• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Bluff Your Way Into... Het 70:20:10-referentiemodel volgens Arets, Heijnen & Jennings
Het 70:20:10-referentiemodel volgens Arets, Heijnen & Jennings

 

70 20 10 leermodel werkplekleren sociaal formeel leren

Jos Arets, Vivian Heijnen en Charles Jennings beschrijven in het boek 702010 naar 100% performance het 70:20-10-referentiemodel:

trainingsbubbel leren 70:20:10

Wat is 70:20:10?

Het 70:20:10-referentiemodel staat voor:

  • 70% leren door te werken;
  • 20% leren door samen te werken en door anderen;
  • 10% leren door het volgen van geplande leerinterventies.

Het is belangrijk om te beseffen dat het met 70:20:10 de bedoeling is om het werken en leren niet van elkaar te scheiden, maar juist met elkaar te verbinden. Dat doe je op zo'n manier dat de oplossingen in de 70, de 20 en de 10 elkaar onderling en in samenhang versterken. Dan is het totaal meer dan de som van de afzonderlijke delen.

70:20:10 is géén mantra

De ratio in de getallenreeks 70:20:10 is te mooi om de werkelijkheid te kunnen verklaren. Daarom is het goed om meteen met de deur in huis te vallen. De getallen 70:20:10, noch de onderlinge ratio zijn bedoeld als voorschrijvend (prescriptief). 70:20:10 is een beschrijvend (descriptief) referentiemodel om te illustreren dat leren in organisaties plaatsvindt door te werken (70) en samen te werken (20) en niet beperkt blijft tot het volgen van trainingen (10).

De getallen én de ratio's herinneren ons eraan dat mensen het meeste leren door (samen) te werken. De onderlinge relaties hangen dan af van het type werkomgeving en de te behalen organisatieresultaten.

(...)

In onze optiek is 70:20:10 een bruikbare metafoor om duidelijk te maken dat mensen in de 21e eeuw overal en bijna altijd leren. Het is de 24 uurseconomie die zijn weerslag heeft op de mogelijkheden om met technologie draadloos leven, werken en leren te verbinden. Daardoor zijn we in staat om on demand (naar eigen behoefte en op het moment van keuze) én continu te werken en te leren.

Droste-effect

Er is geen houden meer aan. Leren in organisaties is niet langer beperkt tot leslokalen of e-learning. Leren is een continue activiteit die bewust en onbewust plaatsvindt terwijl we werken, leven én leren. In die zin is 70:20:10 een dynamisch, cyclisch proces. Met in iedere afzonderlijke dimensie weer elementen van de andere twee, een zelfrepeterend karakter: het droste-effect. Met andere woorden: bij 70:20:10 is er geen sprakevan een scheiding tussen drie dimensies van leren, maar van een onderlinge versterking doordat we in iedere dimensie ook vomen van de andere twee zien doen.

70:20:10 is een fundamenteel andere visie op werken en leren in de 21e eeuw, met de volgende kenmerken:

Leerparadigma Presteerparadigma met 70:20:10
Focus op leerinterventies Focus op effectieve verbinding tussn werken = leren, leren door samen te werken en formele leerinterventies, oftewel 70:20:10
Leren afgeleid van competentietekorten Leren verbonden met pretatieproblemen in de organisatie
Analyse van de leerbehoefte Businessanalyse en prestatieanalyse
Aanbieden en ontwikkelen van formele leerinterventies Aanbieden en ontwikkelen van interventies om de prestaties van de organisatie te verbeteren en daarvan te leren.
Focus op leerdoelen Focus op presteerdoelen
Focus op de content Focus op de context en de content
Focus op theoretische kennis (wat) Focus op praktische kennis (hoe)
Focus op het leslokaal of het leermangementsysteem (LMS) Focus op de gehele organisatie
Focus op de deelnemer aan formele interventies
Focus op het werk, de werkende en de organisatie
Leren is een op zichzelf staande gebeurtenis Leren is een continu proces
Leren is gescheiden van het werk Leren en werken zijn geïntegreerd

 

(...)

(In)formeel leren

Formeel leren (de 10) in organisaties betreft de georganiseerde en vaak gecontroleerde leeractiviteiten op verschillende locaties in de vorm van cursussen, trainingen, werkconferenties, e-learning enzovoort.

Informeel leren (de 70 en 20) heeft betrekking op alle leeractiviteiten die zonder tussenkomst van een organisatie (onderwijsinstelling, trainingsbureau of werkgever) plaatsvinden: het ongeorganiseerde en ongecontroleerde leren in het professionele en persoonlijke leven dat bottom-up ontstaat. Leren door te werken, samen te werken en te leven. Hierbij staat niet een diploma of certificaat centraal, maar het leren door te doen, te ervaren, te experimenteren, te reflecteren en te conceptualiseren.

Informeel leren is dus geen cursus of training waar je een diploma of certificaat mee kunt halen. Feitelijk kent informeel leren dan ook geen begin of einde en geen verschil tussen professioneel en persoonlijk. Mensen leren informeel 24/7/365: continu en on demand (naar behoefte). Of anders gezegd: informeel leren vindt spontaan en vanaf de werkvloer plaats. Het is een niet te negeren verschijnsel, waarvan L&D gebruik kan maken door in de gehele keten van 70:20:10 de onderdelen in samenhang te laten versterken.

 

Bron: 702010 naar 100% performance, Jos Arets, Vivian Heijnen & Charles Jennings

Laatst aangepast op maandag, 18 december 2017 21:37  

A genuine leader is not a searcher for consensus but a molder of consensus.

Martin Luther King

Banner
Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 132 gasten online
Artikelen

systeem ontwerp system perfectly designed results gets edwards deming

Banner

gebruik je hersens werk slimmer jan-willem brandhof

Gebruik je hersens
werk slimmer Win tijd
Jan-Willem van den Brandhof

Bij Managementboek.nl | Bol.com

Lean boekentips

Dagstarts en Hoshin Kanri
Continu Leren en Verbeteren in de juiste richting met Dagstarts en Hoshin Kanri
Bert Teeuwen

Bij Bol.com | Managementboek

Banner