• Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Losse flodders
Losse flodders
Ockham's scheermes volgens Guido Thys
Gepubliceerd in Losse flodders
E-mail Afdrukken

william ockham scheermes

Guido Thys beschrijft in zijn boek Zombie Business het scheermes van Ockham:

zombies guido thys

In de veertiende eeuw formuleerde de Engelse monnik en filosoof Willam of Ockham een van de krachtigste principes van de wetenschap. We kennen het nu als Ockham's razor, het scheermes van Ockham, omdat het een haarscherp onderscheid maakt tussen simpele en ingewikkelde uitspraken. Zelf noemde hij het zijn zuinigheidsprincipe: Pluralitas non est ponenda sine necessitate ('Neem geen veelvoud aan wanneer het niet nodig is').

Zie ook: Ockham's scheermes volgens Coert Visser

Bron: Zombie Business, Guido Thys

 

Laatst aangepast op zondag, 07 januari 2018 10:29  
8 kenmerken van zombievrije organisaties volgens Guido Thys
Gepubliceerd in Losse flodders
E-mail Afdrukken

zombie business guido thys

 

In het boek Zombie Business waarschuwt Guido Thys voor de levende doden in uw organisatie. Volgens Thys verpesten ze het werkplezier én de productiviteit. Hij beschrijft 8 kenmerken van zombievrije bedrijven, waarbij hij 8 soorten zombies onderkend die mogelijk ronddolen door organisaties:

zombies guido thys

Wat zijn dat, zombies?

In de jaren zestig voegde George Romero met de film Night of the Living Dead het zombiegenre toe aan de horrorfilm. (...) Zombies zijn, ... levende doden. Het zijn menselijke lijken in staat van ontbinding, door wetenschap of magie weer tot leven gebracht. Deze levende doden kennen geen ander doel dan rond te doelen op zoek naar mensen om hun hersenen op te vreten en zo nodig nog meer zombies te creëren. Zombies sluiten geen compromissen, praten niet en als ze al iets zeggen, is het 'nee'. Waar een zombie voorbij komt, houdt elke vorm van leven op.

Onze bedrijven en organisaties zijn vergeven van zombies. Daarmee bedoel ik niet (ondode) mensen, maar al die processen, procedures, protocollen, structuren, modellen, plannen, systemen, gewoontes en cultuurtjes die datgene waar het in onze organisaties om zou moeten draaien onmogelijk maken. Ze zouden er niet mogen zijn en toch blijven ze voorbestaan.

Waar zitten de zombies in uw organisatie? Stel uzelf de vraag: 'Wat zou er anders moeten om ervoor te zorgen dat ik mijn werk op een normale manier kan doen?' en kijk toe hoe de zombies uit de kast komen tuimelen.

Omdat heel wat mensen deze zombies in stand (b)lijken te houden, verpesten ze ook nog eens de sfeer. We kunnen er namelijk niet meer automatisch van uitgaan dat iedereen in het bedrijf van goede wil is. Frustratie en wantrouwen zijn groot: tussen klanten, medewerkers en aandeelhouders, tussen collega's, tussen uitvoerders en leidinggevenden, tussen tactisch en strategisch verantwoordelijken, tussen beleid en toezicht.

Door dit geringe vertrouwen zijn mensen op hun hoede en verdraaien, verhullen of verzwijgen ze de waarheid. ... Op die manier creëren we met z'n allen nog veel meer zombie.

(...)

Acht kenmerken van zombievrije bedrijven

Voorkomen is echter beter dan genezen ... Het is zaak om ... in te grijpen voordat de zaken volledig uit de hand lopen. ...

Zombievrije organisaties [zijn te herkennen aan acht eigenschappen:]

 1. Eenvoud.

 2. Een helder doel.

 3. Strakke kaders.

 4. Alle belangen in balans.

 5. Een eigen identiteit.

 6. Een scherpe focus.

 7. Waardebesef.

 8. Een streven naar effectiviteit.

 

Kenmerk 1: Eenvoud

Nog nooit is in de ganse geschiedenis van de mensheid een probleem opgelost door het ingewikkeld te maken. Toch zijn in organisaties grote aantallen hobbelzombies aan het werk die de meest simpele aangelegenheden zo gecompliceerd te maken dat er niets meer aan te veranderen valt. ... Hobbelzombies ogen als onschuldige ergernissen, en welbeschouwd zijn ze dat ook. Ze ontlenen hun kracht echter aan de massaliteit waarmee ze optreden. Een overdaad aan overleg, e-mail, besluitvormingslagen, regels, meningen, prioriteiten, administratie, informatie en rapporten maakt de simpelste zaken stroperig en soms onoverkomelijk. Het worden de tijdrovers die onze agenda's tot een verzameling maken ... Op den duur houden we zo nauwelijks nog tijd over voor datgene waarvoor we eigenlijk ingehuurd waren. In organisaties waar hobbelzombies heersen, verzand elke poging tot verbetering van welk aspect van de bedrijfsvoering dan ook in de nodeloze labyrinten van tijdvretende drempels en valkuilen.

 

Kenmerk 2: Een helder doel

Hoewel sommige organisaties doelloos rondzwalken, hebben de meeste wel een doel. Maar vaak is dat het verkeerde os is het irrelevant. Bovendien wordt dat grote doel dan vaak nog eens vertaald naar allerhande deeldoelen die hun eigen leven gaan leiden. en dat biedt ruimte aan vaagzombies. (...) De mainstream MBA-opleidingen zijn belangrijke zombiestimulatoren: jaarlijks zetten zij tienduizenden klonen van het archetype 'manager' op de wereld. Deze grijze muizen zijn geniaal in modellen en spreadsheets, genereren een niet-aflatende stroom aan doelen en doeltjes, hebben een grote afstand tot de mensen in en om de organisatie en hechten sterk aan de eigen carrière.

 

Kenmerk 3: Strakke kaders

Vrijheid leidt zelden tot blijheid; mensen hebben nu eenmaal vaste kaders nodig. Toch ontbreken in organisaties heel vaak de contouren van deze kaders: een omschrijving van de identiteit, een inspirerende visie of een aansprekende missie. Het gevolg is dat iedereen naar eigen inzicht handelt (lees: zijn eigen zin doet). Dwaalzombies zijn het resultaat.

Dat effect wordt aanmerkelijk versterkt als nieuwkomers het gedrag van oudgedienden kopiëren. Organisaties zonder duidelijk kader leren niets van het verleden, weten niet waar ze aan toe zijn en hebben geen enkel benul van wat hun te wachten staat. Zonder enige wijsheid of synthese van verleden en heden wordt er van dag tot dag geleefd.

 

Kenmerk 4: Alle belangen in balans

Belanghebbenden, zeker aandeelhouders en managers, hebben de neiging om onevenredig veel waarde naar zich toe te trekken. Elk scheurtje in het wankele evenwicht tussen al deze belangen zetten de deuren wijd open voor grote hordes egozombies. Denk daarbij aan bemoeizieke aandeelhouders, onhandelbare klanten en dissidente medewerkers.

 

Kenmerk 5: Een eigen identiteit

De focus van een organisatie wordt in grote mate bepaald door haar identiteit, wie ze is en wat ze kan. In een Winkel van Sinkel is alles te koop. organisaties die een Winkel van Sinkel willen zijn, verdwijnen echter in hoog tempo van het toneel. Wanneer organisaties zonder duidelijk geformuleerde identiteit door de omgeving, concurrenten en belanghebbenden op een onophoudelijk bombardement van uitdagingen getrakteerd worden, buitelen de productintroducties, herpositioneringen en strategisch bedoelde acquisities al snel over elkaar heen.

Trots en passie, de motoren achter elke succesvolle organisatie, ontbreken te enen male. Twijfelzombies als zelfoverschatting, wereldvreemheid, gebrek aan visie, interne onenigheid en stuurloosheid nemen vervolgens het roer over.

 

Kenmerk 6: Een scherpe focus

Als een organisatie niet voortdurend scherp gefocust blijft op de waarde die ze moet creëren - en hoe ze dat moeten doen - onstaan er afleidingen, onduidelijkheden, mythes, tunnelvisies, overmoed, luiheid en andere chaoszombies.

 

Kenmerk 7: Waardebesef

Alle inspanningen die in een organisatie geleverd worden moeten erop gericht zijn om waarde in de wereld te zetten voor haar belanghebbenden: klanten, aandeelhouders, medewerkers, et cetera. Als de waarde die deze belanghebbenden verwachten verwaarloosd wordt, ontstaan rommelzombies.

 

Kenmerk 8: Een streven naar effectiviteit

Organisaties hebben een bepaalde structuur die met behulp van allerlei systemen en routines allerhande processen, procedures en protocollen uitvoert. Al deze elementen hebben de neiging om zichzelf te bestendigen en wanneer ze succesvol zijn steeds verder uit te breiden.

Als er van deze elementen te veel of te weinig aanwezig zijn, als er gaten onstaan of juist overlappingen en tegenstellingen, ontstaan stroefzombies. Efficiency en effectiviteit worden aangevreten door stroperigheid, verouderde processen, starre automatisering, eilanden en leemlagen. Het antwoord van de organisatie hierop is een eindeloze reeks falende verbeterprojecten.

Bron: Zombie Business, Guido Thys

 

Laatst aangepast op zondag, 07 januari 2018 10:20  
Samen vooruit bij Zuidzorg
Gepubliceerd in Losse flodders
E-mail Afdrukken

samen vooruit passie productiviteit zuidzorg

Interessant filmpje hoe Zuidzorg het roer om gooit om tevredenheid van klanten én medewerkers te vergroten en hoe ze de spanning tussen 'passie' en 'productiviteit' weten te tackelen:

 • Meer ontwikkelingsmogelijkheden
 • Goed contact met collega's
 • Meer invloed
 • Betere zorg
Laatst aangepast op woensdag, 03 januari 2018 19:22  
Management volgens Geert Mak
Gepubliceerd in Losse flodders
E-mail Afdrukken

geert mak management

management geert mak

Uw oudste broer studeerde theologie, toch?

„Ja, en mijn jongste broer, Hans, sociologie. Hij is manager geworden, bij Hoogovens, maar wel een verdomd goeie manager, en dat zijn er niet zoveel. Hij zou zich kreunend in zijn graf omdraaien als hij wist hoe dat beroep gedegradeerd is, volledig gekoloniseerd door beunhazen. Dat emotioneert me enorm, hè, die laag regenten die zich de afgelopen kwart eeuw tussen het politieke bestuur en het gewone leven gewurmd heeft. Net als in de achttiende eeuw in Amsterdam wemelt het van de mensen die elkaar baantjes toespelen, altijd maar voor korte tijd ergens zitten, zelden iets van de inhoud van het werk weten, daardoor niemand vertrouwen en uitzinnige controlesystemen optuigen. Het effect is dat schoolmeesters en dokters en boeren de lol in hun werk totaal zijn kwijtgeraakt.

Bron: ‘Ik zwier als een geluksvarkentje door het leven’, interview met Geert Mak, Jannetje Koelewijn op www.nrc.nl (1 december 2017)

Laatst aangepast op donderdag, 07 december 2017 19:30  
Omdenken bij American football
Gepubliceerd in Losse flodders
E-mail Afdrukken

Laatst aangepast op zaterdag, 04 november 2017 07:25  
Dialectisch denken met Herakleitos
Gepubliceerd in Losse flodders
E-mail Afdrukken

denken herakletos

herakleitos elkaar tegenwerkende krachten

Alle ontwikkeling geschiedt in een polair spel en tegenspel van elkaar tegenwerkende krachten. God is dag en nacht, winter en zomer, oorlog en vrede, verzadiging en honger. Ieder ding heeft tot zijn wezen tegendeel nodig. Het zijn tegenstrevende verbindingen: stilte en lawaai, donker en licht, harmonie en conflict, hoekig en rond, et cetera. Daarom hebben diegenen ongelijk, die aan het einde van de strijd naar een eeuwige vrede verlangen. Want met het ophouden van de scheppende spanningen zouden volstrekte stilstand en dood intreden.

Herakleitos

Laatst aangepast op dinsdag, 24 oktober 2017 06:52  
Helden op sokken volgens Loesje
Gepubliceerd in Losse flodders
E-mail Afdrukken

helden sokken loesje

Tags:
Laatst aangepast op zondag, 17 september 2017 06:37  
Online OCR
Gepubliceerd in Losse flodders
E-mail Afdrukken

ocr icon

Een van de nuttigste lifehacks is wat mij betreft blind kunnen typen. Mocht je nu niet beschikken over deze vaardigheid, dan biedt het online ocr'en wellicht uitkomst. Ik ben nog aan het testen welke tools op dit gebied goede resultaten leveren. Hieronder alvast een selectie:

Maak eerst een Jpeg-afbeelding met de tekst en vertaal vervolgens deze in de afbeelding opgenomen tekst met een Online OCR-tool naar keuze.

Bewaren

Laatst aangepast op maandag, 23 oktober 2017 13:14  
Converteren van PDF naar Powerpoint (PPT)
Gepubliceerd in Losse flodders
E-mail Afdrukken

pdf powerpoint converteren omzetten convert

Smalpdf is een handig hulpmiddel voor het online omzetten van een PDF-bestand naar Powerpoint-dia's.

Bewaren

Laatst aangepast op maandag, 23 oktober 2017 13:14  
Weet wat je meet (clear desk policy)
Gepubliceerd in Losse flodders
E-mail Afdrukken

meten weten clear desk policy cartoon

Laatst aangepast op woensdag, 10 januari 2018 20:21  
Meer artikelen...


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 

Don't find fault, find a remedy.

Henry Ford

Banner
Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 208 gasten online
Artikelen

kaizen robert maurer kleine stapjes

Banner

rework jason fried minder is meer

Rework
Minder is meer
Jason Fried, David Heinemeier Hansson

Bij Managementboek

Lean boekentips

Lean Practitioner & Lean Expert
mindset, skill set & tool set
H.C. Theisens

Bij Bol.com | Managementboek

Banner