• Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Real Lean (3) (boekentip)
Gepubliceerd in Boeken over Lean Six Sigma
E-mail Afdrukken

real lean bob emiliani

Real Lean
Critical Issues and Opportunities in Lean Management (Volume Two)
Bob Emiliani

Bij Bol.com

Bewaren

Laatst aangepast op zaterdag, 23 juli 2016 19:10  
Belt-structuur (Lean) Six Sigma
Gepubliceerd in Lean Six Sigma
E-mail Afdrukken

yellow orange green black belt six sigma

Tags:
Laatst aangepast op zaterdag, 23 juli 2016 20:31  
Doelen stellen volgens Jasper von Grumbkow
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

goal setting locke latham

Locke en Lathams Goal-setting theorie (1984) gaat ervan uit dat motivationele doelen het feitelijke gedrag beïnvloeden. de doelstellingen moeten aan de volgende kenmerken beantwoorden:

 1. Complexiteit: doelen die moeilijker te realiseren zijn; doelen werken meer motiverned dan gemakkelijk te halen doelen.

 2. Specificiteit: goed omschreven doelen motiveren meer dan doelen die in vage termen omschreven zijn.

 3. Acceptatie: doelen moeten aanvaard zijn door de persoon die deze doelen moet realiseren. Inspraak van de uitvoerder bij het vaststellen van doelen leidt tot acceptatie.

 4. Feedback: tijdens de taakuitvoering moet regelmatig informatie gegeven worden over de mate waarin het doel bereikt/benaderd wordt.

Locke en Latham beschrijven vier manier waarop het stellen van doelen prestatiegedrag vergemakkelijkt:

 1. Doelen richten de aandacht.

 2. Doelen mobiliseren energie en inspanning.

 3. Doelen verhogen het doorzettingsvermogen.

 4. Doelen motiveren tot het ontwikkelen van gepaste manieren om de taak te volbrengen.

 

Zie ook: Resultaatgericht organiseren volgens Dik Pijl & Wim Kweekel

Bron: Arbeidsmotivatie, een psychologische benadering, Jasper  von Grumbrow (red.)

Laatst aangepast op zaterdag, 23 juli 2016 19:03  
Filosofie volgens Ambrose Bierce
Gepubliceerd in Citaten: omdenken
E-mail Afdrukken

citaat quote

All are lunatics, but he who can analyze his delusion is called a philosopher.  

Ambrose Bierce

Laatst aangepast op zaterdag, 16 juli 2016 20:42  
Verwonderende filosofie volgens Alfre North Whitehead
Gepubliceerd in Citaten: omdenken
E-mail Afdrukken

citaat quote

Philosophy begins in wonder.  And, at the end, when philosophic thought has done its best, the wonder remains.

Alfred North Whitehead

Laatst aangepast op zaterdag, 16 juli 2016 20:40  
Prestatiemetingspiramide volgens André de Waal
Gepubliceerd in Management
E-mail Afdrukken

prestatiemetingspiramide waal andre.jpg

prestatiemetingspiramide waal andre.jpg

De prestatiemetingspiramide is een ontwikkelingsmethode, geïntroduceerd door De Waal en Bulthuis, voor kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren. In de prestatiepiramide zijn vier lagen te onderscheiden, die volgtijdelijk van boven naar beneden moeten worden doorlopen:

 1. Missie: allereerst moet een organisatie haar missie formuleren door het beantwoorden van de vraag: 'Wat willen we als organisatie bereiken?'

 2. Strategie: vervolgens formuleert een organisatie haar strategie, door het beantwoorden van de vragen: 'Hoe gaan we als organisatie onze missie vervullen? Hoe gaan we bereiken wat we willen?

 3. Strategische doelstellingen en strategische kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren: om de strategie zo concreet en tastbaar mogelijk te maken worden strategische doelstellingen geformuleerd. Vaak is de strategie in vage bewoordingen omschreven. Door het formuleren van één of meer strategische doelstellingen wordt duidelijk welke activiteiten ontplooid moeten worden voor het realiseren van de strategie. Of de strategische doelstellingen worden gerealiseerd wordt gevolgd met strategische kritische succesfactoren en gemeten met strategische prestatie-indicatoren.

 4. Functionele doelstellingen en functionele kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren: een organisatiefunctie, -proces of -afdeling kan het bereiken van de missie en strategie van de organisatie ondersteunen door de geformuleerde strategische doelstellingen naar het eigen functionele gebied (of proces) te vertalen in functionele doelstellingen, om deze vervolgens zo goed mogelijk te realiseren. De mate van realisatie wordt gevolgd met funcionele kritische succesfactoren en gemeten met functionele prestatie-indicatoren.

 5. Cruciale bedrijfsactiviteiten en operationele kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren: naast de missie en de strategie heeft een organisatie ook te maken met belangrijke operationele bedrijfsactiviteiten, die ook wel 'cruciale bedrijfsactiviteiten worden genoemd.

 6. Omgevingsfactoren en -indicatoren: parameters die iets zeggen over de omgeving waarin de organisatie opereert, in het bijzonder over het verloop van voor de organisatie relevante ontwikkelingen. Het zijn belangrijke parameters die door de organisatie slechts voor een deel en vaak zelfs helemaal niet beheersbaar zijn maar die wel invloed op de resultaten van de organisatie hebben.

Zie ook:

Laatst aangepast op zaterdag, 23 juli 2016 19:05  
Omdenken volgens Harvey MacKay
Gepubliceerd in Citaten: omdenken
E-mail Afdrukken

citaat quote

Don’t water your weeds.

Harvey MacKay

Laatst aangepast op zaterdag, 16 juli 2016 20:38  
Processen volgens W. Edwards Deming
Gepubliceerd in Lean Six Sigma
E-mail Afdrukken

process know what doing describe william edwards deming lean

Laatst aangepast op woensdag, 20 juli 2016 15:18  
Prestatiemeting volgens Derk Kremer & Maarten Georgius
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

prestatiemeting input activiteit output uitkomsten effectiviteit

Derk Kremer en Maarten Georgius beschrijven in Sturen op resultaat - handleiding prestatiemeting het nut en de noodzaak van het meten van prestaties:

prestatiemeting input activiteit output uitkomsten effectiviteit

Prestatiemeting is een doorlopend proces van monitoren en rapporteren van prestaties en de voortgang op het behalen van vooraf gestelde doelen. Prestatie-indicatoren kunnen zich richten op activiteiten die een bedrijf of leverancier van een bedrijf ontplooit (processen), de directe producten en/of diensten die een partij levert (output), en/of de resultaten die deze producten en/of diensten opleveren (uitkomsten). Met behulp van prestatiemeting kunnen ook uitspraken worden gedaan over de effectiviteit van de output. Bijvoorbeeld of de geleverde dienst of product overeenstemt met de verwachtingen, noden en behoeften van de huurders. Daarnaast kan iets worden gezegd over de efficiëntie van een proces; of een proces gestroomlijnd is verlopen.

Wat zijn prestatie-indicatoren?
Prestatie-indicatoren zijn meetbare grootheden die een onderneming in staat stellen om een geleverde prestatie te relateren aan een tevoren vastgestelde norm. De gemeten prestaties die worden gemeten op basis van deze prestatie-indicatoren vertellen ons iets belangrijks over de producten en diensten die worden geleverd en de processen die deze hebben voortgebracht. Ze zijn een gereedschap dat kan helpen in het begrijpen, managen, en verbeteren van de eigen organisatie of de processen die bedrijven onderling onderhouden.

Effectieve prestatie-indicatoren kunnen het volgende vertellen:
• hoe goed we het doen
• of we onze doelstellingen behalen
• of onze klanten tevreden zijn
• of we onze processen onder controle hebben
• of er verbeteringen nodig zijn.

Gemeten prestaties voorzien ons van informatie op basis waarvan we geïnformeerde beslissingen kunnen nemen. Een gemeten prestatie bestaat uit een getal en een eenheid van meting. Het getal vertelt iets over de omvang (hoeveel) en de eenheid geeft het getal een betekenis (wat). Prestatie-indicatoren zijn altijd gekoppeld aan een doel of een doelstelling. Prestatie-indicatoren kunnen bestaan uit enkele waarden als bijvoorbeeld uren, meters, euro’s, aantal rapporten, aantal defecten, tijdsduur om iets te  ontwerpen, enzovoort. Ze kunnen iets vertellen  over bijvoorbeeld een variatie in een proces. Eendimensionale waarden vertegenwoordigen vaak hele basale maar zeer fundamentele metingen van processen of
producten.

Steeds vaker worden er multidimensionale waarden gebruikt. Deze worden uitgedrukt in ratio’s van twee of meer waarden (zie voorbeeld hieronder). U kunt denken aan het aantal kilometers dat op een liter brandstof wordt gereden (een prestatiemeting van duurzaam rijden), het aantal ongevallen per miljoen uren werk (een prestatiemeting van veiligheid op de werkvloer van een bedrijf), of het aantal leveringen dat door een leverancier op tijd wordt geleverd afgezet ten opzichte van het totaal aantal leveringen (een prestatiemeting van leveringsbetrouwbaarheid door de leverancier). 

(...)

Waarom zou je prestaties meten?
Het meten van prestaties van een organisatie is uiteraard geen doel op zich. Het heeft een functie voor de processen in de organisatie of voor de processen die organisaties onderling onderhouden. Basaal kunnen de volgende functies voor prestatiemeting worden onderscheiden:

 1. Transparant maken: verantwoording afleggen over de prestaties van uw organisatie en over hoe de beschikbare middelen zijn besteed.

 2. Focus aanbrengen: het meten van prestaties focust de aandacht op wat bereikt moet worden en het beweegt bedrijven ertoe om hun aandacht te concentreren om de beschikbare tijd, middelen en energie te richten op het bereiken van de doelen van de organisatie.

 3. Vergelijken: door prestaties te vergelijken met de prestaties van andere (vergelijkbare) organisaties.

 4. Leren en verbeteren: door de gemeten prestatie te gebruiken voor nader onderzoek naar de oorzaak van een bepaalde (onder)prestatie. Zonder de prestaties te meten, is verbeteren ook niet mogelijk.

 5. Afrekenen: de metingen gebruiken om een organisatie af te rekenen op zijn prestatie of niveau van inspanning, bijvoorbeeld in de vorm van een bonus of boete.

 6. Oordelen en bijsturen: een oordeel vellen over het functioneren van een leverancier op basis van de geleverde prestaties of ten aanzien van de voortgang op het bereiken van de gestelde doelen. Als de resultaten afwijken van de gestelde doelen, kunnen bedrijven deze afwijkingen analyseren en ( tijdig) bijsturen.

 7. Motiveren: mensen of bedrijven motiveren bepaalde doelstellingen te behalen.

 8. Communiceren: prestatiemeting kan een bijdrage leveren aan doelgericht management doordat het de nadruk legt op het behalen van bepaalde doelen en deze concreet maakt zowel voor (intern) personeel  als voor externe organisaties waarmee wordt samengewerkt.


Bron: Sturen op resultaat - handleiding prestatiemeting, Derk Kremer & Maarten Georgius

Laatst aangepast op woensdag, 20 juli 2016 17:12  
Verhullende statistiek volgens Aaron Levenstein
Gepubliceerd in Citaten: omdenken
E-mail Afdrukken

citaat quote

Statistics are like bikinis. What they reveal is suggestive, but what they conceal is vital.

Aaron Levenstein

Laatst aangepast op zaterdag, 16 juli 2016 20:37  


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

There are three constants in life... change, choice and principles.

Stephen Covey

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 141 gasten online
Artikelen

taiichi ohno lean reducing waste


Presentation Zen Garr Reynolds presenteren

Presentation Zen
Simple ideas on Presentation Design and Delivery
Garr Reynolds

Bij Managementboek

Banner
Banner