• Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Klantgericht volgens Steve Jobs
Gepubliceerd in Citaten: kwaliteit
E-mail Afdrukken

citaat

Get closer than ever to your customers. So close that you tell them what they need well before they realize it themselves.

Steve Jobs

Tags:
Laatst aangepast op maandag, 26 februari 2018 07:20  
Omdenken met Jenna Lyons
Gepubliceerd in Citaten: omdenken
E-mail Afdrukken

citaat

You can't fix yesterday. And don't beat yourself up over it - the only reason to beat yourself up is if you don't learn from it.

Jenna Lyons

Laatst aangepast op maandag, 26 februari 2018 07:19  
SMART doelen stellen volgens Arjan Eleveld
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

doelen stellen smart arjan eleveld

Arjan Eleveld beschrijft in zijn boek Maak je organisatie FIT - verbeteren zonder reorganiseren het nut en de noodzaak van doelen die SMART geformuleerd zijn:

SMART arjan eleveld

De kunst van het formuleren

Goede doelstellingen zijn natuurlijk 'SMART' geformuleerd. Alleen dan kun je objectief vaststellen of ze zijn gehaald of niet. SMART is een acroniem en staat voor: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdbepaald. Een voorbeeld van een SMART-doelstelling is: 'Over geheel 2011 is het klachtenpercentage voor de afdeling (gelijke meetmethode als vorig jaar) gedaald naar 0,7 procent'.

Allereerst: wat is vastgesteld is een beoogd resultaat, niet de acties die nodig zijn om het klachtenpercentage te verlagen. Verder is het resultaat Specifiek, het gaat niet over het gehele functioneren van de afdeling, maar over de klanttevredenheid en de daarmee samenhangende klachten. Blijkbaar is de tevredenheid nu te laag en moet het klachtenpercentage dus dalen.

De doelstelling is Meetbaar geformuleerd, de meetmethode staat er voor de zekerheid nog even bij genoemd. Het gaat om een verhoudingsgetal, bijvoorbeeld het aantal binnengekomen klachten op de website gedeeld door het totaal aantal bezoeken van klanten.

Aan de formulering is niet te zien of deze is overeengekomen en geaccepteerd door en daarmee dus Acceptabel voor de verantwoordelijke uitvoerder. Dat is echter een belangrijke voorwaarde, een doelstelling is niet motiverend en minder richtinggevend wanneer deze niet is overeengekomen.

Om tot overeenstemming te komen moet de doelstelling ook Realistisch zijn. Dat wil zeggen: haalbaar in de praktijk, maar ook voldoende uitdagend. Als het klachtenpercentage al jarenlang 2,0 procent zou zijn, is 0,7 procent waarschijnlijk geen realistische doelstelling. Hierbij kunnen ook bepaald randvoorwaarden behoren. Dit zijn omstandigheden die buiten de beïnvloedingssfeer van de uitvoerder liggen, maar die wel een grote invloed kunnen hebben op het resultaat. Indien bijvoorbeeld een nieuw automatiseringssysteem wordt ingevoerd, kan dit de te leveren kwaliteit van de afdeling sterk negatief beïnvloeden. Dit kan leiden tot een toevoeging op de eerder geformuleerde doelstelling. Bijvoorbeeld: 'Over geheel 2011 is het klachtenpercentage voor de afdeling (gelijke meetmethode als vorig jaar) gedaald naar 0,7 procent, tenzij in 2011 het nieuwe automatiseringssysteem voor de afdeling wordt ingevoerd.

Sommigen zijn van mening dat de R zou moeten staan voor Relevant. Realistisch hoef je, volgens deze opvatting, sowieso niet te noemen omdat je een doelstelling pas accepteert als deze realistisch is. En Relevant is ook van belang. Je wilt immers geen doelstellingen overeenkomen die er niet of nauwelijks toe doen, het moet gaan om de werkelijke hoofdzaken. Voor deze benadering is wat te zeggen.

Ten slotte, de doelstelling moet Tijdbepaald zijn, het moet duidelijk zijn op welke datum het resultaat moet zijn bereikt of over welke periode het functioneren wordt gemeten.

SMART is zeker niet het enige acroniem dat in dit verband de ronde doet. Inmiddels wordt ook gesproken over: AMORE (Ambitieus, Motiverend, Onderscheiden, Relevant, Echt), over MAGIE (Meetbaar, Acceptabel, Gecommuniceerd, Inspirerend en Echt) of over RUMBA (Realistic, Understandable, Measurable, Behaviour, Attainable).

In mijn optiek doet het er niet zoveel toe waarvoor je kiest. Het zijn grappige lijstjes die de kenmerken van een goede doelstelling proberen te pakken. De essentie is dat hierdoor wordt bereikt dat mensen in de organisatie een antwoord krijgen op die belangrijke vraag: 'What is my job?' Een goed hulpmiddel hierbij is de volgende vraag: 'Wat zou je als bewijs accepteren dat er uitstekend is gefunctioneerd?' Het (meetbare) antwoord op die vraag is de doelstelling waar je naar op zoek bent.

Bron: Maak je organisatie FIT - verbeteren zonder reorganiseren, Arjan Eleveld

 

 

Laatst aangepast op maandag, 26 februari 2018 08:16  
Omdenken met Otto Lilienthal
Gepubliceerd in Citaten: motivatie
E-mail Afdrukken

citaat

To invent an airplane is nothing, to build one is something, to fly is everything.

Otto Lilienthal

Laatst aangepast op maandag, 26 februari 2018 07:18  
Omdenken volgens Vince Lombardi
Gepubliceerd in Citaten: omdenken
E-mail Afdrukken

citaat

The man on top of the mountain didn't fall there.

Vince Lombardi

Laatst aangepast op maandag, 26 februari 2018 07:16  
Bluff Your Way Into Draaitabellen
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

draaitabel excel tabel analyseren

Een draaitabel is een hulpmiddel voor het samenvatten, ordenen of analyseren van gegevens uit een tabel.

De term 'draaitabel' is afgeleid van het feit dat je als het ware elke keer een nieuw beeld krijgt van de data door de kolomvelden met de rijvelden te wisselen, in de zin van: kolommen worden rijen, rijen worden kolommen (lees: draaien).

Met behulp van de volgende vier stappen maak je een draaitabel:

(1) Selecteer een cel in de tabel
(2) Selecteer de menu-optie "Invoegen"
(3) Selecteer de optie "Draaitabel"
(4) Klik op "OK" in het "Draaitabel maken"-scherm

Er verschijnt nu een nieuw werkblad met en Draaitabel-afbeelding. Zodra je hierop klikt verschijnen:

(a) Veldlijst: de lijst met draaitabelvelden, deze lijst is samengesteld uit de velden uit de te analyseren tabel
(b) Vier gebieden:

- Rapportfilter
- Kolomlabels
- Rijlabels
- -waarden

Door de velden te selecteren in de veldlijst en deze te slepen naar één van de vier gebieden, stel je een overzicht samen van de gegevens uit de tabel die je wilt analyseren.

Bron: Het nut van Draaitabellen


Laatst aangepast op zaterdag, 17 februari 2018 21:23  
10 gouden coachingsregels volgens Marijke Lingsma
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

10 gouden coachings regels marijke lingsma coaching

Marijke Lingsma geeft in haar CoachingWaaier - voor managers 10 regels om goed te coachen:

starr vraagmethode coaching marijke lingsma

 

 1. Wees een OEN (open, eerlijk, nieuwsgierig).

 2. Gebruik LSD (luisteren, samenvatten, doorvragen).

 3. Laat OMA thuis (oordelen, meningen, adviezen).

 4. Wees 'lui' (eigenaarschap blijft bij de medewerker(s)).

 5. Blijf een 'dom blondje' (nee, ik snap het niet, vertel...).

 6. Storingen (rondom het proces) hebben voorrang.

 7. Zwem onder de waterlijn (opvattingen, zelfbeeld, motivatie).

 8. Wees duidelijk over de 'meetlat' (welk gedrag wens je te zien als resultaat).

 9. Houd je petten uit elkaar (pet van de leider houd je altijd op: visie, missie, doelen en waarden van de organisatie, pet van de manager: structuur, controle, beoordelen etc., pet als coach: ontwikkelingsgericht op de medewerker).

 10. Let op patronen in gedrag en opvattingen in de hier-en-nu-situatie (1x = toeval, 2x = opmerkelijk, 3x = patroon).

 

Bron: CoachingWaaier - voor managers, Marijke Lingsma en Situatie, Taak, Actie, Resultaat

Laatst aangepast op zaterdag, 27 januari 2018 17:59  
Problemen volgens Earl Nightingale
Gepubliceerd in Citaten: omdenken
E-mail Afdrukken

citaat

Your problem is to bridge the gap which exists between where you are now and the goal you intend to reach.

Earl Nightingale

Tags:
Laatst aangepast op maandag, 26 februari 2018 07:07  
Continu verbeteren volgens John Hunter
Gepubliceerd in Lean-tegeltje
E-mail Afdrukken

continu verbeteren john hunter

Tags:
Laatst aangepast op maandag, 26 februari 2018 07:31  
Standaardisatie volgens W.E. Deming
Gepubliceerd in Citaten: kwaliteit
E-mail Afdrukken

citaat

Standardization does not mean that we all wear the same color and weave of cloth, eat standard sandwiches, or live in standard rooms with standard furnishings. Homes of infinite variety of design are built with a few types of bricks, and with lumber of standard sizes, and with water and heating pipes and fittings of standard dimensions.

W. Edwards Deming

Tags:
Laatst aangepast op maandag, 26 februari 2018 07:03  


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 

Focus on a few key objectives ... I only have three things to do. I have to choose the right people, allocate the right number of dollars, and transmit ideas from one division to another with the speed of light. So I'm really in the business of being the gatekeeper and the transmitter of ideas.

Jack Welch

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 245 gasten online
Artikelen

knowledge wisdom buy money something acquire doing taiichi ohno lean

Banner

harder praten helpt niet boersma gagestein

Harder praten helpt niet
Zeven ongehoord goede strategieën om wél te overtuigen
Job Boersma & Sarah Gagestein

Bij Bol.com | Managementboek

Bewaren

Lean boekentips

The Hoshin Kanri Forest
Lean Strategic Organizational Design
Javier Villalba-Diez

Bij Bol.com


Banner