• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Bluff Your Way Into... Competent(ie) volgens Meijer, Van de Loo en Van de Burgt
Competent(ie) volgens Meijer, Van de Loo en Van de Burgt

competent competentie

competenties

'Echte' competeties bestaan uit persoonlijkheidskenmerken, kennis en vaardigheden die succesvol functioneren voorspellen. Succesvol wil zeggen een bijdrage leverend aan de organisatiedoelstellingen. Wat is nu eigenlijk 'competent'?

Competentie

Het woord 'competentie' vindt zijn oorsprong in het Latijn: competentie, wat betekend: bevoegd tot oordelen, recht van spreken. Daaruit volgde het Franse compétent, wat betekent: bevoegd, bekwaam. Het Nederlandse woord competent betekent ook: bevoegd, bekwaam.

Om tot competentie te komen is in eerste instantie aanleg nodig. Zodra die aanleg wordt herkend, is sprake van 'talent'. Als dit talent wordt ingezet ten behoeve van het succesvol vervullen van een taak is sprake van 'competent'. Bij 'competentie' is sprake van verschillende niveaus: persoonlijkheid, kennis en vaardigheden.

(...)

Twee soorten competenties

Om het competentiebegrip gemakkelijk herkenbaar en hanteerbaar te maken worden verschillende indelingen gebruikt. Een vaak gebruikte indeling is die waarbij gemakkelijk zichtbare competenties worden onderscheiden van minder zichtbare competenties.

  • De gemakkelijk zichtbare competenties spelen op het niveau van kennis en vaardigheden en worden ook wel 'essentiële' competenties genoemd.
  • Daarnaast kennen we de 'differentiërende' competenties. Deze zijn niet zo gemakkelijk herkenbaar, omdat ze iemands persoonlijkheid vormen. Zij bepalen voor een groot deel hoe iemand zijn kennis en vaardigheden inzet.
Essentiële competenties
  • Kennis: daarbij gaat het om informatie, die bewust, toegankelijk en georganiseerd is, en die wordt gebruikt bij het denken. Denk aan: gegevens, feiten, interferenties, conclusies, concepten, modellen, theorieën en relaties. Kennis wordt vergaard middels ervaring, studie of onderzoek.
  • Vaardigheden: daarbij gaat het om consistente, waarneembare gedragspatronen of conversatie, die iemand gebruikt om mentale of fysieke taken effectief uit te voeren en die leiden tot constante hoge kwaliteit. Denk aan: schrijfvaardig, spreekvaardig, besluitvaardig, enzovoort.
Differentiërende competenties
  • Persoonlijkheid: of de persoonlijkheidscompetenties meer of minder toegankelijk zijn, varieert per persoon. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om houding, geloofsovertuigingen, opvattingen, aannames, mentale modellen, vooroordelen, motieven of zelfbeeld. Goede en systematische coaching kan helpen bij het verkrijgen van inzicht in de eigen persoonlijkheidskenmerken. Dit inzicht kan een belangrijke leidraad vormen bij de invulling van het werk- en levensperspectief
Tags:
Laatst aangepast op zaterdag, 26 mei 2018 06:37  

In order to become good in anything, the only talent you need is motivation.

Nisandeh Neta

Banner
Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 85 gasten online
Artikelen

people targets meeting destroy enterprise edwards deming

Banner

supercompetent laura stack keys productive

Supercompetent
The Six Keys To Perform At Your Productive Best
Laura Stack

Bij Bol.com

Lean boekentips

Lean Practitioner & Lean Expert
mindset, skill set & tool set
H.C. Theisens

Bij Bol.com | Managementboek

Banner