• Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Time management volgens Peter F. Drucker
Gepubliceerd in Citaten: omdenken
E-mail Afdrukken

Go see ask why show respect

Time is the scarcest resource and unless it is managed nothing else can be managed.

Peter Drucker

Laatst aangepast op vrijdag, 14 november 2014 19:17  
9 Leiderschapsprincipes volgens Dale Carnegie
Gepubliceerd in Management
E-mail Afdrukken

dale carnegie

In zijn NRC-column laat Ben Tiggelaar zien dat Dale Carnegie's klassieke boek Hoe je vrienden maakt en mensen beïnvloedt negen tijdloze principes beschrijft op het gebied van leiderschap. De psychologen Tessa Basford en Andrea Molberg onderzochten - met terugwerkende kracht - in hoeverre de principes wetenschappelijk te onderbouwen zijn:

dale carnegie

 1. Begin met complimenten en waardering. Dit blijkt in het algemeen een wijs advies, stellen de onderzoekers. Leiders worden dan onder meer sympathieker gevonden.

 2. Wijs alleen indirect op de fouten van anderen. Onderzoek laat zien dat het vermijden van kritiek én het al te bot laten blijken van je afkeuring, beide minder goed werken. Punt voor Carnegie.

 3. Praat eerst over uw eigen fouten voordat u de ander bekritiseert. Ook goed advies. Basford en Molberg vonden onder meer dat het tonen van bescheidenheid en nederigheid leiders effectiever maakt.

 4. Stel vragen in plaats van directe orders te geven. Dit heeft voor- en nadelen. Medewerkers ervaren vragen als beleefder en voelen zich minder bedreigd. Maar of het ook tot meer resultaat leidt dan directe orders, is niet duidelijk.

 5. Voorkom dat de ander gezichtsverlies lijdt. Geef bijvoorbeeld alleen kritiek onder vier ogen. De onderzoekers vonden aardig wat empirisch bewijs voor dit principe.

 6. Prijs iedere verbetering, ook de kleinste. Toon oprechte, ruimhartige waardering. Goed advies. Decennia van onderzoek naar leren en veranderen laten zien dat het sociaal belonen van gewenst gedrag effectief is.

 7. Geef de ander een goede reputatie, die hij wil behouden. Research laat zien dat het communiceren van hoge verwachtingen vaak leidt tot betere prestaties.

 8. Moedig mensen aan. Presenteer fouten als eenvoudig te herstellen. Ook hier zit Carnegie in de juiste richting. Aanmoediging leidt tot meer zelfvertrouwen bij medewerkers en tot hogere prestaties.

 9. Zorg dat de ander graag doet wat u voorstelt. Laat zien wat de ander persoonlijk wint bij uw voorstel, zegt Carnegie. Niet altijd waar, blijkt uit onderzoek. Soms is het effectiever om te melden wat de ander verliest als hij uw advies niet opvolgt.

Bron: Hoe Dale Carnegie tóch gelijk kreeg, Ben Tiggelaar (17/11/2014)

Laatst aangepast op vrijdag, 21 november 2014 19:50  
Basisboek Procesmanagement (boekentip)
Gepubliceerd in Boeken over management
E-mail Afdrukken

basisboek procesmanagement rienk stuive

Basisboek Procesmanagement
Rienk Stuive, e.a.

Bij Bol.com | Managementboek

 

Laatst aangepast op vrijdag, 21 november 2014 19:09  
Bekrachtigend leiderschap volgens John Maxwell
Gepubliceerd in Citaten: omdenken
E-mail Afdrukken

Go see ask why show respect

Leaders become great, not because of their power, but because of their ability to empower others.

John Maxwell

Laatst aangepast op vrijdag, 14 november 2014 19:14  
Processen binnen de NORA
Gepubliceerd in Informatiemanagement
E-mail Afdrukken

decompositie procesarchitectuur


Processen zorgen voor de voortbrenging van producten en diensten. De NORA bevat principes en richtlijnen voor de inrichting van processen die binnen overheidsorganisaties worden uitgevoerd of die in samenwerking tussen overheidspartijen worden uitgevoerd (ketenprocessen).

Binnen NORA wordt een proces gedefinieerd als een geordende reeks handelingen en oordelen door een mens of machine gericht op een bekend resultaat. Deze ordening kan strikter of vrijer zijn. In strikte ordeningen kunnen de processtappen bijvoorbeeld in een vaste tijdsvolgorde worden geplaatst. In andere situaties, zoals menselijke samenwerking of onderhandeling, is het proces a priori minder geordend. Het 'bekende resultaat' kan zijn een (bijdrage aan een) product of dienst aan een interne of externe klant.

Sommige processen kunnen met behulp van ICT geheel automatisch worden uitgevoerd. Aan dergelijke processen komen bijna geen mensenhanden meer te pas. Andere processen zijn moeilijk te automatiseren, zoals het uitvoeren van een medische keuring. In de praktijk zullen processen daarom deels door mensen en deels door computers worden uitgevoerd.

"Processen bestaan in hun eenvoudigste vorm uit elkaar opvolgende handelingen. ... Het resultaat van de afzonderlijke handeling is vooraf bekend. Door het clusteren van handelingen ontstaan processtappen. Door het bundelen van processtappen ontstaan werkprocessen. Op het hoogste niveau van afzonderlijke organisaties spreken we van bedrijfsprocessen. Wanneer (overheids)organisaties samenwerken, zouden we kunnen spreken van ketenprocessen. ... Door onderlinge services, helpen de organisaties elkaar om de eigen dienst beter te kunnen leveren. Het begrip 'ketenproces' dient dan ook terughoudend te worden toegepast.

 1. 'Ketenproces': geordende reeks services die door verschillende organisaties aan elkaar worden geleverd met als doel om via één organisatie een (combinatie van) dienst(en) te leveren aan een burger of een bedrijf.

 2. Bedrijfsproces: geordende reeks werkprocessen die binnen één organisatie wordt uitgevoerd met als doel om een (combinatie van) dienst(en) te leveren aan en burger, bedrijf of andere organisatie.

 3. Werkproces: een geordende reeks van processtappen die binnen één organisatorische eenheid binnen een organisatie wordt uitgevoerd met als doel een specifieke bijdrage (prestatie) te leveren aan een dienst die uiteindelijk zal worden geleverd aan een burger, een bedrijf of een andere organisatie.

 4. Processtap: een geordende reeks handelingen die ononderbroken wordt uitgevoerd door één mens of machine binnen één bedrijfsfunctie.

 5. Handeling: kleinst mogelijke eenheid van werk, uitgevoerd door één persoon of machine op één plek op één moment (eenheid van tijd, plaats en handeling).

Bij de uitvoering van processtappen kan onderscheid gemaakt worden naar de automatiseringsgraad ervan:
- De volledig geautomatiseerde stap, ondersteund met business process management software
- De stap wordt uitgevoerd door een mens, maar deze wordt daarbij ondersteund door software voor de afhandeling van casusssen of zaken (workflow)
- De volledig handmatige uitvoering.

Processen worden uitgevoerd door actoren (mens, machine) om een product of dienst te leveren.

Bron: NORA 2.0 - Nederlandse Overheid Referentie Architectuur, samenhang en samenwerking binnen de electronische overheid
 

Laatst aangepast op maandag, 10 november 2014 18:43  
Automatisch aanpassen rijhoogte in MS Excel
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

automatisch aanpassen excel rijhoogte tekst

automatisch aanpassen rijhoogte excel

Wanneer je in Microsoft Excel (bijvoorbeeld bij het kopiëren van gegevens in Excel) een kolom breder, maakt past de rijhoogte zich niet automatisch aan, zodat je vaak veel witruimte hebt. Dit kun je handmatig oplossen door 'tussen'-de-rijen-te-klikken, maar er is ook een oplossing om de rijhoogte voor meerdere rijen tegelijk automatisch aan te passen.

(1) Selecteer de rijen die je in hoogte wilt laten aanpassen

(2) Ga naar tabblad Start

(3) Selecteer bij het menu-item 'Opmaak' de optie 'Rijhoogte AutoAanpassen'

Op een vergelijkbare manier kun je ook de kolombreedte automatisch laten aanpassen.

Laatst aangepast op woensdag, 19 november 2014 11:04  
Omdenken met John Wooden
Gepubliceerd in Citaten: omdenken
E-mail Afdrukken

Go see ask why show respect

Be more concerned with your character than with your reputation. Your character is what you really are while your reputation is merely what others think you are.

John Wooden

Laatst aangepast op vrijdag, 14 november 2014 19:12  
Veranderen volgens Eddie Obeng
Gepubliceerd in Citaten
E-mail Afdrukken

Go see ask why show respect

We spend our time responding rationally to a world which we understand and recognize, but which no longer exists.

Eddie Obeng

Laatst aangepast op vrijdag, 14 november 2014 19:11  
Archimate volgens GEMMA
Gepubliceerd in Informatiemanagement
E-mail Afdrukken

 

archimate open group structuur relaties gedrag informatie

Op High Level Architectuur (HLA) Architectuurbeschrijvingstaal een uitleg van de belangrijkste Archimate-concepten en het Archimate-metamodel:

archimate metamodel applicatieservice

 

Naam Beschrijving
Applicatiecomponent Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren. Een voorbeeld van een logisch applicatiecomponent is een ‘Zaakbeheer’ component
Applicatiefunctie Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. Via applicatiefuncties realiseert een applicatiecomponent applicatieservices. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is de ‘Raadplegen zaakdocumenten’ functie.
Applicatieservice Een applicatieservice ontsluit functionaliteit naar afnemers van die functionaliteit. Een voorbeeld van een applicatieservice is de 'Aanmaken zaak' service.
Bedrijfsactor Een bedrijfsactor is een organisatorische eenheid die in staat is bepaald (actief) gedrag te vertonen.
Bedrijfsfunctie Een bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties).
Bedrijfsobject Een bedrijfsobject is een passief element dat vanuit bedrijfsperspectief relevantie heeft.
Bedrijfsproces Een bedrijfsproces is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een volgordelijkheid van activiteiten en dat tot doel heeft een gedefinieerde verzameling producten of bedrijfsservices te produceren.
Bedrijfsrol Een bedrijfsrol is de verantwoordelijkheid voor specifiek gedrag waar een bedrijfsactor aan toegewezen kan worden.
Gegevensobject Een gegevensobject is een passief element dat geschikt is voor geautomatiseerde verwerking.
Handeling Kleinst mogelijke eenheid van werk, uitgevoerd door één persoon of machine op één plek op één moment.
Proces Een proces is een geordende reeks werkprocessen die binnen één organisatie wordt uitgevoerd met als doel om een (combinatie van) dienst(en) te leveren aan een burger, bedrijf of andere organisatie.
Processtap Een geordende reeks handelingen die ononderbroken wordt uitgevoerd door één mens of machine binnen één bedrijfsfunctie (eenheid van tijd, plaats en handelen).
Referentiecomponent Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren. Een voorbeeld van een logisch applicatiecomponent is een 'Zaakbeheer' component. Werkproces Een geordende reeks van processtappen die binnen één organisatorische eenheid binnen een organisatie wordt uitgevoerd met als doel een specifieke bijdrage (prestatie) te leveren aan een dienst die uiteindelijke zal worden geleverd aan een burger, een bedrijf of een andere organisatie.

Bron: High Level Architectuur (HLA) Architectuurbeschrijvingstaal

Laatst aangepast op donderdag, 13 november 2014 21:06  
Procesarchitectuur volgens GEMMA (2)
Gepubliceerd in Informatiemanagement
E-mail Afdrukken

gemma procesarchitectuur bedrijfsarchitectuur informatiearchitectuur

Binnen de GEMMA-procearchitectuur is een verbijzondering van de NORA voor het gemeentelijke domein.

Een procesarchitectuur staat niet op zichzelf maar maakt deel uit van een bedrijfsarchitectuur en heeft relaties met de informatiearchitectuur (medewerkers, berichten en communicatie).

Bedrijfsprocessen zorgen ervoor dat producten en diensten worden aangeboden, kunnen worden aangevraagd, afgehanded en beheerd.

Bij het aanbieden van gemeentelijke producten en diensten zijn binnen GEMMA twee standaarden opgenomen: (1) e-formulierspecificatie (voor het aanvragen van producten en diensten), en (2) zaaktypecatalogus (lijst met producten en diensten, zowel extern als intern).

Het uitvoeren van processen wordt ondersteund met informatieservices c.q. services. Deze worden geleverd door informatiesystemen. Processen zijn afnemer van de services die door logische informatiesystemen worden geleverd.

Informatiesystemen ontvangen, verwerken en leveren berichten aan andere (interne, externe) informatiesystemen. Informatiesystemen verwerken en leggen informatie vast.

Zie ook:

Bron: GEMMA Procesarchitectuur

Laatst aangepast op zaterdag, 22 november 2014 06:48  


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Apparently there is nothing that cannot happen today.

Mark Twain

Banner

Archief

(advertentie)
Banner

We hebben 100 gasten online
Artikelen

geweldloze communicatie marshall rosenberg

Geweldloze communicatie
Ontwapenend, doeltreffend en verbindend
Marshall Rosenberg

Bij Managementboek.nl | Bol.com

Banner
Banner