• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Naar de gemba met Dwight D. Eisenhower
Gepubliceerd in Citaten: management
E-mail Afdrukken

citaat

Farming looks mighty easy when your plow is a pencil, and you're a thousand miles from the cornfield.

Dwight D Eisenhower

Laatst aangepast op donderdag, 19 maart 2020 07:16  
ISD - from the ground up (boekentip)
Gepubliceerd in Boeken over persoonlijke effectiviteit
E-mail Afdrukken

isd instructional design chuck hodell

ISD From The Ground Up
A No-Nonsense Approach to Instructional Design
Chuck Hodell

Bij Bol.com

Laatst aangepast op zaterdag, 28 maart 2020 16:39  
Kennis vs. wijsheid volgens Ralph Waldo Emerson
Gepubliceerd in Citaten: omdenken
E-mail Afdrukken

citaat

Knowledge is when you learn something new every day. Wisdom is when you let something go every day.

Ralph Waldo Emerson

Laatst aangepast op donderdag, 19 maart 2020 07:14  
Begin met waarom volgens Jim Rohn
Gepubliceerd in Lean-tegeltje
E-mail Afdrukken

why jim rohn

Laatst aangepast op donderdag, 19 maart 2020 07:12  
Kaizen for the shopfloor (boekentip)
Gepubliceerd in Boeken over Lean Six Sigma
E-mail Afdrukken
kaizen for the shopfloor

Kaizen for the Shop Floor
A Zero-Waste Environment with Process Automation
Productivity Press Development Team

Bij Bol.com | Managementboek
 

Laatst aangepast op donderdag, 19 maart 2020 07:38  
How learning happens (boekentip)
Gepubliceerd in Boeken over persoonlijke effectiviteit
E-mail Afdrukken

how learning happens kirschner carl hendrick

How Learning Happens
Seminal Works in Educational Psychology and What They Mean in Practice
Paul A. Kirschner

Bij Bol.com

Laatst aangepast op zaterdag, 28 maart 2020 16:34  
Model van didactisch handelen volgens Martin Valcke
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

didactisch handelen martin valcke

Martin Valcke beschrijft in zijn boek Onderwijskunde als ontwerpwetenschap - van leren naar instructie zijn model voor het didactisch handelen (instructieactiviteiten):

didactisch handelen model

[We] stellen een structuur van didactisch handelen voor waarin vijf interagerende componenten voorkomen:

  1. Leerdoelen.

  2. Leerstof.

  3. Instructiestrategieën (didactische werkvormen).

  4. Media.

  5. Toetsing.

(...)

In de bovenstaande figuur vatten we de steeds terugkerende elementen in het model voor het didactisch handelen/instructieactiviteiten samen onder de begrippen: leerdoelen, leerstof, instructiestrategie/didactische werkvormen, media en toetsing.

(1) Leerdoelen

Leerdoelen worden concreet observeerbaar neergeschreven. Een dergelijk operationeel leerdoel geeft dus heel concreet aan welk gedrag men verwacht van de lerende (bijv. een voorbeeld geven, een schema uitwerken, een conclusie schrijven, ...) en op welke inhoud dit gedrag betrekking zal hebben (bijv. een oorzaak-gevolgrelatie m.b.t. zwaartekracht en de getijden, een realistische roman, een schilderij in clair-obscur, ...).

(2) Leerinhouden/leerstof

'De stof waarvan men leert', dat is de concrete selectie van informatie die de actoren gebruiken in hun leeractiviteiten (bijv. om te lezen, om samen te vatten, om een schema van te maken, ...). Er is een duidelijke relatie tussen de leerstof en de inhoud waarrond het gedrag in het leerdoel gesteld wordt, maar dit valt niet noodzakelijk samen.

(3) Instructiestrategieën (didactische werkvormen)

Dit beschrijft de concrete acties van een instructieverantwoordelijke om leeractiviteiten bij lerenden uit te lokken (bijv. vragen stellen, doceren, een demonstratie geven, een discussie opzetten, een groepsopdracht geven, rollen toewijzen, een probleem voorleggen, ....). Afhankelijk van een visie op leren en instructie zal een instructieverantwoordelijke andere typische didactische werkvormen selecteren en implementeren.

(4) Media

'Media' verwijst naar de 'gematerialiseerde' vorm van leerstof en/of tools/middelen die men gebruikt bij een didactische werkvorm: boeken, projectoren, computer, bord, fiches, zelfstudiepakket, website, e-learningomgeving, ....

(5) Toetsing

Toetsing is de manier (inhoud, materiaal, activiteiten en organisatie) waarop men het bereiken van de vooropgestelde doelstellingen controleert.

Bron: Onderwijskunde als ontwerpwetenschap - van leren naar instructie, Martin Valcke

Tags:
Laatst aangepast op zaterdag, 28 maart 2020 18:41  
Begin met why volgens Jim Rohn
Gepubliceerd in Citaten: verandermanagement
E-mail Afdrukken

citaat

When the why gets stronger, the how gets easier.

Jim Rohn

Laatst aangepast op donderdag, 19 maart 2020 07:05  
Systeemdenken volgens John Gall (2)
Gepubliceerd in Citaten: systeemdenken
E-mail Afdrukken

citaat

In order to remain unchanged, the system must change, specifically.

John Gall

Laatst aangepast op donderdag, 19 maart 2020 07:03  
Informeel leren vs. formeel leren volgens Erik Deen & Mariël Rondeel
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

leren learn

Erik Deen en Mariël Rondeel beschrijven in hun boek Opleidingskunde - leren in het werk, rond het werk, voor het werk het verschil tussen formeel leren en informeel leren:

leren vaardigheden kennis houding

Leercontext: informeel leren en formeel leren

Informeel leren staat voor leren in het werk. Dit leren is vaak niet bewust, bijna nooit gepland, maar kan wel een belangrijke opbrengst zijn van het werk en de samenwerking met collega's. Formeel leren vindt plaats buiten het werk: op school, in opleidingsinstituten of cursuslocaties. In tegenstelling tot informeel leren is formeel leren intentioneel; de leeractiviteiten zijn gepland en georganiseerd en kunnen worden afgesloten met een getuigschrift of diploma.

Hoewel beide vormen van leren wel eens tegenover elkaar worden gezet, zien wij ze als aanvullend. Veel effectieve leersituaties hebben elementen van zowel formeel als informeel leren in zich. Dit betekent voor het maken van een globaal ontwerp dat de ontwerper niet zozeer kiest voor de ene of de andere context, maar zich vooral moet buigen over de meest passende verhouding tussen de twee.

Bron: Opleidingskunde - leren in het werk, rond het werk, voor het werk, Erik Deen & Mariël Rondeel

Tags:
Laatst aangepast op zaterdag, 28 maart 2020 16:27  


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

If you give a manager a numerical target, he’ll make it, even if he has to destroy the company in the process.

William Edwards Deming

Banner
Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 117 gasten online
Artikelen

standaarden taiichi ohno lean

Banner

infominderen johnson informatieconsumptie

Infominderen
bewuste informatieconsumptie in een tijd van overvloed
Clay A. Johnson

Bij: Bol.com | Managementboek

 

 

Lean boekentips

Toyota Kata Culture
Building Organizational Capability and Mindset through Kata Coaching
Mike Rother & Gerd Aulinger

Bij Bol.com | Managementboek

Bewaren

Banner