• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Omdenken met Peter F. Drucker
Gepubliceerd in Citaten: management
E-mail Afdrukken

citaat

There is nothing worse than doing the wrong thing well.

Peter Drucker

Laatst aangepast op dinsdag, 21 juli 2020 20:10  
Belangrijkste statistische begrippen - Verhoudingsgetallen
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

statistische hulpmiddelen concepten lean six sigma

verhoudingsgetallen

Verhoudingsgetallen

Statistische informatie krijgt een extra dimensie wanneer aan de absolute gegevens verhoudingsgetallen worden toegevoegd. Op basis van verhoudingsgetallen wordt het vergelijken van statistische gegevens met andere soortgelijke gegevens vergemakkelijkt en kunnen uitkomsten zuiverder op hun betekenis worden beoordeeld.

Afhankelijk van de aard van de gegevens die beoordeeld of met elkaar vergeleken moeten worden, kan men een keuze maken uit verscheidene soorten verhoudingsgetallen, zoals percentages, concentratiegetallen of kengetallen.

Bron: Statistiek voor de bedrijfsadministratie - Th. J. van Eyck, J.J. Groot & P. van Kampen

 

Laatst aangepast op zondag, 19 juli 2020 16:25  
Belangrijkste statistische begrippen - Percentages
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

statistische hulpmiddelen concepten lean six sigma

verhoudingsgetallen

Percentages

Van alle soorten verhoudingsgetallen genieten percentages ongetwijfeld de grootste bekendheid. Percentages worden vooral gebruikt om de relatieve betekenis van de componenten (= samenstellende delen) van een geheel tot uitdrukking te brengen.

In plaats van percentages gebruikt men voor dit doel óók wel promillages (per duizend) en perunages (per een).

Door het gebruik van percentages worden de structuren (= samenstellingen) van in grootte uiteenlopende, maar overigens soortgelijke verschijnselen onderling goed vergelijkbaar. De verschillen in absolute grootte worden als het ware geëlimineerd doordat de totale grootte van elk verschijnsel apart op 100% wordt gesteld.

Bron: Statistiek voor de bedrijfsadministratie - Th. J. van Eyck, J.J. Groot & P. van Kampen

 

Laatst aangepast op zondag, 19 juli 2020 16:25  
Vrijheid volgens Paul Verhaeghe
Gepubliceerd in Losse flodders
E-mail Afdrukken

paul verhaeghe vrijheid

Filosoof Paul Verhaeghe beschrijft in een interview in Trouw hoe vrijheid kan leiden tot onzekerheid:

paul verhaeghe vrijheid

Filosoof Zygmunt Bauman heeft het mooi gezegd, vindt Paul Verhaeghe. Bauman zei: ‘Nooit zijn we zo vrij geweest en nooit hebben we ons zo machteloos gevoeld’. “Het is heel paradoxaal. Een dwingende omgeving is heel voorspelbaar en veilig, maar ook onvrij. Sinds de jaren zeventig is daar steeds meer verandering in gekomen en hebben we juist het omgekeerde bereikt. Veel meer vrijheid, minder voorspelbaarheid en daarmee voor veel mensen ook toenemende onzekerheid en angst.


“Vrijheid is een groot goed, en we hebben tezelfdertijd grenzen nodig. In de natuur is dat goed geregeld. Als deze tijd met alle vraagstukken iets duidelijk maakt, is dat onbeperkte groei dodelijk is. En als onze sociaal-culturele omgeving weinig restricties meer oplegt zullen we het zelf moeten doen. Van discipline naar zelfdiscipline. Zelfbeheersing is veel meer een individuele opdracht geworden. Maar met onze dwingende beeldcultuur met onbewuste beïnvloeding valt dat zeker niet mee.

“De bezinning die bij een crisis hoort zoals de huidige geeft ons wel de tijd om na te denken hoe we het geluk dat we nastreven het best kunnen bereiken. De antieke term daarvoor is ‘het goede leven’, en daarmee wordt ook een moreel goed leven bedoeld.

“Dat is waar in de kern onze identiteitsvraag over gaat als we nadenken over wie we willen zijn in relatie tot de ander. Geluk vraagt om een bepaalde manier van leven, met gezonde zelfdiscipline. Naar dit moment vertaald: het draait om de vraag: hoe gaan we samen een veilige manier vinden om elkaar stevig te omhelzen.”

Bron: Paul Verhaeghe: De ceo die opschept over zijn vier uur slaap, heeft zijn beste tijd gehad, Trouw (18/07/2020)

Laatst aangepast op zaterdag, 18 juli 2020 19:11  
Veranderen met James Clear
Gepubliceerd in Citaten: persoonlijke effectiviteit
E-mail Afdrukken

citaat

When people say they don’t want to change what they really mean is they don’t have an incentive to change. Change the incentives and the behavior follows suit.

James Clear

Laatst aangepast op zaterdag, 11 juli 2020 19:50  
Veranderen met John F. Kennedy
Gepubliceerd in Citaten: verandermanagement
E-mail Afdrukken

citaat

Change is the law of life. And those who look only to the past or present are certain to miss the future.

John F. Kennedy

Laatst aangepast op dinsdag, 21 juli 2020 20:36  
Verwarring op niveau met Enrico Fermi
Gepubliceerd in Boeken over persoonlijke effectiviteit
E-mail Afdrukken

citaat

Before I came here, I was confused about this subject. Having listened to your lecture, I am still confused -- but on a higher level.

Enrico Fermi

Laatst aangepast op zaterdag, 11 juli 2020 19:49  
Taakanalyse volgens Martin Valcke
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

taakanalyse taak analyse

Martin Valcke beschrijft in zijn boek Onderwijskunde als ontwerpwetenschap - van leren naar instructie een model van Romiszowski voor hoe je (cognitieve) taakanalyse kunt gebruiken bij het invullen van de verschillende componenten van het didactisch handelen:

didactisch handelen model

Taakanalyse als centrale activiteit bij 'instructional design'

...

Romiszowski (1984) ziet taakanalyse als de belangrijkste deelactiviteit in een state-of-the-art-ontwerpaanpak.

Taakanalyse vinden we bijna altijd terug in 'instructional design'-modellen die gebruikt worden in bedrijfsopleidingen en -trainingen. Men traint werknemers voor het uitvoeren van nieuwe of veranderende 'taken'. Romiszowski past een ontwerpaanpak toe die op vier niveaus aan de slag gaat. Op elk niveau stelt hij specifieke types taakanalyse voor die helpen om een beslissing te nemen over andere componenten van het didactisch handelen.

Niveau 1: Projectniveau
Het eerste niveau is het projectniveau, waarbij de focus ligt op het afbakenen van de einddoelen, het uittekenen van de algemene lijn van de te ontwerpen instructie en het in kaart brengen van beperkingen waarmee men rekening moet houden. Op dit niveau wordt dus bepaald wat uiteindelijk bereikt moet worden, met welke inhouden en waarmee men rekening moet houden.

Niveau 2: Curriculum- of cursusniveau
Zoeken naar concrete doelstellingen, naar de opbouw in de cursus of het curriculum en naar relevante leerinhouden.

Niveau 3: Lesplanniveau
Nadruk ligt op de 'instructional events'. de concrete instructiestrategieën die in elke fase van een les voorkomen.

Niveau 4: Leerstapniveau
Leidt tot een script voor de reeks concrete leer-en instructieactiviteiten die een lerende in handen krijgt.

(...)

Cognitieve taakanalyse helpt om zowel de expliciete als impliciete kennis in kaart te brengen die men gebruikt in een bepaalde situatie. De focus op de impliciete kennis is belangrijk want:

"Experts are unawore of how much unconscious knowledge they use when per-forming a task. For some, their actions and decisions rely on as much as 70% automatie. unconscious knowledge to complete the task (j. The purpose of a cognitive task analysis (CTA) is to capture this rich unconscious knowledge necessory for proficient tosk performance." (Clark, 2014)

Op basis van de cognitieve taakanalyse brengt men declaratieve kennis, procedurele kennis. beslissingsmomenten en de kritische standaarden of benchmarks bij de verwachte taakuitvoering.

Bron: Onderwijskunde als ontwerpwetenschap - van leren naar instructie, Martin Valcke

Laatst aangepast op zondag, 12 juli 2020 19:42  
Samen sterk met Andrew Carnegie
Gepubliceerd in Citaten: omdenken
E-mail Afdrukken

citaat

It marks a big step in your development when you come to realize that other people can help you do a better job than you could do alone.

Andrew Carnegie

Laatst aangepast op zaterdag, 11 juli 2020 19:47  
Doelgerichte productiviteit volgens Eliyahu M. Goldratt
Gepubliceerd in Citaten: omdenken
E-mail Afdrukken

citaat

Productivity is meaningless unless you know what your goal is.

Eliyahu M. Goldratt (The Goal: A Business Graphic Novel)

Tags:
Laatst aangepast op zaterdag, 11 juli 2020 19:45  


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

The beginning is the most important part of the work.

Plato

Banner
Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 197 gasten online
Artikelen

people lose their way why michael hyatt

Banner

12 rules for life jordan peterson

12 Rules
For Life An Antidote to Chaos
Jordan B. Peterson

Bij Bol.com | Managementboek

 

Lean boekentips

Lean Practitioner & Lean Expert
mindset, skill set & tool set
H.C. Theisens

Bij Bol.com | Managementboek

Banner