• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Bluff Your Way Into... SMART doelstelligen volgens Robbin Haaijer & Anneke van der Linde
SMART doelstelligen volgens Robbin Haaijer & Anneke van der Linde

smart doel doelstelling

doelstellingen smart doel

Doelstellingen

De termen 'doel' en 'doelstelling' worden in de praktijk vaak door elkaar gebruikt. [Er is een belangrijk onderscheid te maken]: een doelstelling is een geoperationaliseerde weergave van een doel of een deel daarvan, een praktische stelling van wat bereikt moet worden. In het kader van kwaliteitszorg verdient het aanbeveling alle doelen te vertalen in doelstellingen. Doelstellingen geven immers nauwkeurig weer wat je wil bereiken. De nauwkeurige weergave stelt je in staat de voortgang beter te bewaken en het eindresultaat beter te evalueren. Een methode die kan helpen bij het ontwikkelen van doelstellingen is de SMART-methode. Deze geeft eisen aan waaraan een 'goede' doelstelling voldoet.

Volgens de SMART-methode is een doelstelling:

  1. Specifiek: gericht op een specifiek beleidsterrein of organisatie-onderdeel.

  2. Meetbaar: met welke maat wordt gemeten en hoe moet op deze maat worden gescoord?

  3. Aanwijsbaar: wie is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstelling?

  4. Realistisch: de doelstelling moet gehaald kunnen worden.

  5. Tijdgerelateerd: het is duidelijk wanneer het resultaat gehaald moet zijn.

Er bestaan meerder vertalingen van de letters SMART - van oorsprong een Engelstalig begrip - die allen een iets andere interpretatie geven van de vijf componenten. De componenten zelf zijn echter in alle vertalingen vergelijkbaar.

(...)

Bij het werken met de SMART-methode zult u er echter achter komen dat doelen vaak zoveel omvatten dat ze niet in één doelstelling te vertalen zijn. Aan de meeste doelen zullen daarom meerdere doelstellingen worden gekoppeld. Daarnaast kunnen met name bij complexe veranderingen ook tussentijdse doelen worden geformuleerd. Tussentijdse doelen zijn niet altijd resultaatgericht te formuleren. Het kan bijvoorbeeld zijn dat ze gericht zijn op een randvoorwaarde die gerealiseerd moet worden om de resultaatsverbetering tot stand te kunnen brengen.

(...)

Door het hanteren van de SMART-methode zult u uw doelstellingen vanzelf ook ordenen in de tijd. Dat is goed, want de ene doelsteling kan afhankelijk zijn van de andere doelstelling.

Bij het formuleren van doelstellingen is het belangrijker dat u de vijf SMART-componenten benoemd dan dat u tot een mooie formulering komt. Het zijn immers juist die componenten die u in staat stellen realistisch te plannen, de voortgang te controleren en de verantwoordelijke functionaris aan te spreken.

Bron: Kwaliteitszorg is een werkwijze, kwaliteitszorg in het primair onderwijs, Robbin Haaijer & Anneke van der Linde

Laatst aangepast op woensdag, 10 januari 2018 20:21  

 

Doof uw inspiratie en verbeeldingskracht niet uit, wordt geen slaaf van 't model.

Vincent van Gogh

Banner
Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 181 gasten online
Artikelen

inspection ingebouwde kwaliteit edwards deming inspect quality into product

Bewaren

Banner

visueel samenwerken  Ole Qvist-Sorensen

Visueel Samenwerken
Een krachtige toolkit om meetings, projecten & processen te verbeteren
Ole Qvist-Sorensen

Bij Bol.com | Managementboek

Lean boekentips

Toyota Kata Culture
Building Organizational Capability and Mindset through Kata Coaching
Mike Rother & Gerd Aulinger

Bij Bol.com | Managementboek

Bewaren

Banner