• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Bluff Your Way Into... Planning & control volgens Rick Anderson
Planning & control volgens Rick Anderson

planning control cyclus pdca plan do check act rick anderson

Rick Anderson beschrijft in het boek In control of uit de hand - planning en control in de publieke praktijk de plannings- en controlcyclus

principaal agent dilemma

De formele planning- en controlcyclus

Waar planning te maken heeft met doelformulering, strategiebepaling en het geven van richting, garandeert een goede control dat doelstellingen worden gehaalden de uitgezette koers wordt vastgehouden. Planning vindt vaak vooraf plaats en mondt uit in begrotingen, planningen, programma's, akkoorden en afspraken. Control wordt tijdens de rit uitgeoefend aan de hand van managementrapportages, bestuursrapportages, kwartaalrapportages en verantwoordingen aan het einde van het jaar. Planning en control zijn dan ook te zien als twee kanten van dezelfde medaille en maken sturen en beheersen van organisaties mogelijk. Zonder planning is control niet mogelijk, terwijl planning zonder control geen zin heeft.

(...)

Per cyclus dooroopt iedere planning- en controlfunctie ... de volgende stappen:

 

  1. Normeren.

  2. Realiseren.

  3. Meten van realisatie.

  4. Vergelijken.

  5. Corrigeren en sturen.

(...)

De veronderstellingen van planning en control in de praktijk

Ad (1) Normeren: het budgetteren

De eerste veronderstelling in de planning- en controlfunctie betreft het formuleren van doelstellingen en het vertalen van deze doelstellingen naar concrete activiteiten en budgetten.

(...)

Ad (2) Het meten in de praktijk

Een volgende veronderstelling van de planning- en controlfunctie is dat de realisatie adequaat gemeten kan worden.

(...)

Ad (3) Het vergelijken van realisatie met norm

De volgende veronderstelling van de planning- en controlfunctie is de gedachte dat na meting een vergelijking plaatsvindt tussen meting en norm. De realisatie wordt immers niet voor niets gemeten. Zij wordt afgezet tegen de norm om te bezien of de organisatie nog wel op schema ligt, of de processen conform planning verlopen.

(...)

Ad (4) Het corrigeren

De laatste veronderstelling van de planning- en controlfunctie, is de gedachte dat kan worden ingegrepen in een organisatie, dat kan worden bijgestuurd. Als de realisatie uit de pas gaat lopen en de planningen en beoogde doelstellingen niet gehaald dreigen te worden, zal moeten worden gecorrigeerd. Dit is de essentie van managen. 

Bron: In control of uit de hand - planning en control in de publieke praktijk, Rick Anderson

 

Laatst aangepast op zaterdag, 03 februari 2018 16:07  

I have far more respect for the person with a single idea who gets there than for the person with a thousand ideas who does nothing..

Thomas Edison

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 267 gasten online
Artikelen

variation is evil jack welch six sigma

Bewaren

Banner

citaat quote

Set your mind on a define goal and observe how quickly the world stands aside to let you pass.

Napoleon Hill

Lean boekentips

Banner