• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
What's Your Problem? (boekentip)
Gepubliceerd in Boeken over Lean Six Sigma
E-mail Afdrukken

What's Your Problem Thomas Wedell-Wedellsborg

What's Your Problem?
To Solve Your Toughest Problems, Change the Problems You Solve
Thomas Wedell-Wedellsborg

Bij Bol.com | Managementboek


Laatst aangepast op vrijdag, 01 april 2022 15:11  
Leren volgens A.J.J.M. Ruijssenaars
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

leren learn

A.J.J.M. Ruijssenaars geeft in zijn boek Rekenproblemen - Theorie, diagnostiek, behandeling de volgende beschrijving van leren:

leren ruijssenaars

Als je met een voorwerp wordt geconfronteerd of iets meemaakt, zul je proberen om dit met behulp van de beschikbare voorkennis te interpreteren: heb ik dit al eens vaker gezien, is er al eens zoiets gebeurd, lijkt dit op iets dat ik ken? Nieuwe ervaringen worden ingepast (geassimileerd) in de aanwezige kennis die in het geheugen ligt opgeslagen. Maar als het bestand aan voorkennis niet voldoet, dan zal dit bestand moeten worden uitgebreid of aangepast. Anders gezegd: er vindt een aanpassing aan de omgeving, een vorm van leren plaats. In de ontwikkelingspsychologische theorie van Jean Piaget (1947, 1966, 1969) is dit bekend als het accomodatieprincipe: de al aanwezige gestructureerde kennis (schema's genoemd) wordt geschikt gemaakt voor de nieuwe eisen die de omgeving stelt. De interactie tussen individu en omgeving leidt tot (mogelijke) cognitieve gedragsveranderingen, tot leren.

Vooral het accomodatieprincipe laat de relatie zien met een drietal processen die in opvattingen over wat leren is centraal staan (Becker & Schmidtke, 1977; Hamers & Ruijssenaars, 1984):

  • wijziging van al beschikbare cognitieve schema's: de bestaande structuur in voorkennis wordt aangepast;
  • verwerving van nieuwe cognitieve schema's: er wordt nieuwe voorkennis in een eigen structuur gevormd;
  • vorming van relatief duurzame nieuwe verbindingen tussen beschikbare schema's: domeinen en structuren in voorkennis worden hechter aan elkaar gekoppeld.

Twee aspecten, die vanzelfsprekend zijn als het over leren gaat, verdienen nog aparte aandacht. In de eerste plaats is dat het kunnen omzetten van het geleerde in toepassingen, en in de tweede plaats het uitbreiden of generaliseren van het geleerde naar nieuwe omstandigheden. Kortom, als we ons beperken tot het cognitieve leerproces omvat dit in elk geval het toevoegen van kennis aan het reeds aanwezige bestand, het aanpassen van de bestaande kennis aan nieuwe omstandigheden, het duurzaam vastleggen van het geleerde, het in principe kunnen toepassen en generaliseren van het geleerde. In verschillende definities van leren komen deze basisprocessen aan de orde. Een eerste voorbeeld is de definitie die Van Paneren geeft (1969):

Leren is een proces met min of meer duurzame resultaten, waardoor nieuwe gedragspotenties van de persoon ontstaan of reeds aanwezige zich wijzigen.

Een tweede voorbeeld is een definitie van Boekaerts (1982, p. 12), waarin we dezelfde elementen aantreffen, zij het dat een uitbreiding wordt gegeven naar het totale proces van informatieverwerking.

Leren is een complexe activiteit die zich manifesteert als een relatief stabiele verandering in het gedrag van een persoon. Deze verandering wordt meestal geconstateerd nadat iemand heeft deelgenomen aan een bepaalde leeractiviteit of een bepaalde ervaring heeft beleefd. Leren is dus niet toe te schrijven aan een spontaan rijpingsproces maar aan een informatieverwerkingsproces. Informatie-verwerking is in feite een verzamelnaam die refereert aan een aantal cognitieve, affectieve en psychomotorische processen zoals onder andere aandachtsprocessen, waarnemen, decoderen, analyseren, herinneren, vergelijken, afwegen, interpreteren, concrete handelingen uitvoeren op objecten, mentale handelingen uitvoeren, vragen stellen enzovoort. Deze cognitieve, affectieve en psychomotorische processen worden uitgevoerd op nieuwe informatie met behulp van informatie die reeds in het geheugen aanwezig is.

Beide definities benadrukken het proceskarakter waarin relatief stabiele veranderingen optreden. Daarbij spelen nieuwe ervaringen een rol, in combinatie met hetgeen reeds in het geheugen aanwezig is. Er zijn echter ook essentiële verschillen, naast de toevoeging van allerlei voorbeelden van informatieverwerkingsprocessen in de definitie van Boekaerts. Belangrijk is dat er in deze laatste definitie niet expliciet op wordt gewezen dat leren moet leiden tot nieuwe gedragspotenties, die toepassingen en generalisaties mogelijk maken. Juist als we spreken over leren is dat een belangrijk kenmerk. Het is niet alleen nodig om iets aan kennis toe te voegen of om kennis aan te passen. Er moeten ook nieuwe mogelijkheden ontstaan, wil het leerresultaat zinvol zijn.

Een ander verschil is de toevoeging van Boekaerts dat leren meestal wordt geconstateerd 'nadat iemand heeft deelgenomen aan een bepaalde leeractiviteit of een bepaalde ervaring heeft beleefd.' Deze toevoeging verwijst naar een gangbaar onderscheid in leersituaties, namelijk het zogenaamde intentionele versus het incidentele leren. Incidenteel leren betreft  profiteren van situaties die zich voor degene die leert min of meer toevallig voordoen. Een duidelijk voorbeeld zijn de leerervaringen die in de kleutergroepen worden aangeboden. De leerkracht geeft materiaal, verwijst naar een bepaald type activiteit, schept de mogelijkheden om ervaringen op te doen, maar doet dit veelal niet sturend met een vast einddoel of met de intentie om in een bepaalde tijd een nauw omschreven vaardigheidsniveau te bereiken. Wanneer dit doelgerichte wèl voorop komt te staan is er sprake van intentioneel leren. De overgang naar het leren lezen, schrijven en rekenen illustreert dit in het gebruik van doorgaans vaste methoden. De volwassene plaatst zich direct of indirect als mediator tussen de omgevingsstimuli en het kind: hij ordent en selecteert de informatie, vat samen, herhaalt (Feuerstein e.a., 1979).

Bron: Rekenproblemen - Theorie, diagnostiek, behandeling, A.J.J.M. Ruijssenaars

 

 

Tags:
Laatst aangepast op zaterdag, 16 april 2022 18:37  
Machiavelli op de werkvloer (boekentip)
Gepubliceerd in Boeken over management
E-mail Afdrukken

machiavellie werkvloer math vaan

 
Gedragsverandering volgens John Seddon
Gepubliceerd in Citaten: verandermanagement
E-mail Afdrukken

citaat

In the 1970s I worked on 'culture change' programmes. What a fool I was. I learned how behaviour is a product of the system. Change the system and behaviour changes. Culture change is free. If you work on the people in a command and control system it gets ugly.

John Seddon

Laatst aangepast op zaterdag, 16 april 2022 18:40  
Beginner's Guide to Instructional Design.jpg Beginner's Guide to Instructional Design (boekentip)
Gepubliceerd in Boeken over instructioneel ontwerpen
E-mail Afdrukken

Beginner's Guide to Instructional Design.jpg

Beginner's Guide to Instructional Design
Identify and Examine Learning Needs, Knowledge Delivery Methods, and Approaches to Design Learning Material
Purnima Valiathan

Bij Bol.com
Laatst aangepast op vrijdag, 15 april 2022 09:28  
Handboek Requirements (boekentip)
Gepubliceerd in Boeken over softwareontwikkeling
E-mail Afdrukken

Handboek Requirements Nicole de Swart analist

Handboek Requirements
Als analist floreren in een vakgebied in beweging
Nicole de Swart

Bij Bol.com | Managementboek

Laatst aangepast op vrijdag, 01 april 2022 15:03  
Klaar voor de toekomst (boekentip)
Gepubliceerd in Boeken over verandermanagement
E-mail Afdrukken

klaar toekomst effectieve strategie michiel vries

 
Formatief handelen (boekentip)
Gepubliceerd in Boeken over instructioneel ontwerpen
E-mail Afdrukken

Formatief handelen Rene Kneyber, Dominique Sluijsmans

Formatief handelen
Van instrument naar ontwerp
Rene Kneyber, Dominique Sluijsmans, Valentina David, Bianca Wilde López

Bij Bol.com | Managementboek

 

Laatst aangepast op donderdag, 31 maart 2022 13:38  
Het juiste doen als niemand kijkt (boekentip)
Gepubliceerd in Boeken over management
E-mail Afdrukken

juiste doen niemand kijkt frank peters

 
Check je bedrijfsvoering (boekentip)
Gepubliceerd in Boeken over management
E-mail Afdrukken

check je bedrijfsvoering mark huijben

Check je bedrijfsvoering
Praktische aanpak voor de 10 strategische thema’s van elke organisatie
Mark Huijben

bij Bol.com | Managementboek

 

Laatst aangepast op donderdag, 31 maart 2022 13:26  


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

If language is not correct, then what is said is not what is meant; if what is said is not what is meant, then what must be done remains undone; if this remains undone, morals and art will deteriorate; if justice goes astray, the people will stand about in helpless confusion. Hence there must be no arbitrariness in what is said. This matters above everything.

Confucius

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 80 gasten online
Artikelen

standaard werk taiichi ohno standard operations lean

Banner
Banner

kracht roze bril jeroen busscher

De kracht van de roze bril
Onverwachte lessen van blije eikels
Jeroen Busscher

Bij Bol.com | Managementboek

Lean boekentips

Banner