• Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Planning & control volgens Rick Anderson
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

planning control cyclus pdca plan do check act rick anderson

Rick Anderson beschrijft in het boek In control of uit de hand - planning en control in de publieke praktijk de plannings- en controlcyclus

principaal agent dilemma

De formele planning- en controlcyclus

Waar planning te maken heeft met doelformulering, strategiebepaling en het geven van richting, garandeert een goede control dat doelstellingen worden gehaalden de uitgezette koers wordt vastgehouden. Planning vindt vaak vooraf plaats en mondt uit in begrotingen, planningen, programma's, akkoorden en afspraken. Control wordt tijdens de rit uitgeoefend aan de hand van managementrapportages, bestuursrapportages, kwartaalrapportages en verantwoordingen aan het einde van het jaar. Planning en control zijn dan ook te zien als twee kanten van dezelfde medaille en maken sturen en beheersen van organisaties mogelijk. Zonder planning is control niet mogelijk, terwijl planning zonder control geen zin heeft.

(...)

Per cyclus dooroopt iedere planning- en controlfunctie ... de volgende stappen:

 

 1. Normeren.

 2. Realiseren.

 3. Meten van realisatie.

 4. Vergelijken.

 5. Corrigeren en sturen.

(...)

De veronderstellingen van planning en control in de praktijk

Ad (1) Normeren: het budgetteren

De eerste veronderstelling in de planning- en controlfunctie betreft het formuleren van doelstellingen en het vertalen van deze doelstellingen naar concrete activiteiten en budgetten.

(...)

Ad (2) Het meten in de praktijk

Een volgende veronderstelling van de planning- en controlfunctie is dat de realisatie adequaat gemeten kan worden.

(...)

Ad (3) Het vergelijken van realisatie met norm

De volgende veronderstelling van de planning- en controlfunctie is de gedachte dat na meting een vergelijking plaatsvindt tussen meting en norm. De realisatie wordt immers niet voor niets gemeten. Zij wordt afgezet tegen de norm om te bezien of de organisatie nog wel op schema ligt, of de processen conform planning verlopen.

(...)

Ad (4) Het corrigeren

De laatste veronderstelling van de planning- en controlfunctie, is de gedachte dat kan worden ingegrepen in een organisatie, dat kan worden bijgestuurd. Als de realisatie uit de pas gaat lopen en de planningen en beoogde doelstellingen niet gehaald dreigen te worden, zal moeten worden gecorrigeerd. Dit is de essentie van managen. 

Bron: In control of uit de hand - planning en control in de publieke praktijk, Rick Anderson

 

Laatst aangepast op zaterdag, 03 februari 2018 16:07  
Beangstigende motivatie volgens Paula Amato
Gepubliceerd in Citaten: omdenken
E-mail Afdrukken

citaat

Fear is the great extinguisher of dreams... Conversely, it can be your best mentor and source of motivation.

Paula Amato

Laatst aangepast op zaterdag, 17 februari 2018 08:40  
Starr-methode volgens Marijke Lingsma
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

starr methode coaching.jpg

De Starr-methode is een gedragsgerichte interviewmethode die gebruikt wordt voor sollicitatie- en functioneringsgesprekken. Starr is een acroniem dat is opgebouwd uit de eerste letter van de vijf stappen om op een gestructureerde manier zo betrouwbaar mogelijk een beeld te krijgen van het gedrag van de geïnterviewde persoon. In de CoachingWaaier - voor managers beschrijft Marijke Lingsma beknopt de vijf stappen:

starr vraagmethode coaching marijke lingsma

STARR: Situatie, Taak, Actie, Resultaat, Reflectie.

Situatie

 • Laat een situatie benoemen
 • Laat de situatie kort beschrijven in de tegenwoordige tijd
 • ...vanuit de ik-persoon

Taak

 • Laat de taak toelichten

Acties

 • Laat de acties toelichten
 • Vraag naar concreet gedrag (voor meer inzicht in het effect van het eigen gedrag op de ander)
 • Doorvragen op de acties

Resultaat

 • Laat het resultaat toelichten en vraag door

Reflectie

 • Sta stil bij het leereffect

Bron: CoachingWaaier - voor managers, Marijke Lingsma en Situatie, Taak, Actie, Resultaat

Laatst aangepast op zaterdag, 27 januari 2018 17:07  
Prioteer je prioriteren met Karen Marten
Gepubliceerd in Citaten: strategie
E-mail Afdrukken

citaat

When everything is a priority, nothing is a priority.

Karen Martin

Laatst aangepast op zaterdag, 17 februari 2018 08:39  
Geniaal getalenteerd volgens Henry van Dyke
Gepubliceerd in Citaten: omdenken
E-mail Afdrukken

citaat

Genius is talent set on fire by courage.

Henry van Dyke

Laatst aangepast op zaterdag, 17 februari 2018 08:38  
Dysfunctionele systemen volgens Peter Scholtes
Gepubliceerd in Citaten: systeemdenken
E-mail Afdrukken

citaat

More than 95% of your organization's problems derive from your systems, processes and methods, not from your individual workers. Improving system takes a concerted, well-planned, usually cross-functional effort led from the top of the organization. Without conscious attention to systems, you will focus on people. Your people are doing their best, but  their best efforts cannot compensate for your inadequate and dysfunctional system.

- Peter Scholtes

Laatst aangepast op zaterdag, 17 februari 2018 08:36  
Dysfunctionele systemen volgens Peter Scholtes
Gepubliceerd in Lean Six Sigma
E-mail Afdrukken

peter scholtes dysfunctional system

Laatst aangepast op zaterdag, 17 februari 2018 08:30  
Het prisoner's dilemma volgens Rick Anderson
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

prisoner gevangene dilemma gevangenendilemma speltheorie

Rick Anderson beschrijft in het boek In control of uit de hand - planning en control in de publieke praktijk het het prisoner's dilemma:

principaal agent dilemma

Het prisoner's dilemma ziet er in het kort als volgt uit. Twee boeven worden opgepakt en geïsoleerd van elkaar ondervraagd. Boef A kan boef B verklikken (praten) of zwijgen en boef B heeft dezelfde opties. De strafmaten zijn als volgt. Als beide boeven zwijgen, schiet de bewijslast tekort en kunnen de boeven slechts voor één jaar worden opgesloten. Als beide boeven praten, kunnen ze rekening houden met ieder vijftien jaar gevangenisstaf. als boef A nu praat, terwijl boef B zwijgt, dan gaat boef A vrijuit, terwijl boef B dertig jaar de cel in moet. Omgekeerd geldt hetzelfde. In het geval dat boef B praat, terwijl boef A zwijgt, dan is boef A de klos en moet dertig jaar zitten: boef B gaat die dag nog vrijuit.

(...)

Het zal duidelijk zijn dat voor het boevencollectief A-B een algeheel zwijgen tot de beste situatie leidt. De totale straf is dan immers twee jaar cel, terwijl alle andere situaties leiden tot meer jaren straf. De praktijk verloopt echter anders. Zo vraagt boef A zich af wat hij moet doen en redeneert als volgt. Als boef B nu zwijgt, dan kan boef A beter praten. Hij mag dan immers vandaag nog weg, terwijl hij anders een jaar gevangenisstraf krijgt. Als boef B nu eens onverhoopt praat, dan kan boef A ook beter praten. Hij krijgt dan weliswaar een straf van vijftien jaar, maar in ieder geval niet van dertig jaar. De enige logisch denkbare conclusies voor boef A is dan ook, dan ongeacht wat boef B doet, boef A beter kan praten. Natuurlijk is boef B ook een logisch rationeel mens en bedenkt precies hetzelfde. Het gevolg is dan ook, dat beide boeven gaan praten en beide boeven vijftien jaar cel krijgen.

Dit dilemma maakt het verschil duidelijk dat kan bestaan tussen individueel belang en collectief belang. Wat goed en logisch kan zijn voor een individuele actor, kan contraproductief zijn voor het collectief.

Bron: In control of uit de hand - planning en control in de publieke praktijk, Rick Anderson

 

Laatst aangepast op zaterdag, 03 februari 2018 15:53  
Eenvoudige waarheden volgens Isaac Newton
Gepubliceerd in Citaten: omdenken
E-mail Afdrukken

citaat

The truth is ever to be found in the simplicity, and not in the multiplicity and confusion of things.

Isaac Newton

Laatst aangepast op donderdag, 15 februari 2018 20:59  
Het principaal-agent-dilemma volgens Rick Anderson
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

principaal agent principal agent probleem agency theory theorie

Rick Anderson beschrijft in het boek In control of uit de hand - planning en control in de publieke praktijk het principaal-agent-dilemma:

principaal agent dilemma

In het principaal-agent-dilemma is sprake van een eindverantwoordelijke, de principaal, die de rol van opdrachtgever vervult. Daarnaast is sprake van een uitvoerder, de agent, die fungeert als opdrachtnemer. Beide actoren kunnen binnen dezelfde organisatie zijn gepositioneerd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een bestuurder van een organisatie (de principaal) en de directeur (de agent). Ook is de relatie tussen een algemeen directeur en een manager te zien als een principaal-agent-relatie.

(...)

Het principaal-agent-dilemma heeft een aantal kenmerken, maar twee daarvan zijn herkenbaar binnen de praktijk van het openbaar bestuur. Zo hebben de principaal en agent tegengestelde belangen. De principaal wil immers dat de agent zo veel mogelijk doet voor zo min mogelijk budget (dan houdt hij immers budget over voor andere zaken), terwijl de agent zo min mogelijk wil doen voor zo veel mogelijk budget (om zich in te dekken voor onvoorziene omstandigheden).

Een tweede eigenschap van dit dilemma is het gegeven dat de agent een informatievoorsprong heeft op de principaal. De decentrale agent weet per definitie meer van de omstandigheden waarin zijn processen gevoerd worden dan de centrale principaal. Deze informatievoorsprong wordt door de agent ingezet voor zijn eigen preferenties en doorgaan niet voor de voorkeuren van zijn principaal. Zo wordt informatie door de agent op een specifieke manier omgezet in rapportages, waarin dan vaak exogene omstandigheden worden opgevoerd (vooraf of achteraf) om extra budget te kunnen claimen. Gesteld kan dus worden dat dit soort rapportages een zekere kleuring meekrijgt alvorens ze op de tafel van de principaal terechtkomen. Om de objectiviteit van informatie te garanderen, belast men dan ook soms een stafafdeling op concernniveau (de concerncontroller, de afdeling Planning & Control, enz.) met het opstellen van rapportages. Het nadeel van deze constructie is dat de agenten niet zonder meer bereid zijn hun informatievoorsprong op te geven en de stafafdelingen geen kijkje in de keuken gunnen. Dergelijke concernafdelingen worden vaak als 'spion' of 'infiltrant' van het concern beschouwd, zeker als deze afdelingen bevoegd zijn om informatie ongeregisseerd voor te leggen aan de centrale principalen.

Bron: In control of uit de hand - planning en control in de publieke praktijk, Rick Anderson

 

Laatst aangepast op zaterdag, 03 februari 2018 15:30  


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

If language is not correct, then what is said is not what is meant; if what is said is not what is meant, then what must be done remains undone; if this remains undone, morals and art will deteriorate; if justice goes astray, the people will stand about in helpless confusion. Hence there must be no arbitrariness in what is said. This matters above everything.

Confucius

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 137 gasten online
Artikelen

lean mark graban fresh eyes solving problems

glow lynda gratton radiate energy

Glow
How you can radiate energy, innovation and success
Lynda Gratton

Bij Bol.com of Managementboek.nl

Lean boekentips

Toyota Kata Culture
Building Organizational Capability and Mindset through Kata Coaching
Mike Rother & Gerd Aulinger

Bij Bol.com | Managementboek

Bewaren

Banner