• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Bluff Your Way Into... Belangrijke onderwijskundige begrippen - TPAK-model
Belangrijke onderwijskundige begrippen - TPAK-model

bob belangrijke onderwijskundige begrippen

leren learn

TPAK-model van Matthew Koehler & Punya Mishra

Definitie

...

TPAK model

Alias:

Zie ook:

TPAK model pedagogical content technical knowledge

TPACK staat voor Technological Pedagogical and Content Knowledge. In het Nederlands is dit te vertalen als het integreren van drie soorten kennis: vakinhoudelijke (content), didactische (pegagogical)en kennis van techniek (technological). Anders gezegd: de kennis en vaardigheden die leerkrachten moeten verwerven om ICT in hun lessen te integreren.


Het TPACK- model wordt nog niet altijd ingezet omdat leerkrachten vaak te weinig ICT-vaardigheden bezitten en zij dus aarzelen ICT aan hun lessen toe te voegen als middel. Zij houden liever vast aan de routine. Wanneer ze de onzekerheid overwinnen missen ze vaak de kennis om de mogelijkheden te benutten.

TPACK-model

Het TPACK- model is er om docenten te helpen keuzes te maken bij de inzet van ICT en tegelijkertijd kritisch na te laten denken over de kennis die zij al hebben en de kennis die zij nog moeten verwerven. TPACK is een uitvloeisel van wat vroeger PCK (Schulman, 1986) heette. Schulman ging er van uit dat een goede docent vakinhouden en didactiek integreert. Bij TPACK is de technologie erbij gekomen en die behelst meer dan alleen ICT. Hier gaat het ook om andere moderne media. Doordat deze ontwikkelingen in zo’n hoog tempo plaatsvonden en nog steeds plaatsvinden is het belangrijk de technologie als aparte component in het model op te nemen.

De basiscomponenten van TPACK-model zijn vakinhoudelijke kennis, didactische kennis en technologische kennis. Wanneer deze deels geïntegreerd worden krijg je de volgende componenten: technologische, didactische kennis (TPK), technologische, vakinhoudelijke kennis (TCK) en didactische, vakinhoudelijke kennis (PCK) (Zie figuur 1) In het midden van het model vindt de integratie plaats van alle drie de componenten: Technological Pedagogical and Content Knowledge.

Bron: https://www.leernetwerkeducatie.nl/mediawiki18/index.php?title=Uitleg_TPACK

TPAK model pedagogical content technical knowledge

 

TPACK: didactiek, vakinhoud en ict in balans

In 2005 introduceerden de Amerikaanse onderwijs-kundigen Koehler en Mishra (2005), als antwoord op de vraag ‘What happens when teachers design educational technology?’, het concept Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK). Heel in het kort ... zeggen Koehler en Mishra dat een leraar die ict in zijn onderwijs wil integreren, deskundig moet zijn op drie gebieden: ict (technology), didactiek (pedagogy) en vakinhoud (content).

En dan niet als afzonderlijke domeinen, maar zorgvuldig op elkaar afgestemd. Dat noemen zij TPACK, de kennis en vaardigheden die docenten moeten verwerven om ict in hun lessen te integreren. Dit roept meteen de vervolgvraag op, hoe zittende en aanstaande leraren zich deze deskundigheid eigen kunnen maken. De vaardigheden van de leerlingen blijven hierbij buiten beschouwing.

(...)

PCK als uitgangspunt van TPACK

TPACK gaat terug op een eerder model, Pedagogical Content Knowledge (PCK), in 1986 beschreven door Shulman. Hij ging ervan uit dat een goede leraar een integratie tot stand weet te brengen tussen didactiek (P) en vakinhoud (C). Bij lesgeven gaat het erom dat een leraar weet wat er moet worden onderwezen (vakinhoud) en hoe dit moet worden onderwezen (vakdidactiek).
Vakinhoudelijke kennis omvat de centrale feiten, concepten, theorieën en procedures van een bepaald vakgebied, maar ook kennis van de manier waarop het vakgebied zich uitbreidt. Didactische kennis omvat de manier waarop leerlingen leren, hun concepties en misconcepties, hoe leermiddelen kunnen worden ingezet, evaluatie van leren, klassenmanagement, lesvoorbereiding en -uitvoering. Met de combinatie van vakinhoudelijke en didactische kennis kan de leraar leerlingen helpen complexe concepten te begrijpen.

(...)

Van PCK naar TPACK: Technological Pedagogical Content Knowledge

Koehler en Mishra voegden in 2005 aan het PCK-model een derde component toe: de technologie (T).

(...)

Het TPACK-model bestaat uit drie basiscomponenten:
- vakinhoudelijke kennis (Content Knowledge, CK). - didactische kennis (Pedagogical Knowledge, PK)
- technologische kennis (Technological Knowledge, TK)Vakinhoudelijke en didactische kennis kwamen we al bij Shulman tegen. De nieuw toegevoegde component ‘technologische kennis’ is kennis van media. Zoals we in de inleiding al zeiden: met ‘technology’ gaat het Koehler en Mishra om meer dan ict alleen, al komt het er in de praktijk meestal wel op neer.

(...)

Het is niet voldoende dat leraren beschikken over kennis van ict, didactiek en vakinhoud afzonderlijk, maar dat ze die kennis weten te integreren – dus dat ze begrijpen hoe de drie kennisdomeinen met elkaar samenhangen en daar zinvolle lessen op kunnen baseren. TPACK houdt in dat leraren weten waardoor bepaalde leerinhouden moeilijk of makkelijk te leren zijn en hoe ict-toepassingen de leerlingen kunnen helpen om problemen tijdens het leerproces te overwinnen. Succesvol lesgeven met behulp van ict betekent dat de leraar continu een balans zoekt tussen de kennisdomeinen van het TPACK-model.

Bron: Maak kennis met TPACK - Hoe kan een leraar ict integreren in het onderwijs? - Kennisnet

TPAK model pedagogical content technical knowledge

Het TPACK model is ontwikkeld door Matthew Koehler en Punya Mishra en beschrijft de kennis die een leraar nodig heeft om ict te integreren in zijn of haar onderwijs. Bij lesgeven gaat het erom dat een leraar weet wat er moet worden onderwezen (vakinhoud) en hoe dit moet worden onderwezen (vakdidactiek). Om ict op een zinvolle manier te gebruiken in het onderwijs, moet een leraar weten hoe de vakinhoud inzichtelijk en begrijpelijk gemaakt kan worden met behulp van ict en welke didactiek het leren van bepaalde onderwerpen met behulp van ict versterkt.

Uitgangspunt bij het TPACK model is dat het niet voldoende is dat leraren beschikken over afzonderlijke kennis van ict, didactiek en vakinhoud. Het gaat er juist om dat leraren leren begrijpen hoe de drie kennisdomeinen vakinhoud, didactiek en ict met elkaar samenhangen. TPACK veronderstelt dat leraren weten waardoor bepaalde leerinhouden moeilijk of makkelijk te leren zijn en hoe ict-toepassingen de leerlingen kunnen helpen om problemen tijdens het leerproces te overwinnen. Succesvol lesgeven met behulp van ict betekent dat de leraar continu een balans zoekt tussen de kennisdomeinen van het TPACK-model.

Het TPACK-model zoals dat op dit moment gepresenteerd wordt is te zien in het figuur. Uit de figuur kan afgelezen worden dat TPACK bestaat uit de drie kennisdomeinen vakinhoud (Content Knowledge), didactiek (Pedagogical Knowledge) en ict (Technological Knowledge).

Content Knowledge (CK) omvat de centrale feiten, concepten, theorieën en procedures van een bepaald vakgebied, maar ook kennis van de manier waarop het vakgebied zich uitbreidt. Pedagogical Knowledge (PK) omvat de manier waarop leerlingen leren, hun (mis)concepties, inzet van leermiddelen, evaluatie van leren, klassenmanagement, lesvoorbereiding en -uitvoering. Met de combinatie van vakinhoudelijke en didactische kennis kan de leraar leerlingen helpen complexe concepten te begrijpen. Technological Knowledge (TK) is kennis van media. Dit kunnen traditionele media zijn zoals het schoolbord, de overheadprojector en de rekenliniaal, maar ook  moderne media, zoals het digibord, het internet en digitale video.

Bron: http://www.tpack.nl/over-tpack.html

 

Laatst aangepast op vrijdag, 18 september 2020 19:07  

Whenever anything is being accomplished, it is being done, I have learned, by a monomaniac with a mission.

Peter Drucker

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 156 gasten online
Artikelen

verspilling jim womack waste

Banner
Banner

dare lead brene brown

Dare to Lead
Brave Work. Tough Conversations. Whole Hearts.
Brené Brown

Bij Bol.com | Managementboek

Lean boekentips

Banner