• Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Lean Six Sigma LSS: Overall Equipment Effectiveness (OEE)
LSS: Overall Equipment Effectiveness (OEE)

OEE overall equipment effectiveness

Total Productive Maintenance (TPM) wordt vaak naast Lean activiteiten geïmplementeerd. TPM is een proactieve benadering voor onderhoud van apparatuur. TPM is onderverdeeld in drie gebieden:

 1. Autonoom onderhoud: Het Autonoom onderhoudprogramma heeft tot doel het team te leren om het routinematig onderhoud uit te voeren, om vroegtijdig mankementen te signaleren en daar adequate maatregelen voor te treffen. Essentieel is dat het team op basis van relevante prestatie-indicatoren zelf beslist welk onderhoud noodzakelijk is. Hierin zal het team moeten worden ondersteund door de technische dienst. Door het team uit te breiden met een toegewijd monteur is binnen het team altijd de benodigde technische expertise aanwezig. Bovendien zal ook deze teammonteur zich eigenaar gaan voelen van "zijn" machines..

 2. Gepland onderhoud.

 3. Toestandsafhankelijk Onderhoud (TAO): onderhoud op basis van vooraf gestelde criteria. Door periodiek kritische parameters te controleren, kun je controleren of belangrijke grenswaarden worden overschreden en zo ja, onderhoud plegen.

Één van de belangrijkste tools uit TPM is Overall Equipment Effectiveness (OEE). De OEE is een kengetal dat aangeeft wat de uiteindelijke effectiviteit is van machines. De effectiviteit van een machine wordt berekend door drie typen verliezen van productiecapaciteit met elkaar te vermenigvuldigen.

Productiecapaciteit kan verloren gaan door drie hoofdoorzaken met elk 2 suboorzaken:

[1] Stilstandsverliezen (beschikbaarheidsgraad)

[1.1] Door storingen van het productiemiddel

[1.2] Door om- en instellen van het productiemiddel

[2] Snelheidsverliezen (prestatiegraad)

[2.1] Leegloop en kleine stops

[2.2] Produceren met verminderde snelheid

[3] Kwaliteitsverliezen van het product (kwaliteitsgraad)

[3.1] Ten gevolge van gebreken in het productieproces

[3.2] Ten gevolge van het opstarten van de installatie

 

De totale beschikbare tijd voor productie geeft aan hoeveel producten per tijdseenheid zouden kunnen worden gemaakt als er geen verliezen zouden optreden. Deze verliezen worden binnen de TPM-methode aangegeven met:

 1. Operationele tijd: beschikbare tijd voor productie - stilstandsverliezen.

 2. Netto operationele tijd: operationele tijd - snelheidsverliezen.

 3. Nuttige productietijd: netto operationele tijd - kwaliteitsverliezen.

Voor het berekenen van de OEE worden drie kengetallen berekend:

 1. Stilstandsverliezen => beschikbaarheidsgraad

 2. Snelheidsverliezen => prestatiegraad

 3. Kwaliteitsverliezen => kwaliteitsgraad

 

De formules voor deze drie kengetallen zijn als volgt:

beschikbaarheidsgraad

prestatiegraad oee

kwaliteitsgraad oee

De OEE is nu te berekenen door de beschikbaarheidsgraad, prestatiegraad en kwaliteitsgraad met elkaar te vermenigvuldigen:

oee beschikbaarheidsgraad prestatiegraad kwaliteitsgraad

Het doel van TPM is de Overall Equipment Effectiveness (OEE) te maximaliseren en productieverlies als gevolg van fouten of defecten in het materiaal tot een minimum te beperken.

Bron: 111 instrumenten voor kwaliteitsverbetering - Ingedeeld volgens de Six Sigma-verbetercyclus, Arend Oosterhoorn

 

Laatst aangepast op zondag, 31 december 2017 07:55  

He that will not apply new remedies must expect new evils; for time is the greatest innovator. 

Francis Bacon

Banner
Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 390 gasten online
Artikelen

standaard werk taiichi ohno lean

Banner

tell to win peter guber

Tell to Win
Connect, Persuade and Triumph with the Hidden Power of Story
Peter Guber

Bij Bol.com

Lean boekentips

Toyota Kata Culture
Building Organizational Capability and Mindset through Kata Coaching
Mike Rother & Gerd Aulinger

Bij Bol.com | Managementboek

Bewaren

Banner