• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Lean Six Sigma Six Sigma volgens Marijn Mulders
Six Sigma volgens Marijn Mulders

normale verdeling specificatiegrenzen relatieve frequentie usl lsl streefwaarde

Marijn Mulders beschrijft in zijn boek Business & Managementmodellen de theorie van Six Sigma als volgt:

cirkel invloed covey

Achtergrond
Six Sigma is een methode om de kwaliteit van de processen in een onderneming te verbeteren. Elke keer dat ven proces wordt uitgevoerd kan er een variatie optreden ten opzichte van de resultaten van de vorige keer.

Deze afwijkingen worden `defects' genoemd en uitgedrukt in het aantal afwijkingen per miljoen mogelijkheden ofwel 'Defects Per Million Opportunities (DPMO)'. De afwijking uitgedrukt in sigma komt uit de statistiek, waarbij de waarde van sigma oploopt van 0 tot en met 6. Het streven hierbij is om zo weinig mogelijk afwijkingen te hebben. Bij zes sigma zijn er maximaal 3,4 afwijkingen per miljoen kansen waarbij 99,9997% goede producten geproduceerd wordt. Een belangrijk aspect bij deze methode is dat er uitgegaan wordt van wat de wensen van de klant zijn en dat de afwijkingen gebaseerd zijn op keiharde metingen en niet op het gevoel of gemiddelde waarden. Bij deze methode wordt een vast stappenplan doorlopen om de procesverbeteringen te realiseren. Het betreft hier de bedrijfsprocessen van de onderneming, waarbij het niet uitmaakt of het een productiebedrijf of een dienstverlenend bedrijf betreft. Het stappenplan bestaat uit de stappen Define, Measure, Analyze, lmprove en Control, afgekort DMAIC.

Toepassing
Het Six Sigma-model wordt uitgevoerd op basis van vijf stappen:

1 Define

Alvorens te kunnen gaan meten dient eerst het probleem goed in kaart gebracht te worden. Bovendien dient het werkgebied afgebakend te worden om het onderzoeksgebied te versmallen zodat zo snel mogelijk meetbare doelstellingen kunnen worden bereikt. Als tweede zullen de betrokken medewerkers geselecteerd moeten worden om het proces in detail te onderzoeken en verbeteringen voor te stellen.

2 Measure

De tweede stap is het verzamelen van gegevens en de voorbereidingen treffen voor het analyseren en interpreteren van de gegevens.

3 Analyze

Na documentatie en verificatie van de gegevens kan de analyse ervan beginnen. Activiteiten waarbij de medewerkers onvoldoende in staat zijn effectief te handelen of niet erin slagen een efficiënte controle toe te passen, worden geselecteerd en geïdentificeerd.

4 Improve

Per activiteit uit de analyse-stap wordt vastgesteld op welke wijze deze verbeterd kan worden.

5 Control

De laatste stap is het uitwerken van de verbeterdoelstellingen en deze implementeren op de werkvloer. Daarnaast wordt een systeem opgezet om handhaving van de verbeteringen te waarborgen.

 

Om deze stappen goed uit te kunnen voeren zijn medewerkers (intern en extern) nodig met kennis van de methode. Het project dient vanuit het (top) management ondersteund te worden. Binnen Six Sigma zijn er vier rollen te onderscheiden:

• Master Black Beits: opleiders, meestal van een extern bureau.

• Black Beits: projectleiders, met een gespecialiseerde opleiding (1% van personeel).

• Green Belts: projectmedewerkers met een basisopleiding (10% van personeel).

• Projectmedewerkers: medewerkers met alleen een interne opleiding.

Resultaat
De resultaten die de toepassing van deze methode kan opleveren zijn groot. Elk proces van de onderneming kan met dit model verbeterd worden. Inzet van dit model op de kritische processen helpt een onderneming om haar doelstellingen beter te realiseren. Voorbeelden van verbeteringen zijn:

  • extreem laag foutenniveau;
  • minstens 99% klanttevredenheid
  • hogere productiviteit
  • drastische doorlooptijdvermindering
  • spectaculaire kostenreductie
  • totale aanpak met betrekking tot kwaliteit

Aandachtsgebieden
Hoewel Six Sigma bijna altijd leidt tot een goed resultaat, dient een afweging gemaakt te worden met betrekking tot de investering in tijd en geld. De methode vergt tijd en energie van de medewerkers van de onderneming op hoog en laag niveau.
Literatuur

Bron: Business & Managementmodellen, Marijn Mulders

Laatst aangepast op maandag, 14 februari 2022 20:00  

The universe is change; our life is what our thoughts make it.

 Marcus Aurelius

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 55 gasten online
Artikelen

verspilling jim womack waste

Banner
Banner

do less get more shaa wasmund

Do Less, Get More
How to Work Smart and Live Life Your Way
Shaa Wasmund

Bij Bol.com | Managementboek
Lean boekentips

Banner