• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Kanban volgens David Anderson
Gepubliceerd in Citaten: verandermanagement
E-mail Afdrukken

citaat

Many of results of Kanban are counterintuitive. What appears to be very mechanical approach - limit WIP and pull work - actually has profound effects on people and how they interact with one another.

David Anderson

Laatst aangepast op maandag, 01 januari 2018 16:42  
Lean organization (boekentip)
Gepubliceerd in Boeken over Lean Six Sigma
E-mail Afdrukken

lean organization tools toyota production system office andrea chiarini

Lean Organization
from the Tools of the Toyota Production System to Lean Office
Andrea Chiarini

Bij Bol.com | Managementboek

Laatst aangepast op donderdag, 04 januari 2018 05:12  
De 8 W's van een projectplan
Gepubliceerd in Management
E-mail Afdrukken

8 w projectplan

Een checklist voor een projectplan is of antwoord is gegeven op acht vragen:

  1. Waarom? Welk doel willen we met dit plan bereiken?

  2. Wat? Welke resultaten leveren we op?

  3. Wie? Wie hebben we nodig om de resultaten op te leveren?

  4. Wanneer? Hoe ziet de planning eruit?

  5. Waar? Waar voeren we het project uit?

  6. Welke wijze? Op welke wijze gaan we het project uitvoeren? Welke aanpak kiezen we?

  7. Waarmee? Wat hebben we nodig aan hulpmiddelen, methoden, enzovoort om de resultaten op te leveren?

  8. Whoops! Wat kan er allemaal misgaan? Welke risico's kleven er aan het project en welke maatregelen kunnen we nemen?

 

Laatst aangepast op vrijdag, 29 december 2017 22:09  
Omdenken met Eric Sevareidv
Gepubliceerd in Citaten: omdenken
E-mail Afdrukken

citaat

The major cause of problems are solutions.

Eric Sevareidv

Laatst aangepast op maandag, 01 januari 2018 16:40  
Agendashift (boekentip)
Gepubliceerd in Boeken over verandermanagement
E-mail Afdrukken

agendashift mike burrows

Agendashift
Clean conversations, coherent collaboration, continuous transformation
Mike Burrows

Bij Leanpub

 

Laatst aangepast op woensdag, 03 januari 2018 20:45  
Continu verbeteren met Shigeo Shingo
Gepubliceerd in Lean-tegeltje
E-mail Afdrukken

purpose improvement easier better faster cheaper priority shigeo shingo lean

Tags:
Laatst aangepast op woensdag, 03 januari 2018 20:08  
Billijkheidstheorie van Adams
Gepubliceerd in Management
E-mail Afdrukken

stacy adams inequity billijkheidstheorie

De billijkheidstheorie van J. Stacy Adams gaat ervan uit dat een medewerker de relatie tussen inspanning en opbrengst 'billijk' moet vinden. Er zijn drie situaties mogelijk:

(1) Relatie tussen inspanning en opbrengst wordt door medewerker ervaren als zijnde 'in balans'

(2) Medewerker voelt zich ondergewaardeerd, met als mogelijk reactie(s):

- vragen om opslag

- minder hard werken

- verklaring verzinnen voor ongelijkheid

- proberen input/output van anderen te beïnvloeden

- weggaan

(3) Medewerker voelt zich overgewaardeerd, met als mogelijk reactie(s):

- langer en harder gaan werken

- voorstellen salarisverlaging

- rationaliseren situatie ('ik ben het waard')

- proberen opbrengst van collega's te verhogen

Bron:  De Managementtoolbox (Ronald Buitenhuis & Marike van Zanten)

Laatst aangepast op vrijdag, 29 december 2017 22:06  
Management volgens Konosuke Matsushita
Gepubliceerd in Citaten: management
E-mail Afdrukken

citaat

Voor ons bestaat de essentie van management uit de kunst om de intellectuele krachten van al onze medewerkers te mobiliseren.

Konosuke Matsushita

Laatst aangepast op maandag, 01 januari 2018 16:26  
Prestatie-inidcaotren volgens Tom van Yperen, Jan Willem Veerman & Bas Bijl
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

pdsc plan do study act nolan

Tom van Yperen, Jan Willem Veerman en Bas Bijl beschrijven in hun boek Zicht op effectiviteit hoe je de PDSA-cyclus van Nolan en prestatie-indicatoren gebruikt om prestaties te managen:

plan do study act pdsa prestatie-indicator

Nolan's PDSA-cyclus formuleert welke kwaliteitseisen gelden ten aanzien van de resultaten:

(1) formuleer welke kwaliteitseisen gelden ten aanzien van de resultaten en stel een plan op om de uitgevoerde activiteiten op die resultaten te toetsen (Plan), (2) voer het plan uit (Do), (3) bestudeer de resultaten (Study) en (4) zorg indien nodig voor bijsturing en verbeteracties (Act).

De maatstaven om al dan niet van goede kwaliteit te spreken worden bepaald door de doelen ... en de kwaliteitsnormen die men hanteert. Prestatie-indicatoren geven aan hoe goed of slecht de organisatie scoort ten aanzien van die normen.

(..)

Een prestatie-indicator is een onderwerp waarop gemeten wordt in welke mate een prestatie wordt geleverd. ... Een prestatie-indicator is ingebed in een systeem van evaluatie en verbetering van de organisatie. Een bekend model in dat kader is de Balanced Scorecard. De kern daarvan komt op het volgende neer.

- Een organisatie heeft een visie of een missie ten aanzien van wat zij wil bereiken. Deze leidt tot de benoeming van factoren die het succes van de organisatie bepalen. De succesbepalende factoren kunnen op verschillende aspecten betrekking hebben (zoals klanten, financiële aspecten, bedrijfsprocessen, lerend vermogen).
- Een prestatie-indicator is een meetbare eenheid die aangeeft in welke mate een succesbepalende factor aanwezig is.
- Een doel ('norm') is in het model opgevat als een te bereiken waarde op de prestatie-indicator.
- Uitgangspunt is dat prestatie-indicatoren iemand of iets in de organisatie moeten aanspreken opeen verantwoordelijkheid en een bevoegdheid. Immers, wat heeft het voor zin om te meten of [de prestatie-indicator op, onder of boven de norm scoort] en vervolgens niemand in de organisatie verantwoordelijk of bevoegd is om daar iets aan te doen?
- Om de prestaties te realiseren worden er verbeteracties ingezet. Deze acties worden idealiter zo gekozen, dat deze maximaal bijdragen aan de succesbepalende factoren en daarmee ook aan de realisering van de missie of de visie.

De kuns is dus om die prestatie-indicatoren te selecteren, die een bijdrage leveren aan een doelbewuste en (be)stuurbare verbetering die pas bij de belangrijkste taken van de organisatie.

Bron: Zicht op effectiviteit, Tom van Yperen & Jan Willem Veerman (red.)Laatst aangepast op vrijdag, 29 december 2017 08:17  
Diep werk (boekentip)
Gepubliceerd in Boeken over persoonlijke effectiviteit
E-mail Afdrukken

diep werk cal newport werken aandacht wereld afleiding

Diep Werk
Werken met aandacht in een wereld vol afleiding
Cal Newport

Bij Bol.com | ManagementboekLaatst aangepast op maandag, 01 januari 2018 19:28  


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

There is no monument dedicated to the memory of a committee.

Lester J. Pourciau

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 143 gasten online
Artikelen

local optimization leas global inefficiencies goldratt

naked presenter garr reynolds

The Naked Presenter
Delivering Powerful Presentations With Or Without Slides
Garr Reynolds

Bij Bol.com


Lean boekentips

Banner