• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Bluff Your Way Into... Watervaldiagram voor dummies
Watervaldiagram voor dummies

waterval diagram

watervaldiagram

Een watervaldiagram geeft in de vorm van kolommen een begin- en een eindsituatie van een bepaald resultaat aan, met daartussen via zwevende kolommen de wijzigingen die hebben
plaatsgevonden. De trapsgewijze afbeelding geeft fraai weer hoe je van de beginsituatie in de eindsituatie terecht bent gekomen.

watervaldiagram

Een watervalgrafiek laat een voorlopig totaal zien terwijl er waarden worden opgeteld of afgetrokken. Dit type grafiek is handig om inzicht te krijgen in de manier waarop een beginwaarde (bijvoorbeeld netto-inkomsten) wordt beïnvloed door een reeks positieve en negatieve waarden.

watervaldiagram
Maak een watervalgrafiek om het cumulatieve effect van een reeks van positieve en negatieve bijdragen, op basis van een startwaarde, inzichtelijk te maken.

Een watervalgrafiek is eigenlijk een speciaal soort kolomdiagram. Het wordt gewoonlijk gebruikt om te laten zien hoe een beginwaarde toeneemt of afneemt via een reeks wijzigingen.

Vaak vertegenwoordigt de eerste kolom in een watervalgrafiek een starttotaal. De daaropvolgende kolommen lijken te zweven, en tonen in een aaneengesloten reeks van positieve of negatieve veranderingen van één periode naar de andere, hoe de totale eindwaarde tot stand komt. Met een kleurverschil wordt onderscheid gemaakt tussen positieve en negatieve veranderingen. De zwevende kolommen zijn verbonden met 'bruggetjes', die het eindpunt van een periode verbinden met het beginpunt van de volgende.


watervaldiagram

Een watervalgrafiek geeft in een faseverschuiving weer wat de opbouw van een resultaat is; dit wordt gepresenteerd middels de start- en eindsituatie en daar tussen, een trapsgewijze, naar boven of beneden gaand staafdiagram. De waterval grafiek wordt normaliter gebruikt om te begrijpen hoe een initiële waarde wordt beïnvloed door een reeks van tussentijdse positieve of negatieve waarden. Hierin zijn de begin en de eind waarden vertegenwoordigd door volle kolommen, terwijl de tussenliggende waarden worden aangeduid met drijvende kolommen. De kolommen zijn kleur gecodeerd voor het onderscheid tussen positieve en negatieve waarden. Een waterval diagram kan worden gebruikt voor analytische doeleinden, in het bijzonder voor het begrijpen of uitleggen van de geleidelijke overgang in de kwantitatieve waarde van een entiteit die onderworpen is aan verhogen of verlagen. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het visualiseren van de winst/verlies rekening die voortvloeit uit som van de inkomsten afkomstig uit verschillende bronnen in en latere decrement van alle kosten.

Zie ook: Het watervaldiagram volgens Arend Oosterhoorn

Bron:Laatst aangepast op zaterdag, 14 april 2018 14:11  

We would rather be ruined than changed,
We would rather die in our dread
Than climb the cross of the moment
And let our illusions die.

W. H. Auden

Banner
Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 151 gasten online
Artikelen

systeem ontwerp system perfectly designed results gets edwards deming

Banner

prioritijd ronald buld overleven information overload

Prioritijd!
Overleven in tijden van drukte, stress en information overload
Ronald van de Buld

Bij Managementboek.nl | Bol.com

Lean boekentips

Banner