• Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Algoritmen & heuristiek volgens Piet Hoogeveen & Jos Winkels
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

algoritme heuristiek oplosmethode probleem

Piet Hoogeveen en Jos Winkels beschrijven in hun boek Het didactische werkvormenboek het verschil tussen een algoritme en een heuristiek:

heuristiek algoritme didactische werkvormenboek winkels hoogeveen

Algoritme

Een algoritme bepaalt volledig en ondubbelzinnig de handelingen van degene die met een bepaald(e) opgave of probleem bezig is. Ze zijn vooral bruikbaar voor inhouden waarbij de voorwaarden waarop de voorgeschreven handelingen berusten, eenduidig vastgesteld kunnen worden. Bij algoritmen gaat het om het oplossen van een probleem waarvoor maar één oplossing mogelijk is, zoals bij bepaalde wiskundesommen, bij voorrangsregels in het verkeer, bij grammaticaproblemen en dergelijke. Algoritmen garanderen, mits juist toegepast, wel altijd de juiste oplossing. Algoritmen kunnen visueel en/of verbaal zijn, ook kunnen ze de aard hebben van een leeralgoritme of een instructie-algoritme. Bij het gebruik van algoritmen gaat het erom dat het zogenaamde 'probleemoplossende vermogen' van leerlingen wordt vergroot en wel door het expliciet maken van zoek- en/of oplossingsregels bij een bepaald probleem. Ook worden bepaalde eigenschappen als ordelijkheid, systematische werken, exactheid en dergelijke ontwikkeld.

Een voorbeeld: 'het delen van twee natuurlijke getallen op elkaar'. Het algoritme luidt als volgt:

(1) Neem het eerste geval van het deeltal;

(2) Ga na of van het betreffende getal de deler één of meer keren kan worden afgetrokken [Antwoord = "Ja" of "Nee"]

We zien dus dat het bij een algoritme gaat om voorschriften voor:

 • Het in een bepaalde volgorde uitvoeren van handelingen
 • Relatief elementaire operaties
 • Het oplossen van alle vraagstukken van een bepaald type.
Heuristiek
Een heuristiek schrijft de handelingen van degene die met een opgave bezig is niet volledig voor. De aanwijzingen houden altijd een zekere mate van vrijheid in. Heuristieken zijn denk- of oplossingsmethoden die een hulp kunnen zijn bij het vereenvoudigen en overzichtelijk maken van een probleem- of vraagstelling.
Algemene heuristieken zijn onder andere de volgende:
 • De probleemsituatie wordt nauwkeurig geanalyseerd in termen van wat men precies moet bereiken (als oplossing) en in stappen die nodig zijn om zover te komen;
 • Het probleem wordt in een aantal deelproblemen opgesplitst en deze worden successievelijk in de juiste volgorde aangepakt.
Heuristieken garanderen de oplossing niet, maar verhogen door hun keuzebeperking de kans dat de goede oplossing gevonden wordt. Voorbeeld: het dier kan zwemmen, het heeft geen poten, dus waarschijnlijk is het een vis (het kan een walvis zijn).

Bron: Het didactische werkvormenboek, Piet Hoogeveen & Jos Winkels

Laatst aangepast op woensdag, 26 februari 2020 19:29  
Lerende organisaties volgens Peter Senge
Gepubliceerd in Citaten: management
E-mail Afdrukken

citaat

Learning organizations are organizations where people continually expand their capacity to create the results they truly desire, where new and expansive patterns of thinking are nurtured, where collective aspiration is set free, and where people are continually learning to see the whole together.

Peter Senge

Laatst aangepast op donderdag, 19 maart 2020 07:17  
Mind the map (boekentip)
Gepubliceerd in Boeken over persoonlijke effectiviteit
E-mail Afdrukken

mind map tommy opgenhaffen leren beeld tools

Mind the map
Krachtige tools om leren in beeld te brengen
Tommy Opgenhaffen

Bij Bol.com | Managementboek

Laatst aangepast op zaterdag, 28 maart 2020 16:45  
Naar de gemba met Dwight D. Eisenhower
Gepubliceerd in Citaten: management
E-mail Afdrukken

citaat

Farming looks mighty easy when your plow is a pencil, and you're a thousand miles from the cornfield.

Dwight D Eisenhower

Laatst aangepast op donderdag, 19 maart 2020 07:16  
ISD - from the ground up (boekentip)
Gepubliceerd in Boeken over persoonlijke effectiviteit
E-mail Afdrukken

isd instructional design chuck hodell

ISD From The Ground Up
A No-Nonsense Approach to Instructional Design
Chuck Hodell

Bij Bol.com

Laatst aangepast op zaterdag, 28 maart 2020 16:39  
Kennis vs. wijsheid volgens Ralph Waldo Emerson
Gepubliceerd in Citaten: omdenken
E-mail Afdrukken

citaat

Knowledge is when you learn something new every day. Wisdom is when you let something go every day.

Ralph Waldo Emerson

Laatst aangepast op donderdag, 19 maart 2020 07:14  
Begin met waarom volgens Jim Rohn
Gepubliceerd in Lean-tegeltje
E-mail Afdrukken

why jim rohn

Laatst aangepast op donderdag, 19 maart 2020 07:12  
Kaizen for the shopfloor (boekentip)
Gepubliceerd in Boeken over Lean Six Sigma
E-mail Afdrukken
kaizen for the shopfloor

Kaizen for the Shop Floor
A Zero-Waste Environment with Process Automation
Productivity Press Development Team

Bij Bol.com | Managementboek
 

Laatst aangepast op donderdag, 19 maart 2020 07:38  
How learning happens (boekentip)
Gepubliceerd in Boeken over persoonlijke effectiviteit
E-mail Afdrukken

how learning happens kirschner carl hendrick

How Learning Happens
Seminal Works in Educational Psychology and What They Mean in Practice
Paul A. Kirschner

Bij Bol.com

Laatst aangepast op zaterdag, 28 maart 2020 16:34  
Model van didactisch handelen volgens Martin Valcke
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

didactisch handelen martin valcke

Martin Valcke beschrijft in zijn boek Onderwijskunde als ontwerpwetenschap - van leren naar instructie zijn model voor het didactisch handelen (instructieactiviteiten):

didactisch handelen model

[We] stellen een structuur van didactisch handelen voor waarin vijf interagerende componenten voorkomen:

 1. Leerdoelen.

 2. Leerstof.

 3. Instructiestrategieën (didactische werkvormen).

 4. Media.

 5. Toetsing.

(...)

In de bovenstaande figuur vatten we de steeds terugkerende elementen in het model voor het didactisch handelen/instructieactiviteiten samen onder de begrippen: leerdoelen, leerstof, instructiestrategie/didactische werkvormen, media en toetsing.

(1) Leerdoelen

Leerdoelen worden concreet observeerbaar neergeschreven. Een dergelijk operationeel leerdoel geeft dus heel concreet aan welk gedrag men verwacht van de lerende (bijv. een voorbeeld geven, een schema uitwerken, een conclusie schrijven, ...) en op welke inhoud dit gedrag betrekking zal hebben (bijv. een oorzaak-gevolgrelatie m.b.t. zwaartekracht en de getijden, een realistische roman, een schilderij in clair-obscur, ...).

(2) Leerinhouden/leerstof

'De stof waarvan men leert', dat is de concrete selectie van informatie die de actoren gebruiken in hun leeractiviteiten (bijv. om te lezen, om samen te vatten, om een schema van te maken, ...). Er is een duidelijke relatie tussen de leerstof en de inhoud waarrond het gedrag in het leerdoel gesteld wordt, maar dit valt niet noodzakelijk samen.

(3) Instructiestrategieën (didactische werkvormen)

Dit beschrijft de concrete acties van een instructieverantwoordelijke om leeractiviteiten bij lerenden uit te lokken (bijv. vragen stellen, doceren, een demonstratie geven, een discussie opzetten, een groepsopdracht geven, rollen toewijzen, een probleem voorleggen, ....). Afhankelijk van een visie op leren en instructie zal een instructieverantwoordelijke andere typische didactische werkvormen selecteren en implementeren.

(4) Media

'Media' verwijst naar de 'gematerialiseerde' vorm van leerstof en/of tools/middelen die men gebruikt bij een didactische werkvorm: boeken, projectoren, computer, bord, fiches, zelfstudiepakket, website, e-learningomgeving, ....

(5) Toetsing

Toetsing is de manier (inhoud, materiaal, activiteiten en organisatie) waarop men het bereiken van de vooropgestelde doelstellingen controleert.

Bron: Onderwijskunde als ontwerpwetenschap - van leren naar instructie, Martin Valcke

Tags:
Laatst aangepast op zaterdag, 28 maart 2020 18:41  


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 

Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success.

Henry Ford

Banner
Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 119 gasten online
Artikelen

lean stuff jim womack

Banner

Elke dag je hoofd en inbox leeg, Taco Oosterkamp

Elke dag je hoofd en inbox leeg
Hoe je snel en efficiënt je e-mail verwerkt in Microsoft Outlook
Taco Oosterkamp

Bij Managementboek.nl | Bol.com

Lean boekentips

Lean Practitioner & Lean Expert
mindset, skill set & tool set
H.C. Theisens

Bij Bol.com | Managementboek

Banner