• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Informatiemanagement
Informatiemanagement
Rationaliseren volgens Max Weber
Gepubliceerd in Informatiemanagement
E-mail Afdrukken

rationaliteit max weber

"Sociologie is volgens Weber de wetenschap van het sociale handelen. Sociologen proberen dat handelen causaal te verklaren en duidend te verstehen. Verstehen betekent bij Weber dat de socioloog de drijfveren van mensen, de redenen waarom ze op een bepaalde manier handelen, poogt te doorgronden. (...) Heel in het algemeen kan men sociaal handelen classificeren in vier categorieën, door te letten op het type motivatie dat eraan ten grondslag ligt. Zo is het mogelijk om alle menselijke handelingen die men zich kan voorstellen, onder te brengen in een van deze vier klassen, waarbij niet de handeling zelf van belang is, maar de beweegreden. ....

Weber onderscheidt om te beginnen twee soorten van rationeel handelen, waarbij de eerste soort sterk overeenkomt met wat wij meestal onder 'rationeel' verstaan, terwijl het tweede type op het eerste gezicht juist een irrationele indruk wekt. Het eerste type handelen, doelrationeel handelen, is welbewust, doelgericht rationeel gedrag. Men heeft een doel voor ogen en stemt zijn middelen af op het bereiken van dat doel. (...) Waarderationeel handelen maakt helemaal niet zo'n rationele indruk. [Het gaat hierbij om gedrag dat] betrokken is op een bepaalde waarde, zoals de eer van het vaderland of religieuze verlossing ... Men kan dat doel bizar vinden, maar verplaatst men zich in de persoon voor wie die waarde het meest nastrevenswaardig in het leven is, dan valt in te zien dat hij de middelen om die waarde te realiseren, eigenlijk rationeel organiseert....

Dat geldt niet voor het derde type: affectief handelen. Dit is gedrag dat wordt gemotiveerd door de emotionele toestand van de handelende persoon. Hier geen rustige afweging van kosten en baten, maar handelen in de opwelling van het moment, zonder enig overleg, onbeheerst....

Het laatste type is het zogenaamde traditionele handelen, waarbij men zich laat leiden door tradities, gewoonten, gebruiken. In dit geval voldoen mensen op een reflex-achtige manier aan sociale eisen die zo vroeg en zo goed in hun gedragsrepertoire zijn geïnternaliseerd dat het automatismen zijn geworden. Ze zijn er vaak nauwelijks nog van bewust dat ze ook anders hadden kunnen handelen: 'Zo hoort het nu eenmaal'.

Doelrationeel, waarderationeel, affectief en traditioneel handelen: dat is Webers meest centrale classificatie, zijn indeling van al het mogelijke sociaal handelen van mensen. (...) Wat [Doelrationaliteit] aanduidt, is een calculerende instelling, de afweging van de middelen die tot het gewenste doel voeren, vooruitdenken, systematisering van werkwijzen en emotionele neutraliteit."

Bron: Sociologie en de moderne samenleving, Jacques van Hoof en Joris van Ruysseveldt, redactie

Laatst aangepast op vrijdag, 17 november 2017 22:03  
Bedrijfsfuncties volgens EAR
Gepubliceerd in Informatiemanagement
E-mail Afdrukken

bedrijfsfuncties bedrijfsfunctiemodel ear


De Enterprise Architectuur Rijksdienst (EAR) gaat over de inrichting van de informatievoorziening van Rijksdiensten. Het bedrijfsfunctiemodel beschrijft de zgn. bedrijfsfuncties:

Het bedrijfsfunctiemodel is een inrichtingsonafhankelijke beschrijving van de taakgebieden (ook wel bedrijfsfuncties) van de Rijksdienst die toegevoegde waarden leveren aan de omgeving en intern aan de onderdelen van de Rijksdienst zelf. Een bedrijfsfunctie is datgene wat gedaan moet worden om een bedrijfsdoelstelling te bereiken.

Een oudere visualisatie van het bedrijfsfunctiemodel ziet er als volgt uit:

bedrijfsfunctiemodel rijksdienst

Bron: Bedrijfsfunctiemodel Rijksdienst

Laatst aangepast op vrijdag, 17 november 2017 22:03  
Applicaties volgens Bas Kruiswijk en Rob Poels
Gepubliceerd in Informatiemanagement
E-mail Afdrukken

applicatiefunctie applicatieservice applicatie service

Volgens Bas Kruiswijk zijn zowel voor gebruikers als beheerders applicaties belangrijke eenheden van ICT-voorzieningen en functionaliteit. Een belagrijke ontwikkeling is dat met een toenemende SOA-oriëntatie de grenzen van applicaties vervagen:

bas kruiswijk applicatie applicatieservice

"In een service-georiënteerde architectuur zal het begrip applicatie langzamerhand naar de achtergrond verdwijnen. Naarmate de gebruikers de beschikking krijgen over een meer geïntegreerde ICT-omgeving ter ondersteuning van hun werkprocessen, zijn ze zich minder bewust van het bestaan van verschillende applicaties. De services worden dan de eenheden van functionaliteit.

In een service-georiënteerde architectuur zullen gebruikers ook steeds minder hun eisen en wensen uitdrukken in functionaliteit van applicaties, maar steeds meer in services die ze moeten leveren of willen betrekken van anderen.

Voor beheerders blijven applicaties wel enigszins van belang, omdat applicaties de eenheden van ontwikkeling en beheer zijn. Een hoeveelheid software die door een bepaalde leverancier met een bepaalde technologie, wellicht in een specifiek project, is gerealiseerd wordt nog steeds een applicatie genoemd.

Een complete applicatie bestaande uit een eigen presentatie, logica en datalaag, is in een service-georiënteerde architectuur niet meer gescheiden van andere applicaties. De functionaliteit is immers ondergebracht in services. Deze services kunnen gebruik maken van gegevens uit verschillende backends (databases of bestaande systemen) en van functionaliteit die door andere applicaties in de vorm van services beschikbaar wordt gesteld.

Ook de gebruikersinterface is losgekoppeld van de onderliggende services. Ondersteund door een portaal kunnen services van verschillende applicaties geïntegreerd beschikbaar worden gesteld aan de gebruikers. Uit welke applicaties die services afkomstig zijn, is voor gebruikers steeds minder relevant. Naarmate het applicatielandschap meer service-georiënteerd wordt .... (worden) applicatiegrenzen steeds minder belangrijk. Applicaties zijn in deze situatie teruggebracht tot een verzameling services.


Bron: Digitale architectuur - Enterprisearchitectuur, softwarearchitectuur, service-georiënteerde architectuur, Bas Kruiswijk, Rob Poels

Laatst aangepast op vrijdag, 17 november 2017 22:03  
ICT Prestatie Indicatoren (boekentip)
Gepubliceerd in Informatiemanagement
E-mail Afdrukken

ict prestatie indicatoren bart best

Bij Bol.com | Managementboek

Laatst aangepast op maandag, 13 januari 2014 21:16  
BiSL Foundation voorbeeldexamen (boekentip)
Gepubliceerd in Informatiemanagement
E-mail Afdrukken

bisl foundation voorbeeldexamen bart best

Bij Bol.com

Laatst aangepast op maandag, 13 januari 2014 21:11  
Applicatieportfoliomanagement volgens Ward en Peppard
Gepubliceerd in Informatiemanagement
E-mail Afdrukken

mcfarlan strategic grid strategisch raster mckenney

Het strategische raster (strategic grid) van F. Warren McFarlan en James L. McKenney (1983) is één van de eerste modellen voor het in kaart brengen van een applicatieportfolio. In het model van McFarlan worden twee aspecten tegenover elkaar gezet: het huidige strategische belang van de IT-dienst voor de bedrijfsvoerin en het toekomstig (potentiële) strategische belang van de IT-dienst voor de bedrijfsvoering. Dit leidt tot bovenstaande matrix waarbij elk kwadrant staat voor een omgeving waarin een organisatie kan worden geplaatst.

Het model is nog steeds bruikbaar voor het vaststellen van het belang van een applicatie voor de business. Dit zie je ook terug in applicatieportfoliomodel van John Ward en Joe Peppard (2002) waarin de de individuele applicaties van een applicatieportfolio worden geplot op een matrix (zie onder) die lijkt op het model van McFarlan en McKenney.

ward peppard application portfolio matrix applicatieportfolio

john ward joe peppard application portfolio matrix

Laatst aangepast op vrijdag, 17 november 2017 22:06  
De FSM-methode (boekentip)
Gepubliceerd in Informatiemanagement
E-mail Afdrukken

fsm methode hoving bon

De FSM-methode
Procesmatig managen van functioneel beheer
Jan van Bon, Wim Hoving

Bij: Bol.com | Managementboek
Laatst aangepast op vrijdag, 06 december 2013 21:49  
Scrum - A Pocket Guide (boekentip)
Gepubliceerd in Informatiemanagement
E-mail Afdrukken

scrum pocket guide gunther verheyen

Scrum - A Pocket Guide
A Smart Travel Companion
Gunther Verheyen

Bij Bol.com | Managementboek

Laatst aangepast op woensdag, 13 november 2013 08:21  
Bedrijfsarchitectuur op basis van Novius Architectuur Methode (boekentip)
Gepubliceerd in Informatiemanagement
E-mail Afdrukken

architectuur novius architectuur methode bayens

Bedrijfsarchitectuur op basis van Novius Architectuur Methode
Werken aan een samenhangende bedrijfsinrichting
Guido Bayens, Hans Tönissen

Bij Managementboek

Laatst aangepast op zaterdag, 24 augustus 2013 17:43  
Wegwijzer voor methoden bij enterprise-architectuur (boekentip)
Gepubliceerd in Informatiemanagement
E-mail Afdrukken

wegwijzer voor methoden bij enterprise-architectuur

Wegwijzer voor methoden bij enterprise-architectuur
Martin van den Berg, Remco Blom, Leo van Brandwijk

Bij Bol.com | Managementboek.nl

 

 

 

Laatst aangepast op woensdag, 05 juni 2013 07:49  
Meer artikelen...


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Institutions will try to preserve the problem to which they are the solution.

Clay Shirky

Banner
Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 204 gasten online
Artikelen

kwaliteit ingebouwd inspecteren controle deming

Banner

beinvloeden gedrag joseph grenny

Beïnvloeden van gedrag
De nieuwe wetenschap om verandering te leiden
Joseph Grenny, Kerry Patterson, David Maxfield, Ron McMillan, Al Switzler

Bij Managementboek

Lean boekentips

Banner