• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Beïnvloeden van gedrag (boekentip)
Gepubliceerd in Boeken over persoonlijke effectiviteit
E-mail Afdrukken

beinvloeden gedrag joseph grenny

Beïnvloeden van gedrag
De nieuwe wetenschap om verandering te leiden
Joseph Grenny, Kerry Patterson, David Maxfield, Ron McMillan, Al Switzler

Bij Managementboek

Laatst aangepast op zaterdag, 16 mei 2020 08:01  
Omdenken met Stephan Ledder
Gepubliceerd in Citaten: omdenken
E-mail Afdrukken

citaat

De grootste misser van oud zijn is willen vasthouden aan wat je had. De grootste misser van jong zijn is willen wat je niet hebt.

Stephan Ledder

Laatst aangepast op maandag, 04 mei 2020 07:46  
Complex leiderschap volgens Edgar Schein
Gepubliceerd in Citaten: leiderschap
E-mail Afdrukken

citaat

In an increasingly complex world, appointed leaders simply don't know enough to decide what is new and better.

Edgar Schein

Laatst aangepast op maandag, 04 mei 2020 07:45  
Belangrijke onderwijskundige begrippen - Infografiek (infographic)
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

leren learn

Infografiek (infographic)


Definitie

Informatieve illustratie die weergave geeft van verschillende objecten met een combinatie van tekst en beeld.

Alias: ...

Zie ook:

infografiek infographic

Wat is een infografiek?

Sinds een aantal decennia worden online en in gedrukte media frequent infografieken (ook wel infographics genoemd) gebruikt om informatie weer te geven. Een infografiek is een grafische weergave met tekst, afbeeldingen en grafieken om informatie op een heldere manier te communiceren. De meeste infografieken duiken op als een statische afbeelding in gedrukte media of op webpagina's, maar er worden ook steeds vaker interactieve infografieken gemaakt. Daarbij kan de lezer bijvoorbeeld videofragmenten aanklikken of de manier waarop bepaalde gegevens worden gevisualiseerd wijzigen door bepaalde criteria aan te passen of al dan niet te selecteren.

(...)

Je kunt infografieken inzetten om de nieuwsgierigheid van leerlingen te prikkelen, als een visuele ondersteuning van de leerstof, om voorkennis te activeren of om leerlingen te helpen om verbanden te leggen of aan het denken te zetten. Nog krachtiger wordt het wanneer je leerlingen zelf hun verhaal laat vertellen met behulp van een infografiek. Op dat moment worden ze aangespoord tot een kritische verwerking van het materiaal en krijgen ze de kans om hun zoek- en schrijfvaardigheden en het bewust leren omgaan met auteursrechten aan te scherpen.

- Infografieken komen tegemoet aan de groeiende wens en noodzaak om snel door grote hoeveelheden informatie te kunnen zappen om er de essentie uit te halen. Een goede infografiek slaagt erin niet alleen in om met behulp van tekst, grafieken en beelden complexe informatie op een beknopte manier voor te stellen en zo de cognitieve belasting te beperken. Tegelijkertijd ontstaat er een beter begrip of wordt er een dieper inzicht verworven in bepaalde evoluties, trends of verbanden.

* Een bijkomende troef is hun deelbaarheid. Via verschillende web 2.0-toepassingen zoals Twitter, Pinterest en Facebook kun je infografieken gemakkelijk online delen. Bovendien bestaan er intussen verschillende digitale tools waarmee je zelf een infografiek kunt ontwerpen en delen met anderen.

* De Cognitive Load Theorie (Sweller) stelt dat ons werkgeheugen slechts een beperkte hoeveelheid informatie tegelijkertijd kan verwerken-. Grafische voorstellingen, zoals infografieken, kunnen ervoor zorgen dat de cognitieve belasting van ons werkgeheugen wordt verlaagd, waardoor de informatie makkelijker te verwerken is.

* Volgens de Dual Coding Theory’ heeft ons geheugen twee cognitieve subsystemen voor informatieopslag. Eén systeem is gespecialiseerd in de verwerking van non-verbale informatie. Het andere in het omgaan met verbale informatie. Door informatie in een visuele zowel als een verbale vorm aan te bieden, bijvoorbeeld met behulp van een infografiek, worden beide beschikbare cognitieve subsystemen (non-verbaal en verbaal) geactiveerd. Daardoor wordt de opslag bevorderd en krijgt ons geheugen meer aanknopingspunten om de informatie opnieuw op te roepen.

* De Cognitive Theory of Multimedia Learning™ stelt dat je leermaterialen het best multimediaal uitwerkt. Kennis wordt beter verwerkt wanneer een tekst ook beelden bevat, zoals bijvoorbeeld bij een infografiek. Om een optimaal leerresultaat te verkrijgen, moet je wel rekening houden met verschillende specifieke ontwerpprincipes (zie hoofdstuk 1). Zo is het onder andere belangrijk dat de tekst zo dicht mogelijk bij het relevante beeld staat afgedrukt (spatial contiguity principle); dat tekst en afbeeldingen tegelijkertijd worden aangeboden (temporal contiguity principle) en dat er geen overbodige informatie wordt toegevoegd (coherence principle).

Bron: Mind the map: krachtige tools om leren in beeld te brengen, Tommy Opgenhaffen


infografiek infographic

Infographic

Een infographic of informatieve illustratie geeft een informatieve weergave van verschillende objecten met een combinatie van tekst en beeld. Dit kan voorkomen in de vorm van een kaart, grafiek, bord, instructieve tekening of een interactieve applicatie. Ze is bedoeld voor het overdragen van informatie, data en kennis. Het wordt toegepast door journalisten in nieuws- en achtergrondartikelen, in financiële jaarverslagen, in openbaar vervoerssystemen als verklarend beeld, en voor wetenschappelijke of educatieve doeleinden.

De term infographic is verkorting van de Engels term: "information graphics". In het Nederlands is dit begrip niet nader gedefinieerd en er bestaat geen overeenstemming, welke vormen van informatieontwerpen onder de "infographic" vallen.

De infographic is een grafische weergave van informatie in de vorm van grafieken, diagrammen of strip-achtige illustraties. Binnen deze vormen wordt gebruikgemaakt van bijvoorbeeld fotografie, lijntekeningen, kleurcoderingen, teksten, cijfers, of een combinatie ervan. Alle elementen in die infographics geven informatie over actuele gebeurtenissen, of bevat een analyse van de gebeurtenissen of becommentarieert deze juist. Maar de infographic kan ook gerelateerde achtergrondinformatie weergeven.

Volgens Nigel Holmes rekent men de gewone kaart, die informatie over de omgeving weergeeft, niet tot de infographics. Infographic zijn gekoppeld aan processen of gebeurtenissen en tonen daarover gegevens. Deze gebeurtenis kan fictief zijn, gelogen, of duizenden jaren geleden plaats hebben gevonden. Dat zorgt wel weer voor een volgende onderverdeling in de infographics. Namelijk een onderverdeling naar de toepassing van de infographic. Die onderverdeling is gekoppeld aan de tijd die beschikbaar is om de infographic te fabriceren, waaraan uiteraard een financiële overweging aan ten grondslag ligt. Voor de infographics zorgt de tijdsdruk ervoor dat er twee stromingen zijn binnen de productie van deze visuele kunstwerken. Infographics worden gemaakt voor media met een langere ontwikkelingstijd en voor media die de actuele nieuwswaarde naar voren willen brengen. Infographics voor nieuwsmedia en voor tijdschriften (achtergronden). Het verschil tussen de pictogram en de infographic zit dus zowel in de vorm, de opzet en het doel als in de functie.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Infographic

infografiek infographic

Infographic


Ook wel: infografiek

Dikwijls worden in communicatie-uitingen afbeeldingen gebruikt om tekst te versterken. Bij een infographic zijn tekst en afbeeldingen één geïntegreerd geheel. Infographics worden gebruikt om op snelle en duidelijke wijze informatie over te brengen. Het inzetten van infographics wordt ook wel aangeduid als datavisualisatie.

Bij een infographic kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een grafiek, instructieschema of plattegrond. Bij een infographic ziet kan de lezer in één oogopslag (of in stappen) kennis nemen van informatie. Dit maakt de informatie in een infographic toegankelijker dan wanneer deze in een kale tekstvorm zou worden gepresenteerd.

Een infographics kan onderdeel zijn van een geheel, zoals bij een krantenartikel over een verkiezingsuitslag vaak een afbeelding van een landkaart wordt geplaatst met stemgedrag per gemeente.

Een infographic kan ook op zichzelf staan. Dan is het vaak een grotere afbeelding waarin meerdere grafieken en schema's worden gecombineerd met tekst om in één keer een bepaalde boodschap over te brengen. Je zou ze kunnen zien als een mini-rapport. Dit soort infographics kom je veel tegen op het internet, waar ze onder gemakkelijk worden gedeeld via weblogs en sociale media.

Bron: https://www.marketingtermen.nl/begrip/infographic

infografiek infographic

Een infographic is een goed idee als je informatie in één oogopslag helder in beeld wil brengen. Met infographics leggen we issues niet alleen uit, maar plaatsen ze ook in een bredere context. We analyseren, structureren en visualiseren de data zodat deze direct betekenis krijgen voor je doelgroep.

Bron: https://hollandsemeesters.nl/animaties-infographics/


infografiek infographic

Een goede infografiek beperkt de cognitieve belasting. Het is een snelle manier om veel informatie zapklaar te maken. De kijker haalt er snel de essentie uit. En je kunt infografieken gemakkelijk delen via Twitter, Pinterest of Faceboek. Er bestaan verschillende handige webtools om zelf mooie infografieken te maken. Piktochart, Infogr.am en Easel.ly bijvoorbeeld.

Bron: Scanbaar schrijven: aandacht vangen van lezers met weinig tijd, Mark Van Bogaert

infografiek infographic

Schema's


Een conceptueel schema gebruik je om de relatie tussen begrippen weer te geven. Je legt daarbij iets uit wat voor lezers helderder zal worden dankzij jouw visualisatie. Bijv. organisatieschema's en stroomschema's (over processen).

Een andere verzamelnaam voor dit soort schema's is 'infografieken'. Een infografiek kan de samenhang tussen complexe dingen mooi in beeld brengen. Het is bijna altijd een combinatie van tekst en beeld in een meer vrije vorm. Een weerkaartje in de krant is een voorbeeld van een infografiek.

Bron: Rapporteren, Marcel Heerink


infografiek infographic

 

Het oog wil ook wat


Een eenvoudige boodschap wordt vaak helderder als je overbodige informatie schrapt. Soms is bijkomende informatie wel vereist. Datavisualisatie kan de perfercte oplossing vormen om je boodschap te vereenvoudigen. Dankzij een inspirerend beeld kan de kijker de boodschap interpreteren, gaten opvullen en conclusies trekken uit een abstract concept. Het valt op dat ons visuele systeem zich uitstekend leent voor visuele analyses. Visualisatie biedt gegevens een context waardoor je ze sneller kunt interpreteren. Doeltreffende datavisualisaties gaan verder dan esthetiek. Ze laten [helpen'] om snel de juiste conclusies te trekken uit een overdaad aan informatie.

Bron: Meer met minder: hoe minder tot succes kan leiden in organisaties, Cyriel Kortleven

infografiek infographic

 

Infographic


An abbrevation of 'information graphic'. This term has gained popularity recently based on the increased use of graphics in online marketing over the past few years. Some use of this term to connote the unique format that has been widely adopted for this application, which is characterized by illustration, large typography, and long, vertical orientation displaying an assortiment of facts. We refer to such graphics as editoral infographics.

(...) Simply put, an infographic uses visual cues to communicate information. ... It can be as simple as a road sign of a man with a shovel that lets you know there is construction ahead, or as complex as a visual analysis of the global economy.


Bron: Infographics: The Power of Visual Storytelling, Jason Lankow, Josh Ritchie, Ross Crooks

Tags:
Laatst aangepast op maandag, 01 juni 2020 08:46  
Lean Robotics (boekentip)
Gepubliceerd in Boeken over Lean Six Sigma
E-mail Afdrukken

lean robotics rpa jeroen schijns

Lean Robotics
Lean & RPA, de winnende combinatie
John Maes, Jeroen Schijns

Bij Bol.com | Managementboek

 
 

Laatst aangepast op zaterdag, 09 mei 2020 18:40  
Comfortabel veranderen met Eliyahy M. Goldratt
Gepubliceerd in Citaten: verandermanagement
E-mail Afdrukken

citaat

When people are operating within their comfort zone, you can expect open minds and action; when they are pushed outside their comfort zone, expect hesitance and resistance.

Eliyahu M. Goldratt

Laatst aangepast op maandag, 04 mei 2020 07:44  
Formeel en informeel leren volgens Jan Willem van de Boogert
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

leren learn

Jan Willem van den Boogert beschrijft in zijn boek Praktijkgericht opleiden - al doende leren in de beroepspraktijk het verschil tussen formeel leren en informeel leren:

praktijkgericht opleiden jan willem boogert leren beroepspraktijk

Formeel en informeel leren

Met formeel leren wordt het opdoen van leerervaringen bedoeld in een geconstrueerde setting: een cursus, een training, een leergang, een coachingsgesprek, of in andere kaders. Doorgaans wordt formeel leren begeleid door iemand die daartoe is opgeleid. De tegenpool: het informele leren is het leren dat verloopt in een niet-georganiseerde setting. Heel veel leren in werksituaties en ook in het dagelijks leven verloopt op informele wijze.

Als we kijken naar wat we tot nu toe geleerd hebben, zullen we ontdekken dat we zowel in formele kaders als in informele situaties hebben geleerd. Zo hebben veel mensen zich zonder enige cursus computerprogramma's eigen gemaakt, en heeft iemand die ik laatst sprak, leren zeilen door met een klein bootje het water op te gaan.

Bron: Praktijkgericht opleiden - al doende leren in de beroepspraktijk, Jan Willem van den Boogert

Tags:
Laatst aangepast op zaterdag, 18 april 2020 18:30  
Managem memory for deeper learning (boekentip)
Gepubliceerd in Boeken over Lean Six Sigma
E-mail Afdrukken

manage memory deeper learning patti shank

Manage Memory for Deeper Learning
21 Evidence-Based and Easy-To-Apply Tactics That Support Memory While Learning and Beyond
Patti Shank

Bij Bol.com

 

Laatst aangepast op woensdag, 29 april 2020 08:05  
Leiderschap volgens Noel Tichy
Gepubliceerd in Citaten: leiderschap
E-mail Afdrukken

citaat

The ultimate test for a leader is not
whether he or she makes smart decisions and
takes decisive action, but whether he or she
teaches others to be leaders...

Noel Tichy

Laatst aangepast op maandag, 04 mei 2020 07:43  
Advieswerk in verwaarloosde organisaties (boekentip)
Gepubliceerd in Boeken over management
E-mail Afdrukken

advieswerk verwaarloosde organisaties adviseurs joost kampen

Advieswerk in verwaarloosde organisaties
Theorie en praktijk voor externe en interne adviseurs
Joost Kampen

Bij Bol.com | Managementboek


 

Laatst aangepast op zaterdag, 09 mei 2020 18:35  


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 

Je hoeft niet in een boom te hangen om een eikel te zijn.

Banner
Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 128 gasten online
Artikelen

why jim rohn

Banner

ik krijg altijd gelijk lars duursma

Ik krijg altijd gelijk
Hoe je iedereen overtuigt
Lars Duursma, Job ten Bosch, Take Ligteringen

Bij Bol.com | ManagementboekLean boekentips

Banner