• Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Lifehacking
Lifehacking
Passie volgens Loesje
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

passie volgens Loesje

Laatst aangepast op dinsdag, 21 januari 2014 21:52  
8 belemmerende overtuigingen volgens Martijn Frijters
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

omdenken belemmerende overtuigingen

In zijn boek De kracht van gedachten gaat Martijn Frijters in op de vraag hoe bepaalde overtuigingen ons functioneren negatief kunnen beïnvloeden.

"Het is niet zo dat een ongelukkig gevoel altijd uit je eigen gedachten voortkomt. Sommige gebeurtenissen zijn nu eenmaal lastig, en zorgen voor stress. Wel is het zo dat de kracht van je gedachten groot is, en dat ze voor meer of minder stress kunnen zorgen. Dat heb je zelf in de hand. (...) Dat kan helpen om de kracht van je gedachten te leren benutten en ervoor te zorgen dat je gedachten niet tegen je werken."

In de cognitieve gedragstherapie wordt onderscheid gemaakt tussen:

 1. Situaties of gebeurtenissen;.

 2. Gedachten;

 3. Gevoelens en gedrag.

Uitgangspunt van de cognitieve gedragstherapie is de stelling van de Griekse wijsgeer Epictetus: 'Het zijn niet de situaties die ons ongelukkig maken, maar onze gedachten over die situaties.'."

Volgens Martijn Frijters zijn er twee oorzaken waarom mensen geneigd zijn belemmerend te denken. De eerste oorzaak is gelegen in ons verre verleden. Onze hersenen zijn zo ingericht dat ze makkelijk focussen op het negatieve: het is voor onze hersenen makkelijk om zich op zorgen en angsten te concentreren. "De evolutionair belangrijke neiging om negatieve informatie prioriteit te geven, kan tot belemmerende gedachten en overtuigingen leiden."

"De tweede oorzaak is dat wij op basis van onze waarnemingen en ervaringen razendsnel tot conclusies komen. Die conclusies stollen daarna tot overtuigingen. (...) Ieder mens heeft het nodig om betekenis aan dingen te geven, en om daaruit conclusies te trekken. Onze hersenen hebben die neiging om patronen te zien in wat er om ons heen gebeurt. Helaas leidt dat regelmatig tot niet-getoetste overtuigingen. En deze overtuigingen sturen weer wat we zien: welke selectie we maken in het gedrag van anderen. Zo bevestigen we wat we al denken te weten. Dit is een proces dat al in onze jeugd op gang komt. Daardoor heeft iedereen wel belemmerende overtuigingen die soms al jaren geleden zijn ontstaan.

Gedachten die vaker door je hoofd gaan, worden vastgelegd in je hersenen. Je raakt er daardoor van overtuigd dat ze waar zijn: het worden overtuigingen. Zo worden ook belemmerende gedachten in de loop der tijd belemmerende overtuigingen. Belemmerend denken kan vele vormen aannemen. Meestal krijgt het de vorm van een strenge eis aan jezelf, aan anderen of aan de wereld in het algemeen. Deze eisen worden in de loop der tijd stellige overtuigingen. (...) Kenmerkend voor dit type gedachten is dat ze een eisend karakter hebben. Er is vaak sprake van 'moeten' of 'niet mogen'. Veel belemmerende gedachten hebben een veroordeling in zich."

Volgens Frijters zijn er acht veelvoorkomende belemmerende overtuigingen:

 1. Liefdesverslaving: geliefd willen zijn, gewaardeerd willen worden, aardig gevonden worden en erkenning krijgen. De gedachte dat anderen hen afwijzen of afkeuren creëert angst. Het effect is dat iemand bijvoorbeeld confrontaties en conflicten uit de weg gaat. Het belemmerende aan deze manier van denken is dat de eis dat het noodzakelijk is dat anderen je mogen en dat ze je gedrag goedkeuren.

 2. De stoel van de rechter: veroordeling als denkpatroon; gemeen omdat de veroordeling vaak impliciet blijft in het denken. Maar hij is er wel. Het belemmerende van deze gedachten is dat niet het gedrag van de ander wordt beoordeeld, maar dat de persoon wordt veroordeeld.

 3. Lage frustratietolerantie: mensen met een lage frustratietolerantie hebben de eis dat de wereld makkelijk moet zijn. Het belemmerende is de eis dat het leven makkelijk zou moeten zijn.

 4. Perfectionisme: overdreven eis om foutloos te handelen. Falen betekent in dit geval dat je een mislukking bent. En dat leidt tot angst. Iemand met perfectionistische gedachten heeft moeite met het maken en accepteren van fouten. Het belemmerende aan deze gedachten is de samentrekking: ik doe, dus ik ben.

 5. Eerlijk en rechtvaardig: de eis dat de wereld rechtvaardig moet zijn en dat iedereen zich aan de regels dient te conformeren. Het belemmerende is het niet accepteren van de realiteit en eisen dat de realiteit verandert.

 6. Rampdenken: voorspellen van de toekomst, waarbij vaak een ramp dreigt als er iets mis gaat. Het is een vorm van magisch denken, alsof je zeker weet wat de toekomst brengt. Mensen gaan zorgelijke scenario's in hun hoofd afspelen en herhalen. Het belemmerende aan deze manier van denken is dat een klein voorval aanleiding kan zijn voor een negatieve gedachtespiraal, die in gedachten tot een ramp leidt.

 7. Handelen in zorgen en angsten: variant op het rampdenken die in interactie plaatsvindt. De zorgen en angsten worden vaak verpakt in een vraag. Je hoort ze eronder, maar ze blijven impliciet. De redenering is dat je wel bang moet zijn voor gebeurtenissen waarvan de afloop onzeker is. Het belemmerende is de eis dat je recht hebt op zekerheid.

 8. Calimero-denken: het jezelf persoonlijk aantrekken van iets. Deze vorm van denken is kleinerend. Het leidt tot onzekerheid. En dat leidt tot gedrag dat gebaseerd is op aannames die niet zijn gecontroleerd. Mensen die dit doen, lijken de gedachten van anderen te kunnen lezen. Het belemmerende is het kleineren van jezelf in relatie tot anderen.

"De kracht van gedachten is groot. Zelfs zo groot dat het, als je iets op de ene manier ziet, vrij lastig kan zijn m het nog op een andere manier te zien. (...) Als mensen belemmerend denken, kan dat tot stress leiden. Gedachten die gevoelens van boosheid, irritatie, zorgen en angsten doen ontstaan, kunnen dan in bepaalde situaties meer invloed uitoefenen dan je wilt. Je kunt daardoor ineffectief worden, en het plezier in je werk verliezen. Alle reden dus om te kijken waar je invloed op deze gedachten licht."

Frijters hanteert een aantal uitgangspunten die voortkomen uit de rationeel emotieve therapie:

 • Je gedachten zijn de belangrijkste bepalers van gevoel.
 • Mensen hebben de natuurlijke neiging om belemmerend te denken.
 • Belemmerende gedachten en overtuigingen produceren vaak gevoelens die je niet helpen, en kunnen je bovendien ineffectief maken
 • Je kunt dit aanpakken door je denken te veranderen. Dit gebeurt niet vanzelf, het vraagt om volhouden en oefenen.

Bron: De kracht van gedachten, Martijn Frijters

Laatst aangepast op woensdag, 10 januari 2018 20:26  
GTD volgens What the fudge, you son of a biscuit
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

getting thing done to do list

Bron: What the fudge, you son of a biscuit

Laatst aangepast op zondag, 17 juni 2018 07:24  
Slimmer online werken in 60 minuten (boekentip)
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

slimmer online werken

Slimmer online werken in 60 minuten
Stephan ten Kate

Bij Bol.com | Managementboek

Laatst aangepast op woensdag, 15 mei 2013 08:20  
Omdenken over succes
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

Omdenken over succes

Laatst aangepast op woensdag, 10 januari 2018 20:26  
Kernkwadranten volgens Daniel Ofman
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

kernkwadranten ofman

Remco Claassen geeft in het boek IK, gezond egocentrisme meer effectiviteit een goede samenvatting van de kernkwadranten van Daniel Ofman:

kernkwadranten daniel ofman

Een prachtig hulpmiddel om je eigen kwaliteiten in kaart te brengen is het kernkwadrant van Daniel Ofman. Kernkwaliteiten zijn volgens Ofman eigenschappen die tot de kern van een persoon behoren. Het zijn de specifieke sterktes die iemand bij uitstek kenmerken. Het gevaar bestaat dat de kwaliteiten doorslaan en daardoor zogenoemde valkuilen kunnen worden, een dusdanige vervorming van de doorgeschoten kwaliteit dat deze daarmee zelfs een zwakte wordt. Zo kan iemand met de kernkwaliteit hulpvaardigheid doorslaan in de valkuil bemoeizucht. ...

Je hebt dus kwaliteiten en daarmee onlosmakelijk verbonden valkuilen. Maar daarnaast heb je ook je allergieën. Om het eenvoudig te stellen: een allergie is herkenbaar doordat jij je vreselijk stoort of ergert, de kriebels krijgt van een vervorming van een ander. (...) In dat geval roept deze persoon jouw allergie op. Deze wat jou betreft negatieve eigenschap van de ander verbergt echter wel een kwaliteit in zich. Deze verborgen kwaliteit kan, als je er allergisch voor bent, voor jou een belangrijk ontwikkelpunt aangeven, jouw zogenoemde uitdaging.

#      
Kernkwaliteit (sterkte) Valkuil (zwakte) Uitdaging (kans) Allergie (belemmering)
01 Behulpzaam Bemoeizucht Loslaten Onverschilligheid
02 Commitment Dogmatisch Relativeren Ja =/= ja
03 Daadkrachtig Drammen Geduld Passiviteit
04 Empatisch Sentimenteel Beschouwend Afstandelijk
05 Flexibel Wispelturig Orderlijk Starheid
06 Gewoon doen Ondoordacht Weloverwogen Eindeloos
07 Helderheid Afstandelijk Inlevend Slijmerig
08 Idealistisch Fanatisme Realisme Berusting
09 Ingetogen Passiviteit Initiatief Opdringerigheid
10 Kritisch Rebels Respect v. gezag Ja knikken
11 Meegaand Willoos Assertief Eigenwijs
12 Moedig Roekeloos Bedachtzaam Angst/aarzeling
13 Ongebonden Onverschillig Zorgzaam Belerend
14 Profilerend Arrogant Bescheidenheid Onzichtbaar
15 Relativerend Onzichtbaar Overtuigd Opgeblazen
16 Rustig Afwachtend Initiatief Opdringerig
17 Volgzaam Onderdanig Initiatief Eigengereid
18 Souplesse Grenzeloos Ordening Rigiditeit
19 Zelfbewust Overmoedig Ruimte geven Onderdanig
20 Zelfstandig Dwars Meegaand Ondergeschikt

Bron: IK, gezond egocentrisme meer effectiviteit, Remco Claassen & Mayta Braun + Ofman, DD: Bezieling en kwaliteit in organisaties

Laatst aangepast op vrijdag, 29 december 2017 22:15  
GTD volgens David Allen
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

Leuke aninmatie waarin GTD-uitvinder David Allen de essentie van GTD uitlegt.

Laatst aangepast op donderdag, 28 februari 2013 06:35  
Levenslang leren volgens Loesje
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

levenslang leren loesje

Laatst aangepast op woensdag, 19 december 2012 08:41  
Snel een lege Inbox met sneltoetsen alt+1 en alt+2
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

inbox zero lege inbox alt+1 alt+2 sneltoets

Bij het verwerken van e-mail probeer ik zoveel als mogelijk gebruik te maken van sneltoetsen. De ultieme lifehacks zijn hierbij voor mij - met dank aan Taco Oosterkamp's "Voeg in Outlook twee extra knoppen toe en maak je inbox nog sneller leeg" - de toetscombinatie <Alt+1> en <Alt+2>. Jammer genoeg werkt deze truc niet meer in Microsoft Outlook 2010.

De onderstaande workaround zorgt ervoor dat je in Outlook 2010 tóch gebruik kunt blijven maken van <Alt+1> en <Alt+2> voor het kopiëren of verplaatsen van e-mails.

Hieronder een stappenplan om zélf sneltoetsen te creëren om:

(a) Met sneltoets <Alt+1> een e-mail te kopiëren naar een specifieke map

(b) Met sneltoets <Alt+2> een e-mail te verplaatsen naar een specifieke map

De Barbatruc is om nu de werk "Snelle toegang" aan te passen. Dit doe je als volgt:

[Stap-1] - Ga naar het menu "Werkbalk Snelle toegang aanpassen"

Ga met je muis 'op' de werkbalk "Snelle toegang" staan. Deze werkbalk bevindt zich standaard naast het outlook-icoon maar kan ook onder het zgn. lint (de werkbalk met alle functies). Klik op je rechtermuis-toets en selecteer de optie "Werkbalk Snelle toegang aanpassen".

inbox zero alt+1 alt+2 werkbalk snelle toegang aanpassen outlook

 

[Stap-2] - Voeg te opdrachten "Naar map kopiëren" en "Verplaatsen naar andere map" toe aan de Werkbalk

Om <Alt+1> te kunnen gebruiken voor het kopiëren en <Alt+2> voor het verplaatsen van e-mails, moet je de opdrachten "Naar map kopiëren" en "Verplaatsen naar andere map" toevoegen aan de werkbalk "Snelle toegang". Dit doe je door eerst "Alle opdrachten" te selecteren:

inbox zero alt+1 werkbalk snelle toegang

 

Vervolgens voeg je eerst de opdracht "Naar map kopiëren" toe en daarna de opdracht "Verplaatsen naar andere map". Let op, de volgorde is cruciaal. Beide opdrachten moeten écht bovenaan staan in de lijst met toegevoegde opdrachten. De bovenste opdracht krijgt namelijk automatisch van Outlook de sneltoets <Alt+1> toegewezen en de tweede krijgt <Alt+2>, enzovoort. Als er al opdrachten aan de werkbalk "Snelle Toegang" zijn toegevoegd, moet je de volgorde aanpassen met behulp van de Omhoog- en Omlaag-buttons.

Et voila! Je ziet nu in Outlook het onderstaande:

inbox zero lege inbox alt+1 alt+2 sneltoets

Als je de ALT-toets even ingedrukt houdt, zie je een aantal tekens verschijnen. Al deze tekens kun je gebruiken in combinatie met de Alt-toets. Dus ook de "1" en "2" die bij de icoontjes staan die je net hebt toegevoegd.

inbox zero alt+1 alt+2 sneltoets lege mailbox

En nu op naar een lege inbox......

Zie ook: Take CTRL over je e-mail


Laatst aangepast op woensdag, 10 januari 2018 20:26  
Speciale tekens invoegen in Windows 7
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

invoegen speciale tekens windows

Als je buiten een Office-programma tóch een 'speciaal teken' wilt invoegen, doe je dit het snelst in drie stappen:

 1. Ga naar Start

 2. Tik in de Zoekbalk: charmap.exe en druk op Enter

 3. Selecteer Lettertype en het Symbool en klik kopiëren

Bron: Snel symbool invoegen in Windows 7

Laatst aangepast op zaterdag, 06 januari 2018 07:57  


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

The entrepreneur always searches for change, responds to it, and exploits it as an opportunity.

Peter Drucker

Banner
Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 122 gasten online
Artikelen

geary rummler good performer bad system wins

Banner

piramid principle barbara minto piramideschrijven

The Pyramid Principle
Logic in Writing and Thinking
Barbara Minto

Bij Managementboek

Lean boekentips

Toyota Kata Culture
Building Organizational Capability and Mindset through Kata Coaching
Mike Rother & Gerd Aulinger

Bij Bol.com | Managementboek

Bewaren

Banner