• Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Veranderen volgens Blaise Pascal
Gepubliceerd in Citaten: verandermanagement
E-mail Afdrukken

citaat

People are generally better persuaded by the reasons which they have themselves discovered than by those which have come into the mind of others.

Blaise Pascal

Laatst aangepast op woensdag, 14 maart 2018 08:10  
Problematische oplossingen volgens Eric Sevareidy
Gepubliceerd in Citaten: omdenken
E-mail Afdrukken

citaat

The major cause of problems are solutions.

Eric Sevareidv

Laatst aangepast op woensdag, 14 maart 2018 08:09  
Johari-kwadrant volgens Dennis Steussy & Stephan Seegers
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken
Wat zie ik van mijzelf?
Wat zie ik niet van mijzelf?
Wat ziet de ander bij mij?

 

Gebied I

Overeenstemming

 

 

Gebied II

Mogelijk gebied voor confrontatie & conflict

Wat ziet de ander niet bij mij?

 

Gebied III

Mogelijk gebied voor confrontatie & conflict

 

 

Gebied IV

Kan ontdekt worden bij geheel nieuwe en onbekende situaties

 

 

In het boek Vechtkunst voor managers - breng meer kracht in je organisatie beschrijven Dennis Steussy en Stephan Seegers het zgn. Johari-kwadrant:

johari kwadrant steussy seegers

[Het Johari-kwadrant] komt er kort gezegd op neer dat er vier gebieden zijn waar we 'ik' kunnen zeggen en waar we dus grenzen trekken.

Het meest bekende gebied (gebied I) is het gebied waar we ons bewust zijn van eigenschappen en kwaliteiten én van mindere kanten van onszelf - aspecten die ook door anderen als zodanig worden gezien. Een voorbeeld: ik vind mezelf gul en een ander prijst mij om zijn gulheid. Dit is het gebied waar duidelijk is wat binnen de grens valt en wat erbuiten. Binnen dit gebied zijn we op ons gedrag aanspreekbaar, we willen er verantwoordelijkheid voor nemen. Maar er bestaan gebieden (gebieden II en III) waarvan we ons niet bewust zijn - evenmin als anderen - en mogelijk ook niet willen zijn.

Ik vind mezelf bijvoorbeeld erg gul, maar ondertussen laat ik de ander wel voor zijn eigen maaltijd betalen. Dit zijn gebieden waarin confrontaties kunnen plaatsvinden. En dan is er een gebied (gebied IV) dat voor onszelf en voor anderen onbekend is. Veelal krijgen we daar wat van te zien wanneer we in een geheel nieuwe of onbekende situatie terecht komen. Zo kunnen mensen onder extreme omstandigheden ongekende kracht of een enorme flexibiliteit tonen.

Bron: Vechtkunst voor managers - breng meer kracht in je organisatie, Dennis Steussy & Stephan Seegers

Laatst aangepast op woensdag, 14 maart 2018 21:04  
Continu verbeteren volgens Masaaki Imai
Gepubliceerd in Citaten: kwaliteit
E-mail Afdrukken

citaat

The message of the Kaizen strategy is that not a day should go by without some kind of improvement being made somewhare in the company.

Masaaki Imai

Laatst aangepast op woensdag, 14 maart 2018 08:08  
Gedrag(sverandering) volgens Stephen Covey
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

gedrag stephen covey

Rogier Guns beschrijft in zijn boek Zacht veranderen het model van Stephen Covey voor het veranderen van gedrag (gewoonten):

voorwaarden voor verandering

Een andere manier om naar gedrag te kijken is om uit te gaan van het veranderen van gewoonten. Hiervoor zijn volgens Covey een drietal factoren van belang:

 

 1. Kennis (weten).

 2. Vaardigheden (kunnen).

 3. Motivatie (willen).

Alleen als deze drie factoren allemaal aanwezig zijn, kan er nieuw gedrag ontstaan waaruit een nieuwe gewoonte kan groeien. Gedrag wordt pas tot een gewoonte als het gedrag geregeld beloond is.

Bron: Zacht veranderen, Rogier Guns

Laatst aangepast op zaterdag, 10 maart 2018 21:34  
Systeemdenken volgens Barry Oshry
Gepubliceerd in Citaten: systeemdenken
E-mail Afdrukken

citaat

Als je het systeem niet ziet ben je eraan overgeleverd.

Barry Oshry

Laatst aangepast op woensdag, 14 maart 2018 08:06  
Veranderen volgens Dr Phil
Gepubliceerd in Citaten: omdenken
E-mail Afdrukken

citaat

Je kunt pas iets veranderen als je erkent dat het er is.

Phil McGraw

 

 

Laatst aangepast op woensdag, 14 maart 2018 08:05  
Veranderen volgens het 7-krachtenmodel
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

7 krachtenmodel berenschot rogier guns

Rogier Guns beschrijft in zijn boek Zacht veranderen hoe het 7 krachtenmodel van Berenschot kunt inzetten voor veranderprocessen:

voorwaarden voor verandering

Het Nederlandse adviesbureau Berenschot heeft op basis van cultuurveranderingen en de onderliggende krachten bij uiteenlopende organisaties het zogeheten '7-krachtenmodel' ontwikkeld:

 1. Noodzaak => doet bewegen (zingeving).

 2. Visie => geeft richting (zingeving).

 3. Success => doet geloven (zingeving).

 4. Spirit => geeft kracht (proces).

 5. Structureren => lokken uit (acties).

 6. Capaciteiten => maken haalbaar (acties).

 7. Systemen => bekrachtigen (acties).

De eerste drie krachten worden opgewekt door verhalen (kwestie van denken, ook wel leiderschap), de laatste drie door acties (kwestie van doen, ook wel van management).

Noodzaak doet bewegen

Zonder noodzaak geen verandering. Het is belangrijk dat er een brandend platform is, zodat medewerkers inzien dat het noodzakelijk is te veranderen en zij daartoe ook bereid zijn. Maar pas op: de notie van een 'brandend platform' betekent niet dat je de medewerkers angst mag aanjagen, want dat leidt tot verlamming. Er moet een gezond gevoel van urgentie zijn.

Visie geeft richting

Visie geeft de verandering richting. Mensen moeten in de visie geloven en ervoor willen gaan.

Succes doet geloven

Succes laat zien dat het nieuwe gedrag productief is. Het veranderteam moet successen plannen en snel verzilveren. Successen moeten breed uitgedragen worden en zullen de organisatie energie geven. De motivatie neemt hierdoor toe.

Spirit geeft kracht

Spirit geeft energie aan de verandering - zorgt voor de dynamiek en energie die de verandering tot stand doet brengen.

Structuren lokken

Het aanpassen van de structuur en de werkomgeving zal verandering in de hand werken. De veranderbereidheid zal gemobiliseerd worden.

Capaciteiten maken haalbaar

Het zelfvertrouwen van medewerkers zal vergroot worden. Opleiding en training zijn hierbij een belangrijke succesfactor. Ook zal er afscheid genomen moeten worden (op een nette manier) van mensen die de verandering geen warm hart toedragen.

Systemen bekrachtigen

Beloning en beoordelingssystemen spelen een belangrijke rol. Het spreekwoord 'Je krijgt wat je beloont' is hier van toepassing. Als je medewerkers vraagt gewenst gedrag te tonen maar dat niet beloont, dan houden mensen dat gedrag niet lang vol.

Bron: Zacht veranderen, Rogier Guns

Laatst aangepast op zaterdag, 10 maart 2018 20:55  
3 voorwaarden voor verandering volgens Pettigrew & Whipp
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

3 voorwaarden verandering pettigrew whipp

Rogier Guns beschrijft in zijn boek Zacht veranderen de voorwaarden voor verandering volgens Andrew Pettigrew en Richard Whipp:

voorwaarden voor verandering

Andrew Pettigrew en Richard Whipp onderscheiden de volgende primaire voorwaarden voor verandering:

 • Een klimaat in de organisatie dat ontvankelijk is voor verandering en waarin gerechtvaardigd wordt dat de verandering moet plaatsvinden.
 • De vaardigheid om verandering te kunnen realiseren
 • Een veranderingsagenda waarin niet alleen de richting van de organisatie maar ook de noodzakelijke visioenen en waarden worden vastgelegd.

Bron: Zacht veranderen, Rogier Guns

Laatst aangepast op zaterdag, 10 maart 2018 20:07  
De 8 veranderstappen van Kotter
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

8 veranderstappen kotter rogier guns

Rogier Guns beschrijft in zijn boek Zacht veranderen de acht veranderstappen van John Kotter:

zacht veranderen rogier guns

De acht veranderstappen van Kotter

... Volgens Kotter dienen voor een succesvolle verandering acht stappen te worden doorlopen. Hij clustert die stappen in vier stadia of fasen, als volgt:

Fase 1 - Creëer de randvoorwaarden

Stap 1 - Creëer een dwingende noodzaak

Help anderen in te zien waarom de verandering noodzakelijk is en waarom het noodzakelijk is meteen in actie te komen. De noodzaak moet voor iedereen voelbaar zijn.

Stap 2 - Formeer een krachtig en leidend team

Zorg dat een krachtig team de verandering leidt - een team bestaande uit mensen die over leiderschapscapaciteiten beschikken, met de benodigde energie om tot actie te komen, met geloofwaardigheid, communicatieve vaardigheden, autoriteit en analytisch vermogen.

Fase 2 - Beslis wat er gedaan moet worden

Stap 3 - Ontwikkel een heldere visie

Schets hoe de toekomst eruit moet gaan zien ('begin met het einde voor ogen' noemt Stephen Covey dit), benoem wat de verschillen zijn met het verleden, en leg uit wat er gedaan moet worden om die geschetste toekomst te verwezenlijken.

Fase 3 - Zorg dat het gebeurt!

Stap 4 - Communiceer die visie

Zorg dat zoveel mogelijk mensen de visie begrijpen en accepteren. Probeer hun harten te winnen voor de visie begrjipen en accepteren. Probeer hun harten te winnen voor de visie.

Stap 5 - Rust anderen toe om naar die visie te handelen

Verwijder zoveel mogelijk obstakels voor degenen die de visie willen implementeren.

Stap 6 - Plan en zorg voor 'Quick wins'

Zorg voor enkele zichtbare, onomstreden successen op zo kort mogelijke termijn om enthousiasme te genereren over de veranderingsinspanning.

Stap 7 - Consolideer die snel ingeboekte resultaten en bouw ze uit

Zet door na de eerste successen. Geef niet op totdat de verandering volledig geïmplementeerd is, en ga zelfs dan nog even door.

Fase 4 - Zorg dat de verandering beklijft!

Stap 8 - Institutionaliseer de nieuwe aanpak

Houd vast aan de nieuwe manier van werken en zorg ervoor dat deze succesvol is, net zolang tot die nieuwe manier van werken een onlosmakelijk onderdeel is geworden van de bedrijfscultuur.

Bron: Zacht veranderen, Rogier Guns

Laatst aangepast op zaterdag, 10 maart 2018 19:56  


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

A clever person solves a problem. A wise person avoids it.

Albert Einstein

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 221 gasten online
Artikelen

having no problem biggest taiichi ohno lean quote

Banner

Go see ask why show respect

Een musicus moet muziek maken, een kunstenaar moet schilderen, een dichter moet schrijven wil hij uiteindelijk vrede hebben met zichzelf. Wat een mens kan zijn, moet hij zijn. Deze behoefte noemen we zelfrealisatie.

Abraham Maslow

Lean boekentips

Banner