• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Lean Six Sigma Belangrijkste begrippen Lean Six Sigma (LSS): G
Belangrijkste begrippen Lean Six Sigma (LSS): G

[0-9] - [A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - [I] - [J] - [K] - [L] - [M] - [N] - [O] - [P] - [Q] - [R] - [S] - [T] - [U] - [V] - [W] - [X] - [Y] [Z]

 

lss woordenboek lean six sigma g glossary

Gage R&R

Techniek voor het beoordelen van de herhaalbaarheid (Repeatability) en de reproduceerdbaarheid (Reproducability) van een meetsysteem.

'Gage' staat voor de beoordeling van de hoeveelheid variatie in een meetsysteem in vergelijking met de totale variatie van het proces. Gage kan worden vertaald als meter (indicator). 'R&R' staan voor Repeatability en Reproducability, respectievelijk te vertalen met herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid. Variatie in meetuitkomsten kan zowel menselijke oorzaken hebben als oorzaken in het meetsysteem. Gage R&R meet de meetfouten in meetsystemen. Het is onderdeel van de Meet Systeem Analyse (MSA)

Alias: Gauge R&R.

Zie ook: Meetsysteemanalyse (MSA)

 

Gantt chart

Grafisch instrument om de activiteiten in de tijd te plaatsen en onderling te rangschikken. Door de activiteiten te ordenen in kolommen met een tijdsaanduiding, krijg je een overzichtelijk, maar niet te gedetailleerd planningsoverzicht.

Planningsgrafiek waarin wordt gevisualiseerd welke acties wanneer worden uitgevoerd.

Alias: Balkenschema, Staafschema of Strokendiagram

Zie ook: Projectplanning met een Gantt-diagram

 

Gap-analyse

Analyse gericht op het vaststellen van het verschil - letterlijk dus 'het gat' (gap) - is tussen de gewenste situatie (Soll) en de huidige situatie (Ist).

Een gap-analyse gebruik je om helder te krijgen voor welk probleem je een oplossing gaat zoeken. De analyse maakt zichtbaar wat het verschil is tussen waar je staat en waar je naartoe wil. Hierdoor krijg je niet alleen inzicht in op wat ervoor nodig is om dit verschil te overbruggen, maar ook in de implicaties van de verschillende veranderingen.
Op basis hiervan kun je beslissen welke veranderingen het beste als eerste doorgevoerd kunnen worden, bijv. omdat het 'quick wins' zijn, die snel resultaat opleveren.

 

Gegevensverzameling

Verzameling van gegevens, meestal gepresenteerd in de vorm van een tabel.Genchi Genbutsu

Gemba

Japanse term die werkvloer betekent, de plek waar de dagelijkse activiteiten plaatsvinden.

Werkvloer.

Gemba betekent in het Japans: 'de plaats waar de waarheid gevonden kan worden' oftewel de plaats waar waarde toegevoegd wordt. De werkvloer.

Japans voor ‘werkvloer’, de plek waar direct waarde wordt toegevoegd voor de klant.

Gemba is een Japans woord voor ‘echte plaats’, daar waar de echte actie plaatsvindt. In een bedrijf is de gemba de plaats waar de activiteiten worden uitgevoerd die voor de klant waarde toevoegen aan het product, de werkvloer. Go to Gemba betekent dat men naar de werkvloer toegaat om het proces te observeren en zo te verbeteren.

De werkvloer, waar daadwerkelijk waarde wordt toegevoegd.

Japans voor de ‘juiste plaats’. De gemba is de plek waar de waarde wordt gecreëerd en toegevoegd. Over het algemeen is dit de werkplaats, de shop floor, de fabriek.

Japans woord voor 'echte plaats', daar waar de echte actie plaatsvindt. In een bedrijf is de gemba de plaats waar de activiteiten worden uitgevoerd die voor de klant waarde toevoegen aan het product, de werkvloer. Go to Gemba betekent dat men naar de werkvloer toegaat om het proces te observeren en zo te verbeteren. Focus op de Gemba om meer waarde te creëren. Binnen productieorganisaties wordt de werkvloer vaak aangeduid als de Gemba. Andere organisaties hebben weer een andere Gemba. Verbeteringen op de Gemba leiden tot verbeteringen in de resultaten. Het is dus zeer belangrijk om op de Gemba te focussen.

Gemba is een Japans woord dat 'feitelijke plek' betekent, of de plek waar je werkt om waarde te creëren. In de productie is dit de fabriek. In elke branche zal de Gemba een andere plek zijn.

Alias: Go & see, Gemba walk, Gemba visit, Management by walking around

De plaats waar de activiteiten worden uitgevoerd die voor de klant waarde toevoegen, de werkvloer

Zie: Gemba volgens Masaaki Imai

 

Gemiddelde

Het gemiddelde (mean) bereken je door alle waarden in een getallenreeks op te tellen en deze uitkomst te delen door het aantal getallen dat bij elkaar is opgeteld.

De gevoeligheid van het gemiddelde voor uitschietende waarnemingen hangt sterk af van het totaal aantal waarnemingen.

De som van een aantal getallen gedeeld door het aantal getallen. Het is een graadmeter voor locatie

 

Genbutsu

Japans voor de gebruikte materialen. Dit zijn zowel onderdelen, halffabricaten, eindproducten en ook gereedschappen en hulpmiddelen.


Genchi genbutsu

Go and See for yourself. Het naar de werkvloer gaan om daar de werkelijkheid te bestuderen. Zie ook Jishuken.

Genchi laat zich vertalen als ‘de plek’, Genbutsu als ‘de middelen’. Als begrip verwijst het naar het gedrag om steeds te kijken op de plek waar de waarde wordt gecreëerd om te begrijpen hoe en waarom zaken gaan zoals ze gaan.

Gewoonte om problemen meteen op te lossen als ze zich voordoen, op de plek waar het probleem zich manifesteert: 'de actie opzoeken' (genchi) en 'met eigen ogen zien wat er daadwerkelijk gebeurt' (genbutsu).

'Genchi Genbutsu' is Japans voor 'teruggaan naar de bron' om de waarheden te vinden die nodig zijn om correcte beslissingen te nemen, en om consensus en doelstellingen te bereiken. Het idee is dat als de (top)manager het zelf niet direct gezien of ervaren heeft, zijn kennis per definitie incompleet is (vanwege de mogelijke ruis in het communicatiekanaal). Daarom moet het (top)management naar de werkvloer (terug naar de bron) om daar zelf te observeren en de problematiek te ervaren.

Een belangrijk principe binnen Lean is Genchi genbutsu wat 'Ga en kijk' betekent: om een situatie écht te begrijpen moet je naar de Gemba (de échte plek waar het werk gedaan wordt en waarde wordt toegevoegd voor de klant). Respecteer hier vooral het vakmanschap van de medewerkers en geef ze vooral de ruimte om zelf problemen op te lossen.

Japans voor 'feitelijke plek, feitelijk ding' wat duidt op de gewoonte om te 'gaan zien' om de feiten te verzamelen en problemen op te lossen op basis van de feiten.Gilde

Een gilde was een belangenorganisatie van personen die hetzelfde ambacht beoefenden. Ze hebben bestaan vanaf de middeleeuwen tot aan het eind van de 18e eeuw. In een gilde werd kennis en ervaring uitgewisseld. Nieuwe gildeleden werden opgeleid in het vak. Na een gedegen opleiding kon een leerling erkend worden als vakman met de titel ‘gezel’ en uiteindelijk kon hij de titel ‘meester’ verkrijgen na het succesvol afleggen van een gilde- of meesterproef.

 

Glossarium

Verzameling of lijst van - met name taalkundige - glossen. Een 'glos' of 'glosse' is een aantekening die bij een andere tekst is geschreven. Glossen geven vaak een commentaar op de tekst, waardoor deze beter te begrijpen is.

alfabetische lijst van bijzondere woorden of van vaktermen met hun verklaring

Zie ook: Begrippenlijst

 

 

Going to the Gemba

Gemba staat voor de werkvloer.

Go to Gemba of Genchi Genbutsu
• Betekent letterlijk: ga naar de werkvloer
• Zelf kijken naar het proces om echt te begrijpen wat er gebeurt in plaats van achter de computer te blijven zitten

Zie ook Genchi Genbutsu.

 

Grafiek

Tweedimensionale weergave van een PI waarbij de lopende variabele op de horizontale as wordt weergegeven en de vaste op de verticale. Eén van de zeven Tools van TPM.

Vertaling van gegevens naar een grafische vorm. Deze grafische weergave van gegevens maakt het mogelijk om een situatie snel en eenduidig te beoordelen.

 

Green Belt

Ondersteunt de Black belt als deelnemer in DMAIC-projecten en projectleider van kleine DMAIC-projecten.

Een Green Belt heeft zo’n 5-10 dagen training gehad in Lean Six Sigma. Een Green Belt is opgeleid om zelfstandig projecten te doen maar doet dit vaak naast een andere functie.

Zie ook: LSS: rollen binnen LSS + Tollgate review

 

Grondoorzaak

De diepere oorzaak van een probleem waarvan het wegnemen (oplossen) een substantiële bijdrage levert aan het succesvol oplossen van het probleem.

De daadwerkelijke oorzaak van een probleem en niet een symptoom.

 

Alias: kernoorzaak, root cause

 

Grootheid

Getalsmatig uit te drukken begrip,

Begrip, dat zich leent voor getalsmatige vastlegging en verwerking.

 

GRPI-model

'GRPI' is een acroniem van Goals, Roles, Processes  en Interpersonal Relationships; vier aspecten die goed ingevuld moeten zijn voor een effectief team. Met behulp van een GRPI-checklist kun je teamleden deze aspecten laten scoren en krijg je inzicht in de effectiviteit van het team.

Zie ook: LSS: Effectieve teams met het GRPI-model


Gyakusetsu (paradox)

Vermogen om blijvend interne paradoxale spanningen te creëren en die te gebruiken voor optimalisatie én innovatie.

Belangrijke 'zachte' kan van/binnen het Toyota Productiesysteem (TPS). Het gaat dus om het managen van paradoxen: managers moeten om kunnen gaan met schijnbare tegenstrijdigheden. Niet alleen plannen, controleren en oplossen, maar ook onvoorspelbaarheid en variatie toestaan, is nodig voor het continu verbeteren van de organisatie. Organisaties moeten zodanig worden (in)gericht dat er tegelijktijdig kan worden voldaan aan exploratie (innovatie) én exploitatie (effiëntie).

 

 

Laatst aangepast op dinsdag, 11 mei 2021 07:27  

Als je geen tijd hebt om iets goed te doen, waar haal je dan de tijd vandaan om je fouten te corrigeren?

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 164 gasten online
Artikelen

greatest waste deming failure quote

Banner
Banner

advice trap michael bungay stanier

How to Tame Your Advice Monster
And Other Practical Strategies to Say Less, Ask More, and Build Your Coaching Habit
Michael Bungay Stanier

Bij Bol.com | Managementboek
Lean boekentips

Banner