 2014 18:19  
Werving & selectie volgens Peter Schutz
Gepubliceerd in Citaten: management
E-mail Afdrukken

Go see ask why show respect

Hire character. Train skill.

Peter Schutz

Laatst aangepast op zaterdag, 06 september 2014 06:44  
Kennismanagement volgens Daphne Depassé
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

Interessant interview met Daphne Depassé over kennismanagement naar aanleiding van haar boek 15 Praktijkverhalen over kennismanagement

 

 

Laatst aangepast op zondag, 21 september 2014 06:59  
Tegendraadse wijsheids volgens Bertus Aafjes
Gepubliceerd in Citaten: omdenken
E-mail Afdrukken

Go see ask why show respect

Er zijn vele wegen,
Maar de juiste weg
Is de weg ertegen;
Niet de weg eronder,
Dat is onderkruiperij,
Niet de weg erover,
Dat is pluimstrijkerij
Maar de weg ertegen,
Tegen alle wegen in,
En dat is van de wijsheid
Nog maar het begin.

B. Aafjes

Laatst aangepast op zaterdag, 06 september 2014 06:36  
Besturingsparadigma van Blumenthal (2)
Gepubliceerd in Informatiemanagement
E-mail Afdrukken

beleid bestuur beheer transformatesysteem blumenthal

 

besturingsparadigma blumenthal bemelmans

Het besturingsparadigma van Blumenthal beschrijft drie elementen die bestuurd moeten worden: de organisatie, het transformatieproces en het informatieysteem.

Het te beheersen transformatieproces (inkoop, productie, verkoop) is een systeem van tijdstip- en tijdvakgrootheden en beslissingsfuncties. Tijdstipgrootheden zijn alle buffers die binnen de onderneming optreden, zoals voorraden productiemiddelen, eindproducten en uitstaande orders. Voorbeelden van tijdvakgrootheden zijn productie- en afzethoeveelheid per tijdseenheid. Via het reguleren van deze grootheden kan men direct of indirect de diverse buffers beïnvloeden.

Het besturingsmodel zelf wordt opgevat als een cybernetisch systeem, d.w.z.:
- er is een gewenste toestand van het object-systeem gedefinieerd:
- door diverse oorzaken, in en buiten het systeem, ontstaan afwijkingen van die toestand
- afwijkingen worden geregistreerd (waarneming) en via bewerkingen omgezet in informatie (feed-back)
- indien het object-systeem buiten gedefinieerde regelgrenzen treedt, wordt correctief ingegrepen (acties).

De besturing van het transformatieproces gebeurt in de visie van Blumenthal, door een functionele eenheid, bestaande uit een bestuurs- en beheerscentrum. Blumnthal maakt dit onderscheidt omdat de aard van de besturing verschilt. Normaliter wordt het transformatieproces via acties bijgeregeld door een beheerscentrum. Acties moet men zien als voorgeschreven procedures van handelen bij bepaalde toestanden van het object-systeem. Men spreekt in dit verband ook wel van impliciete ofwel geprogrammeerde beslissingen. Zodra het transformatieproces in een zodanige toestand geraakt dat de voorgeschreven procedures van handelen ontoereikend zijn, zal het beheerscentrum te rade gaan bij een hoger beslissingsechelon nl. het besturingscentrum. Een dergelijk centrum bestaat uit één of meer managers, eventueel aangevul met een ondersteunende staf. Taak van een dergelijk centrum is het ontwerpen en vaststellen van de geprogrammeerde beslisisngen en het ingrijpen indien deze ontoereike zijn om het transformatieproces in de gewenste toestand te krijgen of te houden. De beslissingen van het besturingscentrum worden ook wel expliciete ofwel niet-geprogrammeerde beslissingen genoemd.

De afzonderlijke beheers- en bestuurscentra behoeven op zichzelf ook weer sturing, hetgeen gebeurt door het zogenaamde beleidscentrum. Daaruit kan men aflezen dat niet alleen het transformatieproces maar ook de organisatie als zodanig onderdeel uitmaakt van het te besturen object-systeem. De verschillende soorten beslissingen in de organisatiepyramide worden vaak vereenzelvigd met strategische, tactische en operationele beslissingen.

Informatie speelt een belangrijk rol bij het nemen van beslissingen. Deze informatie ontstaat door informatieverwerkende personen of afdelingen binnen een organisatie, waaronder men ook een automatiseringsafdeling kan rekenen. Blumenthal beschrijft het informatiesysteem eveneens als een systeem van buffers, tijdvaakgrootheden en beslissingsfuncties. Daarmee is het derde onderdeel van het te besturen object-systeem geïdentificeerd. De dikte van de pijlen in bovenstaande figuur is een indicatie van de hoeveelheid informatie die naar de diverse niveaus gaat, alsmede een indicatie in hoeverre de verschillende beslissingsechelons gebruik maken van geautomatiseerde informatie.

beleid bestuur beheer blumenthal

besturingsparadigma blumenthal

Blumenthal onderscheidt verder drie niveaus van besturing, te weten beleid, bestuur en beheer, die overeenkomen met respectievelijk strategische, tactische en operationele beslissingen. Strategische beslissingen hebben betrekking op de doelstellingen van een organisatie en de wijze waarop deze worden gerealiseerd (de strategie). Tactische beslissingen hebben betrekking op de keuze welke middelden wanneer moeten worden ingezet voor het realiseren van een bepaalde strategie (de tactiek). Operationele beslissingen hebben betrekking op de uitvoering van activiteiten bij een gekozen strategie en tactiek.

 

Bron: Informatie en belissing binnen een organisatie, T.M.A. Bemelmans, Optimaal organiseren van de informatievoorziening, D.S. Tan


 

Laatst aangepast op zondag, 14 september 2014 10:42  
Mindfulness volgens Wibo Koole
Gepubliceerd in Management
E-mail Afdrukken

mindfulness mindful werken

In zijn boek Mindful werken - In 8 stappen je werkdruk de baas, omschrijft Wibo Koole mindfulness als volgt:

mindfull werken wibo koole

Mindfulness betekent waarnemen wat je doet terwijl je dat aan het doen bent. Het is gebaseerd op opmerkzaam zjn op wat zich aan ervaringen aan je voordoet zonder dat je daar meteen iets mee moet doen of iets van moet vinden. In de kern gaat het erom dat je leert mentaal beter te schakelen met je aandacht. Je leert bewust aanwezig te zijn. Mindfulness maakt het je mogelijk om uit de automatische piloot van stug doorwerken te stappen. Dat is veerkracht. Bovendien ontwikkel je een grotere tegenwoordigheid van geest, die je kunt benutten om jezelf en het werk dat je doet beter te sturen. Dat is de open mind.
Jon Kabat-Zinn, de grondlegger van de mindfulnesstraining in zijn huidige vorm, omschrijft het nog preciezer: mindfulness is aandacht geven op een speciale manier: doelbewust, in het huidige moment en niet-oordelen. [Wibo Koole] noemt het ook wel: het trainen van je aandachtsspier.

Wat je traint is om elke ervaring - dat kan zijn een fysieke sensatie, gevoel of emotie - te erkennen en te accepteren zoals die zich op dat moment aan je voordoet. Je laat je niet meezuigen in mentale uitweidingen en spreekt er geen oordeel over uit. Die manier van gewaarzijn van je ervaringen maakt het mogelijk om gevoelens of gedachten waar te nemen als gebeurtenissen in de geest. Die kalme manier van reageren zorgt voor een moment van ruimte tussen waarneming en respons. Daardoor wordt het mogelijk doordachter en vrijer op een situatie te antwoorden in plaats van in een onbewuste reflex of volgens een bekend patroon. Je leert zo met volle aandacht te schakelen tussen actie en reflectie, tussen doen en zijn. Op die manier ontwikkel je mentale fitheid en daarmee een belangrijke persoonlijke hulpbron.

Bron: Mindful werken - In 8 stappen je werkdruk de baas, Wibo Koole

Laatst aangepast op maandag, 29 september 2014 15:42  
Definition of Done volgens Goethe
Gepubliceerd in Citaten: omdenken
E-mail Afdrukken

Go see ask why show respect

So einen Arbeit wird eigentlich nie fertig. Man muss sie für fertig erklären, wenn man nach Zeit und Umständen das Mögliche getan hat.

Johann Wolfgang von Goethe

Laatst aangepast op zaterdag, 06 september 2014 06:34  
Mindful werken (boekentip)
Gepubliceerd in Boeken over persoonlijke effectiviteit
E-mail Afdrukken

mindfull werken wibo koole

Mindful werken
In 8 stappen je werkdruk de baas
Wibo Koole

Bij Bol.com | Managementboek


Laatst aangepast op maandag, 29 september 2014 15:43  
Communiceren met Alice in Wonderland
Gepubliceerd in Citaten: omdenken
E-mail Afdrukken

Go see ask why show respect

"I don't know what you mean by 'glory,'?" Alice said. Humpty Dumpty smiled contemptuously. "Of course you don't—till I tell you. I meant 'there's a nice knock-down argument for you!'?"
"But 'glory' doesn't mean 'a nice knock-down argument'," Alice objected.
"When I use a word," Humpty Dumpty said, in rather a scornful tone, "it means just what I choose it to mean—neither more nor less."
"The question is," said Alice, "whether you can make words mean so many different things."
"The question is," said Humpty Dumpty, "which is to be master - that's all."

— Lewis Carroll

Laatst aangepast op zaterdag, 06 september 2014 06:32  
Extreme Toyota (boekentip)
Gepubliceerd in Boeken over Lean Six Sigma
E-mail Afdrukken

extreme toyota lean

Extreme Toyota
Radical Contradictions That Drive Success at the World's Best Manufacturer
Emi Osono, Norihiko Shimizu, Hirotaka Takeuchi

Bij Bol.com | Managementboek

Laatst aangepast op zondag, 07 september 2014 06:53  


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Angst verwijdt de pupil, doch vernauwt de blik

Frans Hiddema

Banner

Archief

(advertentie)
Banner

We hebben 98 gasten online
Artikelen

age of access jeremy rifkin

Age of Access
The New Culture of Hypercapitalism, Where All of Life is a Paid-for Experience
Jeremy Rifkin

Bij Bol.com

Banner
Banner