• Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Lifehacking
Lifehacking
Narcisme volgens Arjan van Dam
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

narcisme test

Arjan van Dam maakt in zijn boek De kunst van het falen onderscheid tussen twee soorten van oriëntaties: een leeroriëntatie (willen leren) en een prestatieoriëntatie (willen presteren). Mensen met een prestatieoriëntatie willen eigenlijk vooral laten zien wat ze kunnen en zijn gericht op positieve beoordelingen en gaan op zoek naar complimenten. De doorslaande variant van vooral gewaardeerd willen worden om wat je doet, is volgens Van Dam een narcist.

"Behoefte aan waardering en niet goed kunnen omgaan met negatieve kritiek komt ook in een ziekelijke vorm voor: narcisme. Narcisme is een persoonlijkheidsstoornis waarin iemand een extreme vorm van eigenliefde heeft en alleen maar waardering en complimenten van anderen wil. Iemand met een narcistische persoonlijkheid is erg vol van zichzelf en wil graag vertellen hoe goed en geweldig hij is. Een narcist zou je ook een superindividualist kunnen noemen. Hij vindt alleen zichzelf belangrijk, hij heeft alleen aaandacht voor anderen wanneer ze bevestigen dat hij geweldig is en/of als iemand nuttig voor hem is. Hij kan niet omgaan met negatieve kritiek. Het kan hem zelfs zo krenken dat hij aggressief reageert als hij kritiek krijgt."

Van Dam beschrijft negen kenmerken van een narcistische persoonlijkheid:

 1. Overdreven gevoel van belangrijkheid (overdrijft ook eigen prestaties en eigenschappen)

 2. Preoccupatie voor fantasiën over macht, succes, etc.

 3. Voelt zich uniek en 'speciaal'; kan - aldus zichzelf - alleen begrepen worden door mensen en/of instellingen die (ook) speciaal zijn

 4. Eist buitengewone bewondering

 5. Gevoel bijzondere rchten te hebben (vindt het logisch dat anderen aan zijn verwachtingen voldoen of dat hij een voorkeursbehandeling krijgt)

 6. Misbruikt andere mensen om zijn doelen te bereiken

 7. Gebrek aan empathie (erkent gevoelens en behoeften van anderen niet en kan zich er niet in verplaatsen)

 8. Vaak jaloers op anderen of meent dat anderen jaloers op hem zijn

 9. Arrogant of heeft een hooghartige houding of gedrag

"Er zijn ook psychologen die menen dat ze in onze cultuur steeds meer narcistische trekken terugzien omdat we onszelf steeds belangrijker vinden. We zijn volgens hen steeds meer bezigh om te laten zien wat we kunnen en meer gericht op het leveren van prestaties. Deze maatschappelijke trend dat het individu steeds meer centraal komt te staan, de individualisering, wordt ook vaak in verband gebracht met egocentrisme, het ontbreken van zorg voor elkaar en onverschilligheid."

Bron: De kunst van het falen, Arjan van Dam

Laatst aangepast op zaterdag, 06 januari 2018 07:48  
Focus volgens Loesje
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

Focus volgens Loesje

Bron: www.loesje.nl

Laatst aangepast op woensdag, 14 december 2011 20:50  
7 bronnen van arbeidsvreugde volgens Kees Kouwenhoven
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

zeven bronnen van arbeidsvreugde

In zijn boek "De zeven bronnen van arbeidsvreugde, Methode voor werken met plezier en goed presteren" onderscheidt Kees Kouwenhoven de volgende zeven aspecten die bepalend zijn voor het plezier in je werk:

 1. Fysiek welbevinden: voldoende inkomen, gezond en veilig voelen.

 2. Collegialiteit: werkrelaties, groepsgevoel.

 3. Waardering en vertrouwen: ruimte om te handelen en waardering krijgen.

 4. Goede prestaties: resultaten bereiken.

 5. Groei: individuele talenten ontwikkelen of anderen coachen en ondersteunen.

 6. Werken met hart en ziel: authenticiteit.

 7. Hogere zingeving: iets kunnen betekenen voor anderen.

Bron: http://www.managersonline.nl/nieuws/11671/zeven-bronnen-van-werkplezier.html

Laatst aangepast op zaterdag, 06 januari 2018 07:53  
Van zin naar energie met Hans van der Loo
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

powerprincipes Hans van der Loo

In zijn boek We hebben er zin in! stelt Hans van der Loo dat er vier knoppen ('powerprincipes') zijn om zin om te zetten in energie:

 1. Aandacht

 2. Verbinden

 3. Ambitie

 4. Gedrevenheid

Bron: Managementboek-magazine 36/september 2011

Laatst aangepast op woensdag, 20 juni 2018 18:51  
Ben Tiggelaar over Getting Things Done (GTD) van David Allen
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

gtd getting things done

Ben Tiggelaar legt (in video-fragment van 21 minuten) de essentie uit van de Getting Things Done (GTD)-methode van David Allen: een methode om losse eindjes ('stuff') te vertalen naar concrete, doe-bare acties.

Bron: http://vimeo.com/18709197

Laatst aangepast op zondag, 17 juni 2018 07:25  
WIM-methode volgens Frits Löhnen
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

WIM-methode, Frits Löhnen

In De Volkskrant van 20 augustus 2011 meldt Willeke van Ammelrooy in een interview dat ze veel baat heeft van de ‘heerlijke Amsterdamse wijsheid’ van mental-coach Frits Löhnen. Als voorbeeld noemt ze de simpele Amsterdamse wijsheid: bij problemen te denken aan Wim. WIM is een afkorting voor:

 1. Wat is er aan de hand?

 2. Is dat nou echt zo erg?

 3. Maak je niet zo druk!

Op Frits Löhner’s website (www.mentalcoach.nl) krijg je via het media-overzicht al snel een indruk van zijn filosofie. Ik kan me niet in al zijn standpunten vinden, maar heb er toch een aantal – wat mij betreft - nuttige wijsheden uitgefilterd:

Volgens Frits Löhnen haal je het beste in jezelf naar boven door jezelf als mens van een afstandje te bekijken en corrigeren. Zelfbewustzijn dus; het vermogen om onszelf van een afstandje te beschouwen en ontwikkelen. Hij ziet de mens als een systeem met zintuigen, gevoel en denkvermogen: eigenschappen waar je zelfbewust mee om moet gaan. Alle mensen zijn eigenlijk hetzelfde, omdat iedereen dezelfde emoties en dezelfde driften heeft: "Het grote verschil tussen mensen zit in hoe ze ermee omgaan, met henzelf,met hun instincten, met hun gevoel en de wereld." Het 'systeem-mens' kan denken en heeft zintuigen en gevoel. We moeten ons als mens niet vereenzelvigen met onze gevoelens, gedachten en zintuigelijke prikkels: "We hebben ze, maar zijn ze niet. Daarom ook kunnen we er als autonoom wezen afstand van nemen en ze kritisch beoordelen. 'Klopt mijn gedachtegang wel?', 'Is mijn angst wel gegrond?'.

Frits Löhnen coacht vooral tv-persoonlijkheden (Hennie Huisman, Caroline Tensen) en ook topsporters. Verder helpt hij mensen binnen een sessie van hun vliegangst, hoogtevrees of Volgens hem is nervositeit pure energie die je moet benutten. Nervositeit ontstaat wanneer je iets belangrijks moet doen. Het lichaam komt dan in opperste staat van paraatheid. Deze energie moet je (leren) gebruiken om beter te presteren. Löhnen hielp een chirurg die niet meer kon opereren omdat hij bang was dat er iets mis zou gaan. “Die man houdt zichzelf voor de gek. Natuurlijk kan hij nog wel opereren, hij durft het alleen niet. Als ik dan vraag hoe vaak in het verleden een operatie mislukte, geeft hij toe dat het nog nooit fout is gegaan. Met de opmerking dat hij blijkbaar helderziend is aangezien hij nu al weet dat het de volgende keer wél fout zal gaan, stuur ik ‘m naar huis. Een week later belt hij opgetogen op: ‘Ik hewb geopereerd!’ Vriendelijk verzoek ik hem me de volgende keer daarvoor niet meer op te bellen. Hij is chirurg en wordt immers geacht te opereren. Daar is niets bijzonders aan. Straks belt de bange bakker me nog op om te vertellen dat hij een brood gebakken heeft!

Volgens Löhnen ziet angst en nervositeit als ongewenste mechanismen waarin je niet moet blijven steken, maar die – dat wil zeggen de achterliggende energie die erbij hoort – je (juist) moet gebruiken als katalysator (angst wordt lef) danwel moet kanaliseren. Angsten en fobieën ontstaan volgens Löhnen door een onjuiste interpretatie van een emotie: “Ons voorstellingsvermogen is een bron van inspiratie en creativiteit. De andere kant van de medaille is dat ditzelfde vermogen op hol kan slaan. Daardoor ontstaan waanbeelden en bedachte realiteiten. Op het moment dat ik een lift instap kan ik me de meest verschrikkelijke scenario’s gaan voorstellen: ‘stel dat de lift vast komt te zitten’ of ‘misschien breekt de liftkabel en stort ik neer.’ Vervolgens wordt ik bang en ga ik de lift mijden. Er wordt dan gesproken van lifangst, maar alleen het woord alleen al draagt bij aan de verergering van de situatie. Liftangst bestaat niet, net zoals vliegangst en examenvrees illusies zijn. Je kunt beter spreken van lift-emotie, vlieg-emotie en examen-emotie. We voelen op zulke momenten namelijk een bepaalde emotie en dat is heel normaal. Het ‘systeem-mens’ kom op momenten dat er een bijzondere prestatie verwacht wordt in een andere paraatheid. De energie neemt toe, waardoor je meer uithoudingsvermogen krijgt en je intelligentie beter kan benutten. Als je dit gaat vertalen naar angst of nervositeit sla je de plank volledig mis en wordt het alleen maar erger. Aanvaard gewoon dat je een bepaalde emotie voelt.”

Bron: Volkskrant, Intermezzo: Interview Willeke van Ammelrooy (20 augustus 2011) en www.mentalcoach.nl

Laatst aangepast op vrijdag, 29 december 2017 22:16  
Bluff Your Way Into triage (triëren for dummies)
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

triage gtd

Het woord 'triëren' betekent het selecteren en rangschikken van patiënten dan wel slachtoffers naar de aard en ernst van hun klachten dan wel verwondingen. Het woorddeel 'tri' in triëren heeft, anders dan je misschien zou vermoeden, niets te maken met het cijfer drie. Het is is daarom een zeer toevallig dat de 'triage' op het slagveld, die in de Eerste Wereldoorlog voor het eerst in de veldhospitalen werd toegepast, een schifting van de slachtoffers in precies drie categorieën was: (1) 'hoogstwaarschijnlijk niet meer te redden', (2) 'kan herstellen bij spoedige behandeling', en (3) 'kan zonder risico wachten op behandeling'. De tweede categorie werd met voorrang behandeld , pas daarna keek men naar de eerste en de derde categorie. Het aantal overlevenden steeg hiierdoor enorm, want tot die tijd schreef de medische ethiek voor dat de zwaarste gevallen het eerst werden behandeld, ook, als duidelijk was dat ze niet meer te redden waren - en ondertussen stierven er dan mensen die gered hadden kunnen worden.

Zie ook:

Bron: Onze Taal 2011, 7/8

Laatst aangepast op woensdag, 27 december 2017 08:25  
Doelen volgens SMART en GTD
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

SMART doelen GTD

'Smart', 'pure' en 'clear' zijn drie gangbare acroniemen om aspecten van doelen te kunnen onthouden en operationaliseren:

S pecific (precies)
M easurable (meetbaar)
A ttainable (haalbaar: meestal vertaald als acceptabel)
R ealistic (realistisch)
T ime(boun)d (planbaar: meestal vertaald met tijdgebonden)

P ositively stated (positief geformuleerd)
U nderstood (te begrijpen)
R elevant (relevant)
E thical (ethisch verantwoord)

C hallenging (uitdagend)
L egal (binnen de wet/legaal)
E nvironmentally sound (milieuvriendelijk)
A greed (iedereen akkoord/consensus)
R ecorded (vastgelegd)

Volgens Ad van der Hulst spreken deze acroniemen vooral verstandelijk tot de verbeelding, maar werkt het niet motiverend. De Getting Things Done (GTD)-methode van David Allen doet dit beter: het stellen van twee simpele vragen: (1) Hoe ziet succes eruit? (Wat is de gewenste uitkomst, hoe ziet 'af' of 'gedaan' eruit?), (2) Wat is de eerstvolgende concrete fysieke actie die je dichter bij het doel brengt?

Vragen die - aldus Van der Hulst - "briljant in hun eenvoud en ongelooflijk enthousiasmerend en vitaliserend" zijn, waarna hij concludeert: "Hoe simpel kan het zijn? Het leren werken met deze twee vragen maakt het hele SMART-circus overbodig, leert ons weer concreet te denken, aangehaakt te zijn aan de werkelijkheid en geeft ons energie om te gaan handelen."

Bron: http://www.adjustintime.nl/wp/2010/09/s-m-a-r-t-en-gtd/

 

Laatst aangepast op woensdag, 10 januari 2018 20:26  
Prioriteiten volgens Stephen Covey
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

Priorieiten Stephen Covey

Stephen Covey introduceert in zijn boek Prioriteiten een interessante manier om naar het begrip tijd te kijken. Volgens Covey zijn er twee tegengestelde metaforen voor het concept tijd: de klok óf het kompas.

De klok staat voor onze commitments, afspraken, schema's, doelen en activiteiten - alles wat we doen met en hoe we omgaan met de tijd. Het kompas representeert onze visie, waarden, principes, missie, geweten, richting - alles wat we voelen dat belangrijk is en hoe we ons leven leiden.

Volgens Covey ontstaat er strijd als we een verschil (gap) ervaren tussen de klok en het kompas, als datgene wat je doet niet bijdraagt aan wat het meest belangrijk is in je leven.

Zie ook: Prioriteiten stellen met Eisenhower

Bron: Prioriteiten, Effectieve keuzes in leven en werk, Stephen Covey

 

Laatst aangepast op woensdag, 10 januari 2018 20:27  
7 Eigenschappen van ineffectieve mensen
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

Ineffectieve eigenschappen volgens Ben Tiggelaar

Volgens Ben Tiggelaar kunnen Covey's eigenschappen van effectieve mensen ook worden vertaald naar kenmerken voor ineffectieve mensen:

 1. Wees reactief: twijfel aan jezelf en geef anderen de schuld.

 2. Werk zonder enig duidelijk doel in gedachten te nemen.

 3. Doe altijd urgente dingen eerst.

 4. Denk winnen/verliezen.

 5. Zorg altijd dat anderen jou eerst begrijpen.

 6. Als je niet kunt winnen, sluit dan een compromis.

 7. Wees bang voor verandering en stel verbetering zo lang mogelijk uit.

Gerelateerd artikel: 7 eigenschappen van effectieve mensen (Covey)

Bron: Ben Tiggelaars 5-95 doorbraak - 2008 NL - BLOK 1

Laatst aangepast op woensdag, 10 januari 2018 20:27  


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Sometimes it is not enough to do our best; we must do what is required.

Winston Churchill

Banner
Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 147 gasten online
Artikelen

problems business caused management workman taylor quote

Banner

4-hour chef timothy ferrris

The 4-Hour Chef
The Simple Path to Cooking Like a Pro, Learning Anything, and Living the Good Life
Timothy Ferriss

Bij Bol.com

Lean boekentips

The Hoshin Kanri Forest
Lean Strategic Organizational Design
Javier Villalba-Diez

Bij Bol.com


Banner