• Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Bluff Your Way Into... Project vs. programma
Project vs. programma

Project 
Geheel van activiteiten uitgevoerd in tijdelijk samenwerkingsverband, gericht op het  bin¬nen bepaalde randvoorwaarden (bijv. tijd, geld) bereiken van een vooraf gedefinieerd resultaat.

 1. Concreet, uniek resultaat; het is duidelijk wat er klaar zal zijn als het project is afgelopen.
 2. Een project is ‘enkelvoudig’ en betreft gefaseerde activiteiten die gericht zijn op de realisatie van een concreet resultaat.
 3. Relatief simpele vraagstukken; een project is beter te overzien dan een programma omdat het slechts uit één project bestaat.
 4. Werkwijze: er bestaat deels zekerheid en de onduidelijkheden verminderen gaandeweg het project.

Projectmanagement
Geheel van leidinggevende taken die nodig zijn om het beoogde resultaat van het project te bereiken.

Hoofdtaken projectmanagement

 • Plannen (wat, wanneer)
 • Organiseren (hoe)
 • Bemannen (wie)
 • Controleren (loopt alles al dan niet volgens plan)
 • Besturen/beheersen (zorgen dat alles ‘op koers’ blijft)
 • Motiveren (projectleiderschap)

Programma
Een tijdelijk geheel van samenhangende projecten en activiteiten gericht op het bereiken van één of meer strategische doelstellingen.

 1. Niet eenduidig definieerbaar resultaat; het is niet precies duidelijk wat er klaar zal zijn als men klaar is. Een programma is gericht op het nastreven van een verscheidenheid aan samenhangende (strategische) doelen.
 2. Een samenstel van projecten die in samenhang gemanaged worden Een programma is dan ook ‘veelzijdiger’ in de zin dat zowel kortlopende als langlopende processen en activiteiten + meerdere projecten gelijktijdig kunnen plaatsvinden.
 3. Complexe vraagstukken; een programma kan meerdere projecten en processen omvatten en de organisatie die hierop is afgestemd is omvangrijker (en complexer) dan een projectorganisatie.
 4. Werkwijze: bij een programma kan projectmatig werken voorkomen naast routinematig en improviserend werken.

Programmamanagement
Definiëren van en leidinggeven aan een programma (‘doelgericht managen’ van ‘inhoudelijke samenhang’).

Project management vs. programmamanagement
Het verschil tussen programma’s en projecten is meer dan een kwestie van kwantiteit, doorlooptijd en omvang. Terwijl een project zich richt op de realisatie van één vooraf overeengekomen resultaat, richt een programma zich op het nastreven van meerdere, soms onderling zelfs strijdige doelen. Dit betekent dat het managen van een project iets fundamenteel anders is, dan het managen van een programma.

Laatst aangepast op woensdag, 27 december 2017 08:00  

Reacties 

 
0 #2 Jennifer 30-10-2021 11:56
Dank voor uw artikel.
Mijn vraag is er een schematische weergave van het verschil tussen programma's projecten en processen dat helpt dit eenvoudig uit te leggen aan studenten? Mocht iemand wat tegen komen aub uw hulp. Mijn dank is groot.
Citeer
 
 
0 #1 Johann 09-04-2021 07:42
Programma versus project heeft niets met kwantiteit te maken. Verschil is dat een project resulteert in concrete deliverables (output: artefacten) en een programma in organisatorisch resultaat (outcome: experience, beleving) richting een stakeholder (klant, opdrachtgever, medewerker, eigenaar, etc.). Een organisatorisch resultaat (organisatie = doelgericht samenwerkingsve rband van mensen, bedrijfskundig begrip) kan door participatie van meerdere bedrijven (een economisch begrip) worden gerealiseerd.
een programma kan door meerdere projecten worden gerealiseerd, echter een project kan bijdrage leveren aan meerdere programma's.
Een programma is dus niet hetzelfde als een groot project: Hierin schieten helaas vele management boeken tekort.
Citeer
 

I have made this letter longer than usual, only because I have not had the time to make it shorter.

Blaise Pascal

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 106 gasten online
Artikelen

quality kwaliteit inspection improvement production process william edwards deming lean

Banner
Banner

art science training elaine biech

The Art and Science of Training
Elaine Biech

Bij Bol.com

Lean boekentips

Banner