• Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Bluff Your Way Into... 7 basistechnieken voor kwaliteitsverbetering volgens Erik Demeulemeester
7 basistechnieken voor kwaliteitsverbetering volgens Erik Demeulemeester

7 basisinstrumenten probleemoplossing

In zijn boek Integrale kwaliteitsbeheersing beschrijft Erik Demeulemeester de zeven basistechnieken voor kwaliteitsverbetering:

meting schaal ordinaal nominaal interval ratio

 

 1. Stroomschema.

 2. Controleblad (checklist, turflijst).

 3. Histogram.

 4. Pareto-analyse.

 5. Oorzaak- en gevolgdiagram.

 6. Spreidingsdiagram.

 7. Regelkaarten.

(1) Stroomschema
Teneinde een proces te beheersen of te verbeteren is het noodzakelijk het proces te begrijpen. Een stroomschema (flowchart), dit is een voorstelling van een proces aan de hand van de opeenvolgende stappen in dat proces, is hiervoor uitermate geschikt. Belangrijk is dat het goed verstaandbaar is voor diegenen die het moeten gebruiken.
(...)
Het opstellen van stroomschema's heeft verschillende voordelen:
 • Medewerkers krijgen een duidelijk beeld van waar ze dagelijks mee bezig zijn;
 • De communicatie kan verbeteren omdat beter kan worden aangeduid waar men over spreekt
 • Makkelijker mogelijke verbeteringen te identificeren
 • Bruikbaar bij opleiding van nieuwe medewerkers en bij het vaststellen van procedures en het opstellen van een kwaliteitshandboek
(2) Controleblad
Om verbeteringen door te voeren is het onmisbaar om tijdig over duidelijke en juiste informatie te beschikken over problemen en hun oorzaken. De meeste organisaties verzamelen overvloedig gegevens en feiten over hun operaties. Verbeteringsteams ondervinden evenwel vaak bij aanvang van hun werkzaamheden dat die informatie die ze nodig hebben niet voorhanden is. (...) De hamvraag wordt dan 'Hoe genereer ik bruikbare informatie?' in plaats van 'Hoe verzamel ik gegevens?'.
(...)
Controlebladen (checklist) zijn een type formulieren die worden gebruikt om gegevens op een eenvoudige manier te verzamelen én te analyseren.

(3) Histogram

Een histogram is een grafische voorstelling van de variatie in een set gegevens. Het toont de frequentie of het aantal observaties van een bepaalde waarde of binnen een bepaald interval. Het is een standaardtechniek voor het samenvatten, analyseren en weergeven van gegevens. Een histogram geeft informatie over de populate waaruit de steekproef wordt genomen en zet de observaties vaak uit tegenover die specificaties. Bepaalde controlebladen tekenen in feite een histogram.

(4) Pareto-analyse

Het Pareto-principe rangschikt kwaliteitsproblemen in volgorde van prioriteit, d.w.z. volgens de kosten die ze veroorzaken, en suggereert dat een klein aantal verbeteringen veel effect kunnen hebben: 80% van de problemen worden veroorzaakt door 20% van de machines, operators, grondstoffen, enz. Het doel van deze techniek is te selecteren welk probleem het eerst moet worden aangepakt. Het Pareto-diagram vormt het verlengstuk van het controleblad en het histogram.

(...)

(5) Oorzaak- en gevolgdiagram

Het oorzaak- en gevolgdiagram (ook visgraatdiagram omwille van zijn structuur of Ishikawa-diagram naar zijn uitvinder) is een techniek ontworpen om problemen te analyseren. Het is een eenvoudige, grafische methode om een keten van oorzaken en gevolgen voor te stellen en om het logische verband tussen variabelen voor te stellen. Het diagram genereert mogelijke oorzaken en stelt deze visueel voor om het probleem beter te structuren.

(...)

(6) Spreidingsdiagram

In veel gevallen beschikken we over gegevens die kunnen worden gerelateerd tot een productkarakteristiek of tot andere gegevens. Deze relatie kunnen we visueel evalueren door gebruik te maken van een spreidingsdiagram. Het spreidingsdiagram heeft als doel oorzaak en gevolg te relateren door een variabele op een grafiek uit te zetten tegen een andere variabele om te zien of er een relatie is tussen beide variabelen.

(...)

 

Bron: Integrale kwaliteitsbeheersing, Erik Demeulemeester

Laatst aangepast op zondag, 02 december 2018 19:28  

Make everything as simple as possible, but not simpler.

Albert Einstein

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 362 gasten online
Artikelen

klantgericht volgens don peppers martha rogers lean klant

Banner

mindfull werken wibo koole

Mindful werken
In 8 stappen je werkdruk de baas
Wibo Koole

Bij Bol.com | Managementboek


Lean boekentips

Banner