• Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Informatiemanagement Informatiebeleid volgens Daan Rijsenbrij
Informatiebeleid volgens Daan Rijsenbrij

Informatiebeleid volgens Daan Rijsenbrij

Daan Rijsenbrij hanteert een brede opvatting van beleid, waarbij beleid wordt opgevat als:

 • Missie of de toekomstvisie
 • Strategie, de weg waarlangs wordt voortgegaan
 • Doel waarnaar we onderweg willen zijn
 • Interne voorschriften, procedures of reglementen

Beleid kan volgens Rijsenbrij zowel 'expliciet' als 'impliciet' zijn. Bij impliciet beleid gaat het om feitelijk gevolgd beleid. "Impliciet beleid ontstaat doordat er vanuit de omgeving van de organisatie of door het functioneren van de organisatie zelf voorvallen optreden die problemen veroorzaken. Doordat deze problemen zich voordoen worden er vraagtekens geplaatst bij de bedrijfsvoering. Ieder gezond bedrijf zal vervolgens deze vraagtekens willen wegnemen en zal met oplossingen komen om de gerezen problemen op te kunnen lossen. Deze oplossingen leiden weer tot een bepaalde manier van handelen bij de medewerkers van de desbetreffende organisatie. Deze specifieke manier van handelen tenslotte zien we als impliciet beleid voor het functioneren van het bedrijf." Expliciet beleid gaat over gezegd of geschreven beleid. Het expliciete beleid beschrijft als het ware de lange termijn visie van de organisatie.

Volgens Rijsenbrij onstaan vanuit de omgeving kansen en bedreigingen voor de organisatie en komen vanuit het bedrijf zélf - door een sterkte-zwakte-analyse - sterke en zwakke punten naar voren. Tezamen leveren de kansen en bedreigingen en sterkten en zwakten de strategische aandachtspunten op voor de organisatie. Om deze strategische aandachtspunten te kunnen realiseren wordt op top-niveau binnen de organisatie een bedrijfsbeleid opgesteld. Het informatiebeleid is nodig om recht te doen aan het belang en de invloed van ICT op het functioneren van een organisatie. Het informatiebeleid vormt in feite een integraal onderdeel van het bedrijfsbeleid en doet uitspraken over:

 • Hoe om te gaan met bedrijfsgegevens
 • Hoe om te gaan met informatiesystemen
 • Hoe om te gaan met informatietechnologie
 • Hoe om te gaan met de werkorganisatie rond de informatievoorziening
 • Hoe om te gaan met de inzet van middelen t.a.v. de informatievoorziening

Bij de ontwikkeling van informatiebeleid gaat het erom voor bovengenoemde vijf punten strategische keuzes te maken en randvoorwaarden op te stellen voor het realiseren van het informatiebeleid.

Bron: Informatiebeleid, -planning en -architectuur, Daan Rijsenbrij

Laatst aangepast op maandag, 01 januari 2018 12:57  

Four steps to achievement: Plan purposefully. Prepare prayerfully. Proceed positively. Pursue persistently.

William A. Ward 

Banner
Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 108 gasten online
Artikelen

problems business caused management workman taylor quote

Banner

kunst van het heldere denken rolf dobelli

De kunst van het heldere denken
52 denkfouten die je beter aan anderen kunt overlaten
Rolf Dobelli

Bij Managementboek.nl | Bol.com

Lean boekentips

Toyota Kata Culture
Building Organizational Capability and Mindset through Kata Coaching
Mike Rother & Gerd Aulinger

Bij Bol.com | Managementboek

Bewaren

Banner