• Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Lifehacking
Lifehacking
Sleutel tot succes: willen leren óf presteren volgens Arjan van Dam
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

falen kunst dam

Arjan van Dam beschrijft in zijn boek De kunst van het falen dat de kunst van het falen neerkomt op het "op zo'n manier met faalervaringen omgaan dat ze je vertrouwen in eigen kunnen niet aantasten en je motivatie niet verlagen. Het is zelfs mogelijk om zo met fouten en faalervaringen om te gaan dat je harder je best gaat doen en je vertrouwen in eigen kunnen groter wordt."

Hij baseert zich op onderzoek van Carol Dweck die twee manieren ontdekte waarop kinderen reageren op tegenslag:

 1. Reageren met een zgn. hulpeloosheidsrespons: opgeven, het niet meer zien zitten, gek doen of grapjes maken om aandacht af te leiden, stil worden of zich terugtrekken.

 2. Reageren met een meesterschapsrespons: blijven doorgaan, niet zo snel door tegenslagen uit het veld laten slaan, het blijven proberen (ondanks tegenslag), net zo lang doorgaan tot het gelukt was en ze een vaardigheid meester waren.

Kinderen met een meesterschapsrespons deden het - aldus het onderzoek van Dweck - aanzienlijk beter op op school dan kinderen met een hulpeloosheidsrespons: "Dit lijkt logisch: als je bij de eerste de beste tegenslag opgeeft bereik je minder, ook al ben je intelligenter. Iemand die minder intelligent is maar doorzet en blijft proberen, heeft meer succes. Intelligentie alleen is dus niet voldoende om goede prestaties te leveren, doorzettingsvermogen is net zo belangrijk".

Dweck kwam met twee verschillende theorieën over intelligentie:

 1. Entiteitstheorie: intelligentie als een vast gegeven. Aanhangers van de entiteitstheorie stellen zichzelf vaker een zgn. prestatiedoel (gericht zijn op het verkrijgen van een posititieve beoordeling van je competenties en een negatieve beoordeling te voorkomen; het vermijden van een negatieve beoordeling of juist een positieve beoordeling willen krijgen, komt in essentie erop neer dat je wilt dat anderen een positief beeld van jouw competenties hebben en/of houden).

 2. Groeitheorie: intelligentie als eigenschap die je - door nieuwe dingen te leren - verder kunt ontwikkelen. Groeitheoretici stellen zichzelf vaker leerdoelen (gericht op het vergroten van je competentie; niet gericht op de waardering van anderen, maar het goed willen doen in je eigen ogen, bezig zijn om jezelf te ontwikkelen).

"Hulpeloosheid blijkt los te staan van intelligentie. Iemand die goed kan leren en intelligent is, maar ervan overtuigd is dat zijn intelligentie vaststaat, zal zich eerder hulpeloos voelen als hij merkt dat hem iets niet lukt. Wanneer je ervan overtuigd bent dat je je intelligentie kunt ontwikkelen, zul je minder snel opgeven en vertrouw je erop dat je door er moeite voor te doen ooit zult slagen. Dit vertrouwen blijkt doorslaggevend te zijn voor de motivatie, de bereidheid om hard te werken en de prestaties die je levert."

Volgens Dweck stelt iemand met een entiteitstheorie zichzelf eerder prestatiedoelen dan leerdoelen; men heeft een voorkeur voor taken die makkelijk zijn voor zichzelf, maar moeilijk voor anderen. Men prefereert iets waarbij succes min of meer gerarandeerd is om aan te tonen dat het met de intelligentie wel goed zit. Mensen met een groeitheorie stellen zichzelf juist vaker leerdoelen omdat men ervan overtuigd is dat als je iets niet kunt, je het kunt leren. "Daarom gaat hij ook graag uitdagingen aan en zoekt steeds nieuwe uitdagingen, gaat steeds op zoek naar dingen die hij nog niet kan maar wel wil leren. De gedachte dat hij zich kan ontwikkelen zorgt ervoor dat hij ook graag dingen doet die hij nog niet zo goed kan. Als je jezelf wilt ontwikkelen en wilt leren, ga je vanzelf op zoek naar iets wat je nog niet zo goed kunt. Hij heeft daarom een voorkeur voor moeilijke en uitdagende opdrachten en is tevreden als hij merkt dat hij ergens beter in wordt."

Volgens Van Dan is de voorkeur voor prestatiedoelen (willen presteren) of leerdoelen of (willen leren) een eigenschap van onze persoonlijkheid; het gaat om een eigenschap die we in de loop van ons leven ontwikkelen en die stevig in ons verankerd ligt. Overigens geldt niet dat deze eigenschap voor het leven vast ligt.

Inspanning

De oriëntatie die we hebben, kleurt de werkelijkheid; de leer- of prestatieoriëntatie is allesbepalend voor onze blik op de wereld. "Iedereen weet dat je je moet inspannen om iets te bereiken. Bijvoorbeeld als je een muziekstuk wilt spelen. Dit kun je doen met als doel om te laten zien dat je het goed kunt spelen, het optreden dat je geeft is daar een bewijs van. Je bent gericht op het leveren van een prestatie; in die situatie heb je een prestatiedoeloriëntatie. Maar wanneer je oefent, heb je als doel beter te worden in het spelen van het muziekstuk. In zo'n situatie heb je een leerdoeloriëntatie. Als het doel is om te leren ben je tot meer inspanning bereid. (...) Behalve het feit dat je als je leert meer moeite wilt doen, is er nog een verschil: je geeft minder snel op. Als je iets leert, geloof je uiteraard dat je je op dat gebied kunt ontwikkelen. Daarom ga je gewoon langer door en lever je meer inspanning. Je wilt het uiterste van jezelf geven en begeeft je op het gebied dat je niet gemakkelijk af gaat. De verwachting is dus min of meer dat dat wel veel moeite zal kosten. Als het niet gelijk lukt, vind je dat niet vreemd. Je probeert het gewoon nog een keer en het liefst op een andere manier om te kijken of het dan wel lukt."

Uitdaging

"Je zou ook kunnen zeggen dat als je doel is om te laten zien wat je kunt, dit niet te lang op zich moet laten wachten. Dit is ook de reden dat we bij het laten zien wat we kunnen geen uitdaging zoeken maar juist veiligheid. (...) Wanneer je iets gaat leren, zit je eigenlijk op de rand van je kunnen. Wat je wilt bereiken, ligt dus niet meer in de zone van datgene wat je makkelijk af gaat. ... Als je de lat hoog legt, ga je de grens van je kunnen opzoeken."

Strategie

"De vraag hoe we iets moeten aanpakken is zowel bij het willen presteren als bij het willen leren van belang. En ook hier zijn er weer verschillen. Bij het willen presteren willen we de beste strategie hebben. We kiezen de strategie waarvan we verwachten dat die de beste resultaten oplevert. (...) Als je iets wilt leren, weet je vaak niet wat de beste manier is om je iets eigen te maken. Het bepalen van je strategie is een onderdeel van het leerproces. (...) [A]ls we prestatiedoelen stellen, gebruiken we de strategie waarmee we het meeste succes hebben gehad. Als we willen leren, zijn we meer geïnteresseerd in hoe we resultaat kunnen boekenen zijn we meer bezig met het proces en het ontdekken van strategieën."

Waardering

"Wanneer we willen laten zien wat we kunnen, zijn we gericht op positieve beoordelingen en gaan we op zoek naar complimentjes. (...) We hopen dat we waardering krijgen voor wat we doen ... Als kritiek krijgen vinden we dat vervelend om te horen, we willen het liefst alleen complimenten ontvangen. Als we bezig zijn met leren, zijn we niet uitsluitend gericht op complimentjes. We staan ook open voor adviezen en opbouwende kritiek. (...) [I]emand die wil leren, heeft behoefte aan positieve en negatieve kritiek. Van beide kan hij leren en beide laten hem zien hoe hij zich verder kan ontwikkelen. Wanneer je gericht bent op presteren, is alleen positieve kritiek welkom. Negatieve kritiek is bedreigend omdat je bevestigd krijgt dat je iets niet kunt en het geloof aanwakkert dat je het niet kunt leren."

Fouten zijn niet erg

"Het is heel eenvoudig: als je je vaardigheden wilt laten zien zijn fouten erg vervelend. Ze laten je zien dat je het niet kunt en het wat net je bedoeling te laten zien dat je iets wel kunt. Een fout is dan een gemiste kans en een tevergeefse poging die niets oplevert, behalve het gevoel dat je gefaald hebt. Voor iemand die bezig is om zichzelf te ontwikkelen en wil leren, is het maken van fouten onvermijdelijk. Het is het bewijs dat hij nog meer moet oefenen omdat hij de vaardigheid nog niet onder de knie heeft.

De filosoof Wittgenstein had als motto: Sla munt uit iedere fout. Als je zo naar een fout kijkt, is het een kans om te leren en levert het je in ieder geval iets op. De filosoof Friedrich Nietsche hield er een nog stelligere mening op na: 'Dat wat me niet doodt, maakt me sterker.' Volgens hem verrijken fouten, tegenslagen en negatieve ervaringen je en maken ze je sterker."

Leerdoeloriëntatie Prestatiedoeloriëntatie
Vaardigheden/intelligentie Staan niet vast Staan vast
Doelen Uitdagend Veilig
Inspanning Positief Negatief
Succes Veel inspanning Weinig inspanning
Falen Meesterschapsrespons Hulpeloosheidsrespons
Strategie Veelzijdig Eenzijdig
Feedback Positief en negatief Alleen positief
Motivatie Competentie verbeteren Waardering van anderen
Fouten Onderdeel van het leerproces Vermijden
Focus Proces is belangrijk Resultaat is belangrijk

Zie ook:

Bron: De kunst van het falen, Arjan van Dam

Laatst aangepast op donderdag, 27 mei 2021 18:40  
Ontdek je eigen 'professionele specialiteit' volgens Richard Koch
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

skill richard koch

Tim Feriss geeft in zijn podcast met Richard Koch on Mastering the 80/20 Principle, Achieving Unreasonable Success, and the Art of Gambling (#466) een citaat van Richard Koch over een advies dat hij ooit gaf over het ontdekken en ontwikkelen van je eigen 'professionele specialiteit':

tim feriss richar koch

Tim Feriss: Well, that could be in one of your next books if you haven’t covered academic hygiene and preparation. Now, if we’re looking at formative periods, let’s just say high school, college, university, however we want to label it, I’m looking at notes, as I do in these types of conversations, from an interview you did with Boing Boing a long time ago, an outlet that I know very well, and one of the questions posed was, “What advice would you give to a smart kid who’s now in high school?” And you can feel free to fact check this and correct, but the answer I’m just going to read briefly, and then I have a followup.

“Discover what you are best at doing and enjoy that is different from what all your peers are doing and that requires relatively little effort from you. Then put huge effort into honing that skill, so that it becomes monstrously greater than anyone else’s. Keep demanding that each year you make your peculiar talent more peculiar and much more potent. Use the skill to make the world a more interesting place. Don’t care about making money. If you have a fantastically different and useful skill, everything else you want will follow.”

https://tim.blog/2020/09/29/richard-koch-transcript/

Laatst aangepast op zondag, 16 mei 2021 12:02  
7 eigenschappen van effectief leiderschap volgens Stephen Covey (3)
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

Laatst aangepast op zaterdag, 24 april 2021 08:48  
Alledaagse gedragsverandering volgens Ben Tiggelaar
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

action changes things

Ben Tiggelaar beschrijft in zijn wekelijkse column in NRC dat kracht van het uitvoeren van 'alledaagse plannetjes' in vergelijking met grootse plannen die je alleen maar over denkt of praat:

ben tiggelaar herontdekking alledaagse

[O]m iets te kunnen veranderen in ons gedrag moeten meerdere factoren meewerken.

– Je capaciteiten maken het mogelijk het gedrag uit te voeren.

– Je moet er voldoende voor gemotiveerd zijn.

– Je omgeving moet je in staat stellen het te doen.

Dat betekent dat je, wanneer je grote veranderingen in je leven wilt realiseren, veel moet kunnen, zeer gemotiveerd moet zijn en in een omgeving moet verkeren die je niet belemmert.

Maar voor de meesten van ons geldt dat we: over tamelijk gangbare capaciteiten beschikken; een doorsnee motivatie hebben om nieuwe dingen te ondernemen; en in een omgeving verkeren die ook tamelijk gewoon is.

Geen wonder dus dat grootse plannen vaak sneuvelen, maar doodgewone dingen best aardig worden opgepakt – en dus helpen. Want een alledaags plannetje dat je wel uitvoert, heeft oneindig veel meer impact dan een buitengewoon voornemen waar je enkel over denkt of praat.

Bron: De herontdekking van het alledaagse, Ben Tiggelaar, column in: NRC 17 april 2021

Laatst aangepast op maandag, 19 april 2021 19:30  
Het nut van doelen volgens Locke
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

het nut van doelen volgens Locke

Volgens Edwin Locke hebben doelen om de volgende vier redenen nut:

 1. Richting

 2. Energie

 3. Doorzettingsvermogen

 4. Creativiteit

Bron: http://www.tiggelaar.nl/

Laatst aangepast op zondag, 14 maart 2021 17:05  
11 beloften aan jezelf: wees positief!
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

11 nummer number

De onderstaande beloften (gebaseerd op een boek uit 1912) zijn afspraken die je met jezelf kunt maken om een positiever mens te worden.

Beloof jezelf...

 1. Zo sterk te zijn dat niemand je innerlijke rust kan verstoren.

 2. Alleen te spreken over gezondheid, geluk en voorspoed tegen de mensen in je omgeving.

 3. Al je dierbaren te laten voelen dat zij speciaal zijn.

 4. Om afstand te nemen van je problemen en ze van de zonnige kant te bekijken.

 5. Om net zo enthousiast te zijn over het succes van anderen, als je bent over je eigen succes.

 6. De fouten uit het verleden achter je te laten, en je te focussen op de bijzondere dingen die je in de toekomst gaat doen en ervaren.

 7. Om een vrolijke uitstraling te hebben en te glimlachen naar iedereen die je ontmoet, ook als zij niet teruglachen.

 8. Om zoveel tijd te steken in het verbeteren van jezelf, dat je geen tijd hebt om anderen te bekritiseren.

 9. Om te groot te zijn voor zorgen, te beschaafd te zijn voor woede, te sterk te zijn voor angst en te gelukkig te zijn om problemen in je leven toe te laten.

 10. Om positief over jezelf te denken, en dit aan de wereld te laten merken in sterke daden in plaats van overbodige woorden.

 11. Om te leven met het geloof dat de hele wereld aan jouw kant staat, zo lang je eerlijk naar jezelf blijft.

Bron: SoChicken

Laatst aangepast op zondag, 14 maart 2021 17:04  
Plannen volgens Eisenhower
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

planning eisenhower

Een beroemd citaat van Dwight D. Eisenhower (WOII-generaal en Amerikaans president) is “Plans are nothing; planning is everything”. Als 'planner' van de invasie van Normandië weet hij in ieder geval waar hij het over heeft. De essentie van zijn uitspraak is dat beide (het proces ‘plannen’ en het hieruit voortvloeiende product het ‘plan’) noodzakelijk zijn, maar dat een plan niets meer is dan een statisch document, terwijl het bij plannen gaat om reactieve en dynamische actie die zich focust op onzekerheid.

In een toespraak voor de National Defense Executive Reserve Conference in Washington (1957) illustreerde Eisenhower het verschil tussen het plan en planning als volgt: “There is a very great distinction because when you are planning for an emergency you must start with this one thing: the very definition of 'emergency' is that it is unexpected, therefore it is not going to happen the way you are planning.

Laatst aangepast op zondag, 14 maart 2021 17:03  
Zeven sleutels tot geluk volgens Anthony Clare
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

sleutels geluk anthony clare

Volgens Dr. Anthony Clare zijn er zeven sleutels tot geluk:

sleutels geluk anthony clare

(1) Cultivate a passion

(2) Be part of something bigger than yourself

(3) Avoid introspection

(4) Accept change

(5) Live in the moment

(6) Audit your hapiness

(7) Act happy - that alone can effect change

Bron: https://twitter.com/BBCRadio4/status/1342025060580777985

Laatst aangepast op woensdag, 30 december 2020 15:32  
GTD-stap: doen
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

gtd getting things done actie

Om dingen gedaan te krijgen, moet je het doen. GTD verschilt in belangrijke mate van andere timemanagement-methoden. Vaak geldt bij andere methoden namelijk de verplichting om je prioriteiten altijd up-to-date te hebben (en houden). Bij GTD werkt het anders. Taco Oosterkamp stelt in Getting Things done in de prakijk dat het 'het leven te onvoorspelbaar en hectisch (is) om elke keer een complete rangorde van je prioriteiten te maken'.

Als je werkt op basis van GTD heb je al je verplichtingen georganiseerd in je GTD-systeem. Op deze manier beschik je altijd over een compleet overzicht van mogelijke acties. Omdat je zeker weet dat je Eerstvolgende actie-lijst een compleet menu vormt met alle, maar dan ook álle acties waar je uit kunt kiezen, dan kun je van moment tot moment de prioriteit bepalen. Binnen GTD kun je intuïtitief beslissien op basis van je prioriteiten van het moment.

Bij het kiezen van welke actie je gaat ondernemen, raadpleeg je de agenda voor dingen die per se vandaag moeten gebeuren. Vervolgens kun je op basis van de Eerstvolgende actie-lijst beslissen wat je gaat doen. Bij het nemen van beslissingen over welke Eerstvolgende actie te ondernemen, kun je gebruik maken van vijf beslissingscriteria:

 1. Context: wat kun je doen op de plek waar je nu bent?.

 2. Tijd: hoeveel tijd is beschikbaar?

 3. Energie: hoeveel energie heb je op dit moment?

 4. Prioriteit: welke prioriteit hebben acties op de lijst?

 5. Momentum: acties die ervoor zorgen dat (veel) ander werk in gang wordt gezet vs. acties die helemaal op zichzelf staan.

 

Laatst aangepast op woensdag, 25 november 2020 06:31  
Machiavelli over veranderen
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

veranderen machiavelli

In 1532 publiceerde Machiavelli Il Principe (De Heerser, of misschien nu wel: De Manager), waarin hij al aangeeft waarom veranderen eng is:

machiavelli over veranderen

Niets valt zo moeilijk te organiseren, niets maakt zo weinig kans op succes, niets is zo gevaarlijk bij het doorvoeren ervan, als vernieuwingen. Wie zich daarvoor inzet, maakt zich allen die van de oude situatie profiteerden tot vijanden – terwijl hij op weinig enthousiasme mag rekenen bij hen die uit de nieuwe toestand profijt zouden kunnen halen. Hun lauwheid spruit voort, enerzijds uit vrees voor de tegenstanders die zich op statuten en tradities kunnen beroepen; anderzijds uit het feit dat mensen over het algemeen achterdochtig zijn en nieuwigheden nooit echt vertrouwen voordat zij er beter van zijn geworden. Bijgevolg zullen allen die tegen veranderingen gekant zijn, bij elke gelegenheid fanatiek ten aanval blazen, en zullen de voorstanders liever de kat uit de boom kijken. Met als resultaat dat de positie van de vernieuwers en hun medestanders altijd gevaar loopt.

 

Laatst aangepast op dinsdag, 21 juli 2020 20:36  
Meer artikelen...


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Freedom to give full attention to what you want (vs. It being held hostage by unmanaged stuff) is the GTD promise.

David Allen

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 92 gasten online
Artikelen

quality starts boardroom deming quote

Banner
Banner

nine lies about work marcus buckingham ashley goodall

Nine Lies About Work
A Freethinking Leader's Guide to the Real World
Marcus Buckingham

Bij Bol.comLean boekentips

Banner