• Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Lifehacking
Lifehacking
Bluff Your Way Into Lifehacking: Jij 2.0
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

Een gouwe-ouwe, maar het blijft een leuk en informatief filmpje over lifehacking ("in our digital and interconnected age, our attention has been the victim").

Laatst aangepast op woensdag, 27 december 2017 08:25  
Een leergerichte persoonlijkheid volgens Arjan van Dam
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

leergerichte persoonlijkheid leerdoeloriëntatie van dam

In zijn boek De kunst van het falen gaat Arjan van Dam in op het verschil tussen een leerdoeloriëntatie (jezelf willen ontwikkelen) en een prestatiedoeloriëntatie (willen presteren). Achter beide oriëntaties gaan twee theorieën schuil: de entiteitstheorie en de groeitheorie.

"In tegenstelling tot intelligentie zijn er als het over persoonlijkheid gaat wel verschillen aan te wijzen tussen mensen die gericht zijn op leren of juist presteren. De Big Five wordt vaak gebruik om vijf persoonlijkheidseigenschappen te meten:

 1. Emotionele stabiliteit: "Iemand die emotioneel stabiel is heeft het vermogen om stressvolle gebeurtenissen te hanteren en is niet snel van slag. Iemand die niet emotioneel stabiel is, heeft neurotische kenmerken: gevoelens van angst, wisselende stemmingen, prikkelbaarheid en het onvermogen om stressvolle gebeurtenissen te hanteren.

 2. Extraversie: "Een extravert persoon heeft een voorkeur voor gezelschap, groepsactiviteiten en publieke gebeurtenissen. Hij is opgewekt, assertief en heeft een voorkeur voor opwinding en spannende acties.

 3. Openheid: "Een open persoon is nieuwsgierig naar zowel de buitenwereld als de innerlijke wereld. Open mensen benaderen nieuwe en ongebruikelijke ideëen, beelden en waarden welwillend en met nieuwsgierigheid. Ook conformeren ze zich niet bij voorbaat aan de beschikbare regels, schema's, gewoonten en uitgangspunten.".

 4. Vriendelijkheid: "Hier gaat het om de oriëntatie op de ervaringen, belangen en doelen van anderen. Vriendelijke mensen zijn hulpvaardig, bescheiden en geneigd tot samenwerken, ze verplaatsen zich in de ander en bezien situaties (mede) vanuit het doel van de ander.".

 5. Consciëntieusheid: "De consciëntieuze persoon wordt gekarakteriseerd door eigenschappen als volhardend, ambitieus, gewetensvol en betrouwbaar. Hij is doelgericht en goed georganiseerd en ziet het leven in termen van taken die vervuld moeten worden. Hij heeft een sterke wil en is vastbesloten."

"De doeloriëntatie die we hebben is een onderdeel van onze persoonlijkheid. Leergerichte mensen zijn vaak consciëntieuzer en leergerichtheid hangt samen met een sterk ambitieniveau. "Ze zijn toegewijd aan de doelen die ze willen bereiken en zijn ambitieus. Ze hebben daarbij het gevoel competent te zijn en ze hebben minder het gevoel dat ze afhankelijk zijn van anderen om hun doel te bereiken." Iemand die leergericht is kan - hoe tegenstrijdig dit ook lijkt - ook graag willen presteren. "Leren wordt vaak in verband gebracht met vrijblijvendheid en weinig prestatiedruk. (...) Maar misschien is de wil om prestaties te leveren nog wel sterker aanwezig bij iemand die op leren gericht is. De reden waarom hij prestaties wil leveren, is alleen wezenlijk anders. Hij wil zich ontwikkelen en een prestatiegericht iemand wil laten zien wat hij kan."

Leergerichtheid gaat verder ook vaak samen met consciëntieusheid. Leergerichte studenten willen de stof die ze leren écht begrijpen, terwijl prestatiegerichte studenten oppervlakkiger studeren en vooral kijken hoe ze met zo min mogelijk moeiten een goed mogelijk cijfer kunnen halen. Consciëntieuze mensen hebben vaak een sterk gevoel van competentie. "Dat is ook het geval bij iemand met een leeroriëntatie. Iemand met een laag vertrouwen in eigen kunnen is veel meer geneigd om moeilijke situaties uit de weg te gaan en falen te vermijden."

"Naast consciënteuzer zijn leergerichte mensen vaker emotioneel stabiel (...) Mensen die willen presteren, zijn vaak iets neurotischer."

Mensen die leergericht zijn staan open voor nieuwe ervaringen en zijn nieuwsgierig. Ze zijn ook bereid nieuwe wegen in te slaan. Mensen die open zijn doen dit eerder omdat ze nieuwsgierig zijn naar de nieuwe ervaringen en wat die zullen opleveren. Hierin worden ze ook nog voortgedreven door een behoefte aan verandering. Ze zijn eerder bereid allerlei activiteiten uit te proberen. Iemand die zichzelf wil ontwikkelen, ziet een verandering als een mogelijkheid om meer over zichzelf te ontdekken. En omdat iemand die leergericht is minder angstig is, is hij ook minder bang om verkeerde keuzes of fouten te maken.

Symptomen en signalen van een prestatiedoeloriëntatie

Volgens Van Dam zijn er een aantal symptomen en signalen waaraan je kunt herkennen óf je gericht bent op het leveren van een prestatie:

 1. Vermijden

 2. Uitstellen

 3. Angst om fouten te maken

 4. Snel opgeven

 5. Waardering van anderen belangrijk

 6. Dichotoom denken (zwart-wit, alles of niets, goed-slecht)

 7. Moeite met negatieve kritiek

 8. Gevoel van hulpeloosheid

Van Dam verwijst verder naar het boek Mindset: the new psychology of success van Carol Dweck waarin zij twee verschillende 'mindsets' beschrijft:

 1. Fixed mindset: overtuiging dat je persoonlijkheid en karakter min of meer in beton gegoten zijn (entiteitstheorie)

 2. Growth mindset: overtuiging dat je persoonlijkheid en capaciteiten in positieve richting kunnen veranderen (groeitheorie)

"Hoe kom je erachter welke mindset je hebt? Een mindset zijn overtuigingen over je persoonlijke eigenschappen. Je kunt deze eenvoudig vaststellen door onderstaande stellingen over jezelf te beantwoorden:

 • Hoe intelligent je bent is nauwelijks te beïnvloeden
 • Je hebt bepaalde persoonlijkheidskenmerken en daar valt niet veel aan te veranderen
 • Je kunt je intelligentie aanzienlijk veranderen
 • Wat voor persoonlijkheidskenmerken je ook bezit, je kunt ze altijd aanzienlijk veranderen

De eerste twee stellingen zijn kenmerken voor een fixed mindset, de laatste twee voor de growth mindset. Het kan zijn dat je tussen beide in staat, maar de meeste mensen van ons neigen toch naar een van de twee. Een andere vraag die je jezelf kunt stellen is: doe ik iets vooral omdat ik er beter in wil worden? Of doe ik iets omdat ik positief gewaardeerd wil worden door anderen? Wanneer het zwaartepunt bij verbetering ligt, dan heb je een growth mindset. Ligt het bij waardering van anderen dan heb je waarschijnlijk een fixed mindset."

Van Dam beschrijft acht kenmerken op basis waarvan je kunt bepalen of sprake is van een leerdoel- of een prestatiedoelklimaat:

Omgeving Leerdoel Prestatiedoel
Succes wordt gedefinieerd als.. Verbetering, vooruitgang Hoge prestaties in vergelijking met anderen
Wat wordt gewaardeerd Inspanning/leren Hoge capaciteiten
Redenen om tevreden te zijn Hard werken, uitdaging Beter doen dan anderen
Leraar is gericht op Hoe studenten leren Hoe studenten presteren
Fouten Onderdeel van leren Roepen angst op
Focus van aandacht Proces van leren Eigen prestaties ten opzichte van anderen
Redenen om in te spannen Iets nieuws leren Hoge prestaties, beter presteren dan anderen
Evaluatiecriteria Absolute vooruitgang Normatief

Zie ook: Een agile mindset volgens Linda Rising

Bron: De kunst van het falen, Arjan van Dam en en Motivatie: presteren? Of toch maar leren?, Arjan van Dam

Laatst aangepast op woensdag, 10 januari 2018 20:26  
Narcisme volgens Arjan van Dam
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

narcisme test

Arjan van Dam maakt in zijn boek De kunst van het falen onderscheid tussen twee soorten van oriëntaties: een leeroriëntatie (willen leren) en een prestatieoriëntatie (willen presteren). Mensen met een prestatieoriëntatie willen eigenlijk vooral laten zien wat ze kunnen en zijn gericht op positieve beoordelingen en gaan op zoek naar complimenten. De doorslaande variant van vooral gewaardeerd willen worden om wat je doet, is volgens Van Dam een narcist.

"Behoefte aan waardering en niet goed kunnen omgaan met negatieve kritiek komt ook in een ziekelijke vorm voor: narcisme. Narcisme is een persoonlijkheidsstoornis waarin iemand een extreme vorm van eigenliefde heeft en alleen maar waardering en complimenten van anderen wil. Iemand met een narcistische persoonlijkheid is erg vol van zichzelf en wil graag vertellen hoe goed en geweldig hij is. Een narcist zou je ook een superindividualist kunnen noemen. Hij vindt alleen zichzelf belangrijk, hij heeft alleen aaandacht voor anderen wanneer ze bevestigen dat hij geweldig is en/of als iemand nuttig voor hem is. Hij kan niet omgaan met negatieve kritiek. Het kan hem zelfs zo krenken dat hij aggressief reageert als hij kritiek krijgt."

Van Dam beschrijft negen kenmerken van een narcistische persoonlijkheid:

 1. Overdreven gevoel van belangrijkheid (overdrijft ook eigen prestaties en eigenschappen)

 2. Preoccupatie voor fantasiën over macht, succes, etc.

 3. Voelt zich uniek en 'speciaal'; kan - aldus zichzelf - alleen begrepen worden door mensen en/of instellingen die (ook) speciaal zijn

 4. Eist buitengewone bewondering

 5. Gevoel bijzondere rchten te hebben (vindt het logisch dat anderen aan zijn verwachtingen voldoen of dat hij een voorkeursbehandeling krijgt)

 6. Misbruikt andere mensen om zijn doelen te bereiken

 7. Gebrek aan empathie (erkent gevoelens en behoeften van anderen niet en kan zich er niet in verplaatsen)

 8. Vaak jaloers op anderen of meent dat anderen jaloers op hem zijn

 9. Arrogant of heeft een hooghartige houding of gedrag

"Er zijn ook psychologen die menen dat ze in onze cultuur steeds meer narcistische trekken terugzien omdat we onszelf steeds belangrijker vinden. We zijn volgens hen steeds meer bezigh om te laten zien wat we kunnen en meer gericht op het leveren van prestaties. Deze maatschappelijke trend dat het individu steeds meer centraal komt te staan, de individualisering, wordt ook vaak in verband gebracht met egocentrisme, het ontbreken van zorg voor elkaar en onverschilligheid."

Bron: De kunst van het falen, Arjan van Dam

Laatst aangepast op zaterdag, 06 januari 2018 07:48  
Focus volgens Loesje
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

Focus volgens Loesje

Bron: www.loesje.nl

Laatst aangepast op woensdag, 14 december 2011 20:50  
7 bronnen van arbeidsvreugde volgens Kees Kouwenhoven
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

zeven bronnen van arbeidsvreugde

In zijn boek "De zeven bronnen van arbeidsvreugde, Methode voor werken met plezier en goed presteren" onderscheidt Kees Kouwenhoven de volgende zeven aspecten die bepalend zijn voor het plezier in je werk:

 1. Fysiek welbevinden: voldoende inkomen, gezond en veilig voelen.

 2. Collegialiteit: werkrelaties, groepsgevoel.

 3. Waardering en vertrouwen: ruimte om te handelen en waardering krijgen.

 4. Goede prestaties: resultaten bereiken.

 5. Groei: individuele talenten ontwikkelen of anderen coachen en ondersteunen.

 6. Werken met hart en ziel: authenticiteit.

 7. Hogere zingeving: iets kunnen betekenen voor anderen.

Bron: http://www.managersonline.nl/nieuws/11671/zeven-bronnen-van-werkplezier.html

Laatst aangepast op zaterdag, 06 januari 2018 07:53  
Van zin naar energie met Hans van der Loo
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

powerprincipes Hans van der Loo

In zijn boek We hebben er zin in! stelt Hans van der Loo dat er vier knoppen ('powerprincipes') zijn om zin om te zetten in energie:

 1. Aandacht

 2. Verbinden

 3. Ambitie

 4. Gedrevenheid

Bron: Managementboek-magazine 36/september 2011

Laatst aangepast op woensdag, 20 juni 2018 18:51  
Ben Tiggelaar over Getting Things Done (GTD) van David Allen
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

gtd getting things done

Ben Tiggelaar legt (in video-fragment van 21 minuten) de essentie uit van de Getting Things Done (GTD)-methode van David Allen: een methode om losse eindjes ('stuff') te vertalen naar concrete, doe-bare acties.

Bron: http://vimeo.com/18709197

Laatst aangepast op zondag, 17 juni 2018 07:25  
WIM-methode volgens Frits Löhnen
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

WIM-methode, Frits Löhnen

In De Volkskrant van 20 augustus 2011 meldt Willeke van Ammelrooy in een interview dat ze veel baat heeft van de ‘heerlijke Amsterdamse wijsheid’ van mental-coach Frits Löhnen. Als voorbeeld noemt ze de simpele Amsterdamse wijsheid: bij problemen te denken aan Wim. WIM is een afkorting voor:

 1. Wat is er aan de hand?

 2. Is dat nou echt zo erg?

 3. Maak je niet zo druk!

Op Frits Löhner’s website (www.mentalcoach.nl) krijg je via het media-overzicht al snel een indruk van zijn filosofie. Ik kan me niet in al zijn standpunten vinden, maar heb er toch een aantal – wat mij betreft - nuttige wijsheden uitgefilterd:

Volgens Frits Löhnen haal je het beste in jezelf naar boven door jezelf als mens van een afstandje te bekijken en corrigeren. Zelfbewustzijn dus; het vermogen om onszelf van een afstandje te beschouwen en ontwikkelen. Hij ziet de mens als een systeem met zintuigen, gevoel en denkvermogen: eigenschappen waar je zelfbewust mee om moet gaan. Alle mensen zijn eigenlijk hetzelfde, omdat iedereen dezelfde emoties en dezelfde driften heeft: "Het grote verschil tussen mensen zit in hoe ze ermee omgaan, met henzelf,met hun instincten, met hun gevoel en de wereld." Het 'systeem-mens' kan denken en heeft zintuigen en gevoel. We moeten ons als mens niet vereenzelvigen met onze gevoelens, gedachten en zintuigelijke prikkels: "We hebben ze, maar zijn ze niet. Daarom ook kunnen we er als autonoom wezen afstand van nemen en ze kritisch beoordelen. 'Klopt mijn gedachtegang wel?', 'Is mijn angst wel gegrond?'.

Frits Löhnen coacht vooral tv-persoonlijkheden (Hennie Huisman, Caroline Tensen) en ook topsporters. Verder helpt hij mensen binnen een sessie van hun vliegangst, hoogtevrees of Volgens hem is nervositeit pure energie die je moet benutten. Nervositeit ontstaat wanneer je iets belangrijks moet doen. Het lichaam komt dan in opperste staat van paraatheid. Deze energie moet je (leren) gebruiken om beter te presteren. Löhnen hielp een chirurg die niet meer kon opereren omdat hij bang was dat er iets mis zou gaan. “Die man houdt zichzelf voor de gek. Natuurlijk kan hij nog wel opereren, hij durft het alleen niet. Als ik dan vraag hoe vaak in het verleden een operatie mislukte, geeft hij toe dat het nog nooit fout is gegaan. Met de opmerking dat hij blijkbaar helderziend is aangezien hij nu al weet dat het de volgende keer wél fout zal gaan, stuur ik ‘m naar huis. Een week later belt hij opgetogen op: ‘Ik hewb geopereerd!’ Vriendelijk verzoek ik hem me de volgende keer daarvoor niet meer op te bellen. Hij is chirurg en wordt immers geacht te opereren. Daar is niets bijzonders aan. Straks belt de bange bakker me nog op om te vertellen dat hij een brood gebakken heeft!

Volgens Löhnen ziet angst en nervositeit als ongewenste mechanismen waarin je niet moet blijven steken, maar die – dat wil zeggen de achterliggende energie die erbij hoort – je (juist) moet gebruiken als katalysator (angst wordt lef) danwel moet kanaliseren. Angsten en fobieën ontstaan volgens Löhnen door een onjuiste interpretatie van een emotie: “Ons voorstellingsvermogen is een bron van inspiratie en creativiteit. De andere kant van de medaille is dat ditzelfde vermogen op hol kan slaan. Daardoor ontstaan waanbeelden en bedachte realiteiten. Op het moment dat ik een lift instap kan ik me de meest verschrikkelijke scenario’s gaan voorstellen: ‘stel dat de lift vast komt te zitten’ of ‘misschien breekt de liftkabel en stort ik neer.’ Vervolgens wordt ik bang en ga ik de lift mijden. Er wordt dan gesproken van lifangst, maar alleen het woord alleen al draagt bij aan de verergering van de situatie. Liftangst bestaat niet, net zoals vliegangst en examenvrees illusies zijn. Je kunt beter spreken van lift-emotie, vlieg-emotie en examen-emotie. We voelen op zulke momenten namelijk een bepaalde emotie en dat is heel normaal. Het ‘systeem-mens’ kom op momenten dat er een bijzondere prestatie verwacht wordt in een andere paraatheid. De energie neemt toe, waardoor je meer uithoudingsvermogen krijgt en je intelligentie beter kan benutten. Als je dit gaat vertalen naar angst of nervositeit sla je de plank volledig mis en wordt het alleen maar erger. Aanvaard gewoon dat je een bepaalde emotie voelt.”

Bron: Volkskrant, Intermezzo: Interview Willeke van Ammelrooy (20 augustus 2011) en www.mentalcoach.nl

Laatst aangepast op vrijdag, 29 december 2017 22:16  
Bluff Your Way Into triage (triëren for dummies)
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

triage gtd

Het woord 'triëren' betekent het selecteren en rangschikken van patiënten dan wel slachtoffers naar de aard en ernst van hun klachten dan wel verwondingen. Het woorddeel 'tri' in triëren heeft, anders dan je misschien zou vermoeden, niets te maken met het cijfer drie. Het is is daarom een zeer toevallig dat de 'triage' op het slagveld, die in de Eerste Wereldoorlog voor het eerst in de veldhospitalen werd toegepast, een schifting van de slachtoffers in precies drie categorieën was: (1) 'hoogstwaarschijnlijk niet meer te redden', (2) 'kan herstellen bij spoedige behandeling', en (3) 'kan zonder risico wachten op behandeling'. De tweede categorie werd met voorrang behandeld , pas daarna keek men naar de eerste en de derde categorie. Het aantal overlevenden steeg hiierdoor enorm, want tot die tijd schreef de medische ethiek voor dat de zwaarste gevallen het eerst werden behandeld, ook, als duidelijk was dat ze niet meer te redden waren - en ondertussen stierven er dan mensen die gered hadden kunnen worden.

Zie ook:

Bron: Onze Taal 2011, 7/8

Laatst aangepast op woensdag, 27 december 2017 08:25  
Doelen volgens SMART en GTD
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

SMART doelen GTD

'Smart', 'pure' en 'clear' zijn drie gangbare acroniemen om aspecten van doelen te kunnen onthouden en operationaliseren:

S pecific (precies)
M easurable (meetbaar)
A ttainable (haalbaar: meestal vertaald als acceptabel)
R ealistic (realistisch)
T ime(boun)d (planbaar: meestal vertaald met tijdgebonden)

P ositively stated (positief geformuleerd)
U nderstood (te begrijpen)
R elevant (relevant)
E thical (ethisch verantwoord)

C hallenging (uitdagend)
L egal (binnen de wet/legaal)
E nvironmentally sound (milieuvriendelijk)
A greed (iedereen akkoord/consensus)
R ecorded (vastgelegd)

Volgens Ad van der Hulst spreken deze acroniemen vooral verstandelijk tot de verbeelding, maar werkt het niet motiverend. De Getting Things Done (GTD)-methode van David Allen doet dit beter: het stellen van twee simpele vragen: (1) Hoe ziet succes eruit? (Wat is de gewenste uitkomst, hoe ziet 'af' of 'gedaan' eruit?), (2) Wat is de eerstvolgende concrete fysieke actie die je dichter bij het doel brengt?

Vragen die - aldus Van der Hulst - "briljant in hun eenvoud en ongelooflijk enthousiasmerend en vitaliserend" zijn, waarna hij concludeert: "Hoe simpel kan het zijn? Het leren werken met deze twee vragen maakt het hele SMART-circus overbodig, leert ons weer concreet te denken, aangehaakt te zijn aan de werkelijkheid en geeft ons energie om te gaan handelen."

Bron: http://www.adjustintime.nl/wp/2010/09/s-m-a-r-t-en-gtd/

 

Laatst aangepast op woensdag, 10 januari 2018 20:26  


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 

Customers never know what they want until they see what they get.

John F. Sowa

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 131 gasten online
Artikelen

taiichi ohno lean reducing waste

Banner
Banner

echt onderschat jezelf ben tiggelaar

Echt, je onderschat jezelf
52 inspirerende inzichten voor werk en leven
Ben Tiggelaar

Bij Bol.com | ManagementboekLean boekentips

Banner