• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Lean Six Sigma Lean en/of Six Sigma volgens ING
Lean en/of Six Sigma volgens ING

lean six sigma combineren

In het artikel Het beste van twee werelden - Oranje houdt van zwart: Lean Six Sigma bij ING op www.sigmaonline.nl gaat Christine Huyge in op het combineren van Lean en Six Sigma, gebaseerd op de ervaringen binnen ING. Hieronder een beknopte (veralgemeniseerde) samenvatting:

"Lean en Six Sigma zijn twee aparte en erg diverse methodes om in organisaties problemen op te lossen en processen te verbeteren. De fulltime verbeterspecialisten of ‘black belts’ die bij ING op verschillende niveaus actief zijn, evolueren naar een geïntegreerde aanpak, waarbij ze ?exibel uit het arsenaal van beide benaderingen putten."

Lean is een van oorsprong Japanse managementmethode die erop gericht is om in een organisatie verspilling te elimineren. Six Sigma is een van oorsprong Amerikaanse en op statistiek gebaseerde methode om organisatieprocessen drastisch en met een duidelijke deadline te verbeteren.

De basis van Six Sigma is het stappenplan DMAIC, wat staat voor ‘De?ne, Measure, Analyse, Improve, Control’. De vijf stappen bieden een gemeenschappelijke taal op die iedereen kan begrijpen, een leidraad om op alle niveaus van de organisatie – zelfs in je eigen leven – knelpunten op te lossen. Je kunt die structuur heel ingewikkeld en uitgebreid, maar ook heel simpel maken. En: het is perfect mogelijk om in de verbeterfase (improve), indien de behoefte zich voordoet, de Lean-technieken als verbeteroptie in te voegen.

De DMAIC-methode vraagt dat je een probleem eerst zorgvuldig afbakent en dat je alle hypotheses over mogelijke oorzaken tot op het bot onderzoekt voordat je met oplossingen op de proppen komt. Het op wetenschappelijke wijze doorgronden van een probleem staat dus centraal.

“Six Sigma dwingt je om je buikgevoel achterwege te laten. Feiten en cijfers staan voorop en aan het einde van een project moet je de werkelijke winst en voordelen becijferen. Dat is een belangrijke meerwaarde.”

Bij Six Sigma-opleidingen leer je vaak vele mogelijke statistische technieken toe te passen, in elke fase van DMAIC. In een dienstenomgeving is alleen niet altijd mogelijk deze tools in te zetten. Wat het vooral lastig maakt is dat binnen een dienstenomgeving er vaak geen of weinig data beschikbaar zijn; bij dienstverleners ontbreekt de natuurlijke neiging om te meten (meetcultuur). In een productie-omgeving ligt dit vaak anders. Hier zijn vaak wél cijfers beschikbaar - nog even los van de juistheid en betrouwbaarheid - maar is dus wel een meetcultuur waarin het normaal is om processen te meten.

De ING-blackbelts adviseren om de statistische en cijfermatige aanpak van Six Sigma niet te overdrijven. "Dat hoeft ook niet: we zijn geen luchtvaartmaatschappij waar het halen van het Six Sigma-niveau (slechts 3,4 fouten per miljoen mogelijkheden) letterlijk van levensbelang is. Je kunt perfect op een structurele manier problemen oplossen door de mindset van DMAIC te volgen en de vijf stappen te doorlopen, zonder daar de hard core statistiek op los te laten.”  Door op slimme wijze Six Sigma en Lean te combineren, 'ontstaat eigenlijk een verkapte, maar gestructureerde vorm van Lean'.

Bron: Het beste van twee werelden - Oranje houdt van zwart: Lean Six Sigma bij ING, Christine Huyge

Laatst aangepast op donderdag, 04 januari 2018 05:53  

Where is wisdom we have lost in knowledge? Where is the knowledge we have lost in information?

T.S. Eliot

 

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 326 gasten online
Artikelen

management job improve system quote taiichi ohno

Bewaren

Banner

Focus! Leo Babauta

Focus!
Minder doen, meer bereiken
Leo Babauta

Bij Bol.com | Managementboek.nl | Amazon.nl

Lean boekentips

Banner