• Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Bluff Your Way Into... Project vs. programma
Project vs. programma

Project 
Geheel van activiteiten uitgevoerd in tijdelijk samenwerkingsverband, gericht op het  bin¬nen bepaalde randvoorwaarden (bijv. tijd, geld) bereiken van een vooraf gedefinieerd resultaat.

 1. Concreet, uniek resultaat; het is duidelijk wat er klaar zal zijn als het project is afgelopen.
 2. Een project is ‘enkelvoudig’ en betreft gefaseerde activiteiten die gericht zijn op de realisatie van een concreet resultaat.
 3. Relatief simpele vraagstukken; een project is beter te overzien dan een programma omdat het slechts uit één project bestaat.
 4. Werkwijze: er bestaat deels zekerheid en de onduidelijkheden verminderen gaandeweg het project.

Projectmanagement
Geheel van leidinggevende taken die nodig zijn om het beoogde resultaat van het project te bereiken.

Hoofdtaken projectmanagement

 • Plannen (wat, wanneer)
 • Organiseren (hoe)
 • Bemannen (wie)
 • Controleren (loopt alles al dan niet volgens plan)
 • Besturen/beheersen (zorgen dat alles ‘op koers’ blijft)
 • Motiveren (projectleiderschap)

Programma
Een tijdelijk geheel van samenhangende projecten en activiteiten gericht op het bereiken van één of meer strategische doelstellingen.

 1. Niet eenduidig definieerbaar resultaat; het is niet precies duidelijk wat er klaar zal zijn als men klaar is. Een programma is gericht op het nastreven van een verscheidenheid aan samenhangende (strategische) doelen.
 2. Een samenstel van projecten die in samenhang gemanaged worden Een programma is dan ook ‘veelzijdiger’ in de zin dat zowel kortlopende als langlopende processen en activiteiten + meerdere projecten gelijktijdig kunnen plaatsvinden.
 3. Complexe vraagstukken; een programma kan meerdere projecten en processen omvatten en de organisatie die hierop is afgestemd is omvangrijker (en complexer) dan een projectorganisatie.
 4. Werkwijze: bij een programma kan projectmatig werken voorkomen naast routinematig en improviserend werken.

Programmamanagement
Definiëren van en leidinggeven aan een programma (‘doelgericht managen’ van ‘inhoudelijke samenhang’).

Project management vs. programmamanagement
Het verschil tussen programma’s en projecten is meer dan een kwestie van kwantiteit, doorlooptijd en omvang. Terwijl een project zich richt op de realisatie van één vooraf overeengekomen resultaat, richt een programma zich op het nastreven van meerdere, soms onderling zelfs strijdige doelen. Dit betekent dat het managen van een project iets fundamenteel anders is, dan het managen van een programma.

Laatst aangepast op woensdag, 27 december 2017 08:00  

If you give a manager a numerical target, he’ll make it, even if he has to destroy the company in the process.

William Edwards Deming

Banner
Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 167 gasten online
Artikelen

aim leadership failure less effort edwards deming

Banner

advice trap michael bungay stanier

How to Tame Your Advice Monster
And Other Practical Strategies to Say Less, Ask More, and Build Your Coaching Habit
Michael Bungay Stanier

Bij Bol.com | Managementboek
Lean boekentips

Lean Practitioner & Lean Expert
mindset, skill set & tool set
H.C. Theisens

Bij Bol.com | Managementboek

Banner