• Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Lean Six Sigma
Lean Six Sigma
The Lean Startup volgens Eric Ries
Gepubliceerd in Lean Six Sigma
E-mail Afdrukken

Zie ook: 5x waarom volgens Eric Ries

Laatst aangepast op donderdag, 04 januari 2018 05:53  
10 hoofdprincipes voor Lean management
Gepubliceerd in Lean Six Sigma
E-mail Afdrukken

Leanhuis tps

In het boek Een Lean Overheid wordt Lean vertaald naar tien hoofdprincipes:

 1. Doe alleen dingen met klantwaarde: focus op klantwaarde en de langere termijn strategische doelen [klantgerichtheid].

 2. Zorg voor een regelmatige verdeling van werk: (‘Heijunka’) [professionaliteit].

 3. Creëer standaarden en maak werk zichtbaar [professionaliteit].

 4. Zorg dat alles in één keer goed wordt gedaan [kwaliteit].

 5. Elimineer verspilling (‘Muda’): doe geen zaken die geen toegevoegde waarde voor de klant hebben [efficiency].

 6. Zorg voor een gestroomlijnd proces (‘Flow’) en bekort doorlooptijden [efficiency].

 7. Stuur consistent op processen en continu verbeteren  (‘Kaizen’) [leren en verbeteren].

 8. Maak pas gebruik van ICT als eindpunt van de verbeterslag [leren en verbeteren].

 9. Zorg voor betrokkenheid van alle deelnemers aan de processen [integraliteit en samenwerken].

 10. Zorg dat leiders de filosofie begrijpen en in de vingers hebben [integraliteit en samenwerken].

Bron: http://www.slideshare.net/janvanderploeg/lean-principes-voor-gemeente en Een Lean Overheid, Paul Huguenin (ea)

Laatst aangepast op donderdag, 21 december 2017 20:41  
LSS: Heijunka
Gepubliceerd in Lean Six Sigma
E-mail Afdrukken

heijunka box pull flow

Lean stelt dat als werk ongelijkmatig instroomt (mura), mensen overbelast raken (muri). Ze moeten dan voortdurend veranderen van tempo, waardoor het werk zich dan weer opstapelt, en er dan weer weinig te doen is. Deze manier van werken ontstaat als de productie wordt afgestemd op de variabele klantvraag. Voor het realiseren van flow, is het zaak de productie te versoepelen door het werk gelijkmatig te laten instromen.

'Heijunka' is de Japanse term voor ‘het gladstrijken en op niveau brengen”. Heijunka is een methode waarbij de producten of onderdelen die gemaakt moeten worden (de product-mix) gebalanceerd worden. Over een periode worden producten in balans geproduceerd. Dit wil zeggen dat moeilijke en makkelijke producten elkaar afwisselen. De zwaarte wordt zo verspreid. Zelfs al zit er geen spreiding in de zwaarte van orders dan wel producten, dan nog biedt het veel voordelen om de producten gemixed te produceren. Dit is een duidelijk verschil tussen massaproductie. Door het toepassen van het Heijunka principe kan alles geproduceerd worden met de batchgrootte van 1.

Heijunka kan bereikt worden door de klantvraag te analyseren en de verwerking daarvan op grond van de analyse te reguleren. Door Heijunka goed te kunnen toepassen, dienen omsteltijden aangepast te worden. Dit zorgt gelijk voor verkorting van de doorlooptijd. Daarnaast kan het onderhandenwerk verlaagd worden doordat 'one-piece flow' mogelijk wordt.

Een Heijunka-box is een fysieke box waarin Kanban-kaarten liggen. De kaarten worden zo verdeeld dat de productie gebalanceerd is. De kaarten worden verspreid naar de afdelingen die de aantallen moeten produceren. De box is ingedeeld in verschillende vakken. Elke horizontale rij staat voor het product- of onderdeeltype. Elke verticale kolom staat voor een tijdsinterval. Binnen dit interval moeten de Kanban-kaarten gepakt en geproduceerd worden. In dit geval is het tijdsinterval 20 minuten. Elke 20 minuten worden de kaarten uit het vak gehaald en naar de productieprocessen gebracht.

In het voorbeeld van hieronder zijn de kaarten verdeeld over de vakken. Type A heeft een takttijd van 20 minuten. Type B heeft een takkttijd van 10 minuten. Er liggen dus twee kaarten in elk vak. Type C en D delen een werkstation. De takttijd van elk is 20 minuten. De verhouding C:D is 1:2. Er wordt eerst 1 C gemaakt en daarna 2 x D.

heijunka box pull flow lean six sigma

Bron: http://www.leanent.nl/heijunka en http://www.leanent.nl/heijunka-box

Laatst aangepast op zondag, 31 december 2017 08:16  
8 vormen van verspilling binnen Lean
Gepubliceerd in Lean Six Sigma
E-mail Afdrukken

soorten verspilling binnen Lean

In het artikel Lean IT: hype of volgend niveau beschrijven Niels Loader, Dragana Mijatovic en Corné Pol (allen Quint) de acht soorten van verspilling binnen Lean. Verspilling is een term die alle overbodige activiteiten beschrijft.

Bron: Lean IT: hype of volgend niveau, Niels Loader, Dragana Mijatovic en Corné Pol (Quint), artikel Informatie/januari|februari 2011

Laatst aangepast op donderdag, 21 december 2017 20:41  
Lean IT volgens Quint
Gepubliceerd in Lean Six Sigma
E-mail Afdrukken

Lean IT : hype of volgend niveau? Quint

In het artikel Lean IT: hype of volgend niveau betogen Niels Loader, Dragana Mijatovic en Corné Pol (Quint) dat Lean ook goed kan worden toegepast op IT-organisaties en dat Lean-principes en -instrumenten helpen een IT-organisatie naar een hoger prestatieniveau te bereiken.

De essentie van Lean wordt door Loader, Mijatovic en Pol samengevat als 'het leveren van waarde aan klanten en het vermogen dit te doen steeds te verbeteren'. Hierbij zijn de belangrijkste vijf principes:

 1. Waarde: hét belangrijkste aspect van een product of dienst is dat dit waarde oplevert aan de klant ('voice of the customer')

 2. Waardestroom (value stream): getriggerd door de klant wordt met een zgn. waardestroom - lees: een proces - waarde gerealiseerd voor de klant.

 3. Flow: (als) 'waardegenerator', een proces moet zodanig ontworpen zijn dat activiteiten elkaar opvolgen met minmale onderbrekingen en tussentijdse voorraden; elke te produceren eenheid die de waardestroom binnenkomt, kan zonder onderbrekingen worden gerealiseerd.

 4. Pull: waardestroom start wanneer de gewenste waarde door de klant wordt 'afgeroepen'

 5. Perfectie: elke actor in de waardestroom moet zijn of haar taak en de daarbij behorende kwalitetseisen kennen, kwaliteitscontroles zorgen alleen maar voor vertragingen. Perfectie zorgt voor een focus op continue verbetering van het vermogen om waarde te leveren en transparantie is hierbij een hulpmiddel omdat het nuttige feedback levert om te begrijpen waarom de levering niet voldoet aan verwachtingen.

Bron: Lean IT: hype of volgend niveau, Niels Loader, Dragana Mijatovic en Corné Pol (Quint), artikel Informatie/januari|februari 2011

Laatst aangepast op maandag, 01 januari 2018 13:07  
Waarde(toevoeging) binnen Lean Six Sigma
Gepubliceerd in Lean Six Sigma
E-mail Afdrukken

Lean Six Sigma

Het begrip 'waarde' is één van de kernbeginselen van Lean Six Sigma. In de ogen van de klant is waarde wat hij wil betalen voor:

 1. de juiste producten en diensten.

 2. op het juiste tijdstip

 3. tegen de juiste prijs

 4. van de juiste kwalitet

Een stap is 'waardetoevoegend' als deze voldoet aan drie criteria:

 1. de klant is bereid ervoor te betalen

 2. de stap moet het product of de dienst fysiek veranderen of een vereiste zijn voor een andere stap

 3. de stap moet direct de eerste keer goed uitgevoerd worden

Bron: Lean Six Sigma voor Dummies, John Morgan, Martin Brenig-Jones

Laatst aangepast op vrijdag, 22 december 2017 20:59  
Procesverbetering met Lean Six Sigma
Gepubliceerd in Lean Six Sigma
E-mail Afdrukken

Lean Six Sigma

Binnen Lean Six Sigma zijn er vijf stappen nodig voor het verbeteren van processen:

 1. Define (definiëren): projecten beginnen met een probleem dat opgelost moet worden. Zorg ervoor dat alle betrokkenen weten wat hun rol is, waarom je het project onderneemt en wat je probeert te bereiken met het project.

 2. Measure (meten): Het werk dat je in de definitiefase hebt gedaan, is gebaseerd op wat je denkt dat het probleem is. Tijdens de meetfase zul je dingen moeten verduidelijken door te kijken hoe en hoe goed het werk gedaan wordt.

 3. Analyze (analyseren): Nu je weet wat er gebeurt, is het tijd uit te zoeken waarom het gebeurt, zonder zomaar conclusies te trekken. Manage op grond van feiten om te kijken wat de mogelijke oorzaken zijn en tot de kern van de oorzaak te komen.

 4. Improve (verbeteren): als je alles weet over het proces en het probleem, moet je tijdens de verbeterfase een manier vinden om de oorzaak aan te pakken. Bedenk enkele ideëen, kies de beste uit en test deze.

 5. Control (beheren): zorg ervoor dat je het voordeel wat je wilt behalen ook daadwerkelijk behaalt en vasthoudt. Aan de hand van een beheerplan kun je ervoor zorgen dat het proces op consistente wijze wordt uitgevoerd.

Bron: Lean Six Sigma voor Dummies, John Morgan, Martin Brenig-Jones

Laatst aangepast op vrijdag, 13 april 2018 06:38  
Voorkom verspilling (Lean Six Sigma)
Gepubliceerd in Lean Six Sigma
E-mail Afdrukken

Lean Six Sigma

Lean Six Sigma wil de processtroom verbeteren door onder andere het verminderen en voorkomen van verspilling. Binnen Lean Six Sigma worden zeven vormen van verspilling onderkent:

 1. Transport: het onnodig verplaatsen van materiaal en output

 2. Voorraad: overproductie die leidt tot te grote voorraden

 3. Beweging: onlogische indeling van teams of apparatuur

 4. Wachten: defecte apparatuur die bijvoorbeeld voor vertraging zorgt

 5. Overprocessing: onnodige verwerkingsstappen uitvoeren

 6. Overproductie: meer voorraden produceren of eerder produceren dan nodig is

 7. Defecten: omgaan met herberwerkingen

Bron: Lean Six Sigma voor Dummies, John Morgan, Martin Brenig-Jones

Laatst aangepast op vrijdag, 13 april 2018 06:38  
Processen volgens Lean Six Sigma (PEMME)
Gepubliceerd in Lean Six Sigma
E-mail Afdrukken

Lean Six Sigma

Binnen Lean Six Sigma wordt een proces gedefinieerd als een serie stappen en acties die tot een output leidt in de vorm van een product of dienst. Een proces omvat het totaal aan werkzaamheden en is altijd een combinatie van vijf factoren (met als acroniem PEMME):

 1. People (mensen): zit het juiste aantal mensen op de juiste plek op het juiste moment en beschikken zij over de juiste vaardigheden voor de taak?

 2. Equipment (apparatuur): bestanddelen die nodig zijn voor het werk (van nietmachine tot draaibank), beschikt iedereen over de juiste apparatuur en staat deze op de juiste en een gemakkelijk bereikbare plek en wordt deze goed onderhouden?

 3. Method (methode): wijze waarop het werk in gang gezet moet worden, dus de betrokken processtappen, procedures en activiteiten.

 4. Materials (materiaal): dingen die nodig zijn om het werk uit te voeren, bijv. de benodigde grondstoffen.

 5. Environment (omgeving): werkomgeving waarbinnen proces wordt uitgevoerd.

Bron: Lean Six Sigma voor dummies (2010), John Morgan & Martin Brenig-Jones

Laatst aangepast op donderdag, 04 januari 2018 05:47  
Process stapling (Lean Six Sigma)
Gepubliceerd in Lean Six Sigma
E-mail Afdrukken

Lean Six Sigma

Het begrip process stapling is binnen Lean Six Sigma een manier om het proces en de keten van gebeurtenissen te begrijpen. Process stapling is de analyse van een proces door het proces stap-voor-stap te doorlopen met de mensen die daadwerkelijk betrokken zijn bij het proces. Process stapling betekent bijvoorbeeld dat je met de bestelling van een klant in de hand, letterlijk het hele proces, stap-voor-stap, doorloopt alsof jij zélf de bestelling bent.

Een ideale eerste stap kan zijn het uitvoeren van een process stapling-oefening met een klein team mensen. Soms kan het handig zijn om aan het einde van het proces te beginnen en van achter naar voren te werken. Aangezien mensen hier minder aan gewend zijn, zullen ze zorgvuldiger gaan denken.

Het is belangrijk te beseffen dat in het algemeen maar 10 tot 15 procent van de stappen in een proces waarde toevoegt en meestal het 'ding' dat door het proces gaat maar 1 procent van de totale procestijd in deze stappen.

Zie ook:

Bron: Lean Six Sigma voor Dummies, John Morgan, Martin Brenig-Jones

Laatst aangepast op donderdag, 15 oktober 2020 13:23  


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Beat horses, and they will run faster - for a while.

William Edwards Deming

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 519 gasten online
Artikelen

secret success consistency of purpose

Banner

teaching design science diana laurillard

Teaching as a Design Science
Building Pedagogical Patterns for Learning and Technology
Diana Laurillard

Bij Bol.com | Managementboek

 

 

 

 

 

Lean boekentips

Banner