• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Bluff Your Way Into... Logical framework-methodiek volgens Ten Hoorn & Stubbe
Logical framework-methodiek volgens Ten Hoorn & Stubbe

logical framework logframe

logical framework logframe

Logical Framework

Het gebruik van zogenaamde Logical Frameworks is een manier om de relatie zichtbaar te maken tussen de middelen die nodig zijn om projecten en programma’s uit te voeren (inputs), de activiteiten die worden uitgevoerd, de resultaten (outputs) en de effecten (outcomes/impact) die bereikt worden. De essentie van deze Logical Frameworks is de focus op de veronderstelde causale verbanden: dat als een bepaalde activiteit wordt ondernomen deze ook leidt tot bepaalde resultaten (outputs), wat vervolgens leidt tot het behalen van bepaalde effecten (outcomes) en uiteindelijk een bepaalde impact op de doelgroep.

Na de oorspronkelijke ontwikkeling van het Logical Framework door onder andere Weiss, Wholey en anderen in de jaren ’70, zijn veel verbeteringen en variaties toegevoegd aan het basisconcept. Het meest bekende en gebruikte Logical Framework is de Logical Framework Analysis (Logframe).

De basis van het Logframe-model is de waardeketen (Hierachy of Objectives). De activiteiten die worden uitgevoerd leiden tot bepaalde uitkomsten of resultaten (outputs) . Deze resultaten dragen bij aan het realiseren van de doelstelling (purpose). Het realiseren van de doelstelling draagt vervolgens bij aan het bereiken van een algemeen maatschappelijk effect (goal). De indicatoren (Verifiable Indicators) beschrijven hoe maatschappelijke effecten,  doelstelling en resultaten worden bereikt in termen va n kwantiteit,kwaliteit, doelgroep, plaats en tijd. Ook worden de middelen benoemd die nodig zijn om de activiteiten uit te voeren. De informatiebronnen (Means of Verification) geven aan waar en op welke manier de gegevens gevonden kunnen worden die aangeven of de doelstellingen en resultaten
behaald zijn. Als er aan de randvoorwaarden voor het project is voldaan kunnen de activiteiten beginnen. Wanneer op de verschillende niveaus de condities (Assumptions) zijn
vervuld, zullen activiteiten leiden tot resultaten en zullen deze resultaten bijdragen aan het realiseren van de doelstelling en
het bereiken van het algemeen maatschappelijke effect.

Het Logframe-model wordt nu wereldwijd gebruikt door vele overheidsinstellingen en NGO’s. Het is een verplicht ka dervoor organisaties die overheidsfinanciering ontvangen in het kader van ontwikkelingssamenwerking in verschillende landen, waaronder Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en de Europese Unie.

Bron: Resultaat- en Impactmeting voor goede doelen - Op weg naar beter evalueren, meten en verantwoorden van bestedingen, E.M. ten Hoorn & W.M. Stubbe

Laatst aangepast op woensdag, 21 maart 2018 08:11  

 

If you would attain to what you are not yet, you must always be displeased by what you are. For where you are pleased with yourself there you have remained. Keep adding, keep walking, keep advancing.

Saint Augustine

Banner
Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 206 gasten online
Artikelen

having no problem biggest taiichi ohno lean quote

Banner

making habits breaking habits jeremy dean

The Making Habits, Breaking Habits (ebook)
Why We Do Things, Why We Don'T, and How to Make Any Change Stick
Jeremy Dean

Bij Bol.com

Lean boekentips

Dagstarts en Hoshin Kanri
Continu Leren en Verbeteren in de juiste richting met Dagstarts en Hoshin Kanri
Bert Teeuwen

Bij Bol.com | Managementboek

Banner