• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Bluff Your Way Into... Belangrijke onderwijskundige begrippen - Affectief leren
Belangrijke onderwijskundige begrippen - Affectief leren

bob belangrijke onderwijskundige begrippen

leren learn

Sociaalaffectief leren

Definitie

...

sociaal affectief affectieve leerdoelen leren

Sociaalaffectief leren


Sociaalaffectief leren heeft betrekking op het ontwikkelen van het gevoelsleven, houdingen of attituden en sociale vaardigheden. Indien de inhouden van dit type leerprocessen op de persoon zelf betrokken zijn, spreekt Romiszowski over reactieve vaardigheden. Hebben ze daarentegen op de relatie met de ander betrekking, dan noemt hij ze interactieve vaardigheden.

Het mag duidelijk zijn dat sociaalaffectief leren een belangrijke rol speelt in de persoonlijkheidsontwikkeling. Het begrip attitude of houding definiëren we als een verworven of aangeleerde innerlijke gesteldheid die de keuzen inzake iemands gedrag beïnvloedt.

Bron: Van leertheorie naar onderwijspraktijk, Tjipke van der Veen & Jos van der Wal

sociaal affectief affectieve leerdoelen leren

Affectieve leerdoelen

Affectieve leerdoelen betreffen doelen voor de lerende die te maken hebben met gevoelens, houding en interesses (affectie). Ze beschrijven hoe een leerling emotioneel dient te reageren en zijn vermogen tot empathie. Er wordt gevraagd om bewustwording en een ontwikkeling in houding en gevoelens. In deze serie boeken over onderwijsprofessionals hanteren we de ordening die een onderwijsarchitect hanteert: aandacht, interesse, waardering, empathie en houding. Deze ordening sluit aan bij die van Bloom. Houdingsdoelen worden ook wel attitudedoelen genoemd. De vaardigheden die bij affectieve leerdoelen horen noemt men reactieve vaardigheden omdat affectie op de lerende zelf van toepassing is. Wanneer het betrekking heeft op de ander spreekt men over interactieve vaardigheden en die horen bij sociale leerdoelen. Sociale en affectief leerdoelen beschrijven de ontwikkeling van de persoonlijkheid.

Bron:  https://nl.wikibooks.org/wiki/Onderwijsprofessional#Begrip

sociaal affectief affectieve leerdoelen leren

Affectieve leeractiviteiten


Attribueren: toeschrijven van resultaten die in een leerproces worden geboekt aan oorzakelijke factoren: stabiele versus variabele, controleerbare versus oncontroleerbare, globale versus specifieke en interne versus externe.

Motiveren: opbouwen en onderhouden van de wil om te Ieren.
Concentreren: richten van de aandacht op taakrelevante aspecten en omgaan met handelings-afleidende, taak-irrelevante gedachten en emoties.

Zichzelf beoordelen: afleiden van oordelen over zichzelf als lerende.

Inspannen
: verrichten van denkactiviteiten die mentale energie vereisen.

Emoties opwekken
: genereren, in stand houden en herstellen van positieve gevoelens als welzijn, zelfvertrouwen, betrokkenheid en toegewijdheid, en omgaan met negatieve gevoelens als angst, onrust, woede, stress, onzekerheid. twijfel, frustratie en hulpeloosheid.

Verwachten
: opbouwen van verwachtingen over het verloop en de resultaten van een leerproces

Bron: Onderwijskunde - een kennisbasis voor professionals, Nico Verloop & Joost Lowyck (red.)

 

Laatst aangepast op maandag, 20 juli 2020 09:13  

Fear isn’t an excuse to come to a standstill. It’s the impetus to step up and strike.

Nisandeh Neta

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 328 gasten online
Artikelen

why jim rohn

Banner

antifragiel nassim nicholas taleb

Antifragiel
Dingen die baat hebben bij wanorde
Nassim Nicholas Taleb

Bij Bol.com | ManagementboekLean boekentips

Banner